Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:16,91,38,78,40,92,45,23,31,41,29,41,25,63,30,46,15,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
757816
Giải nhất
56991
Giải nhì
77138
Giải ba
49178
69140
Giải tư
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
Giải năm
9225
Giải sáu
1463
3830
6146
Giải bẩy
915
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
3 9 5
8 1 0
0 5 1 1 6
9
3
8

1 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:97,25,54,72,62,84,69,21,24,39,06,10,73,47,73,53,77,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
778797
Giải nhất
60225
Giải nhì
28054
Giải ba
99772
94662
Giải tư
93584
90469
67821
95224
66139
79706
68410
Giải năm
7073
Giải sáu
9947
9573
6653
Giải bẩy
177
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
5 1 4
9
7
4 3
2 9
2 3 3 7
4 8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:60,92,45,05,67,03,06,06,49,24,40,44,35,72,81,78,06,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
885660
Giải nhất
93792
Giải nhì
70745
Giải ba
51605
64867
Giải tư
35003
31806
54506
99249
27724
21940
38844
Giải năm
9835
Giải sáu
5772
1881
1478
Giải bẩy
706
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 6 6 6

4
5
5 9 0 4
8
7
2 8
1
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:25,93,59,03,16,24,77,84,54,09,68,25,58,47,05,32,29,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
562625
Giải nhất
52693
Giải nhì
78859
Giải ba
43803
68216
Giải tư
61724
35877
39084
48454
87509
03968
67525
Giải năm
2258
Giải sáu
7647
6605
5132
Giải bẩy
129
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 5
6
4 5 9
2
7
9 4 8
8
7
4
3 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:38,98,95,84,47,90,63,56,99,75,18,72,71,53,06,67,03,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
312238
Giải nhất
58398
Giải nhì
97995
Giải ba
05284
28547
Giải tư
10590
52463
78656
71199
06475
51218
22172
Giải năm
0871
Giải sáu
4653
4606
8167
Giải bẩy
603
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3
8


7
6 3 4
3 7
5 2 1
4
8 5 0 9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:74,16,86,48,41,18,62,20,28,86,84,60,44,89,92,01,83,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622774
Giải nhất
62416
Giải nhì
81786
Giải ba
34548
80641
Giải tư
83018
48562
17120
63828
85786
14484
43360
Giải năm
9744
Giải sáu
5989
9192
3301
Giải bẩy
283
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
6 8
0 8

8 1 4

2 0

6 6 4 9 3
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:80,22,09,30,26,34,10,08,25,61,06,93,45,19,95,95,76,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
084980
Giải nhất
50322
Giải nhì
88809
Giải ba
79530
19926
Giải tư
89034
68010
78808
84925
86261
98306
36993
Giải năm
7345
Giải sáu
1819
5995
8995
Giải bẩy
876
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8 6
0 9
2 6 5
0 4
5

1
6 4

3 5 5

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:82,80,08,33,25,98,81,71,25,04,81,32,78,42,01,92,02,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
850482
Giải nhất
78980
Giải nhì
82208
Giải ba
39233
02925
Giải tư
23998
05181
27171
34825
74504
70581
92932
Giải năm
1278
Giải sáu
4042
0101
7592
Giải bẩy
302
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 1 2

5 5
3 2
2

2
1 8
0 1 1
8 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:56,96,99,02,90,23,04,31,45,71,17,38,84,33,36,51,48,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
253156
Giải nhất
42496
Giải nhì
74599
Giải ba
40702
57290
Giải tư
00823
96504
07031
98045
29971
96617
68138
Giải năm
3284
Giải sáu
8033
6936
5751
Giải bẩy
348
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
7
3
1 8 3 6
5 8
1

1
4 6
6 9 0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:79,61,60,38,62,89,60,01,47,48,69,51,76,56,79,60,47,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
451979
Giải nhất
05161
Giải nhì
00560
Giải ba
46038
76062
Giải tư
04389
02060
40101
91347
99048
45269
35551
Giải năm
0876
Giải sáu
1156
7679
6460
Giải bẩy
347
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4

8
7 8 7
1 6
1 0 2 0 9 0
6 9
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:29,34,31,28,91,16,86,97,46,39,16,43,51,63,05,27,31,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
693029
Giải nhất
65134
Giải nhì
62931
Giải ba
01728
59791
Giải tư
05316
54886
34797
52146
25139
86016
09043
Giải năm
1751
Giải sáu
3263
6105
4327
Giải bẩy
131
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 6
8 7
4 1 9 1
6 3
1
3 4

6
1 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:58,62,74,09,28,38,70,99,60,16,05,77,80,91,79,77,29,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
185058
Giải nhất
62662
Giải nhì
17974
Giải ba
76009
18428
Giải tư
68438
05270
26699
19460
43516
64205
11177
Giải năm
3780
Giải sáu
6391
6179
4477
Giải bẩy
829
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5
6
8 9
8


2 0 8
4 0 7 9 7
0
9 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:40,12,19,59,11,90,58,40,74,37,61,20,70,15,23,40,10,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
002540
Giải nhất
46012
Giải nhì
77019
Giải ba
75959
16411
Giải tư
63490
38558
24640
77174
96937
52261
91520
Giải năm
4570
Giải sáu
4915
3023
1140
Giải bẩy
910
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 9 1 5 0 9
0 3
7
0 0
9 8
1
4 0

0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:86,25,25,97,25,22,63,69,68,22,52,38,01,94,49,86,91,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
091186
Giải nhất
66125
Giải nhì
08825
Giải ba
55897
01025
Giải tư
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
Giải năm
6701
Giải sáu
5194
2149
0586
Giải bẩy
291
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

5 5 5 2 2
8
9
2
3 9 8

6 2
7 4 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:41,54,78,21,34,37,51,49,85,68,97,86,04,97,60,78,37,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
682341
Giải nhất
01954
Giải nhì
47478
Giải ba
84621
79134
Giải tư
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
Giải năm
2004
Giải sáu
9097
4960
9378
Giải bẩy
337
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6

1
4 7 7
9
4 1
8 0
8 8
5 6
7 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:94,53,26,55,98,40,48,24,83,73,91,72,56,20,22,58,56,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
893294
Giải nhất
28353
Giải nhì
66226
Giải ba
22855
38398
Giải tư
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
Giải năm
1356
Giải sáu
9620
8822
9658
Giải bẩy
356
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
6 4 0 2

0 8
3 5 6 8 6

3 2
3
8 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:51,40,71,48,56,55,54,53,39,07,09,69,33,90,92,14,67,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
362151
Giải nhất
31340
Giải nhì
17371
Giải ba
12148
34056
Giải tư
40555
73554
91653
78139
50607
07009
23969
Giải năm
4833
Giải sáu
2690
5992
1214
Giải bẩy
067
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
4

9 3
0 8
6 5 4 3
9 7 5
1

0 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:87,89,33,54,49,34,04,34,02,70,77,72,71,40,08,60,65,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
245787
Giải nhất
43389
Giải nhì
93033
Giải ba
27754
02149
Giải tư
27734
70204
36634
24802
69670
29777
57372
Giải năm
0271
Giải sáu
5140
3308
1360
Giải bẩy
665
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 8


3 4 4
9 0
4
0 5 9
0 7 2 1
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:84,55,90,86,20,35,20,93,31,00,63,88,02,44,84,42,69,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
046984
Giải nhất
04955
Giải nhì
32990
Giải ba
91186
99520
Giải tư
47435
82120
74793
58931
38300
68963
42988
Giải năm
7802
Giải sáu
1044
7984
2942
Giải bẩy
869
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2

0 0
5 1
4 2
5
3 9
4
6 8 4
0 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:80,41,79,83,66,57,97,75,08,51,40,55,62,23,93,84,32,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450580
Giải nhất
23741
Giải nhì
31879
Giải ba
09383
08366
Giải tư
45457
15597
79475
32808
44451
07640
06155
Giải năm
2262
Giải sáu
3623
4593
4384
Giải bẩy
932
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

3
2
1 0
7 1 5 2
6 2
9 5
3 4
7 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:62,53,68,72,87,38,34,95,91,96,50,79,12,87,73,78,94,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
005462
Giải nhất
12953
Giải nhì
37368
Giải ba
34572
72987
Giải tư
20138
93334
90095
35491
35696
02050
03079
Giải năm
3312
Giải sáu
0187
4573
3878
Giải bẩy
794
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2

8 4

3 0
8
2 9 3 8
7 7
5 1 6 4 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:92,55,91,80,62,09,93,86,46,41,78,62,56,83,67,34,80,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
507492
Giải nhất
31355
Giải nhì
93191
Giải ba
15280
64362
Giải tư
15009
83493
56786
37546
36841
56478
21562
Giải năm
8556
Giải sáu
3283
3367
2634
Giải bẩy
180
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9


4
6 1
5 6
2 2 7
8
0 6 3 0
1 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:89,96,39,50,25,52,15,58,37,37,82,20,91,09,60,26,85,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
105489
Giải nhất
95496
Giải nhì
89839
Giải ba
07050
49325
Giải tư
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
Giải năm
2591
Giải sáu
9409
0260
0926
Giải bẩy
585
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5
5 0 6
9 7 7

0 2 8
0 8

2 5
6 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:75,50,18,91,73,45,09,15,79,75,51,31,46,43,28,42,85,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
296175
Giải nhất
57050
Giải nhì
08118
Giải ba
03291
22173
Giải tư
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
Giải năm
0346
Giải sáu
7343
6928
7242
Giải bẩy
685
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8 5
8
1
5 6 3 2
0 1

3 9 5
5 6
1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:91,42,06,93,68,75,16,94,63,91,58,52,23,07,70,24,58,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
611891
Giải nhất
93542
Giải nhì
06706
Giải ba
37793
01968
Giải tư
46575
68416
16494
83163
95891
93058
49552
Giải năm
2423
Giải sáu
0007
6370
9824
Giải bẩy
758
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
6
3 4

2
8 2 8
8 3
5 0

3 4 1 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:46,96,63,91,83,99,07,10,64,06,34,04,46,36,88,91,47,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
800146
Giải nhất
28896
Giải nhì
66063
Giải ba
11391
85183
Giải tư
52199
25107
85110
45464
25206
51234
41104
Giải năm
7746
Giải sáu
7436
7788
7991
Giải bẩy
247
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6 4
0

4 6 3
6 7

3 4

3 8
6 1 9 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:15,87,71,92,80,53,73,80,50,32,15,67,01,35,64,27,72,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
960415
Giải nhất
48487
Giải nhì
32171
Giải ba
46892
69380
Giải tư
97253
92573
97980
78750
69332
67115
35467
Giải năm
0601
Giải sáu
8135
2564
2627
Giải bẩy
972
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5
7
2 5

3 0
7 4 1
1 3 2
7 0 0
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:66,19,39,96,10,87,95,05,26,80,21,87,35,03,68,70,96,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
576466
Giải nhất
83019
Giải nhì
07239
Giải ba
68396
09510
Giải tư
05087
22395
36105
04726
85980
28621
00287
Giải năm
8535
Giải sáu
3003
4568
3670
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 0
9 0
6 1
9 5


8
0
7 0 7
6 5 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:54,07,66,97,92,08,74,89,78,50,41,28,06,13,41,18,81,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
539054
Giải nhất
51107
Giải nhì
27966
Giải ba
31797
24492
Giải tư
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
Giải năm
7406
Giải sáu
1013
5141
3718
Giải bẩy
381
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8 6
3 8
8

1 1
0 9
6
4 8
9 1
7 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:77,70,40,02,93,36,14,16,98,10,35,93,79,47,79,52,89,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
998577
Giải nhất
80070
Giải nhì
75140
Giải ba
08002
17993
Giải tư
48236
20814
26116
54698
86810
86735
80393
Giải năm
8579
Giải sáu
2847
2379
4852
Giải bẩy
989
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 6 0

6 5
0 7
2
8
0 9 9
9
3 8 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:00,99,23,27,91,10,00,28,12,50,47,75,08,53,96,59,82,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
918800
Giải nhất
61899
Giải nhì
26523
Giải ba
52127
52991
Giải tư
15210
59600
37528
94612
13150
10647
35175
Giải năm
1708
Giải sáu
2453
7696
5159
Giải bẩy
382
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
0 2
3 7 8

7
0 3 9

5 3
2
9 1 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:15,89,74,24,43,51,86,80,15,85,16,26,90,58,29,16,59,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
351215
Giải nhất
78689
Giải nhì
38374
Giải ba
28624
99843
Giải tư
02551
58886
67680
13515
11885
82516
06026
Giải năm
4290
Giải sáu
0458
5329
6816
Giải bẩy
059
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6 6
4 6 9

3
1 8 9 8

4
9 6 0 5
0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:93,28,90,09,56,80,74,98,32,08,76,76,69,16,51,69,69,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
041393
Giải nhất
19428
Giải nhì
45590
Giải ba
52209
33356
Giải tư
78480
28374
82998
27332
25608
03976
60376
Giải năm
7169
Giải sáu
9416
3251
9769
Giải bẩy
669
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8
6
8
2

6 1
9 9 9 1
4 6 6
0
0 8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:11,85,53,00,46,64,78,94,81,94,01,13,09,23,19,65,05,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
778211
Giải nhất
26485
Giải nhì
61053
Giải ba
05200
23446
Giải tư
30764
11178
01594
99181
56794
96601
25213
Giải năm
9509
Giải sáu
7523
2119
2565
Giải bẩy
205
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 9 5
3 9 7
3

6
3
4 5
8
5 1
4 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:26,95,06,98,63,37,36,81,77,74,12,09,56,97,40,92,66,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
234226
Giải nhất
89595
Giải nhì
30606
Giải ba
22298
20963
Giải tư
35037
32436
23781
61577
26774
42712
53509
Giải năm
3956
Giải sáu
7397
5140
9892
Giải bẩy
566
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
2

7 6
0
6
3 6
7 4
1 3
5 8 7 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:70,12,65,93,82,85,86,53,93,03,69,50,57,38,94,85,76,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
517570
Giải nhất
60312
Giải nhì
35365
Giải ba
37793
96682
Giải tư
04185
21786
35553
00293
35503
01469
75950
Giải năm
6657
Giải sáu
1138
3694
9085
Giải bẩy
276
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2
8
8

3 0 7
5 9
6
2 5 6 5
3 3 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:19,88,03,98,24,30,69,50,56,20,03,61,42,29,27,10,80,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
678619
Giải nhất
56988
Giải nhì
92203
Giải ba
49498
58324
Giải tư
56130
83369
74150
82556
49820
41003
19961
Giải năm
5342
Giải sáu
6629
7227
2110
Giải bẩy
480
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
0
4 0 9 7
0
2
0 6
9 1

8 0 6
8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:98,90,44,08,43,17,72,84,34,29,00,20,29,13,64,46,69,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
710798
Giải nhất
69990
Giải nhì
09944
Giải ba
09708
97243
Giải tư
98517
84572
81284
25734
90229
54000
61120
Giải năm
7429
Giải sáu
5913
4764
0946
Giải bẩy
469
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0
7 3
9 0 9
4
4 3 6
2
4 9
2
4
0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:79,49,90,31,84,60,74,72,56,12,93,03,93,31,77,97,06,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
107879
Giải nhất
41049
Giải nhì
09290
Giải ba
33331
11184
Giải tư
63160
25774
15672
92556
27812
87993
91003
Giải năm
6993
Giải sáu
7331
2077
7397
Giải bẩy
706
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
2

1 1
9
6
0
4 2 7
4
0 3 3 7 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:92,29,60,99,55,87,18,89,28,03,93,15,05,12,76,53,14,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
177692
Giải nhất
48429
Giải nhì
72360
Giải ba
69999
40355
Giải tư
09687
79618
07189
40828
65703
25293
51515
Giải năm
9405
Giải sáu
9712
3876
5753
Giải bẩy
014
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
8 5 2 4
9 8

8
5 3
0
6
7 9
9 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:52,38,27,75,53,37,93,10,76,85,15,15,70,16,05,71,08,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
714452
Giải nhất
45738
Giải nhì
04027
Giải ba
26475
26553
Giải tư
30937
10993
60910
54076
10285
34215
84515
Giải năm
8870
Giải sáu
1116
9605
1071
Giải bẩy
108
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 5 5 6
7
8 7 1

3

5 6 0 1
5
3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:19,10,68,89,51,94,01,79,74,29,62,38,40,99,22,78,53,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
143019
Giải nhất
28910
Giải nhì
63168
Giải ba
60689
56051
Giải tư
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
Giải năm
7640
Giải sáu
9199
1822
9878
Giải bẩy
953
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2
9 2
8
0
1 3
8 2
9 4 8
9
4 9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:29,51,65,22,57,50,33,46,49,29,94,33,82,07,94,37,47,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
533129
Giải nhất
79751
Giải nhì
62465
Giải ba
93922
32557
Giải tư
96050
51933
81946
67049
57729
79894
85733
Giải năm
0882
Giải sáu
7607
2394
2337
Giải bẩy
447
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

2 9
3 3 7
6 9 7 8
1 7 0
5

2
4 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:12,37,29,11,73,20,05,28,48,07,67,90,59,69,40,44,48,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
383812
Giải nhất
48737
Giải nhì
54429
Giải ba
78811
82573
Giải tư
69220
43705
48228
23648
89207
88067
00490
Giải năm
6459
Giải sáu
7169
7740
1344
Giải bẩy
848
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
1 8
9 0 8
7
8 0 4 8
9
7 9
3

0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:59,40,83,53,87,54,82,83,03,93,08,78,49,43,99,96,57,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
239059
Giải nhất
43440
Giải nhì
14383
Giải ba
79053
90687
Giải tư
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
Giải năm
6649
Giải sáu
6043
2699
0496
Giải bẩy
657
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

1

0 9 3
3 4 7

8
3 7 2 3
3 9 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:79,18,60,75,68,82,59,31,33,46,58,14,15,50,39,45,44,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
268879
Giải nhất
00518
Giải nhì
66860
Giải ba
69875
83068
Giải tư
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
Giải năm
7715
Giải sáu
3850
4339
7145
Giải bẩy
644
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 4 5

1 3 9
6 5 4
9 8 0
0 8 0
5
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:54,71,14,64,96,39,27,09,27,37,96,42,50,45,48,18,81,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
737554
Giải nhất
42271
Giải nhì
81314
Giải ba
11864
65696
Giải tư
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
Giải năm
6750
Giải sáu
8845
8048
1418
Giải bẩy
381
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 8
7 7
9 7
2 5 8
0
4
1
1 3
6 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:54,21,84,06,40,82,53,35,92,55,24,67,50,26,48,05,05,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
229954
Giải nhất
77721
Giải nhì
70984
Giải ba
27906
82540
Giải tư
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
Giải năm
9450
Giải sáu
7626
5048
4505
Giải bẩy
705
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5 5

1 4 6
5
0 8
3 5 0 0
7

4 2
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:41,58,73,37,82,03,30,15,48,27,31,40,82,61,13,03,92,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337
03482
Giải tư
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761
1113
6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5 3
7
7 0 1
8 0
8
1
3 2
2 2
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:87,48,01,31,52,59,54,88,03,20,74,04,20,88,53,60,41,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
207987
Giải nhất
79648
Giải nhì
51601
Giải ba
96331
29552
Giải tư
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
Giải năm
4520
Giải sáu
9388
3353
2060
Giải bẩy
341
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4

0 0
1
8 1
2 9 4 3
0 5
4
8 8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:60,14,40,68,32,22,60,97,25,80,63,96,40,93,68,84,59,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
425960
Giải nhất
54314
Giải nhì
24440
Giải ba
10668
19932
Giải tư
66022
37660
80797
63625
31480
59263
16596
Giải năm
8940
Giải sáu
3393
5968
3084
Giải bẩy
459
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
2 5
2
0 0
9
8 0 3 8

0 4
7 6 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:19,98,29,38,41,14,08,23,91,29,73,40,17,80,11,34,09,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138
44941
Giải tư
75014
07508
45523
46691
58729
42373
49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880
6811
4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
4 7 1 2
9 3 9
8 4
1 0


3
0
8 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:53,33,96,54,88,65,37,19,39,69,42,53,88,71,81,96,36,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554
45988
Giải tư
96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371
7681
6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9

3 7 9 6
2
4 3
5 9
1 3
8 8 1
6 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:16,53,10,92,67,53,59,63,08,97,86,34,18,53,39,32,29,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
466816
Giải nhất
74453
Giải nhì
82310
Giải ba
51692
45367
Giải tư
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
Giải năm
2518
Giải sáu
0253
8439
8532
Giải bẩy
629
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 8
9
4 9 2

3 3 9 3
7 3
0
6
2 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:73,83,39,58,11,48,44,29,63,19,74,55,93,25,00,52,34,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
775673
Giải nhất
92183
Giải nhì
64539
Giải ba
17958
33211
Giải tư
30348
28944
89729
14663
85619
49674
81955
Giải năm
5993
Giải sáu
6925
5500
0752
Giải bẩy
634
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 9
9 5
9 4
8 4
8 5 2
3 9
4
3
3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:63,13,14,18,70,62,41,35,47,93,30,77,92,08,01,06,66,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
757663
Giải nhất
60913
Giải nhì
91814
Giải ba
16118
40970
Giải tư
75962
14641
92735
47247
22393
31430
62877
Giải năm
4792
Giải sáu
0708
1901
0706
Giải bẩy
566
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1 6
3 4 8

5 0
1 7

2 6
0 7
8
3 2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:42,59,03,79,34,30,53,76,33,37,58,98,25,15,53,15,28,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
564542
Giải nhất
85459
Giải nhì
10403
Giải ba
82379
15434
Giải tư
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
Giải năm
3225
Giải sáu
1415
5453
3815
Giải bẩy
628
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 5
5 8 1
4 0 3 7

9 3 8 3

9 6

8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:90,13,02,59,76,05,14,57,34,38,01,30,55,09,20,74,98,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559
39876
Giải tư
62205
92714
34857
88934
49738
00601
24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209
9020
1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 1 9
3 4
0
4 8 0

9 7 5 3

6 4

8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:83,17,55,72,87,32,91,29,50,24,26,14,88,44,85,79,52,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372
46887
Giải tư
76732
16291
58229
42050
04924
97026
28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344
2885
0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 4 0
9 4 6
2
4
5 0 2

2 9
7 8 5
1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:08,70,11,58,67,88,13,06,06,35,86,57,50,27,62,47,85,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
598108
Giải nhất
54970
Giải nhì
12611
Giải ba
15058
32867
Giải tư
24088
41313
27006
89306
23235
96086
92357
Giải năm
2250
Giải sáu
0027
8762
9247
Giải bẩy
185
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
1 3
7 8
5
7
8 7 0
7 2
0
8 6 5

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:49,03,85,55,27,55,33,08,55,57,33,21,71,28,60,82,21,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
213649
Giải nhất
78603
Giải nhì
27485
Giải ba
73355
19027
Giải tư
39955
27733
66308
38355
34957
69633
59221
Giải năm
3171
Giải sáu
9428
9560
0782
Giải bẩy
321
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

7 1 8 1
3 3

5 5 5 7
0
1
5 2 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:86,78,96,75,08,85,56,73,18,20,39,64,36,32,01,22,49,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
054386
Giải nhất
31778
Giải nhì
18696
Giải ba
68175
05908
Giải tư
64585
55856
67173
04718
29320
01939
80264
Giải năm
4536
Giải sáu
0032
7201
9622
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
8
0 2
9 6 2
9
6
4 2
8 5 3
5
6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:34,36,03,28,21,57,94,82,48,75,00,06,08,10,78,69,94,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228
40921
Giải tư
45857
23194
91482
89148
81175
93300
96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410
3578
2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 6 8
0
8 1
6
8
7
9 5
5 8
2
4 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:70,54,87,09,99,48,23,39,09,61,34,79,85,30,86,30,26,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
284770
Giải nhất
18054
Giải nhì
04387
Giải ba
58809
93999
Giải tư
21548
17923
07039
58809
45161
64234
58379
Giải năm
3185
Giải sáu
7430
5086
1730
Giải bẩy
426
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9

3 6 7
9 4 0 0
8
4
1
9
7 5 6
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:94,64,85,51,62,82,32,26,92,79,16,48,68,08,05,36,37,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
807494
Giải nhất
48964
Giải nhì
63085
Giải ba
61451
33462
Giải tư
80582
29932
55026
02092
20279
35916
23648
Giải năm
3568
Giải sáu
4508
7905
2236
Giải bẩy
037
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
6
6
2 6 7
8
1
4 2 8
9
5 2 0
2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:87,95,04,04,41,13,69,84,68,64,91,87,84,50,25,21,17,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
358187
Giải nhất
78395
Giải nhì
80304
Giải ba
18304
58641
Giải tư
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
Giải năm
2284
Giải sáu
1050
4525
7021
Giải bẩy
017
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
3 7
5 1

1
0 6
9 8 4

4 7 4
5 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:48,44,78,47,35,01,14,09,21,80,73,60,22,69,81,49,05,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
577548
Giải nhất
54144
Giải nhì
39978
Giải ba
82335
70147
Giải tư
22260
46373
73580
17321
43509
20114
81601
Giải năm
4222
Giải sáu
5349
6581
3569
Giải bẩy
805
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 5
4
1 2
5
4 7 9

0 9
8 3
0 1
6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:94,64,99,79,61,99,06,92,46,06,97,38,15,51,02,00,56,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
732294
Giải nhất
49764
Giải nhì
14499
Giải ba
49561
09179
Giải tư
06238
39097
47506
96446
80992
51806
40699
Giải năm
7815
Giải sáu
6500
6602
1851
Giải bẩy
056
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 2 0 8
5

8
6
1 6
4 1
9

9 9 2 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:99,28,75,42,74,94,38,08,23,79,03,34,46,00,78,84,38,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
427499
Giải nhất
80428
Giải nhì
99775
Giải ba
12474
48542
Giải tư
33934
22603
79179
43523
77108
37138
37094
Giải năm
7346
Giải sáu
7984
3278
4600
Giải bẩy
638
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3 0

8 3
8 4 8 0
2 6


5 4 9 8
4
4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:11,10,87,83,90,08,45,18,47,30,74,78,45,11,56,82,41,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
510511
Giải nhất
44010
Giải nhì
94387
Giải ba
95190
23083
Giải tư
96478
59074
95830
79947
53618
06345
95508
Giải năm
4345
Giải sáu
6582
6156
9911
Giải bẩy
241
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3
0 8 1

0
5 7 5 1
6

4 8
7 3 2
0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:03,84,48,84,04,48,80,04,30,08,96,40,91,13,85,68,40,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003803
Giải nhất
76184
Giải nhì
62148
Giải ba
18904
79284
Giải tư
35440
70096
24108
03630
36704
83280
81548
Giải năm
6091
Giải sáu
8868
2385
6713
Giải bẩy
140
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 8
3
5
0
8 8 0 0

8

4 4 0 5
6 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:94,86,11,80,54,98,02,14,88,23,01,67,44,79,98,84,53,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
045494
Giải nhất
69486
Giải nhì
36211
Giải ba
79854
72480
Giải tư
35267
86701
64323
18888
75014
91502
80298
Giải năm
6544
Giải sáu
7284
5198
8779
Giải bẩy
953
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
1 4
3

4
4 3
7
9
6 0 8 4
8 8 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:80,36,52,36,99,79,54,16,93,97,82,93,69,24,39,16,18,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
168080
Giải nhất
99736
Giải nhì
60152
Giải ba
84399
42136
Giải tư
87293
81282
30697
18593
50916
27254
65379
Giải năm
7269
Giải sáu
3816
4839
8324
Giải bẩy
418
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 6 8
4
6 6 9

2 4 1
9
9
2
9 3 7 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:19,62,77,61,67,41,29,51,94,25,46,15,50,63,41,72,03,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
056119
Giải nhất
70662
Giải nhì
08077
Giải ba
90667
54561
Giải tư
81715
50846
52225
70194
48051
32729
47641
Giải năm
5750
Giải sáu
7172
1441
2963
Giải bẩy
903
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
9 5

1 6 1
1 0 9
2 1 7 3
7 2

4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:73,03,77,66,27,72,91,17,06,25,06,46,21,16,99,66,06,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
082273
Giải nhất
90403
Giải nhì
72577
Giải ba
00927
92166
Giải tư
37946
83206
28325
94806
44417
43791
65572
Giải năm
1121
Giải sáu
0366
0599
7016
Giải bẩy
406
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 6 6 8
7 6
7 5 1

6

6 6
7 2

1 9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:40,37,56,18,11,46,58,16,91,86,88,65,83,97,16,65,45,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
906040
Giải nhất
66537
Giải nhì
71356
Giải ba
18111
94318
Giải tư
83265
58188
99786
06191
74016
51958
43546
Giải năm
1283
Giải sáu
7365
5516
2697
Giải bẩy
245
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 1 6 6

7
6 5
6 8 1
5 5

6 8 3
1 7

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:93,78,14,82,34,51,86,87,80,59,05,00,65,96,51,42,76,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
437393
Giải nhất
09478
Giải nhì
81914
Giải ba
70834
27682
Giải tư
24600
69605
85259
66080
47687
41886
75251
Giải năm
9565
Giải sáu
2542
8751
7096
Giải bẩy
576
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0
4

4
2
1 9 1
5
8 6
2 6 7 0
6 0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:05,91,81,34,48,24,05,68,43,67,56,87,83,86,82,61,36,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
531805
Giải nhất
01391
Giải nhì
51981
Giải ba
52148
88134
Giải tư
24087
19656
27267
38943
65368
45105
74524
Giải năm
0683
Giải sáu
3661
8482
4486
Giải bẩy
236
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

4
4 6
8 3
6
8 7 1

1 7 3 6 2 8
1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:63,91,34,95,77,76,32,91,60,49,00,72,70,48,50,68,29,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
449563
Giải nhất
43291
Giải nhì
48934
Giải ba
96077
16295
Giải tư
75072
76900
94949
79360
92391
82432
19076
Giải năm
2870
Giải sáu
4868
4050
1048
Giải bẩy
929
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

9
4 2 9
9 8
0
0 8
7 6 2 0

1 5 1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:11,73,38,76,44,04,61,39,29,16,17,92,22,08,75,30,13,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
082311
Giải nhất
73873
Giải nhì
23038
Giải ba
86144
85476
Giải tư
10992
68917
20216
30029
35639
80261
55404
Giải năm
9822
Giải sáu
0030
0975
4208
Giải bẩy
813
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
6 7 3
9 2
8 9 0
4

1 3
3 6 5

2

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:09,31,29,33,52,66,10,11,50,00,90,23,84,23,37,47,94,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
457609
Giải nhất
18431
Giải nhì
61929
Giải ba
09952
32933
Giải tư
70923
96790
73400
43750
58811
33810
06566
Giải năm
2784
Giải sáu
0647
0837
6823
Giải bẩy
694
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 1
9 3 3 9
1 3 7
7
2 0
6

4
0 4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:41,69,51,56,60,04,67,66,75,23,83,36,12,53,52,34,02,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
615641
Giải nhất
36269
Giải nhì
41951
Giải ba
92260
81456
Giải tư
86836
96683
12023
13275
37066
57467
27904
Giải năm
2812
Giải sáu
9634
3752
2153
Giải bẩy
602
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2
2 1
3
6 4

1 6 3 2
9 0 7 6
5
3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:52,21,23,25,07,69,88,17,94,22,76,76,64,77,39,84,05,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
783852
Giải nhất
61421
Giải nhì
16123
Giải ba
36907
25525
Giải tư
13476
02976
45622
87894
99017
20988
40369
Giải năm
2864
Giải sáu
0984
9939
2477
Giải bẩy
105
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5
7
1 3 5 2
9


9 4
6 6 7 8
8 4
4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:88,68,41,65,18,65,53,60,53,61,91,18,45,41,62,40,49,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
906088
Giải nhất
96668
Giải nhì
42141
Giải ba
70018
91365
Giải tư
26618
23991
49661
75253
70760
52153
95365
Giải năm
5445
Giải sáu
2640
6162
0441
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8


1 5 1 0 9
3 3
8 5 5 0 1 2 2


1

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:44,99,73,76,42,84,78,09,77,40,24,20,56,14,63,49,84,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
763344
Giải nhất
86799
Giải nhì
60373
Giải ba
65042
64376
Giải tư
37420
37924
13240
92977
51409
80878
69484
Giải năm
7856
Giải sáu
1949
4163
8514
Giải bẩy
184
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
4
4 0

2 0 9
6
3
3 6 8 7
4 4
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:69,57,77,32,16,76,22,22,21,26,36,23,50,07,37,51,11,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
940369
Giải nhất
02757
Giải nhì
91677
Giải ba
52316
81032
Giải tư
05723
32136
92226
50721
02822
59622
46276
Giải năm
8750
Giải sáu
3451
5337
1707
Giải bẩy
511
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
6 1
2 2 1 6 3
2 6 7

7 0 1

7 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:33,10,63,99,88,04,27,57,72,80,70,10,76,22,61,21,22,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
205733
Giải nhất
41710
Giải nhì
28063
Giải ba
06488
57399
Giải tư
08410
33770
41480
02072
35657
27327
05704
Giải năm
0376
Giải sáu
6821
5661
5722
Giải bẩy
222
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 5
7 2 1 2


7
3 1
2 0 6
8 0
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:36,65,07,41,93,34,98,04,11,93,22,34,01,01,17,03,33,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
565136
Giải nhất
09765
Giải nhì
04007
Giải ba
22893
26741
Giải tư
81234
08622
04593
16711
05804
65398
99034
Giải năm
6501
Giải sáu
4903
8117
3501
Giải bẩy
033
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4 1 1 3
1 7
2
4 4 3
1

5

4
3 8 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:55,14,66,88,58,09,75,35,65,58,71,43,16,22,21,95,34,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
093055
Giải nhất
60314
Giải nhì
24766
Giải ba
08458
00988
Giải tư
62243
40671
10258
38365
16135
43175
94509
Giải năm
9216
Giải sáu
1495
1521
2122
Giải bẩy
734
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 6
2 1
5 4
3
8 8
6 5 2
5 1
8
5

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:47,22,81,38,59,76,87,67,95,21,77,66,15,54,42,06,69,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
354347
Giải nhất
49122
Giải nhì
46881
Giải ba
72659
22138
Giải tư
01666
70677
72021
80495
64667
71687
25576
Giải năm
8615
Giải sáu
6206
9042
0254
Giải bẩy
969
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5
2 1
8 3
2
9 4
7 6 9
6 7
1 7
5

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:45,76,49,73,29,18,19,76,44,06,69,44,99,05,59,32,82,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
810545
Giải nhất
66376
Giải nhì
69749
Giải ba
75229
93273
Giải tư
68144
98669
48406
52044
40676
06619
19118
Giải năm
1199
Giải sáu
5232
1459
3705
Giải bẩy
882
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
8 9
9 3
2
9 4 4
9
9
6 3 6
2
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:44,11,64,81,70,48,37,62,44,26,53,71,22,66,02,45,38,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
170644
Giải nhất
53611
Giải nhì
03464
Giải ba
30470
72681
Giải tư
33971
91453
53626
49444
64162
56537
72748
Giải năm
5722
Giải sáu
4945
4502
6966
Giải bẩy
938
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1
6 2
7 8
8 4 5
3
4 2 6
0 1
1 3

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:70,04,84,16,33,01,78,34,31,11,35,84,56,87,47,38,15,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
325770
Giải nhất
87204
Giải nhì
74184
Giải ba
51933
64716
Giải tư
16484
52035
33911
94631
08534
82478
31201
Giải năm
2756
Giải sáu
4038
4547
5987
Giải bẩy
915
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1
6 1 5

3 4 1 5 8
7
6

8
4 4 7 8

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:43,52,81,50,93,23,78,87,79,10,05,77,00,96,39,45,81,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
866243
Giải nhất
78352
Giải nhì
10881
Giải ba
74593
11150
Giải tư
92877
90305
21310
90279
25687
27778
14223
Giải năm
6900
Giải sáu
3145
0039
1196
Giải bẩy
381
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0
0
3
9
5
2 0
1
8 9 7
1 7 1
3 6

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:22,89,78,73,13,20,19,99,64,22,11,49,87,49,58,04,05,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
415722
Giải nhất
14589
Giải nhì
05278
Giải ba
16313
72373
Giải tư
73849
96311
83422
19164
61699
20219
88620
Giải năm
7387
Giải sáu
6104
1458
1749
Giải bẩy
505
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
3 9 1
0 2
9
9 9
8
4
8 3
9 7
9

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:83,94,67,08,94,43,42,31,56,88,01,74,52,36,44,71,91,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
782383
Giải nhất
09094
Giải nhì
39567
Giải ba
84994
97208
Giải tư
49874
35601
30088
51256
36931
26942
60443
Giải năm
7852
Giải sáu
3671
5844
1236
Giải bẩy
191
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1


1 6
3 2 4
6 2
7
4 1
8
4 4 1 5

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:12,45,57,49,28,87,68,27,40,72,99,04,34,89,31,39,33,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
775412
Giải nhất
19845
Giải nhì
17157
Giải ba
99128
87949
Giải tư
17004
47699
45472
78740
82127
27268
44687
Giải năm
8534
Giải sáu
4639
3531
4689
Giải bẩy
133
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

8 7
4 1 9 3
5 9 0
7
8
2
7 9
9 0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:35,18,65,82,48,31,97,30,87,90,51,54,22,44,36,38,08,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
011235
Giải nhất
26218
Giải nhì
90165
Giải ba
52348
99482
Giải tư
12354
40851
59590
05887
31830
16897
21431
Giải năm
0822
Giải sáu
3538
6636
8944
Giải bẩy
208
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8
2
1 0 6 8
8 4
1 4 6
5

2 7
7 0

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:23,18,25,03,08,51,33,74,84,78,37,23,55,25,34,46,46,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
291623
Giải nhất
73018
Giải nhì
86725
Giải ba
56808
19203
Giải tư
54023
46137
20478
99684
51374
01533
97351
Giải năm
5255
Giải sáu
6446
3434
2225
Giải bẩy
346
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
8
5 3 5
3 7 4
6 6
1 5 8

4 8
4

Kết quả xổ số Bình Duong
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:96,25,42,16,13,39,35,43,60,73,19,78,48,44,39,11,69,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
704896
Giải nhất
87125
Giải nhì
60942
Giải ba
14013
90216
Giải tư
89478
96319
25473
69860
25943
96435
18539
Giải năm
0348
Giải sáu
0711
1439
5244
Giải bẩy
069
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 3 9 1
5
9 5 9
2 3 8 4
7
0 9
3 8Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.