Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:40,40,35,55,16,26,50,29,07,03,04,44,71,29,95,02,17,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
889840
Giải nhất
84440
Giải nhì
29635
Giải ba
39355
86016
Giải tư
51226
09650
84329
90307
56403
42004
81144
Giải năm
6471
Giải sáu
3629
0395
2302
Giải bẩy
917
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 4 2
6 7
6 9 9
5
0 4
5 0

1 8

5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:07,29,56,12,06,53,13,31,23,16,68,40,02,12,56,94,58,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
884507
Giải nhất
25229
Giải nhì
55256
Giải ba
74012
43106
Giải tư
12553
41713
77131
79723
60216
16368
53240
Giải năm
3302
Giải sáu
3312
6556
4694
Giải bẩy
058
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2
2 3 6 2
9 3
1 8
0
6 3 6 8
8


4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:36,07,41,86,24,60,16,90,91,74,67,10,59,13,38,13,47,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
629836
Giải nhất
53907
Giải nhì
57941
Giải ba
98686
84424
Giải tư
67960
93816
99390
46591
09374
11467
83810
Giải năm
9959
Giải sáu
2513
1938
6713
Giải bẩy
647
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6 0 3 3
4
8
1 7
9
0 7
4
6 8
0 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:49,79,30,90,81,76,29,96,16,04,95,16,45,51,13,70,37,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
105249
Giải nhất
21479
Giải nhì
72930
Giải ba
65390
72881
Giải tư
91776
85729
59296
99716
48104
26295
20016
Giải năm
4045
Giải sáu
9251
4913
3370
Giải bẩy
237
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 6 3
9
0 7
5
1

9 6 0
1
0 6 5 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:63,14,52,98,14,63,62,29,45,18,87,65,92,85,04,16,36,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
224963
Giải nhất
84714
Giải nhì
61352
Giải ba
07198
64514
Giải tư
22363
25762
78429
07045
32718
92387
97065
Giải năm
5792
Giải sáu
5685
5404
3716
Giải bẩy
136
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 4 8 6
9
6
5
2
3 2 5
2
7 5
8 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:12,11,16,74,91,96,27,96,50,65,84,55,81,24,80,26,00,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
328412
Giải nhất
98011
Giải nhì
28216
Giải ba
87474
21391
Giải tư
01696
02127
18296
64250
13065
36484
90955
Giải năm
4381
Giải sáu
2324
9280
4426
Giải bẩy
200
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 6
7 4 6

4
0 5
5
4
4 1 0
1 6 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:49,13,64,99,85,28,35,08,89,84,81,38,50,01,31,25,30,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
319549
Giải nhất
26113
Giải nhì
16764
Giải ba
26299
00285
Giải tư
43028
20235
60508
06689
21384
06381
63938
Giải năm
7950
Giải sáu
7601
0531
6525
Giải bẩy
830
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
3
8 5 4
5 8 1 0

0
4

5 9 4 1
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:60,47,69,92,75,63,72,22,37,11,67,93,27,89,83,10,15,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
124760
Giải nhất
09147
Giải nhì
85469
Giải ba
13092
70775
Giải tư
24263
48972
09022
86137
12311
90767
26093
Giải năm
9227
Giải sáu
6989
2283
3410
Giải bẩy
915
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 0 5
2 7
7
7

9 3 7
5 2
9 3 8
2 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:71,59,12,41,61,27,45,45,38,49,52,99,72,52,47,90,52,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
553971
Giải nhất
74459
Giải nhì
62612
Giải ba
65441
01761
Giải tư
69527
80145
83445
30038
01149
78952
13799
Giải năm
6472
Giải sáu
6952
9847
1490
Giải bẩy
552
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
7
8
1 5 5 9 7
9 2 2 2
1
2

9 0 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:07,44,54,66,23,41,13,83,61,45,89,10,88,45,17,70,24,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
366607
Giải nhất
38744
Giải nhì
63654
Giải ba
59666
20723
Giải tư
56441
20213
36883
97961
71345
70989
47910
Giải năm
8588
Giải sáu
8245
7717
3470
Giải bẩy
224
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 0 7
3 4

4 1 5 5
4
6 1
0 5
3 9 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:83,87,84,34,11,78,21,84,48,75,52,18,92,51,17,03,50,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
459083
Giải nhất
17987
Giải nhì
17484
Giải ba
92434
01611
Giải tư
49878
62921
08384
87048
29475
49752
95218
Giải năm
9092
Giải sáu
9951
1617
8803
Giải bẩy
750
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 8 7
1
4
8
2 1 0

8 5
7 4 4
2 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:88,65,78,99,24,27,64,11,90,83,05,09,80,80,12,89,61,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
439388
Giải nhất
40165
Giải nhì
54378
Giải ba
90699
88324
Giải tư
85927
46864
17011
66690
91983
25705
46009
Giải năm
2580
Giải sáu
4480
9212
5789
Giải bẩy
761
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9 2
1 2
4 75 4 1
8
3 0 0 9
9 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:17,51,57,28,27,32,26,36,52,49,58,17,84,81,38,09,81,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
458717
Giải nhất
50051
Giải nhì
77057
Giải ba
46128
68727
Giải tư
73232
71526
04836
36652
91449
55958
53217
Giải năm
4984
Giải sáu
0881
4238
0009
Giải bẩy
081
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7
8 7 6
2 6 8 7
9
1 7 2 8


4 1 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:10,96,25,26,68,51,75,37,45,85,51,93,83,23,93,59,02,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
133610
Giải nhất
95796
Giải nhì
01125
Giải ba
03226
92868
Giải tư
83951
00775
33637
10145
85585
73551
20293
Giải năm
5583
Giải sáu
3923
0993
4659
Giải bẩy
702
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

5 6 3
7
5
1 1 9
8
5
5 3
6 3 3 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:18,06,04,64,33,42,08,76,50,71,84,59,54,06,14,71,79,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
230518
Giải nhất
48206
Giải nhì
19004
Giải ba
08764
23033
Giải tư
34142
19008
02276
61550
83171
28484
00359
Giải năm
0754
Giải sáu
9406
6714
7771
Giải bẩy
779
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4 8 6
4

3
2
0 9 4
4
6 1 1 9
4
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:55,51,13,46,89,99,71,88,28,97,58,35,71,98,93,31,82,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
518355
Giải nhất
84951
Giải nhì
90513
Giải ba
90446
85389
Giải tư
05599
21871
92088
84628
12897
13058
09035
Giải năm
2371
Giải sáu
5498
6793
1631
Giải bẩy
982
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
8
5 1
6
1 8

1 1
9 8 2
9 7 8 3 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:85,81,57,89,37,57,30,76,80,62,54,79,14,41,18,87,06,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
463285
Giải nhất
99781
Giải nhì
24757
Giải ba
14789
25337
Giải tư
75157
37230
41376
65380
09362
77454
29579
Giải năm
9214
Giải sáu
4941
5618
5887
Giải bẩy
306
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 8

7 0
1
7 7 4
2 4
6 9
1 9 0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:87,06,14,46,34,15,51,99,96,59,01,01,72,51,42,21,82,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
014287
Giải nhất
46406
Giải nhì
16114
Giải ba
99146
24034
Giải tư
31215
82451
99299
86296
09659
83301
42201
Giải năm
7972
Giải sáu
9851
9642
9521
Giải bẩy
982
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1 1
4 5
1
4
6 2
1 9 1
9
2
2
9 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:63,69,51,99,40,87,28,52,25,51,00,93,37,79,67,66,39,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
044063
Giải nhất
43269
Giải nhì
48851
Giải ba
91699
31240
Giải tư
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
Giải năm
3537
Giải sáu
9979
1767
4766
Giải bẩy
039
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

8 5
7 9
0
1 2 1
9 7 6
9 2
7
9 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:03,43,79,76,47,94,15,82,57,18,47,89,56,81,63,44,24,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
002603
Giải nhất
70743
Giải nhì
89079
Giải ba
83976
83047
Giải tư
96994
23915
63782
08057
50918
16647
78389
Giải năm
8656
Giải sáu
0981
2263
6944
Giải bẩy
724
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8 4
4

3 7 7 4
7 6
3
9 6
2 9 1
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:89,92,76,06,32,78,98,02,10,68,92,77,21,78,87,78,05,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
620989
Giải nhất
42492
Giải nhì
88076
Giải ba
87406
07032
Giải tư
79478
49198
20002
95410
18068
03992
60777
Giải năm
5121
Giải sáu
4878
0887
3578
Giải bẩy
105
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2 5
0
1
2


8 9
6 8 7 8 8
7
2 8 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:22,84,34,89,82,87,37,01,86,81,58,25,10,89,70,46,37,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
154022
Giải nhất
67584
Giải nhì
51134
Giải ba
89389
85582
Giải tư
16087
01237
69401
74286
84781
02658
88925
Giải năm
0910
Giải sáu
3189
7570
4946
Giải bẩy
337
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0
5
4 7 7
6
8

0
4 9 2 7 6 1 9 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:30,27,53,78,03,37,61,32,26,61,31,45,67,85,81,09,07,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
668230
Giải nhất
47027
Giải nhì
24453
Giải ba
24678
56703
Giải tư
07737
89661
23632
86226
86761
66631
81845
Giải năm
3167
Giải sáu
1585
7581
8009
Giải bẩy
407
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 7

7 6 7
7 2 1
5
3
1 1 7
8
5 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:63,69,71,32,76,27,55,80,71,62,90,37,94,44,26,29,67,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
508763
Giải nhất
91869
Giải nhì
54371
Giải ba
98932
84276
Giải tư
65727
42255
38780
22571
03562
45890
60637
Giải năm
1194
Giải sáu
8944
6426
2829
Giải bẩy
867
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
7 6 9
2 7
4
5
9 2 7
1 6 1
0
0 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:23,42,27,05,40,45,38,94,05,07,90,39,47,29,73,09,91,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
558023
Giải nhất
84742
Giải nhì
52127
Giải ba
54705
04940
Giải tư
66745
43038
39094
47205
02107
18390
80539
Giải năm
8647
Giải sáu
7129
7373
6409
Giải bẩy
491
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7 9
4
7 9
8 9
2 0 5 7


3

4 0 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:23,11,55,26,54,72,09,48,80,03,96,03,84,59,38,05,44,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
533423
Giải nhất
58211
Giải nhì
57455
Giải ba
44526
67754
Giải tư
43472
02309
80748
70280
30203
14896
39803
Giải năm
8784
Giải sáu
8259
8038
3505
Giải bẩy
144
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 3 5
1
6
8
8 4 7
5 4 9

2
0 4
6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:46,19,31,09,31,30,99,61,05,02,17,82,10,44,36,97,34,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
163646
Giải nhất
98319
Giải nhì
40831
Giải ba
42509
34431
Giải tư
39630
68099
06061
99805
04602
56917
90082
Giải năm
8710
Giải sáu
4144
4036
7497
Giải bẩy
934
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5 2
9 7 0

1 1 0 6 4
4 1

1

2
9 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:29,41,52,89,23,88,77,30,88,17,17,57,37,58,74,23,00,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
989729
Giải nhất
00641
Giải nhì
52752
Giải ba
98989
47923
Giải tư
77988
37077
27530
01788
49117
67817
05057
Giải năm
7637
Giải sáu
1258
3974
4823
Giải bẩy
400
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
7 7
3 3
0 7
1
2 7 8

7 4
9 8 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:66,38,15,83,76,76,72,22,57,48,26,36,80,41,20,98,41,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
761766
Giải nhất
69838
Giải nhì
53815
Giải ba
26383
64876
Giải tư
84276
85172
46422
33257
04248
23026
39436
Giải năm
9880
Giải sáu
5841
2720
4298
Giải bẩy
641
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
2 6 0
8 6
8 1 1
7

6 6 2
3 0 6
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:58,54,35,03,51,21,68,66,83,81,26,09,85,40,80,26,07,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167858
Giải nhất
77754
Giải nhì
72635
Giải ba
05603
58151
Giải tư
72321
13868
94666
79083
27281
81526
58109
Giải năm
4585
Giải sáu
8040
2480
0126
Giải bẩy
407
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 7

1 6 6
5
0
4 1 8
8 6

3 1 5 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:88,73,75,23,86,08,55,79,13,08,33,74,45,65,95,29,48,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
907588
Giải nhất
19873
Giải nhì
15875
Giải ba
04923
00086
Giải tư
98608
75355
79679
71313
76308
40133
97574
Giải năm
5545
Giải sáu
8365
4295
4829
Giải bẩy
248
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
3
3 9
3
5 8
5
5 6
3 5 9 4
6
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:86,53,08,43,01,43,01,04,16,39,28,15,17,69,90,97,25,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
222786
Giải nhất
13353
Giải nhì
35808
Giải ba
88943
55201
Giải tư
86443
45201
92304
01816
63839
21928
44415
Giải năm
8317
Giải sáu
8069
4590
2297
Giải bẩy
125
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1 1 4
6 5 7
8 5
9
3 3
3
9 7


0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:69,99,56,56,63,76,63,16,04,46,22,93,23,59,02,05,52,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
830269
Giải nhất
22599
Giải nhì
52556
Giải ba
03956
31363
Giải tư
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
Giải năm
8623
Giải sáu
3759
3402
9705
Giải bẩy
852
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 5
6
2 3

6
6 6 9 2
3 3
6
8
9 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:17,78,04,55,77,77,94,35,09,46,42,33,69,64,43,85,13,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
277117
Giải nhất
11478
Giải nhì
98104
Giải ba
54055
47077
Giải tư
60577
47794
58035
23709
67046
73342
37633
Giải năm
4569
Giải sáu
7664
2143
3485
Giải bẩy
013
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
3

5 3
6 2 3
5
9 4 8
8 7 7
5
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:48,55,41,63,29,57,35,47,30,72,26,47,30,26,96,42,82,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
371248
Giải nhất
67755
Giải nhì
50741
Giải ba
62063
70629
Giải tư
62957
28435
36547
57030
62572
52726
95447
Giải năm
7230
Giải sáu
0926
5596
1942
Giải bẩy
282
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


9 6 6
5 0 0
1 7 7 2
5 7
3
2
2
6 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:95,04,69,14,44,06,60,22,66,56,39,61,40,98,73,03,00,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
263095
Giải nhất
81204
Giải nhì
63169
Giải ba
87514
17244
Giải tư
52306
64760
89122
46966
42556
07739
76061
Giải năm
2240
Giải sáu
1398
1773
5103
Giải bẩy
000
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 3 0
4 5
2
9
4 0
6
9 0 6 1
3

8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:70,23,40,12,92,63,91,54,90,65,43,27,61,75,17,53,35,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
456470
Giải nhất
25623
Giải nhì
18640
Giải ba
17512
79192
Giải tư
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
Giải năm
2661
Giải sáu
1175
4317
1153
Giải bẩy
435
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7
3 7
5
0 3
4 3
3 5 1
5 5

2 1 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:94,06,64,10,79,83,14,13,89,85,78,71,43,90,69,32,46,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
663294
Giải nhất
31706
Giải nhì
98064
Giải ba
67410
40679
Giải tư
29683
05814
02813
05389
31985
55178
35471
Giải năm
4643
Giải sáu
7090
7469
3932
Giải bẩy
846
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 4 3 8

2
3 6

4 9
9 8 1
3 9 5
0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:81,46,07,94,37,51,27,16,74,74,20,94,08,70,93,85,78,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
244281
Giải nhất
24446
Giải nhì
26407
Giải ba
73794
84337
Giải tư
31451
99927
56316
32374
81774
14620
17494
Giải năm
0008
Giải sáu
7470
7693
1785
Giải bẩy
378
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8 7
6
7 0
7
6
1

4 4 0 8
5
4 4 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:17,97,79,92,70,53,53,32,10,27,51,54,63,42,93,08,31,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
042717
Giải nhất
33997
Giải nhì
53479
Giải ba
39092
43570
Giải tư
09053
04753
16932
21410
30627
90451
02754
Giải năm
9363
Giải sáu
8042
8693
1908
Giải bẩy
931
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
0
7
2 1
2
3 3 1 4
3
9 0

7 2 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:75,41,91,37,84,04,55,15,66,11,06,30,61,86,36,53,61,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
765075
Giải nhất
39441
Giải nhì
38091
Giải ba
55237
97284
Giải tư
49204
08655
14915
22766
09911
88206
41130
Giải năm
5861
Giải sáu
9586
1836
0753
Giải bẩy
961
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
5 1
9
7 0 6
1
5 3
6 1 1

4 6
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:78,04,85,32,78,04,18,25,38,76,74,79,83,26,83,37,52,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
339278
Giải nhất
41404
Giải nhì
27685
Giải ba
38232
51578
Giải tư
55804
12418
50325
74838
76376
62074
95379
Giải năm
4783
Giải sáu
3326
5483
8537
Giải bẩy
952
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 4
8
5 6
2 8 7

2

8 6 4 9
5 3 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:18,79,27,87,15,39,01,45,11,40,22,51,92,22,39,54,48,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
923318
Giải nhất
09379
Giải nhì
06127
Giải ba
70487
44715
Giải tư
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
Giải năm
9892
Giải sáu
8122
3939
8654
Giải bẩy
748
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 1
7 2 2
9 9
5 0 8 7
1 4

9
7
2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:43,92,06,03,53,95,58,69,09,95,20,03,03,03,03,34,38,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
234043
Giải nhất
67592
Giải nhì
17106
Giải ba
45003
89453
Giải tư
12995
12558
44969
21009
53295
69820
22503
Giải năm
6003
Giải sáu
4203
7903
3234
Giải bẩy
538
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3 9 3 3 3 3

0
4 8

3 8 3
9


2 5 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:39,37,57,99,25,35,97,76,21,74,46,49,42,68,14,11,39,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
654039
Giải nhất
55937
Giải nhì
33357
Giải ba
78199
23125
Giải tư
89935
21797
14976
72821
05574
23246
31649
Giải năm
5142
Giải sáu
6568
2514
2011
Giải bẩy
639
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1
5 1
7 5 9
6 9 2 7
7
8
6 4

9 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:64,76,89,69,44,00,15,16,42,89,92,95,41,52,50,40,37,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
533864
Giải nhất
76776
Giải nhì
50289
Giải ba
38769
22244
Giải tư
99600
30715
71716
58242
89089
31092
51495
Giải năm
1041
Giải sáu
8252
6750
5640
Giải bẩy
937
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 6

7
4 2 1 0
2 0 6
9
6
9 9
2 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:58,84,77,81,33,92,00,56,42,85,07,27,78,40,84,69,23,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
876958
Giải nhất
94684
Giải nhì
83577
Giải ba
58481
76033
Giải tư
26192
25700
15956
67842
10585
95607
35527
Giải năm
2778
Giải sáu
9640
8884
5969
Giải bẩy
923
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7

7 3
3
2 0
6
9
7 8 7
4 1 5 4
2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:53,09,23,26,88,62,22,35,81,90,74,13,72,70,52,06,18,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
698153
Giải nhất
49209
Giải nhì
83123
Giải ba
69426
43788
Giải tư
22362
30822
92335
38481
04390
11374
43813
Giải năm
8772
Giải sáu
3270
9152
9406
Giải bẩy
718
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6
3 8
3 6 2
5

2
2
4 2 0
8 1
0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:00,29,75,36,60,48,79,43,01,80,59,39,20,10,37,39,15,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
381000
Giải nhất
35229
Giải nhì
57175
Giải ba
30936
16060
Giải tư
16148
96279
69943
16401
96080
79659
23939
Giải năm
9020
Giải sáu
7310
1237
9639
Giải bẩy
315
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 5
9 0
6 9 7 9
8 3 7
9
0
5 9
0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:62,66,79,53,83,55,13,97,78,18,49,32,30,85,62,08,51,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753
08583
Giải tư
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385
8162
4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 8 5

2 0
9
3 5 1
6 2
9 8
3 5
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:34,70,66,65,57,44,26,04,89,11,15,62,58,83,85,65,81,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
479834
Giải nhất
45270
Giải nhì
67866
Giải ba
03565
46257
Giải tư
69044
25426
20504
29989
71011
47215
96462
Giải năm
9658
Giải sáu
8483
2585
2265
Giải bẩy
381
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 5
6

4
7 8
6 5 2 5 3
0
9 3 5 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:02,92,65,73,33,11,19,10,94,59,86,65,61,42,66,36,46,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
802502
Giải nhất
28792
Giải nhì
04565
Giải ba
23773
87733
Giải tư
27611
58919
54210
18194
28259
23986
20765
Giải năm
5361
Giải sáu
1942
7066
0636
Giải bẩy
646
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 9 0 3

3 6
2 6
9
5 5 1 6
3
6
2 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:43,73,12,12,88,17,13,66,22,97,02,20,23,03,83,76,33,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
119143
Giải nhất
22373
Giải nhì
02612
Giải ba
56512
54288
Giải tư
29917
82213
30466
30822
62697
88402
66920
Giải năm
2023
Giải sáu
4303
9083
0876
Giải bẩy
333
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
2 2 7 3 6
2 0 3
3


6
3 6
8 3
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:05,33,09,29,73,97,02,22,77,48,26,16,74,32,53,44,90,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
951605
Giải nhất
32433
Giải nhì
97309
Giải ba
18929
84473
Giải tư
39297
53102
70422
81977
74948
80126
83216
Giải năm
0974
Giải sáu
5732
6753
5244
Giải bẩy
990
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 2
6
9 2 6
3 2
8 4
3

3 7 4

7 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:78,12,40,27,14,55,40,89,78,93,33,25,75,94,65,23,79,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
183778
Giải nhất
51812
Giải nhì
82140
Giải ba
53727
52314
Giải tư
64155
26840
52589
07278
45493
75433
77225
Giải năm
5675
Giải sáu
6694
1465
7623
Giải bẩy
779
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4
7 5 3
3
0 0
5
5
8 5 9
9
3 4 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:78,70,72,34,89,10,75,68,14,93,83,40,30,95,25,55,11,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
164278
Giải nhất
61170
Giải nhì
82272
Giải ba
57834
41889
Giải tư
83310
47675
96668
23814
05893
35483
45940
Giải năm
8330
Giải sáu
9595
3025
0555
Giải bẩy
311
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 1
5 6
4 0
0
5
8
0 2 5
9 3
3 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:60,02,91,22,90,76,26,94,24,14,81,45,76,20,96,46,83,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022
08790
Giải tư
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120
4596
0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
2 6 4 0

5 6


6 6
1 3 4
1 0 4 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:63,49,44,71,30,86,10,01,58,60,26,88,74,14,22,68,37,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
130963
Giải nhất
06349
Giải nhì
59844
Giải ba
92271
10730
Giải tư
97586
70710
90501
04258
43960
91126
03688
Giải năm
0474
Giải sáu
9514
3522
0068
Giải bẩy
637
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 4
6 2
0 7
9 4
8 7
0 8
1 4
6 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:57,15,53,67,00,85,30,04,54,61,49,70,46,94,41,07,55,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
810157
Giải nhất
02215
Giải nhì
96953
Giải ba
02267
20900
Giải tư
18685
77230
12204
29054
18261
87549
76470
Giải năm
1246
Giải sáu
0994
2741
7207
Giải bẩy
055
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7
5
4
0
9 6 1
3 4 5
7 1
0
5
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:24,96,66,56,90,58,82,29,32,58,30,17,37,14,79,63,23,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
903024
Giải nhất
67496
Giải nhì
28266
Giải ba
68456
60390
Giải tư
50158
94582
86729
69032
53058
51730
88417
Giải năm
0537
Giải sáu
1714
6279
5463
Giải bẩy
323
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 4
9 3
2 0 7

6 8 8
6 3
9
2
6 0 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:43,76,35,69,46,32,75,74,46,79,09,83,46,78,63,01,84,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
114643
Giải nhất
68676
Giải nhì
70935
Giải ba
55069
67746
Giải tư
72732
22175
03174
07446
78579
21509
57883
Giải năm
4746
Giải sáu
3978
2363
1601
Giải bẩy
084
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1


5 2
6 6 6

9 3
6 5 4 9 8
3 4
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:45,83,29,67,39,73,12,24,72,72,14,65,82,36,14,43,85,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
552845
Giải nhất
08083
Giải nhì
13529
Giải ba
70467
69339
Giải tư
37173
66912
98624
58272
63872
26914
70865
Giải năm
4882
Giải sáu
9936
6114
9643
Giải bẩy
585
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 4
9 4
9 6
3

7 5
3 2 2
3 2 5
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:49,98,99,29,85,63,29,89,02,40,43,35,94,23,13,79,27,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
796149
Giải nhất
14498
Giải nhì
55699
Giải ba
89129
83585
Giải tư
39963
41129
29989
16902
70540
62343
90735
Giải năm
0394
Giải sáu
3423
9013
5679
Giải bẩy
827
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3
9 9 3 7
5
0 3

3
9
5 9
8 9 4 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:70,02,19,82,30,90,94,47,22,68,96,80,78,51,71,17,11,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
418570
Giải nhất
24902
Giải nhì
69319
Giải ba
70382
93630
Giải tư
85190
23994
17047
16822
90468
44196
31280
Giải năm
2478
Giải sáu
6451
0571
2317
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 7 1
2
0
7
1 5
8
8 1
2 0
0 4 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:67,11,87,74,06,43,53,90,61,88,00,97,50,47,84,27,49,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
699767
Giải nhất
05611
Giải nhì
60687
Giải ba
11174
82806
Giải tư
31643
42153
48190
30461
18688
34100
59597
Giải năm
8850
Giải sáu
9447
9784
0927
Giải bẩy
249
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0
1
7

3 7 9
3 0 6
1
4
7 8 4
0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:46,69,80,49,85,52,79,90,63,20,61,58,76,54,56,19,32,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
490746
Giải nhất
12369
Giải nhì
66480
Giải ba
03749
90585
Giải tư
40452
08779
96090
71463
10320
55161
95658
Giải năm
9976
Giải sáu
0554
1056
5719
Giải bẩy
632
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
0
2 3
9
2 8 4 6
9 3 1
9 6
0 5
0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:35,75,74,84,67,73,66,92,53,49,98,37,14,97,71,37,78,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
597235
Giải nhất
34175
Giải nhì
77274
Giải ba
30384
89567
Giải tư
14773
49466
96992
63553
18749
76798
72637
Giải năm
3614
Giải sáu
9697
0371
1937
Giải bẩy
778
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
0
7 7
9
3
7 6
5 4 3 1 8
4
2 8 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:73,48,54,75,56,39,39,19,21,13,98,87,14,43,92,19,54,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
729473
Giải nhất
11048
Giải nhì
34454
Giải ba
48656
92375
Giải tư
04687
44198
99813
56521
53319
78839
32139
Giải năm
6114
Giải sáu
1419
4192
8643
Giải bẩy
854
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 3 4 9
1 5
9 9
8 3
4 6 4

5
7
8 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:15,31,95,90,72,69,98,40,49,95,77,67,51,27,16,94,34,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
619915
Giải nhất
09631
Giải nhì
79695
Giải ba
63972
06890
Giải tư
10367
04277
62495
34349
49540
31198
47969
Giải năm
5251
Giải sáu
8394
9816
3327
Giải bẩy
134
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
7
1 4
0 9 8
1
9 7
2 7

5 0 8 5 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:84,46,00,81,93,19,17,95,48,22,22,18,81,63,63,62,20,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
447084
Giải nhất
33746
Giải nhì
71500
Giải ba
68593
30581
Giải tư
83818
87422
49922
48148
98795
30417
45319
Giải năm
9781
Giải sáu
3262
6463
1863
Giải bẩy
520
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9 7 8 6
2 2 0

6 8

3 3 2

1 1
3 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:19,95,12,51,65,51,73,75,84,91,62,75,36,94,38,91,63,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
968319
Giải nhất
22795
Giải nhì
57012
Giải ba
41765
56751
Giải tư
33675
82362
57991
15284
73475
72773
28851
Giải năm
6836
Giải sáu
0291
8738
9294
Giải bẩy
663
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2

6 8

1 1
5 2 3
3 5 5
4
5 1 4 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:32,56,70,65,06,12,81,46,39,24,18,65,10,78,69,96,21,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
556732
Giải nhất
69456
Giải nhì
85170
Giải ba
98806
37865
Giải tư
72165
72818
32924
07339
23446
64681
17712
Giải năm
0110
Giải sáu
0596
1669
4478
Giải bẩy
821
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 8 0
4 1
9
6
6
5 5 9
0 8
1
6 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:82,33,79,54,94,76,94,11,07,11,81,29,57,10,11,45,26,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
838782
Giải nhất
51333
Giải nhì
42779
Giải ba
51994
31054
Giải tư
95329
54581
50211
91507
94011
82594
62576
Giải năm
9657
Giải sáu
1445
6711
1610
Giải bẩy
626
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 1 0 1
9 6
3
5
4 7

9 6
1
4 4 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:54,45,64,25,37,67,46,19,69,61,79,56,81,49,17,73,69,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
556454
Giải nhất
61345
Giải nhì
77664
Giải ba
95137
92225
Giải tư
26756
95879
90561
17369
34319
34246
68667
Giải năm
1981
Giải sáu
8073
1717
2149
Giải bẩy
169
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 7
5
7
5 6 9
6 2
4 7 9 1 9
9 3
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:98,81,44,26,53,77,78,19,53,03,59,54,57,60,15,88,81,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
183698
Giải nhất
35681
Giải nhì
00144
Giải ba
24753
12026
Giải tư
36854
25459
35403
01453
10319
67878
71577
Giải năm
3557
Giải sáu
6988
0215
8760
Giải bẩy
281
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9 5
6

4
3 3 9 4 7
0 0
7 8
1 8 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:95,33,26,16,61,05,66,50,90,70,60,44,07,06,66,69,57,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
186895
Giải nhất
24933
Giải nhì
89326
Giải ba
61061
59316
Giải tư
98144
99260
00570
55290
89050
74066
51905
Giải năm
2907
Giải sáu
3569
7666
3806
Giải bẩy
257
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 6
6
6
3
4
0 7
1 6 0 6 9 0
0

0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:55,16,57,17,85,61,56,05,16,88,83,62,06,64,87,14,73,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
790455
Giải nhất
03716
Giải nhì
07057
Giải ba
10385
05217
Giải tư
87362
50583
18788
07716
68105
82356
38761
Giải năm
3006
Giải sáu
8714
0087
9164
Giải bẩy
573
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
6 7 6 47 6
1 2 4
3 4
5 8 3 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:98,57,98,53,87,10,97,87,85,47,71,83,09,75,46,45,12,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
287098
Giải nhất
91657
Giải nhì
53698
Giải ba
77887
97453
Giải tư
44583
62171
48847
66785
90787
36897
25910
Giải năm
3009
Giải sáu
9645
0746
0375
Giải bẩy
212
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2


7 6 5
7 3

1 5
7 7 5 3
8 7 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:12,77,57,78,64,33,06,99,21,76,36,56,61,83,63,58,76,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
847912
Giải nhất
53177
Giải nhì
69057
Giải ba
79064
25178
Giải tư
93656
35136
15876
86221
40699
16506
00533
Giải năm
6961
Giải sáu
3858
8363
2583
Giải bẩy
776
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
7
1
3 6

7 6 8
4 1 3
7 8 6 6
3
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:73,88,90,83,24,37,11,57,84,47,93,07,11,06,97,02,62,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
086073
Giải nhất
43088
Giải nhì
99290
Giải ba
36524
22383
Giải tư
15007
11993
63247
15884
60357
08011
19637
Giải năm
8111
Giải sáu
3402
3197
9306
Giải bẩy
062
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6 2
1 1
4 5
7
7
7
2

8 3 4
0 3 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:48,22,91,37,24,35,38,45,80,16,91,84,27,45,67,73,91,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
507448
Giải nhất
18022
Giải nhì
34991
Giải ba
30524
89937
Giải tư
60784
14691
33516
94280
19945
89438
64935
Giải năm
1327
Giải sáu
2473
2367
4445
Giải bẩy
491
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
2 4 7
7 5 8
5 5

7 6
3
0 4
1 1 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:84,74,17,03,65,57,46,87,73,23,32,14,64,57,87,81,53,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
087684
Giải nhất
84674
Giải nhì
52317
Giải ba
40065
00303
Giải tư
05814
38732
59723
17473
49087
25946
76557
Giải năm
7764
Giải sáu
7181
8987
0257
Giải bẩy
953
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7 4
3
2
6
7 7 3
5 4 1
4 3
7 7 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:65,40,43,00,47,53,98,57,39,44,02,72,15,25,89,28,78,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
388565
Giải nhất
17540
Giải nhì
81043
Giải ba
24047
35300
Giải tư
68072
07202
93944
67339
71957
64798
63653
Giải năm
9015
Giải sáu
2928
8789
7525
Giải bẩy
678
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4
5
5 8
9
0 3 7 4
3 7

2 8
9
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:55,50,05,36,03,79,37,52,80,43,89,73,27,97,96,12,65,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
502455
Giải nhất
86550
Giải nhì
15605
Giải ba
11103
96636
Giải tư
73273
06189
34743
74080
04552
51137
46279
Giải năm
3627
Giải sáu
0012
3796
2997
Giải bẩy
965
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 3
2
7
6 7
3
0 2
5
9 3
0 9
7 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:71,82,64,26,65,33,81,89,81,82,36,12,46,93,30,17,53,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
047171
Giải nhất
22882
Giải nhì
39064
Giải ba
27165
34826
Giải tư
25412
24536
83182
91181
39989
43181
32633
Giải năm
5246
Giải sáu
0217
5730
4693
Giải bẩy
853
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7
6
3 6 0
6
3
4 5

2 1 9 1 2 7
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:15,55,01,84,95,35,00,90,96,67,53,87,53,71,79,38,50,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
713915
Giải nhất
53055
Giải nhì
22301
Giải ba
82495
99584
Giải tư
11387
25653
18067
21596
31190
64200
41135
Giải năm
1553
Giải sáu
7238
8779
6771
Giải bẩy
950
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0


5 8

5 3 3 0
7
1 9
4 7 0
5 0 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:20,49,62,15,98,03,02,59,18,60,74,92,96,82,08,38,67,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
441620
Giải nhất
41149
Giải nhì
72362
Giải ba
80698
20915
Giải tư
43692
96574
91460
77518
17659
84902
46003
Giải năm
5196
Giải sáu
3538
6208
5582
Giải bẩy
567
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2 8
5 8

8
9
9
2 0 7
4 3
2
8 2 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:52,03,35,46,23,34,45,04,16,99,19,91,75,32,07,20,09,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702552
Giải nhất
44003
Giải nhì
55035
Giải ba
94823
71046
Giải tư
54091
25219
20699
55416
29104
43845
57934
Giải năm
1875
Giải sáu
0220
4507
0632
Giải bẩy
909
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7 9
6 9 9
3 0
5 4 2
6 5


5

9 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:78,33,74,03,54,90,40,11,86,09,00,07,36,68,94,18,38,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
719978
Giải nhất
03933
Giải nhì
34274
Giải ba
62754
97603
Giải tư
21507
75600
35009
16986
26711
24140
81190
Giải năm
2436
Giải sáu
2418
5794
9568
Giải bẩy
938
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 0 7
1 8

3 6 8 7
0
4
8
4
6
0 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:23,75,01,82,76,10,24,69,12,45,16,14,54,19,81,52,66,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
243823
Giải nhất
16175
Giải nhì
25201
Giải ba
47376
69982
Giải tư
44314
06416
49345
25312
81669
49524
14710
Giải năm
0954
Giải sáu
8052
4381
7919
Giải bẩy
566
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2 6 4 9
4

5
4 2
9 6 7
5 6
2 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:38,41,15,97,28,97,77,50,21,08,21,77,60,94,60,15,62,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
422538
Giải nhất
47941
Giải nhì
80515
Giải ba
16928
26097
Giải tư
03877
83021
52908
85521
84050
57877
26897
Giải năm
7060
Giải sáu
8715
8460
7594
Giải bẩy
562
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5 5 8
8 1 1

1
0
0 0 2
7 7

7 7 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:25,83,73,66,22,09,58,46,46,21,80,20,43,86,81,59,91,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
395325
Giải nhất
95283
Giải nhì
08873
Giải ba
47522
31766
Giải tư
17620
24880
63621
57846
48746
92658
15609
Giải năm
3643
Giải sáu
2759
2681
9386
Giải bẩy
291
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

2 1 0 1

6 6 3
8 9
6
3
3 0 6 1
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:40,46,23,56,78,16,03,70,03,51,67,03,33,28,88,30,91,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
301940
Giải nhất
00646
Giải nhì
12723
Giải ba
61078
62556
Giải tư
29203
07167
56651
13503
87970
76203
63516
Giải năm
6533
Giải sáu
4330
5588
6428
Giải bẩy
491
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 3
6
3 8
3 0 8
6
6 1
7
8 0
8
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:14,72,99,82,32,05,40,33,71,82,86,82,26,93,13,71,23,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
947614
Giải nhất
33272
Giải nhì
02499
Giải ba
35732
08782
Giải tư
89182
88486
01482
01571
85033
08640
07205
Giải năm
1326
Giải sáu
0771
5213
9393
Giải bẩy
523
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3
6 3
2 3
0


2 1 1 6
2 2 6 2
9 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:24,34,83,21,38,11,33,13,09,43,99,74,22,37,10,55,03,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
914824
Giải nhất
83634
Giải nhì
71383
Giải ba
47338
63721
Giải tư
31274
85899
64343
07309
83413
37633
40711
Giải năm
8422
Giải sáu
7655
2310
1337
Giải bẩy
203
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
1 3 0
1 2
4 8 3 7
3
5

4
3 7
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:23,25,51,48,00,05,85,33,56,61,47,46,35,95,22,46,65,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
877723
Giải nhất
86925
Giải nhì
97151
Giải ba
80000
54948
Giải tư
15246
36247
17561
35956
18233
98685
48505
Giải năm
2735
Giải sáu
7846
8322
4995
Giải bẩy
965
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5

5 2
3 5
8 7 6 6
1 6
1 5
6
5
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:18,07,87,95,72,42,30,90,04,51,94,23,82,74,21,99,91,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
138518
Giải nhất
98507
Giải nhì
28187
Giải ba
14272
61295
Giải tư
40323
06994
68551
18804
43590
92130
64442
Giải năm
8682
Giải sáu
4799
8821
7274
Giải bẩy
591
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4

3 1
0
2
1

2 4
7 2
5 0 4 9 1 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:77,38,95,21,99,44,24,95,41,29,60,31,21,39,43,79,98,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
546477
Giải nhất
86638
Giải nhì
25895
Giải ba
98499
29621
Giải tư
91631
25760
77929
91341
82495
26424
69744
Giải năm
1321
Giải sáu
7079
9743
9839
Giải bẩy
398
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 4 9 1
8 1 9
4 1 3
7
0
9

5 9 5 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:90,23,48,16,17,64,21,52,53,10,81,79,77,34,44,50,45,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
195690
Giải nhất
73523
Giải nhì
66348
Giải ba
35617
30616
Giải tư
43179
15581
43510
46253
27452
09521
67164
Giải năm
4377
Giải sáu
0050
8244
5534
Giải bẩy
845
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 7 0
3 1
4
8 4 5
2 3 0
4 5
9 7
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:75,82,33,06,66,15,22,31,03,36,76,76,00,06,04,67,46,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
659275
Giải nhất
40682
Giải nhì
75833
Giải ba
06766
08306
Giải tư
30476
12076
27736
89803
62331
93322
09515
Giải năm
2400
Giải sáu
7967
8704
2906
Giải bẩy
146
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3 0 6 4
5
2
3 1 6
6

6 7 2
6 6
2


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.