Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:90,35,27,75,20,22,57,38,42,70,03,25,14,36,51,97,60,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
223090
Giải nhất
63635
Giải nhì
74827
Giải ba
78475
01820
Giải tư
11022
68657
64838
88242
17570
35203
98325
Giải năm
0514
Giải sáu
7636
8751
7797
Giải bẩy
560
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
7 0 2 5
5 8 6
2
7 1
0
5 0
7
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:86,18,22,04,21,47,54,20,91,45,20,31,16,50,40,64,16,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
394486
Giải nhất
94718
Giải nhì
27122
Giải ba
10204
58921
Giải tư
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
Giải năm
9416
Giải sáu
6950
8840
9464
Giải bẩy
916
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8 6 6
2 1 0 0
1 7
7 5 0
4 0
4


1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:16,47,52,17,40,76,53,18,32,55,90,29,71,39,13,36,00,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344216
Giải nhất
05347
Giải nhì
32752
Giải ba
35017
13540
Giải tư
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
Giải năm
4671
Giải sáu
1939
1813
5736
Giải bẩy
700
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7 8 3
9
2 9 6
7 0
2 3 5

6 1 4

0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:51,15,20,81,99,29,23,02,73,16,87,65,37,93,98,22,80,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
981951
Giải nhất
25715
Giải nhì
84320
Giải ba
40281
12799
Giải tư
34729
01023
97402
49573
11516
49487
29265
Giải năm
1037
Giải sáu
1893
7698
5322
Giải bẩy
580
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 6
0 9 3 2
7 1


5
3
1 7 0
9 3 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:98,09,70,09,98,14,50,88,76,66,91,68,65,02,55,56,61,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
018198
Giải nhất
78009
Giải nhì
10670
Giải ba
31609
69998
Giải tư
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
Giải năm
4965
Giải sáu
7202
8755
3356
Giải bẩy
261
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 2
4 70 5 6
6 8 5 1
0 6
8
8 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:56,27,92,63,48,15,19,39,43,94,66,80,49,73,80,72,37,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
890656
Giải nhất
25927
Giải nhì
70492
Giải ba
98563
46648
Giải tư
61815
27519
93739
92343
15594
94866
70780
Giải năm
9149
Giải sáu
5973
9680
0072
Giải bẩy
737
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 9
7
9 7
8 3 9 3

3 6
3 2
0 0
2 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:90,70,70,63,26,66,30,36,88,35,58,45,30,08,83,22,13,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
619390
Giải nhất
83170
Giải nhì
47870
Giải ba
04763
92626
Giải tư
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
Giải năm
1630
Giải sáu
8608
9883
6422
Giải bẩy
313
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
6 2
0 6 5 0 6
5
8
3 6
0 0
8 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:63,32,38,48,42,88,72,80,22,04,31,70,42,75,58,11,54,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
554363
Giải nhất
13932
Giải nhì
08938
Giải ba
27848
24742
Giải tư
90488
20572
77480
15122
50504
09831
94670
Giải năm
8742
Giải sáu
1275
7358
2111
Giải bẩy
454
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1
2
2 8 1
8 2 2
8 4 6

2 0 5
8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:00,55,30,06,25,57,28,41,65,34,81,38,05,76,29,90,79,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
926400
Giải nhất
33755
Giải nhì
95730
Giải ba
98306
02325
Giải tư
83057
96828
19641
29465
94134
08081
42138
Giải năm
8205
Giải sáu
7476
5729
1990
Giải bẩy
979
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5

5 8 9
0 4 8
1
5 7
5 9
6 9
1
0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:39,72,08,95,77,01,86,50,87,96,26,82,44,97,14,48,39,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344639
Giải nhất
32472
Giải nhì
54508
Giải ba
90595
22677
Giải tư
63001
14986
22950
43587
87996
39126
13382
Giải năm
3944
Giải sáu
4397
7814
8648
Giải bẩy
439
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
4
6
9
4 8 4
0

2 7
6 7 2
5 6 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:17,19,94,87,61,61,67,33,09,41,01,24,47,16,91,41,89,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
849517
Giải nhất
47519
Giải nhì
42094
Giải ba
92487
30961
Giải tư
92761
99367
73833
97709
97141
59701
87824
Giải năm
1447
Giải sáu
2216
3691
7741
Giải bẩy
189
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1
9 6 0
4
3
1 7 1

1 1 7

7 9
4 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:21,15,68,31,69,98,63,90,73,87,84,22,15,47,24,74,03,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
807921
Giải nhất
52715
Giải nhì
52768
Giải ba
64531
90469
Giải tư
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
Giải năm
0415
Giải sáu
1347
4424
0774
Giải bẩy
803
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5 5
2 4
1
7

8 9 3
3 4
7 4
8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:03,90,37,67,51,94,43,30,16,76,64,18,20,41,36,01,56,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
364103
Giải nhất
27790
Giải nhì
61837
Giải ba
00567
01451
Giải tư
51994
29943
08230
55316
64676
83064
07518
Giải năm
6520
Giải sáu
1741
5936
6201
Giải bẩy
856
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 8
0
7 0 6
3 1
1 6 5
7 4
6

0 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:27,44,45,65,30,81,19,90,90,14,85,93,34,82,71,00,19,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
019127
Giải nhất
34144
Giải nhì
64145
Giải ba
52965
80730
Giải tư
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
Giải năm
5834
Giải sáu
7582
3871
8700
Giải bẩy
919
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9 4 9

0 4
4 5
4
5
1
1 5 2
0 0 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:51,28,64,93,63,08,36,09,65,20,64,67,11,66,97,56,60,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
711351
Giải nhất
08328
Giải nhì
04664
Giải ba
98493
29363
Giải tư
22508
56036
36809
49065
92420
89464
29467
Giải năm
3911
Giải sáu
9266
1697
8056
Giải bẩy
160
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1
8 0
6
8
6
4 3 5 4 7 6 0


3 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:84,97,93,03,04,40,06,39,20,06,26,68,67,39,71,12,04,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
921984
Giải nhất
80797
Giải nhì
62093
Giải ba
00003
70604
Giải tư
83440
53406
19539
85220
57906
24426
49768
Giải năm
4867
Giải sáu
9839
8371
9512
Giải bẩy
204
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 6 4
2 8
0 6
9 9
0

8 7
1

7 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:81,38,75,91,10,41,39,02,25,50,18,49,01,74,75,65,99,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
774581
Giải nhất
55638
Giải nhì
58475
Giải ba
21191
09610
Giải tư
25041
34139
05202
04925
85950
04118
76149
Giải năm
9401
Giải sáu
0274
6275
0665
Giải bẩy
199
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
0 8
5
8 9
1 9
0
5
5 4 5

1 9 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:09,78,03,90,63,79,35,43,50,58,89,50,26,66,64,74,85,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
862409
Giải nhất
67578
Giải nhì
06903
Giải ba
31690
22363
Giải tư
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
Giải năm
3426
Giải sáu
9466
3764
6674
Giải bẩy
585
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

6
5
3
0 8 0
3 6 4
8 9 4
9 5
0 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:71,37,34,34,52,63,05,71,22,07,53,25,33,42,04,78,57,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015571
Giải nhất
36537
Giải nhì
66134
Giải ba
17334
89952
Giải tư
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
Giải năm
3033
Giải sáu
7642
9604
1678
Giải bẩy
757
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 4

2 5
7 4 4 3
2
2 3 7
3
1 8

3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:79,58,12,01,71,03,26,17,00,81,87,17,03,04,25,39,37,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
573879
Giải nhất
37358
Giải nhì
22112
Giải ba
67001
96971
Giải tư
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
Giải năm
9503
Giải sáu
9704
4325
8939
Giải bẩy
137
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 0 3 4 5
2 7 7
6 5
9 7

8

1
1 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:28,59,33,39,52,55,23,03,13,88,00,93,32,61,18,56,50,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
987028
Giải nhất
31159
Giải nhì
05333
Giải ba
29939
50052
Giải tư
99155
25823
62403
70213
39288
72200
96693
Giải năm
1532
Giải sáu
4161
3018
6156
Giải bẩy
950
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0
3 8
3 3
3 9 2

9 2 5 6 0
1

8
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:23,58,66,64,72,56,40,31,92,63,78,18,33,11,69,20,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
544323
Giải nhất
66558
Giải nhì
66966
Giải ba
20964
78072
Giải tư
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
Giải năm
7633
Giải sáu
7711
0869
9020
Giải bẩy
454
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 1
0
1 3
0 0
8 6 4
6 4 3 9
2 8

2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:06,82,98,83,53,97,36,15,35,52,91,30,22,53,54,76,07,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
716606
Giải nhất
23782
Giải nhì
27098
Giải ba
76083
10853
Giải tư
25397
85736
95915
40335
66152
90191
45430
Giải năm
3022
Giải sáu
5153
7554
2476
Giải bẩy
507
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5
2
6 5 0 3

3 2 3 4

6
2 3
8 7 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:05,20,61,28,71,11,88,74,04,25,43,16,06,59,76,74,34,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
064305
Giải nhất
94720
Giải nhì
43361
Giải ba
00428
39371
Giải tư
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
Giải năm
9906
Giải sáu
0559
3776
2974
Giải bẩy
034
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
1 6
0 8 5 1
4
3
9
1
1 4 6 4
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:98,45,79,08,59,53,71,45,91,61,61,97,15,44,76,85,76,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
226898
Giải nhất
57145
Giải nhì
35079
Giải ba
11308
85459
Giải tư
36253
95671
00545
42691
97861
82561
92797
Giải năm
8215
Giải sáu
9444
1776
7685
Giải bẩy
476
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5


5 5 4
9 3
1 1
9 1 6 6
5
1 7 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:03,45,82,49,62,52,46,87,89,32,95,00,53,62,43,17,56,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
597103
Giải nhất
40445
Giải nhì
68182
Giải ba
11649
00562
Giải tư
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
Giải năm
7553
Giải sáu
3162
8443
4117
Giải bẩy
956
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7

2
5 9 6 3
2 3 6
2 2
6
2 7 9
5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:06,92,78,06,54,28,26,89,62,65,28,53,84,92,53,59,83,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
707506
Giải nhất
94292
Giải nhì
19978
Giải ba
42206
17354
Giải tư
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
Giải năm
1084
Giải sáu
7092
3053
7159
Giải bẩy
583
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8

8 6 8


4 3 3 9
2 5
8
9 4 3
2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:51,07,85,13,59,97,87,28,28,57,18,27,58,89,66,12,38,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
701051
Giải nhất
77507
Giải nhì
31485
Giải ba
52013
72359
Giải tư
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
Giải năm
2958
Giải sáu
3889
9366
2312
Giải bẩy
938
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 8 2
8 8 7
8

9 7 8
6 5

5 7 9
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:34,17,89,22,78,75,01,16,59,21,48,93,72,02,29,56,94,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
804234
Giải nhất
68517
Giải nhì
77589
Giải ba
70222
56878
Giải tư
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
Giải năm
7272
Giải sáu
1802
2029
9356
Giải bẩy
894
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
7 6
2 1 9
8
8
9 6

8 5 2
9
3 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:45,19,02,93,63,85,42,66,28,97,95,46,47,68,65,37,78,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
454445
Giải nhất
77719
Giải nhì
10802
Giải ba
73693
84063
Giải tư
16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
Giải năm
5747
Giải sáu
5168
4165
3437
Giải bẩy
278
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 5
8
7
2 6 7

3 6 8 5
8
5
3 7 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:20,96,96,60,30,04,85,98,37,26,12,40,69,59,58,42,90,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
530320
Giải nhất
90296
Giải nhì
95496
Giải ba
83360
75630
Giải tư
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
Giải năm
9569
Giải sáu
1559
0158
0642
Giải bẩy
390
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2
6
0 7
0 2
9 8 6
0 9

5
6 6 8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:20,94,66,95,29,66,44,20,19,62,18,24,37,41,35,61,86,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275720
Giải nhất
68694
Giải nhì
23766
Giải ba
12195
48629
Giải tư
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
Giải năm
8537
Giải sáu
7041
0635
6561
Giải bẩy
886
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 8
9 0 4
7 5
4 1

6 6 2 1
7
6
4 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:35,96,48,64,38,07,71,36,05,12,58,12,85,08,75,26,69,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
913435
Giải nhất
31096
Giải nhì
63248
Giải ba
69264
41638
Giải tư
41107
51271
66436
22605
73312
03858
74612
Giải năm
0285
Giải sáu
1808
2775
4526
Giải bẩy
469
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 8
2 2
6
8 6
8
8
4 9
1 5 4
5
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:53,98,62,85,60,47,99,39,29,08,27,32,33,84,37,70,12,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
624153
Giải nhất
70698
Giải nhì
97962
Giải ba
10185
92160
Giải tư
68147
29499
72039
37829
33208
37927
36732
Giải năm
9133
Giải sáu
5684
1237
2470
Giải bẩy
012
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2
9 7
9 2 3 7
7

2 0
0
5 4 0
8 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:57,75,09,97,02,73,95,92,32,27,28,44,01,22,19,67,95,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
482457
Giải nhất
80875
Giải nhì
37309
Giải ba
56897
28102
Giải tư
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
Giải năm
3901
Giải sáu
1822
7619
4367
Giải bẩy
995
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 1
9
7 8 2
2
4

7
5 3
1
7 5 2 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:24,37,05,21,72,28,51,06,07,02,37,98,29,24,85,02,58,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
882724
Giải nhất
37937
Giải nhì
84305
Giải ba
45321
08472
Giải tư
34428
87251
33306
30307
03602
29037
57498
Giải năm
3329
Giải sáu
5724
7685
4802
Giải bẩy
558
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7 2 2

1 8 9 4
7 7 0

1 8

2
5
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:68,38,47,57,85,05,32,58,81,64,64,73,82,20,32,97,44,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
111968
Giải nhất
61938
Giải nhì
17447
Giải ba
86257
77885
Giải tư
95305
19432
78858
65981
48164
73164
69873
Giải năm
7682
Giải sáu
8320
1432
3997
Giải bẩy
944
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

0
8 2 2
7 4 3
7 8
4 4
3
5 1 2
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:22,92,46,05,49,71,73,37,77,96,90,76,00,94,28,96,71,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
609622
Giải nhất
98392
Giải nhì
44946
Giải ba
09605
09449
Giải tư
45671
81673
45037
44277
45996
35190
96676
Giải năm
2500
Giải sáu
9094
0628
6396
Giải bẩy
571
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0

8 9
7
6 9


1 3 7 6 1

2 6 0 4 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:15,25,90,82,93,42,56,10,35,31,68,94,30,81,46,41,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
836515
Giải nhất
55825
Giải nhì
14490
Giải ba
97282
98493
Giải tư
08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694
Giải năm
8330
Giải sáu
6281
8646
9141
Giải bẩy
054
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5
5 1 0
2 6 1 0
6 4
8

2 1
0 3 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:79,03,77,35,68,75,14,61,16,62,03,20,79,92,29,29,29,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443979
Giải nhất
47103
Giải nhì
24077
Giải ba
83635
12468
Giải tư
88175
81914
04161
08616
78862
57303
86420
Giải năm
4279
Giải sáu
7292
4929
6129
Giải bẩy
829
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
4 6
0 9 9 9
5


8 1 2 5
7 5 9

2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:70,30,95,87,82,80,23,98,16,21,56,07,69,77,32,87,26,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
799470
Giải nhất
02530
Giải nhì
83595
Giải ba
30187
17082
Giải tư
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
Giải năm
2569
Giải sáu
8477
4132
0487
Giải bẩy
426
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6
3 1 6
0 2

6
9
7
7 2 0 7 9
5 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:25,81,29,18,35,80,15,58,98,43,73,53,87,06,59,69,37,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
273825
Giải nhất
41881
Giải nhì
18429
Giải ba
74318
05335
Giải tư
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
Giải năm
7287
Giải sáu
7306
0359
9069
Giải bẩy
237
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8 5
9
5 7
3
8 3 9
9
3 4
1 0 7
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:06,53,73,73,09,82,45,36,83,15,80,84,03,07,80,65,73,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
371406
Giải nhất
18653
Giải nhì
60373
Giải ba
49773
08509
Giải tư
79582
26145
65036
07283
26815
19680
19984
Giải năm
9603
Giải sáu
8107
3580
6965
Giải bẩy
273
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 7
5

6
5
3
5
3 3 3
2 3 0 4 0 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:17,04,07,83,08,98,92,16,32,86,53,90,20,90,96,59,92,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
435817
Giải nhất
94904
Giải nhì
01007
Giải ba
06783
60508
Giải tư
01698
46292
98816
02932
62486
17153
29290
Giải năm
3120
Giải sáu
1890
4596
2459
Giải bẩy
892
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8
6
0
2
0
3 9


3 6
8 2 0 0 6 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:03,29,30,60,95,89,90,81,55,54,89,18,20,09,23,86,72,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
791803
Giải nhất
44029
Giải nhì
32130
Giải ba
15860
35795
Giải tư
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
Giải năm
6820
Giải sáu
4709
6923
5886
Giải bẩy
072
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
8
9 0 3
0

5 4
0
2
9 1 9 6
5 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:63,02,13,08,37,45,93,98,58,99,00,09,73,18,81,12,49,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
951063
Giải nhất
71302
Giải nhì
30813
Giải ba
18708
20437
Giải tư
13745
07793
12598
07858
84099
26300
71809
Giải năm
9873
Giải sáu
7918
8481
8812
Giải bẩy
549
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 0 9
3 8 2

7
5 9
8

3
1 6
3 8 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:69,37,24,07,81,01,61,13,92,17,05,16,86,48,50,55,10,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
813869
Giải nhất
31537
Giải nhì
59824
Giải ba
88007
48481
Giải tư
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
Giải năm
6786
Giải sáu
2948
3850
7055
Giải bẩy
410
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 1 5
3 7 6 0
4
7
8
0 5
1

1 6
2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:01,48,73,37,16,88,65,34,40,25,12,56,52,12,82,40,89,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
870301
Giải nhất
84448
Giải nhì
26573
Giải ba
92637
34816
Giải tư
10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256
Giải năm
7652
Giải sáu
7712
1682
3640
Giải bẩy
189
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 2 2
5
7 4
8 0 0 9
6 2
5
3
8 2 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:22,75,22,81,48,52,23,92,56,33,54,41,16,48,34,79,13,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
618122
Giải nhất
85375
Giải nhì
52122
Giải ba
72781
82848
Giải tư
91452
93023
74492
27556
46933
69954
97841
Giải năm
2916
Giải sáu
6148
7834
0179
Giải bẩy
813
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 3
2 3 2
3 4
8 1 8
2 6 4

5 9
1
2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:48,72,51,09,04,80,79,44,93,70,27,34,34,23,82,49,52,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
156348
Giải nhất
46472
Giải nhì
98151
Giải ba
19209
14504
Giải tư
34180
40079
73744
65193
86770
85327
46534
Giải năm
0334
Giải sáu
0423
1382
7649
Giải bẩy
452
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4

7 3
4 4
4 9 8
1 2

2 9 0
0 2
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:56,43,64,48,79,16,37,60,25,94,46,51,80,10,98,94,72,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
320356
Giải nhất
52543
Giải nhì
01064
Giải ba
71848
37779
Giải tư
96716
29837
77860
19025
99694
29446
54951
Giải năm
5980
Giải sáu
7010
6298
5394
Giải bẩy
972
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 0
5
7
3 8 6
1 4
4 0
9 2
0
4 8 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,61,39,47,04,20,03,57,50,95,00,40,17,43,98,89,84,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
177680
Giải nhất
38361
Giải nhì
71139
Giải ba
63947
39304
Giải tư
23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840
Giải năm
5217
Giải sáu
6243
0798
6689
Giải bẩy
984
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 0
7
0
9
7 0 3
7 0
1

9 4
5 8 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:71,15,85,26,88,26,31,09,23,91,82,74,00,70,44,88,67,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
549971
Giải nhất
75315
Giải nhì
51785
Giải ba
15526
23588
Giải tư
53626
12931
48909
58923
23091
00782
91674
Giải năm
3100
Giải sáu
3070
5344
7088
Giải bẩy
267
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
5
6 6 3
1
4

7
4 0
5 8 2 8
1 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:13,17,81,44,64,25,22,75,91,53,60,54,42,20,44,43,77,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
323313
Giải nhất
54817
Giải nhì
74981
Giải ba
33444
95664
Giải tư
12225
17222
90675
27991
58553
34560
94354
Giải năm
7342
Giải sáu
4920
5044
1843
Giải bẩy
677
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
5 2 0 3

4 2 4 3
3 4
4 0
5 7
1
1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:86,02,62,34,23,56,44,80,61,33,68,81,17,81,49,03,88,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
762186
Giải nhất
58502
Giải nhì
71162
Giải ba
45934
72523
Giải tư
30556
40344
50480
31161
75533
19068
36881
Giải năm
8417
Giải sáu
4781
8449
9803
Giải bẩy
088
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
7 7
3
4 3
4 9
6
2 1 8

0 1 1 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:52,70,09,23,28,86,52,09,05,60,86,46,61,38,19,19,70,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
750852
Giải nhất
25570
Giải nhì
48509
Giải ba
60323
33828
Giải tư
74086
97752
01409
83005
57160
81586
38246
Giải năm
8761
Giải sáu
4938
2019
7019
Giải bẩy
870
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 5
9 9
3 8
8
6 1
2
0 1
0 0
6 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:37,39,58,89,93,93,30,57,69,15,07,03,52,74,69,95,76,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
983037
Giải nhất
06839
Giải nhì
23558
Giải ba
53289
26393
Giải tư
04693
34830
78457
14069
46115
55607
58003
Giải năm
8452
Giải sáu
8274
0269
5095
Giải bẩy
776
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 5
5

9 0

8 7 2
9 9
4 6
9
3 3 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:76,24,28,54,92,07,45,82,30,80,32,90,73,91,41,00,08,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
370676
Giải nhất
04624
Giải nhì
48628
Giải ba
19254
22492
Giải tư
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
Giải năm
2273
Giải sáu
5291
0841
6600
Giải bẩy
408
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 8

4 8
0 2 3
5 1
4

3
2 0
2 0 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:85,77,64,87,94,01,20,33,61,25,38,89,32,47,56,45,29,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
283385
Giải nhất
78377
Giải nhì
78764
Giải ba
60687
98694
Giải tư
55801
48520
89233
30961
70525
69738
42989
Giải năm
2132
Giải sáu
3647
1656
7045
Giải bẩy
929
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

0 5 9
3 8 2
7 5
6
4 1
7
7 9 7
4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,11,53,77,05,32,77,31,67,00,06,74,75,13,83,25,34,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105
40377
Giải tư
72674
81106
54700
43167
30231
92677
46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425
9083
6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
1 3
5
2 1 4

3 0
7
7 7 4 5
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,11,53,77,05,32,77,31,67,00,06,74,75,13,83,25,34,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105
40377
Giải tư
72674
81106
54700
43167
30231
92677
46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425
9083
6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
1 3
5
2 1 4

3 0
7
7 7 4 5
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:75,43,24,14,71,01,14,99,85,27,71,30,00,33,20,13,67,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871
07414
Giải tư
45330
76671
22627
12885
00099
87014
85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613
1920
5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
4 4 3
4 7 0
0 3
3
4
7
1 1
5
9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:90,29,75,98,90,45,01,93,40,35,33,38,99,22,84,76,47,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
226390
Giải nhất
32829
Giải nhì
58575
Giải ba
45198
87490
Giải tư
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
Giải năm
7599
Giải sáu
1822
2884
7776
Giải bẩy
347
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

9 2
5 3 8
5 0 7 1


5 6
4
8 0 3 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:58,52,83,61,75,04,84,32,82,11,84,04,23,98,31,56,42,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
12275
91761
Giải tư
21204
72984
16111
91082
50332
97184
43904
Giải năm
5023
Giải sáu
8556
6031
0398
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
1
3
2 1
2
2 6
1
5 8
3 4 2 4
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:36,21,81,83,78,13,65,04,14,26,65,75,76,88,29,35,24,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841736
Giải nhất
64921
Giải nhì
20081
Giải ba
05383
10678
Giải tư
43213
79465
57604
53614
17426
39865
30875
Giải năm
1176
Giải sáu
1488
2429
4035
Giải bẩy
324
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 4
1 6 9 4
5

9
5 5
8 5 6
1 3 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:79,90,43,34,20,88,23,57,84,01,48,00,74,20,31,11,07,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
617479
Giải nhất
98790
Giải nhì
66143
Giải ba
10120
81034
Giải tư
75900
02248
87101
70684
94557
64823
64088
Giải năm
7674
Giải sáu
0711
1931
6220
Giải bẩy
307
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0 7
1 3
0 3 0
4 1
3 8
7

4
8 4
0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:94,39,88,76,89,83,39,24,44,96,32,25,69,46,09,84,15,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
828894
Giải nhất
51639
Giải nhì
82988
Giải ba
44776
45289
Giải tư
82883
84439
92824
83944
59696
36032
00325
Giải năm
2769
Giải sáu
0246
6609
6184
Giải bẩy
415
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 9
4 5
9 9 2
4 6

9
6
8 9 3 4
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:51,76,30,61,15,27,35,33,02,01,86,62,75,21,03,72,57,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275651
Giải nhất
57376
Giải nhì
37930
Giải ba
28415
54561
Giải tư
97762
95786
69601
54402
07333
40635
38027
Giải năm
2875
Giải sáu
7072
2303
4121
Giải bẩy
357
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1 3
5
7 1 0
0 5 3

7
1 2
6 5 2
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:68,05,73,00,06,16,37,65,94,17,74,97,14,28,43,23,23,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
880368
Giải nhất
42805
Giải nhì
35773
Giải ba
56700
76006
Giải tư
56116
95537
54565
87194
44417
06074
60697
Giải năm
6114
Giải sáu
7228
9743
3823
Giải bẩy
523
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
6 7 4
8 3 3
7
3

5
3 4
1
4 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:06,21,96,99,62,49,08,04,57,14,43,74,64,41,72,81,67,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003506
Giải nhất
34121
Giải nhì
12996
Giải ba
40762
02199
Giải tư
42074
61843
32914
12457
29904
31208
48149
Giải năm
3164
Giải sáu
6381
3072
4541
Giải bẩy
067
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4
4
1
2
9 3 1
7
2 4 7
4 2
1
6 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:91,99,79,72,14,33,76,43,55,00,61,46,95,77,27,23,27,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
287691
Giải nhất
97899
Giải nhì
80079
Giải ba
66814
47472
Giải tư
11146
96461
66300
95655
20943
49176
45533
Giải năm
9095
Giải sáu
8523
2327
1077
Giải bẩy
927
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
4
7 3 7
3
3 6
5
1
9 2 6 7

9 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:80,55,80,10,72,99,18,53,89,62,79,16,26,95,49,17,66,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
145480
Giải nhất
28355
Giải nhì
95480
Giải ba
14010
68072
Giải tư
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
Giải năm
6726
Giải sáu
7895
7049
0817
Giải bẩy
166
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8 6 7
6
7
9
5 3
2 6
2 9
0 9
9 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:66,61,17,43,08,63,86,22,38,72,63,74,37,91,31,90,51,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
044866
Giải nhất
17961
Giải nhì
18817
Giải ba
20608
76343
Giải tư
66174
95463
28472
51938
34722
75586
48563
Giải năm
6737
Giải sáu
0990
6531
4691
Giải bẩy
851
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
7
2
8 7 1
3
1
1 3 3
2 4
6
1 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:88,66,51,21,32,27,24,34,27,30,00,27,31,39,93,77,55,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
073688
Giải nhất
24566
Giải nhì
43651
Giải ba
52921
11732
Giải tư
78127
95524
45434
13427
85930
29200
81327
Giải năm
8031
Giải sáu
2439
0293
4677
Giải bẩy
255
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

1 7 4 7 7
2 4 0 1 9
7
1 5
6
7

3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:00,16,42,12,39,75,47,64,47,71,70,79,21,88,87,54,26,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
120300
Giải nhất
56016
Giải nhì
69942
Giải ba
34839
16412
Giải tư
40179
57670
98671
96147
44764
42547
91475
Giải năm
4721
Giải sáu
0454
0787
7688
Giải bẩy
626
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 2
1 6
9
2 7 7
4
4
5 1 0 9
8 7 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:32,50,15,84,35,23,24,28,40,20,01,58,69,37,02,27,29,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
048332
Giải nhất
07350
Giải nhì
07515
Giải ba
50635
31884
Giải tư
80858
48301
55720
29640
46428
86924
66323
Giải năm
8969
Giải sáu
8427
7102
3537
Giải bẩy
629
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
5 6
3 4 8 0 7 9
5 7
0
0 8
9

4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:60,54,51,92,23,92,62,83,09,27,81,35,29,25,89,21,20,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
116860
Giải nhất
44254
Giải nhì
69551
Giải ba
50823
39392
Giải tư
86235
48181
47827
70009
24083
41462
59892
Giải năm
5929
Giải sáu
6121
6789
0325
Giải bẩy
720
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

3 7 9 5 1 0
5

4 1
2

3 1 9 4
2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:77,44,57,82,74,24,47,68,07,50,97,67,15,83,11,07,96,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
832077
Giải nhất
49244
Giải nhì
45257
Giải ba
36882
38274
Giải tư
24424
11947
86868
99207
80850
44797
26767
Giải năm
3715
Giải sáu
5083
9611
5407
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 0
5 1
4

4 7
7 0
8 7
4
2 3
7 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:30,20,52,45,31,17,53,08,47,81,00,23,21,04,22,95,55,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
680230
Giải nhất
60020
Giải nhì
35552
Giải ba
44331
70545
Giải tư
93723
83100
72181
29147
31008
97953
94217
Giải năm
5521
Giải sáu
6395
8022
2404
Giải bẩy
855
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0 4
7
0 3 1 2
1
5 7 2
2 3 5


1
5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:44,53,18,01,84,52,09,97,36,20,20,42,00,89,71,90,24,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
961344
Giải nhất
75753
Giải nhì
47518
Giải ba
67184
44201
Giải tư
97242
68620
86320
76436
27997
97409
68752
Giải năm
8600
Giải sáu
8790
2271
6089
Giải bẩy
924
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 0 5
8
0 0 4
6
2
3 2

1
4 9
7 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:43,38,58,88,35,29,33,07,21,31,27,17,69,85,46,76,27,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
269643
Giải nhất
92538
Giải nhì
87358
Giải ba
48735
91588
Giải tư
55717
42127
05531
34521
51007
37533
52529
Giải năm
5569
Giải sáu
7476
9846
5085
Giải bẩy
727
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7
9 1 7 7
8 5 3 1
6
8
9
6 3
8 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:00,08,06,09,55,67,48,00,77,13,03,79,64,10,74,29,45,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
603700
Giải nhất
52308
Giải nhì
00506
Giải ba
13809
31055
Giải tư
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
Giải năm
3964
Giải sáu
4510
9074
1729
Giải bẩy
245
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6 9 0 3
3 0
9

8 5
5
7 4
7 9 4
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:35,78,71,91,49,31,42,67,17,55,95,33,10,42,33,69,73,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
973435
Giải nhất
92778
Giải nhì
21471
Giải ba
42249
74891
Giải tư
05533
66595
22955
81017
23967
17242
82731
Giải năm
1410
Giải sáu
3569
5833
0042
Giải bẩy
973
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 0

1 3 3 5
9 2 2
5
7 9
8 1 3

1 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:95,11,45,26,47,54,23,86,96,77,72,47,93,38,79,82,76,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
245495
Giải nhất
16111
Giải nhì
18645
Giải ba
14226
08547
Giải tư
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
Giải năm
5093
Giải sáu
7138
8079
5482
Giải bẩy
776
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
6 3
8
5 7 7
4

7 2 9 6
6 2 3
6 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:46,40,08,41,77,64,24,64,37,58,25,71,58,26,23,14,16,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
992046
Giải nhất
74340
Giải nhì
13008
Giải ba
76077
59241
Giải tư
07771
84725
76258
68837
61364
47524
10764
Giải năm
6058
Giải sáu
3514
9723
3326
Giải bẩy
216
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 6
4 5 6 3
7
0 1 1
8 8
4 4
7 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:08,83,01,89,38,07,94,10,81,22,54,78,81,35,33,12,77,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
030808
Giải nhất
97083
Giải nhì
13401
Giải ba
69938
29489
Giải tư
17578
34354
79322
01681
20010
16494
97307
Giải năm
2481
Giải sáu
0512
9133
7635
Giải bẩy
677
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
0 2
2
8 5 3

4

8 7
3 9 1 1
4 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:53,63,00,28,03,47,26,18,36,68,16,54,10,41,24,80,53,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
387753
Giải nhất
16663
Giải nhì
05500
Giải ba
68103
13628
Giải tư
81654
02516
04368
16336
27918
02526
04647
Giải năm
1510
Giải sáu
9780
0524
5241
Giải bẩy
653
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 1
8 6 0
8 6 4
6
7 1
4 3
3 8

0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:27,54,26,17,94,89,77,82,77,17,09,39,85,24,77,33,63,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
801127
Giải nhất
26954
Giải nhì
14826
Giải ba
70994
06417
Giải tư
35539
87109
12517
98477
03982
06977
90589
Giải năm
7985
Giải sáu
2433
2677
3924
Giải bẩy
963
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7 7
6 4
9 3 0

4
3
7 7 7
9 2 5
4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:08,92,87,79,72,44,44,46,80,37,78,01,48,46,63,08,71,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
164108
Giải nhất
30792
Giải nhì
05087
Giải ba
96172
75279
Giải tư
96301
25078
69537
36480
36646
73444
78544
Giải năm
9048
Giải sáu
6708
8663
8146
Giải bẩy
471
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8


7
4 4 6 8 6

3 4
9 2 8 1
7 0
2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:34,47,71,65,91,92,34,58,77,75,35,77,68,95,18,64,53,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
791734
Giải nhất
64347
Giải nhì
13071
Giải ba
07891
70165
Giải tư
33677
64335
25275
69977
90858
93334
58692
Giải năm
1868
Giải sáu
0664
1618
4895
Giải bẩy
253
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8

4 5
7 4
8 3
5 8 4
1 7 5 7

1 2 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:62,45,66,83,08,20,44,65,27,41,87,06,69,10,50,97,78,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
712662
Giải nhất
00145
Giải nhì
66066
Giải ba
66208
71283
Giải tư
82506
00487
54041
11927
89365
56544
16720
Giải năm
0069
Giải sáu
1197
9350
2610
Giải bẩy
178
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6 7
0
0 7

5 4 1
0
6 5 9
8
3 7
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:51,54,75,15,78,19,13,10,79,08,10,31,81,06,09,02,62,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
484051
Giải nhất
70654
Giải nhì
71275
Giải ba
85478
27415
Giải tư
40631
29810
17108
37679
76310
66413
85119
Giải năm
3081
Giải sáu
0002
2809
0706
Giải bẩy
862
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6 9 2
5 9 3 0 0

1

4
2
5 8 9 1
1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:64,16,20,59,86,84,45,83,18,90,55,03,10,53,63,71,72,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
319064
Giải nhất
56816
Giải nhì
64120
Giải ba
89586
07459
Giải tư
67403
91955
07290
15718
83483
96845
71584
Giải năm
0510
Giải sáu
8271
9363
1453
Giải bẩy
372
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 8 0
0
2
5
9 5 3
3
1 2
6 4 3
0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:11,58,32,01,79,44,58,59,52,18,33,57,77,98,34,98,48,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
315411
Giải nhất
81258
Giải nhì
00132
Giải ba
05801
82079
Giải tư
70744
27658
06159
98752
20718
38133
42057
Giải năm
5577
Giải sáu
2698
1134
2298
Giải bẩy
348
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8

2 3 4
4 8
8 8 9 2 7

9 7

8 8 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:71,05,68,04,46,03,12,55,20,62,50,63,30,24,20,32,59,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
661071
Giải nhất
85205
Giải nhì
41768
Giải ba
69946
78504
Giải tư
62563
03450
23162
22220
83355
18712
63103
Giải năm
2330
Giải sáu
2632
5620
3424
Giải bẩy
559
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 3 8
2
0 4 0
0 2
6
5 0 9
8 2 3


Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:90,02,96,25,90,52,56,12,31,64,46,93,99,27,16,52,37,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
961790
Giải nhất
86702
Giải nhì
95496
Giải ba
34290
65525
Giải tư
51793
20946
56464
82131
98912
44856
13152
Giải năm
4299
Giải sáu
3452
5916
4027
Giải bẩy
537
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
2 6
5 7
1 7
6
2 6 2
4


6 0 3 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:85,97,15,88,99,11,01,85,22,66,85,94,68,96,03,36,74,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
627485
Giải nhất
55997
Giải nhì
05315
Giải ba
79599
32588
Giải tư
12194
66485
05966
72222
44285
13201
95311
Giải năm
1668
Giải sáu
5636
9603
1296
Giải bẩy
974
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
5 1
2
6 3


6 8
4
8 5 5
7 9 4 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:50,50,11,52,69,46,11,08,92,54,39,10,11,80,90,72,28,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
822250
Giải nhất
06550
Giải nhì
04111
Giải ba
41269
21652
Giải tư
13410
34339
27054
29792
51108
78911
88046
Giải năm
5911
Giải sáu
3472
1590
4980
Giải bẩy
028
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 1 0 1 4
8
9
6
0 2 4
9
2
0
2 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:99,61,01,71,79,58,11,37,68,39,45,08,85,02,10,96,94,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
672499
Giải nhất
71061
Giải nhì
10701
Giải ba
30379
60471
Giải tư
67508
19545
12639
07568
13337
41311
07258
Giải năm
8485
Giải sáu
5996
7710
5002
Giải bẩy
494
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 2
1 0

7 9
5
8
1 8
1 9
5
6 4 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:04,27,65,30,23,40,14,12,72,31,76,23,13,61,67,55,77,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
068704
Giải nhất
74827
Giải nhì
09265
Giải ba
46923
27230
Giải tư
27323
81276
47831
88772
90012
66314
88340
Giải năm
8213
Giải sáu
3855
1167
6761
Giải bẩy
477
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 2 3
7 3 3
0 1
0
5
5 1 7
2 6 7
1


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.