Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:01,16,57,53,93,19,92,89,07,38,97,24,41,84,17,80,11,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
038801
Giải nhất
33816
Giải nhì
59157
Giải ba
95553
98093
Giải tư
53419
41192
74889
17307
58538
94697
67724
Giải năm
8941
Giải sáu
9884
8517
4080
Giải bẩy
311
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6 9 7 1
4
8
1
7 3
0

9 4 0
3 2 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:86,03,59,38,76,99,43,29,20,88,32,12,39,12,64,42,45,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
600886
Giải nhất
43903
Giải nhì
74859
Giải ba
50738
25576
Giải tư
87199
30643
94629
51720
23788
62432
18612
Giải năm
8839
Giải sáu
4212
5464
3142
Giải bẩy
845
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 2
9 0
8 2 9
3 2 5 2
9
4
6
8
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:55,31,68,41,36,62,83,96,05,04,96,34,49,99,71,03,23,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
438955
Giải nhất
96331
Giải nhì
85668
Giải ba
04741
44936
Giải tư
11162
48783
74796
37205
72904
24296
45634
Giải năm
1149
Giải sáu
9299
4471
7803
Giải bẩy
423
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 3

3
1 6 4
1 9
4
8 2
1
3
6 6 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:13,95,11,96,94,59,69,01,59,94,57,17,22,73,66,80,02,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
016413
Giải nhất
98495
Giải nhì
82611
Giải ba
95396
61694
Giải tư
74259
58469
48301
05659
12094
15557
47317
Giải năm
5522
Giải sáu
3773
7066
9080
Giải bẩy
902
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
1 7
2

7
9 9 7
9 6
3
0
5 6 4 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:53,70,32,27,98,32,29,00,02,33,96,06,79,88,20,33,15,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
418153
Giải nhất
87270
Giải nhì
88732
Giải ba
95527
59098
Giải tư
90132
22829
38800
52602
63433
34996
52406
Giải năm
1479
Giải sáu
2488
6720
7733
Giải bẩy
315
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6
5
7 9 0
2 2 3 30 9
8 3
8 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:86,52,77,97,96,93,87,26,28,12,76,58,52,87,28,22,64,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
431586
Giải nhất
99652
Giải nhì
35677
Giải ba
65797
17996
Giải tư
47893
57187
24526
74928
61512
00176
53458
Giải năm
9552
Giải sáu
7587
1928
3822
Giải bẩy
764
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2
6 8 8 2


2 8 2
4
7 6
7 7
7 6 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:40,75,15,52,24,52,41,82,51,10,36,95,45,13,29,73,20,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
363940
Giải nhất
51175
Giải nhì
03015
Giải ba
73352
15724
Giải tư
67152
20541
21282
78651
45010
04936
88695
Giải năm
4745
Giải sáu
4113
3429
9673
Giải bẩy
920
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 0 3
4 9 0
6
1 5
2 2 1

5 3
2
5 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:45,19,23,11,06,91,57,67,22,72,04,14,63,76,06,27,68,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
047745
Giải nhất
73319
Giải nhì
77223
Giải ba
28811
08506
Giải tư
81991
73257
47167
81622
54972
15004
94114
Giải năm
6363
Giải sáu
3176
1906
9327
Giải bẩy
268
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4 6
9 1 4
3 2 7 1


7
7 3 8
2 6

1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:35,29,18,80,86,52,85,46,45,30,08,48,67,03,52,21,96,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
244835
Giải nhất
17529
Giải nhì
96618
Giải ba
61480
99686
Giải tư
22252
64685
25446
91645
39030
92108
10148
Giải năm
8567
Giải sáu
7503
4452
9721
Giải bẩy
196
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3
8 9
9 1
0
6 5 8
2 2
7

0 6 5
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:61,83,03,13,82,79,00,67,73,80,71,53,10,40,62,55,63,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
961761
Giải nhất
71483
Giải nhì
08503
Giải ba
79613
71882
Giải tư
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
Giải năm
9110
Giải sáu
4640
6162
6955
Giải bẩy
763
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0
3 0


0
3 5
7 2 3
9 3 1
3 2 0 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:56,72,68,86,00,51,58,94,72,39,46,84,55,30,04,57,77,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
083956
Giải nhất
54972
Giải nhì
75468
Giải ba
84586
64300
Giải tư
18151
62858
46794
96472
84639
88246
22084
Giải năm
3855
Giải sáu
8130
3704
1157
Giải bẩy
877
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 1


9 0
6
1 8 5 7
8
2 2 7
6 4
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:78,26,37,82,60,97,10,11,95,36,15,45,54,74,40,81,89,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
242878
Giải nhất
87126
Giải nhì
34137
Giải ba
52082
95560
Giải tư
95297
27110
87811
33395
15136
63115
37145
Giải năm
2954
Giải sáu
5074
9740
3581
Giải bẩy
289
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 5
6
7 6
5 0
4
0
4 0
2 1 9
7 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:59,27,07,41,27,28,13,96,52,25,85,51,84,64,64,46,22,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
263059
Giải nhất
54927
Giải nhì
89607
Giải ba
92341
92527
Giải tư
18328
61813
59296
15252
30225
78485
17251
Giải năm
1084
Giải sáu
5064
8064
2446
Giải bẩy
322
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
3
7 7 8 5 2

1 6
2 1
4 4

5 4
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:90,92,29,82,43,20,46,63,30,17,37,67,15,04,73,49,05,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
051890
Giải nhất
89092
Giải nhì
27029
Giải ba
75382
58843
Giải tư
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
Giải năm
4415
Giải sáu
8804
6373
3949
Giải bẩy
605
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
7 5
9 0
0 7
3 6 9

3 7 0
3
2
2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:28,37,87,58,67,33,64,40,49,35,20,78,72,60,50,30,48,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058
32867
Giải tư
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060
6750
3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
7 3 5 0
0 9 8
8 0
7 4 0
8 2
7 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:08,23,32,12,35,79,88,58,14,41,35,38,02,19,39,10,50,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
346008
Giải nhất
46023
Giải nhì
06132
Giải ba
79112
94035
Giải tư
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
Giải năm
0402
Giải sáu
3519
4839
7910
Giải bẩy
550
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 4 9 0
3 8
2 5 5 8 9
1
8 0

9
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:82,19,79,85,55,22,31,09,36,61,55,25,21,47,87,95,65,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
120082
Giải nhất
29819
Giải nhì
12579
Giải ba
82185
88355
Giải tư
89322
66631
35209
04536
18161
42155
92325
Giải năm
1321
Giải sáu
3747
6787
6295
Giải bẩy
465
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
9
2 5 1
1 6
7
5 5
1 5
9
5 7
5 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:41,04,51,55,84,11,45,97,40,14,15,97,73,38,10,43,54,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167841
Giải nhất
91004
Giải nhì
24051
Giải ba
87855
26684
Giải tư
00111
97545
46297
09040
69414
25115
35397
Giải năm
0073
Giải sáu
8338
8410
1743
Giải bẩy
154
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
1 4 5 0

8
5 0 3
1 5 4

3
4
7 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:88,21,64,88,37,32,71,83,75,55,43,46,09,94,90,52,88,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
959188
Giải nhất
20221
Giải nhì
23264
Giải ba
03188
49437
Giải tư
46732
08271
61683
55875
58455
59943
87346
Giải năm
5109
Giải sáu
2394
1890
7852
Giải bẩy
688
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

1
7 2
3 6
5 2 4
4
1 5
8 3 8
4 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:40,50,57,75,96,46,64,88,30,72,63,31,68,45,11,80,43,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
136740
Giải nhất
19350
Giải nhì
09557
Giải ba
29275
65296
Giải tư
30046
25764
11288
52130
08072
29163
83631
Giải năm
4068
Giải sáu
0745
7311
4880
Giải bẩy
743
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1

0 1 2
6 5 3
0 7
4 3 8
5 2
8 0
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:17,09,76,63,44,25,41,55,71,58,15,39,49,26,50,64,13,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
171717
Giải nhất
65109
Giải nhì
80076
Giải ba
12363
04944
Giải tư
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
Giải năm
2749
Giải sáu
2326
7550
5364
Giải bẩy
213
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 3
5 6
9
4 1 9
5 8 0
3 4
6 1

9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:28,83,03,57,30,28,61,34,64,56,55,37,68,08,72,79,70,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
959528
Giải nhất
53783
Giải nhì
61903
Giải ba
94357
26830
Giải tư
36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937
Giải năm
4268
Giải sáu
7408
5772
7079
Giải bẩy
970
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

8
0 4 7

7 6 5
1 4 8
2 9 0
3
0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:42,47,08,64,63,25,38,51,81,09,56,55,26,48,36,85,32,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
606742
Giải nhất
91147
Giải nhì
15508
Giải ba
94264
05263
Giải tư
59825
06838
67451
66381
22609
79056
77155
Giải năm
1626
Giải sáu
2848
7736
4885
Giải bẩy
932
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

5 6
8 6 2 6
7 8
1 6 5
4 3

1 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:35,62,66,24,95,32,16,69,81,30,49,18,98,51,38,62,15,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
350135
Giải nhất
66862
Giải nhì
88666
Giải ba
91724
98395
Giải tư
61532
25016
71469
39081
26730
39449
47218
Giải năm
2398
Giải sáu
5551
9038
1162
Giải bẩy
415
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8 5
4
2 0 8 6
9
1
2 6 9 2

1
5 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,00,65,33,37,53,89,75,69,10,98,24,62,56,13,89,09,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
982280
Giải nhất
64000
Giải nhì
80265
Giải ba
47633
21337
Giải tư
97253
80989
87175
72169
06910
09698
17624
Giải năm
6662
Giải sáu
4756
1113
6389
Giải bẩy
409
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 3
4
3 7

3 6 0
5 9 2
5
9 9
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:91,10,73,67,51,98,44,30,81,58,46,35,59,46,37,71,76,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
114091
Giải nhất
37310
Giải nhì
50773
Giải ba
36367
16151
Giải tư
70698
36844
92430
66681
28658
00546
54435
Giải năm
7659
Giải sáu
8346
9837
3571
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4

0 5 7
4 6 6
1 8 9
7
3 1 6
1
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:92,98,29,74,72,18,12,39,50,59,72,45,78,11,41,60,48,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
569392
Giải nhất
47898
Giải nhì
49729
Giải ba
76074
06472
Giải tư
41818
33012
48339
89150
72859
57772
91245
Giải năm
2778
Giải sáu
5011
5941
2460
Giải bẩy
248
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 2 1
9
9
5 1 8
0 9
0 7
4 2 2 8

8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:25,89,46,14,77,93,74,54,77,45,07,25,53,57,33,13,34,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
206925
Giải nhất
13589
Giải nhì
16846
Giải ba
15814
83077
Giải tư
13493
22774
02754
56077
49645
02907
53025
Giải năm
6653
Giải sáu
6557
5033
7313
Giải bẩy
834
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4 3
5
3 4
6 5
4 3 7
6
7 4 7
9
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:88,10,03,32,59,59,31,69,28,49,90,02,46,93,76,30,27,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443388
Giải nhất
87510
Giải nhì
04803
Giải ba
36832
06359
Giải tư
23059
48931
11469
76928
44149
73490
95602
Giải năm
1346
Giải sáu
4493
0176
4430
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
0
8 7
2 1 0
9 6 4
9 9
9
6

0 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:52,29,24,01,03,87,00,54,27,84,31,05,00,55,55,21,47,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
566152
Giải nhất
22229
Giải nhì
60324
Giải ba
79901
63003
Giải tư
46187
42100
55054
20027
36184
13631
92405
Giải năm
7000
Giải sáu
2555
0955
2221
Giải bẩy
147
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 0 5 0

9 4 7 1
1
7
4 5 5
9

7 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:82,17,40,43,70,93,31,68,09,01,31,78,32,34,07,55,73,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
449182
Giải nhất
34817
Giải nhì
00740
Giải ba
46943
55270
Giải tư
57493
23631
34968
26709
48101
69731
23578
Giải năm
4932
Giải sáu
5234
4407
9355
Giải bẩy
773
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1 7 0
7

1 1 2 4
0 3
5
8
0 8 3

3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:65,59,71,03,57,82,28,32,40,44,57,78,20,40,56,79,26,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
438065
Giải nhất
35859
Giải nhì
69071
Giải ba
80657
54703
Giải tư
14678
37957
44744
68640
75232
90128
20682
Giải năm
2320
Giải sáu
2579
1156
3540
Giải bẩy
426
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0

8 0 6
2
0 4 0
9 7 7 6

1 8 9
2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:26,36,37,89,80,44,30,03,39,52,39,37,62,54,22,48,64,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
466926
Giải nhất
75436
Giải nhì
49237
Giải ba
15680
98289
Giải tư
92337
66439
41952
51439
10703
34030
10944
Giải năm
0862
Giải sáu
2348
3222
3554
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

2
6 7 0 9 9 7
4 8 4
2 4
2 4

9 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:40,39,28,95,05,65,34,20,19,91,56,35,61,11,76,15,42,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
939540
Giải nhất
11839
Giải nhì
45928
Giải ba
42905
09395
Giải tư
90735
44656
93891
00319
27120
46234
93765
Giải năm
3761
Giải sáu
8415
0376
8711
Giải bẩy
042
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
9 1 5 3
8 0
9 4 5
2
6
5 1
6

5 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:62,04,87,00,66,31,79,87,19,51,32,20,50,16,29,52,64,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
430362
Giải nhất
10704
Giải nhì
08787
Giải ba
73466
29200
Giải tư
61820
80432
30651
43619
82887
16779
13531
Giải năm
7850
Giải sáu
0952
2929
4116
Giải bẩy
464
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0
9 6
0 9
1 2 0

1 0 2
6 4
9
7 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:88,12,71,93,54,00,02,94,29,16,88,98,56,46,42,45,21,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
629688
Giải nhất
26712
Giải nhì
94071
Giải ba
03854
99293
Giải tư
85598
00988
29716
36029
09394
43502
21400
Giải năm
6756
Giải sáu
9545
8642
3146
Giải bẩy
121
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
2 6
9 1

6 2 5
4 6 7

1
8
3 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:58,80,98,54,36,58,49,20,23,30,92,82,82,81,68,07,70,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
100358
Giải nhất
91280
Giải nhì
89098
Giải ba
17536
06254
Giải tư
42182
78292
82130
17523
13320
61949
47458
Giải năm
0082
Giải sáu
3007
1268
5081
Giải bẩy
970
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5

0 3
6 0
9
4 8
8
0
0 2 2 1
8 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:54,21,85,28,77,21,85,45,00,39,83,54,45,87,86,00,76,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
602254
Giải nhất
88121
Giải nhì
75085
Giải ba
14077
77428
Giải tư
64254
42583
09139
64500
45145
33385
67921
Giải năm
6045
Giải sáu
5100
8986
3687
Giải bẩy
976
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
9
1 8 1
9
5 5
4

7 6
5 5 3 7 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:95,70,15,06,17,47,29,83,11,84,72,43,09,77,62,02,08,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
255995
Giải nhất
83170
Giải nhì
35115
Giải ba
53817
61606
Giải tư
66343
30372
51884
54111
51783
87229
93747
Giải năm
7809
Giải sáu
5502
0662
9777
Giải bẩy
208
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 2 8
5 7 1
9 5

7 3

2
0 2 7
3 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:42,35,92,89,66,03,18,97,76,25,00,85,42,47,37,11,71,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
565942
Giải nhất
22035
Giải nhì
07692
Giải ba
38066
09589
Giải tư
27985
30900
05625
33176
96897
99118
09803
Giải năm
9442
Giải sáu
2411
2237
1647
Giải bẩy
471
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 5
8 1
5
5 7
2 7

6
6 1
9 5
2 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:44,01,93,31,25,75,56,49,13,39,39,94,94,59,39,74,45,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
373044
Giải nhất
16601
Giải nhì
13393
Giải ba
76025
64731
Giải tư
03594
53039
36839
31913
59349
02356
57075
Giải năm
5694
Giải sáu
3674
6739
1059
Giải bẩy
645
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3
5
1 9 9 9
9 5
6 9

5 4
0
3 4 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:65,19,94,88,19,59,22,63,90,93,13,07,73,49,36,48,16,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
823365
Giải nhất
83119
Giải nhì
23794
Giải ba
69319
09688
Giải tư
70607
45513
21793
14590
16763
15922
72859
Giải năm
9473
Giải sáu
5848
1236
8349
Giải bẩy
816
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9 9 3 6
2
6 7
9 8
9
3
3
8
4 0 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:85,72,31,04,28,10,05,25,75,65,02,80,89,74,02,70,14,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
631185
Giải nhất
46372
Giải nhì
31931
Giải ba
94628
50004
Giải tư
76180
92102
42365
38975
83925
41905
34010
Giải năm
2289
Giải sáu
0570
6502
2474
Giải bẩy
414
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 2 2
0 4
8 5
1


5
2 5 4 0
0 9 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:94,10,39,18,76,20,51,12,14,89,17,21,41,66,44,87,11,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
926394
Giải nhất
20810
Giải nhì
65439
Giải ba
30876
86818
Giải tư
74821
94417
75889
19314
87112
34051
48820
Giải năm
2841
Giải sáu
1687
7444
0166
Giải bẩy
411
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8 2 4 7 1
0 1 5
9
1 4
1
6
6
9 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:45,20,36,78,54,19,35,18,06,62,35,72,25,27,42,69,15,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
757345
Giải nhất
02020
Giải nhì
66736
Giải ba
77454
57878
Giải tư
81172
21935
66262
80806
69218
64935
74619
Giải năm
4525
Giải sáu
3069
9042
2127
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
9 8 5
0 5 7
6 5 5
2
4
2 9 4
8 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:33,48,70,34,28,32,23,52,53,72,30,08,55,27,75,82,98,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
675133
Giải nhất
12048
Giải nhì
69970
Giải ba
72328
22234
Giải tư
14308
06330
46872
73353
56152
42923
48332
Giải năm
5855
Giải sáu
9282
2975
2227
Giải bẩy
898
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4
8 3 7
4 2 0
8
2 3 5

0 2 5
2
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:22,69,90,82,36,00,23,92,18,77,03,23,64,83,75,22,37,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
297122
Giải nhất
62869
Giải nhì
25290
Giải ba
28336
16482
Giải tư
90923
60603
00877
39718
48492
97523
65000
Giải năm
4464
Giải sáu
8622
9875
2883
Giải bẩy
237
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
8
3 3 2
6 7


9 4
7 5 3
2 3
0 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:21,40,05,27,62,04,73,85,66,32,06,02,41,06,24,73,09,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
001821
Giải nhất
21340
Giải nhì
69605
Giải ba
61262
74027
Giải tư
98202
98006
69232
94866
34985
27773
64104
Giải năm
5441
Giải sáu
9973
5524
3306
Giải bẩy
209
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 6 2 6 9

7 4
2
0 1

2 6 1
3 3
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:79,52,14,35,86,45,97,14,63,52,31,54,74,00,96,87,33,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
571779
Giải nhất
74852
Giải nhì
13414
Giải ba
30986
29135
Giải tư
19854
71731
20752
57763
92014
02197
09645
Giải năm
1874
Giải sáu
1187
4696
5200
Giải bẩy
033
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 4

5 1 3
5 2
2 2 4
3
4
6 7
7 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:32,60,97,03,21,27,18,84,91,56,29,62,42,26,15,74,49,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
755832
Giải nhất
08460
Giải nhì
59597
Giải ba
29921
29903
Giải tư
63562
77929
53056
83991
22184
95318
61327
Giải năm
4242
Giải sáu
2274
4615
0526
Giải bẩy
849
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8 5
1 7 9 6
1
2 9
6
0 2
4
4
7 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:20,44,98,39,38,07,09,56,91,59,88,01,44,28,46,64,13,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
456320
Giải nhất
24544
Giải nhì
26098
Giải ba
18538
71239
Giải tư
89901
48888
76959
69391
02256
76509
95107
Giải năm
1744
Giải sáu
0664
3946
6228
Giải bẩy
913
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9 1
3
8
9 8
4 4 6
6 9
4

8 8
8 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:61,08,63,00,61,29,35,95,54,44,20,33,82,33,07,05,12,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
697161
Giải nhất
80708
Giải nhì
13063
Giải ba
00861
61200
Giải tư
33133
30420
99744
20754
76195
92435
83229
Giải năm
3982
Giải sáu
5305
7207
5033
Giải bẩy
412
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0 7 5
2
9 0 3
5 3 3
4
4
3 1

2
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:60,67,95,45,83,36,72,17,37,06,40,10,97,13,18,89,22,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
190660
Giải nhất
03867
Giải nhì
56395
Giải ba
62483
91945
Giải tư
28010
13840
79906
83737
91217
87072
82536
Giải năm
5397
Giải sáu
3289
0918
7313
Giải bẩy
122
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
7 0 3 8
2
6 7
5 0

7
2 3
3 9
5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:78,57,64,38,40,27,17,51,99,83,96,20,72,05,61,04,95,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
362478
Giải nhất
69057
Giải nhì
21964
Giải ba
53040
75838
Giải tư
72820
16296
14283
36599
16251
29217
77927
Giải năm
7172
Giải sáu
7304
4861
4705
Giải bẩy
795
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
7
7 0
8
0
7 1
4 1
2
3 9
9 6 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:88,40,29,38,67,83,71,19,37,62,71,23,77,93,87,62,02,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
589388
Giải nhất
94140
Giải nhì
59629
Giải ba
00167
97538
Giải tư
65823
51871
75462
81237
47219
82671
46983
Giải năm
8877
Giải sáu
6662
8287
2093
Giải bẩy
202
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9
9 3
8 7 2
0

7 2 2
1 1 7
3 7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:44,74,85,63,72,54,20,91,36,44,96,68,85,12,66,32,19,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
440444
Giải nhất
36074
Giải nhì
21685
Giải ba
75472
72463
Giải tư
46068
75196
91344
74836
55691
52120
38554
Giải năm
2985
Giải sáu
0832
2966
7212
Giải bẩy
019
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 9
0
6 2
4
4
3 8 6 4
4 2
5 5
1 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:31,52,00,16,06,28,26,74,89,92,64,48,61,64,02,04,34,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
701331
Giải nhất
27452
Giải nhì
96000
Giải ba
27006
81216
Giải tư
42348
86064
28492
27789
06574
90526
43028
Giải năm
5161
Giải sáu
2904
9202
8964
Giải bẩy
634
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 2 4
6
8 6 3
4
8
2
4 1 4
4
9
2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:94,98,56,65,56,88,84,28,61,86,31,71,37,93,72,74,55,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
777494
Giải nhất
57598
Giải nhì
31856
Giải ba
90856
47465
Giải tư
05671
26431
38286
15361
10228
84884
83888
Giải năm
8237
Giải sáu
9474
9872
1893
Giải bẩy
655
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


8
1 7

6 6 5
5 1
1 2 4 2
8 4 6
8 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:21,43,43,18,26,96,82,72,67,81,61,45,23,39,08,04,06,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
147821
Giải nhất
86843
Giải nhì
40543
Giải ba
22826
02518
Giải tư
60745
41461
90781
10667
85072
58982
78096
Giải năm
7923
Giải sáu
9504
0708
6739
Giải bẩy
606
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 6
8 1
6 3
9
3 3 5

7 1
2
2 1
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:48,94,03,63,14,00,09,67,93,51,52,16,28,36,27,16,92,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
256648
Giải nhất
87794
Giải nhì
32203
Giải ba
68114
53163
Giải tư
56716
26452
44251
56393
14267
20709
58200
Giải năm
3428
Giải sáu
9016
1127
3736
Giải bẩy
992
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 9
4 6 6
8 7
6

1 2
3 7


4 3 2 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:50,10,97,91,35,81,76,88,39,45,51,39,49,74,46,29,69,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
913950
Giải nhất
98910
Giải nhì
41297
Giải ba
55235
54691
Giải tư
34939
93651
18345
66339
83588
75876
63081
Giải năm
1449
Giải sáu
7829
2246
2274
Giải bẩy
469
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
9
5 9 9 7
5 9 6
1
9
6 4
1 8
7 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:12,60,28,39,16,74,81,98,03,05,76,57,34,27,29,41,80,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
464212
Giải nhất
54060
Giải nhì
64128
Giải ba
12516
87339
Giải tư
46157
43876
82805
32003
86098
02081
72974
Giải năm
9134
Giải sáu
6041
1029
8627
Giải bẩy
480
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
6
8 7 9
9 4
1 8
7
0
4 6
1 0
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:68,96,77,62,81,17,32,78,85,44,82,23,78,94,29,46,55,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
846568
Giải nhất
28296
Giải nhì
75477
Giải ba
68781
62462
Giải tư
86623
38282
99744
49885
90378
95332
42517
Giải năm
3278
Giải sáu
9846
8229
6194
Giải bẩy
155
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
3 9 3
2
4 6
5
2
7 8 8
1 5 2
6 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:20,59,66,48,72,76,54,82,72,30,99,58,88,50,32,46,96,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
865620
Giải nhất
52659
Giải nhì
81966
Giải ba
43472
26648
Giải tư
49558
44099
76330
59972
19182
20954
73376
Giải năm
8788
Giải sáu
5246
0432
1350
Giải bẩy
596
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít0 2
8 6
9 4 8 0
6
2 6 2
2 8
9 6 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:40,75,57,45,05,78,08,18,79,33,24,75,70,62,77,40,79,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
432240
Giải nhất
86675
Giải nhì
80557
Giải ba
75005
40445
Giải tư
23975
20724
34333
68379
36618
68108
58978
Giải năm
2570
Giải sáu
9540
8277
2362
Giải bẩy
879
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
8
4
3
5 0
7
2
5 8 9 5 0 7 9

2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:96,29,89,09,54,57,04,07,97,93,54,66,53,13,86,91,78,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
249596
Giải nhất
47929
Giải nhì
68489
Giải ba
49054
66209
Giải tư
78966
51754
79393
92897
32207
58404
33057
Giải năm
4353
Giải sáu
9491
8386
1413
Giải bẩy
278
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 7
3 3
9


4 7 4 3
6
8
9 6
7 3 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:22,45,15,07,34,22,80,17,10,17,57,95,83,29,30,69,07,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
340222
Giải nhất
84145
Giải nhì
45615
Giải ba
09034
24007
Giải tư
00495
40257
20217
38210
46017
36380
12622
Giải năm
5583
Giải sáu
4869
8630
4629
Giải bẩy
707
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
5 7 0 7
2 9 0
4 0
5
7
9

0 3
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:00,72,56,82,24,03,38,12,52,58,89,08,57,60,29,39,75,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
398200
Giải nhất
31272
Giải nhì
80556
Giải ba
28124
10582
Giải tư
32608
69789
72058
23052
14012
81538
41303
Giải năm
0257
Giải sáu
1439
8829
5760
Giải bẩy
175
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
2
4 9
8 9
5
6 2 8 7
0
2 5
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:53,17,34,77,46,59,10,17,87,91,50,35,93,59,54,08,43,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
836253
Giải nhất
29117
Giải nhì
23134
Giải ba
28646
69477
Giải tư
36635
70250
47791
93687
55117
20610
68159
Giải năm
6893
Giải sáu
0708
0454
9059
Giải bẩy
143
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
7 0 7

4 5
6 3
9 0 9 4

7
7 3
1 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:57,07,44,23,84,40,54,90,82,66,36,26,25,50,92,80,43,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
996557
Giải nhất
44507
Giải nhì
44644
Giải ba
26184
71023
Giải tư
74326
18936
68166
03682
79390
77454
80440
Giải năm
0325
Giải sáu
2980
9092
1550
Giải bẩy
143
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9
3 6 5
6
4 0 3
4 0
6

4 2 0
0 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:03,31,99,73,40,96,03,23,04,87,01,98,38,39,31,33,57,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
118403
Giải nhất
46231
Giải nhì
33199
Giải ba
44640
02473
Giải tư
44298
51501
77587
53704
64923
12603
03596
Giải năm
2338
Giải sáu
9433
8431
3639
Giải bẩy
557
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 1

3
1 8 9 1 3
0
7 3

3
7
9 6 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:38,66,89,84,91,20,08,51,24,13,15,71,47,21,43,45,83,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
276138
Giải nhất
06466
Giải nhì
96589
Giải ba
00191
75284
Giải tư
74571
72615
46913
57224
66951
04008
77220
Giải năm
7047
Giải sáu
1345
6843
4621
Giải bẩy
283
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 5
0 4 1

7 3 5
1
6 2
1
9 4 3
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:41,34,39,86,31,44,27,77,59,44,81,10,56,26,97,85,82,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
942241
Giải nhất
43234
Giải nhì
02939
Giải ba
43431
63186
Giải tư
95910
62881
34544
84659
35077
17927
27844
Giải năm
2956
Giải sáu
9985
5997
9326
Giải bẩy
782
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
7 6
4 9 1
4 4
9 6

7
6 1 5 2 8
7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:17,63,74,55,59,40,84,40,08,52,08,31,11,49,83,17,96,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
218417
Giải nhất
59563
Giải nhì
06274
Giải ba
20459
60055
Giải tư
62931
11708
91752
55408
00940
40684
56140
Giải năm
1811
Giải sáu
3617
6783
5349
Giải bẩy
996
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
1 7
2
1
0 0 9
5 9 2
3
4
4 3
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:16,21,99,69,24,06,50,78,81,85,30,36,82,19,61,61,93,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
141516
Giải nhất
70021
Giải nhì
74499
Giải ba
87824
06869
Giải tư
53436
48130
63085
24581
84178
76450
95306
Giải năm
3682
Giải sáu
7161
9561
1519
Giải bẩy
693
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
9
1 4
0 6

0 9
9 1 1
8
1 5 2
9 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:05,50,83,57,97,40,29,06,63,16,77,41,31,31,23,78,90,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
265905
Giải nhất
56550
Giải nhì
65083
Giải ba
79197
94957
Giải tư
56941
60777
39816
60863
96306
08829
40840
Giải năm
9831
Giải sáu
9578
4223
6631
Giải bẩy
790
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
9 3 2
1 1
0 1
0 7
3
7 8
3
7 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:13,89,97,39,65,70,69,54,20,10,37,13,85,48,65,30,46,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841913
Giải nhất
92389
Giải nhì
85097
Giải ba
56065
53939
Giải tư
01613
66037
45210
35820
76754
07569
06270
Giải năm
7085
Giải sáu
2130
6965
3048
Giải bẩy
746
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 1
0
9 7 0
8 6
4
5 9 5
0
9 5
7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:54,22,16,94,70,32,62,00,26,99,03,51,85,53,34,60,70,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908054
Giải nhất
30022
Giải nhì
09216
Giải ba
15470
05094
Giải tư
66851
31903
30899
88526
80100
81462
36632
Giải năm
9985
Giải sáu
0960
8734
9553
Giải bẩy
570
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
6
2 6
2 4

1 3 2
2 0
0 0
5
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:07,98,88,98,86,48,52,80,86,24,71,25,39,18,97,63,16,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
660607
Giải nhất
84398
Giải nhì
45688
Giải ba
97886
50998
Giải tư
53325
31471
28024
26786
35880
44152
02648
Giải năm
3539
Giải sáu
7463
8297
7618
Giải bẩy
616
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 6
4 5 4
9
8
2
3
1
8 6 0 6
8 8 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:80,67,70,03,13,85,01,51,39,08,59,86,79,57,00,37,29,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
951180
Giải nhất
83067
Giải nhì
42470
Giải ba
23013
20603
Giải tư
19086
01959
36808
60739
24151
65601
29385
Giải năm
5579
Giải sáu
4737
0100
2257
Giải bẩy
529
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 8 0
3
9
9 7
4
1 9 7
7
0 9
5 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:08,08,22,21,68,68,89,60,25,00,72,24,69,89,52,02,47,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
196808
Giải nhất
41308
Giải nhì
29422
Giải ba
71268
87721
Giải tư
99924
41172
69800
79325
66560
61289
24168
Giải năm
5469
Giải sáu
0802
0752
7189
Giải bẩy
647
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0 2

2 1 5 4

7
2
8 8 0 9
2
9 9 1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:55,44,52,92,04,19,84,09,61,06,47,08,72,99,22,90,37,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
551355
Giải nhất
62444
Giải nhì
47852
Giải ba
33604
26392
Giải tư
86208
05447
42706
60961
67809
64284
66019
Giải năm
7972
Giải sáu
4590
2422
7799
Giải bẩy
337
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 6 8 5
9
2
7
4 7
2
1
2
4
2 9 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:13,46,68,68,00,58,36,38,19,35,92,54,09,49,73,68,38,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
474613
Giải nhất
06446
Giải nhì
21668
Giải ba
89000
65168
Giải tư
94954
29492
55335
66519
70838
06636
76558
Giải năm
8109
Giải sáu
6768
9573
1449
Giải bẩy
738
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9 5
9

6 8 5 8
6 9
8 4
8 8 8
3

2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:77,08,50,92,70,93,04,20,37,08,97,02,84,76,47,07,86,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
382477
Giải nhất
93608
Giải nhì
50450
Giải ba
57570
73192
Giải tư
54302
90197
92208
29537
83320
87504
92193
Giải năm
1284
Giải sáu
9607
0847
5176
Giải bẩy
686
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 8 2 7

0
7
7
0

0 6
4 6 5
2 3 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:52,80,60,20,11,32,86,30,74,24,25,05,81,74,01,97,48,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
937352
Giải nhất
42380
Giải nhì
16360
Giải ba
00011
04020
Giải tư
45405
57825
74224
53774
99130
20486
72732
Giải năm
9381
Giải sáu
3197
2001
1874
Giải bẩy
148
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 1
1 1
0 4 5
2 0
8

0
4 4
0 6 1
7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:21,10,93,96,44,60,85,16,77,55,85,98,92,13,29,97,64,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
885721
Giải nhất
22510
Giải nhì
52893
Giải ba
01444
46096
Giải tư
81698
60685
05555
92377
26216
04785
45960
Giải năm
8192
Giải sáu
1897
8129
8413
Giải bẩy
664
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 3
9

4
5
0 4
7
5 5
3 6 8 2 7 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:25,88,36,06,21,54,57,69,99,30,43,29,64,30,04,18,00,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
456825
Giải nhất
21988
Giải nhì
03636
Giải ba
99221
14306
Giải tư
05129
79343
97730
40699
18069
24857
03454
Giải năm
3064
Giải sáu
3618
8604
8830
Giải bẩy
200
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4 0 8
8
1 9
6 0 0
3
4 7
9 4

8
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:24,48,78,95,16,17,38,96,37,28,55,82,76,93,86,79,72,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
791424
Giải nhất
90048
Giải nhì
63578
Giải ba
11416
92095
Giải tư
02782
54955
11928
93837
39296
89038
88217
Giải năm
3776
Giải sáu
3479
5786
6593
Giải bẩy
272
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 7
8
8 7 5
8
5

8 6 9 2
2 6
5 6 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:82,84,12,54,03,76,28,04,74,91,80,65,47,17,55,69,65,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
592082
Giải nhất
87384
Giải nhì
52012
Giải ba
99303
43154
Giải tư
61065
06080
56491
62374
45904
26528
75176
Giải năm
7547
Giải sáu
9069
9955
9517
Giải bẩy
265
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
2 7
8

7 0
4 5
5 9 5
6 4
4 0
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:11,83,10,04,82,55,03,14,27,01,51,88,54,66,82,56,18,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
752611
Giải nhất
00483
Giải nhì
98110
Giải ba
64482
88404
Giải tư
43488
04851
14001
15327
24614
85003
19455
Giải năm
4454
Giải sáu
2756
8182
2266
Giải bẩy
618
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 1
0 4 8
7 8


5 1 4 6
6

3 2 8 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:91,30,10,24,70,66,91,49,15,93,72,17,95,52,70,50,78,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
237191
Giải nhất
07730
Giải nhì
96410
Giải ba
04870
82824
Giải tư
53817
75172
36993
33815
42249
81991
63166
Giải năm
8195
Giải sáu
6950
5570
1252
Giải bẩy
878
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 7
4
0
9
2 0
6
0 2 0 8

1 3 5 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:15,78,28,16,80,02,09,14,69,40,26,78,97,87,45,28,64,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
815115
Giải nhất
88578
Giải nhì
48328
Giải ba
63480
67916
Giải tư
08278
38426
45740
16269
44314
53409
22002
Giải năm
1897
Giải sáu
0728
8745
0887
Giải bẩy
264
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
6 4
8 6 8

0 5

9 4 2
8 8
0 7
7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:02,43,23,06,45,07,88,11,48,46,50,02,24,57,01,99,58,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
296302
Giải nhất
73843
Giải nhì
53823
Giải ba
81045
92306
Giải tư
52402
98550
99446
90248
53111
24788
03007
Giải năm
2224
Giải sáu
5999
9601
8457
Giải bẩy
658
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 2 1
1
3 4
5
3 5 8 6
0 7 8


8
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:21,33,92,10,47,13,81,42,08,37,13,99,72,56,03,54,20,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
437221
Giải nhất
91333
Giải nhì
76092
Giải ba
32547
44310
Giải tư
50899
49513
78237
94608
46342
92381
38513
Giải năm
0772
Giải sáu
8554
3803
9156
Giải bẩy
320
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3
0 3 3
0
3 7
7 2
6 4 2

2
1
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:77,40,99,96,49,69,94,01,39,46,80,41,38,03,56,54,74,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
199677
Giải nhất
02540
Giải nhì
85399
Giải ba
64649
82096
Giải tư
57841
49580
67046
81939
24201
12094
47869
Giải năm
0538
Giải sáu
3954
7556
5803
Giải bẩy
774
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3


9 8
0 9 6 1 1
6 4
9
4
0
9 6 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:41,86,40,69,86,68,67,50,53,34,11,33,53,37,70,46,38,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
216841
Giải nhất
61986
Giải nhì
58640
Giải ba
96286
52269
Giải tư
91433
23011
70534
13553
55450
88767
95468
Giải năm
2453
Giải sáu
4946
2370
7737
Giải bẩy
938
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1

4 3 7 8 2
0 6
0 3 3
9 8 7
0
6 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:98,37,12,79,17,28,82,22,25,33,76,61,95,82,37,83,50,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
446798
Giải nhất
62137
Giải nhì
46112
Giải ba
11617
73379
Giải tư
09061
69776
34033
10825
87222
77582
04828
Giải năm
1695
Giải sáu
9683
9137
9182
Giải bẩy
650
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7
8 2 5
7 3 7

0
1 8
9 6
2 2 3
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:04,57,44,49,85,40,98,82,66,71,30,69,26,59,14,38,80,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
100804
Giải nhất
04957
Giải nhì
99644
Giải ba
52685
30949
Giải tư
77769
88530
07271
23366
02682
87498
79340
Giải năm
6126
Giải sáu
8938
6214
7659
Giải bẩy
380
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6
6
0 8
4 9 0
7 9
6 9
1
5 2 0
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:78,96,27,98,14,26,01,25,49,14,17,25,41,39,94,37,21,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
725278
Giải nhất
74996
Giải nhì
28527
Giải ba
83914
94398
Giải tư
39725
55817
21414
90349
55725
47701
55726
Giải năm
7041
Giải sáu
5937
6494
2639
Giải bẩy
921
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 4 7
7 6 5 5 1
9 7
9 1 5
6 8 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:52,71,57,12,50,55,68,53,54,72,02,34,69,94,86,79,72,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
887652
Giải nhất
21871
Giải nhì
80057
Giải ba
72450
60012
Giải tư
94834
24502
22672
35054
51953
34268
74955
Giải năm
3269
Giải sáu
4279
9186
5394
Giải bẩy
272
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2

4 5

7 0 5 3 4
8 9
1 2 9 2
6
4


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.