Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Thống kê kết quả 2 số cuối lâu về nhất của Cần Thơ.
   Chọn tỉnh:
Biên độ gan: (nhập số ngày)
 
Dữ liệu được thống kê dựa trên KBXS MB từ 01/01/2009 đến nay
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 05 ra ngày: 23/05/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 10 ra ngày: 11/07/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 17 ra ngày: 09/05/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Cặp số 18 ra ngày: 30/05/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 25 ra ngày: 30/05/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 33 ra ngày: 27/06/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 36 ra ngày: 04/07/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 37 ra ngày: 27/06/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 40 ra ngày: 18/04/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 22 ngày
Cặp số 44 ra ngày: 06/06/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 52 ra ngày: 25/04/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 85 ra ngày: 11/04/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 88 ra ngày: 09/05/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Cặp số 97 ra ngày: 11/07/2018 - đến 19/09/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 20 27 31 20 23 32 28 24 25 23 32 29 23 29 29 51 27 20 43 28
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 21 28 24 25 35 25 25 19 27 29 24 22 22 22 22 24 30 18 25 41
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 24 32 24 26 41 18 28 23 27 19 21 24 31 29 33 35 24 24 29 31
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 21 42 36 18 26 20 39 36 24 26 21 61 18 20 19 23 35 19 46
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 37 36 43 21 24 25 25 24 21 28 30 18 28 50 23 28 23 27 20 33
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.