Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:97,53,33,04,88,85,91,20,43,01,60,08,25,61,80,37,82,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
788097
Giải nhất
34753
Giải nhì
23533
Giải ba
87204
00888
Giải tư
42285
10791
92420
53043
23801
54460
21308
Giải năm
8425
Giải sáu
6861
5380
8337
Giải bẩy
182
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1 8

0 5
3 7
3 5
3
0 1

8 5 0 2
1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:57,83,94,18,07,84,11,94,00,58,21,05,64,41,13,03,83,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
100457
Giải nhất
53683
Giải nhì
74694
Giải ba
99818
09407
Giải tư
25184
35411
65994
49700
07258
33521
21505
Giải năm
4364
Giải sáu
5741
1613
4103
Giải bẩy
783
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 5 3 9
8 1 3
1

1
8
4

3 4 3
4 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:19,30,49,80,73,21,62,27,98,91,11,09,62,08,78,19,34,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
119519
Giải nhất
03330
Giải nhì
66049
Giải ba
46880
41673
Giải tư
95521
26862
47127
83598
60291
97211
45409
Giải năm
2862
Giải sáu
5908
6378
0519
Giải bẩy
434
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8
1 9
1 7
0 4
9

2 2
3 8
0
8 1 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:29,48,58,56,77,07,13,55,17,91,64,61,10,68,07,55,34,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
090529
Giải nhất
93248
Giải nhì
55658
Giải ba
34756
91077
Giải tư
43707
85013
24655
40317
44191
47164
60361
Giải năm
7110
Giải sáu
3668
1107
4655
Giải bẩy
034
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
3 7 0 7

4
8
8 6 5 5
4 1 8
7

1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:82,53,48,77,04,78,25,10,06,10,37,18,94,22,74,72,82,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
873882
Giải nhất
82853
Giải nhì
46248
Giải ba
66177
35904
Giải tư
96378
66325
60610
56606
38810
76437
92618
Giải năm
7594
Giải sáu
9822
5674
8272
Giải bẩy
882
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
0 0 8
5 2
7
8
3 3

7 8 4 2
2
4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:25,83,08,23,41,40,36,45,54,68,20,86,67,95,40,98,71,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
671325
Giải nhất
92583
Giải nhì
23308
Giải ba
05923
55741
Giải tư
37340
10936
59845
99254
16968
13520
97786
Giải năm
2067
Giải sáu
4495
1440
9798
Giải bẩy
271
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

3 0
6
1 0 5 0 5
4
8 7
1
3 6
5 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:94,07,57,41,93,07,60,22,15,54,98,62,97,97,35,53,39,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
060794
Giải nhất
41707
Giải nhì
35657
Giải ba
89441
57493
Giải tư
48907
85860
83522
01015
58554
47998
76562
Giải năm
2097
Giải sáu
4097
8335
9353
Giải bẩy
739
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
5
2
5 9
1
7 4 3
0 2


3 8 7 7 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:47,59,70,36,29,97,93,12,74,91,32,95,13,28,16,64,04,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
741047
Giải nhất
84259
Giải nhì
84970
Giải ba
35336
35129
Giải tư
75297
13993
78212
61974
47791
12232
59195
Giải năm
4313
Giải sáu
9028
3816
0464
Giải bẩy
304
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 3 6
9 8
6 2

9 3
4
0 4

7 3 1 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:72,88,74,21,66,17,08,86,64,96,21,92,99,17,32,85,02,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
832472
Giải nhất
91388
Giải nhì
47074
Giải ba
18721
43766
Giải tư
91117
59208
56286
35764
77496
65021
67792
Giải năm
0499
Giải sáu
3817
6532
6685
Giải bẩy
302
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2
7 7 3
1 1
2


6 4
4
8 6 5
6 2 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:95,66,29,41,59,54,83,72,99,78,29,83,37,53,83,64,02,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
107495
Giải nhất
20166
Giải nhì
17429
Giải ba
85041
91359
Giải tư
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
Giải năm
9537
Giải sáu
1353
6983
3264
Giải bẩy
602
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

9 9
7
1
9 4 3
6 4
2 8
3 3 3
9 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:62,63,50,62,62,40,30,80,71,80,36,40,36,27,44,38,74,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
855462
Giải nhất
98963
Giải nhì
66250
Giải ba
38762
36362
Giải tư
43140
74030
50880
40371
21280
11036
50840
Giải năm
9636
Giải sáu
3627
3344
9238
Giải bẩy
374
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7
0 6 6 8
0 0 4
0
3 2 2
1 4 5
0 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:84,03,15,53,37,56,28,31,85,82,50,34,26,96,07,93,86,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450684
Giải nhất
87403
Giải nhì
82615
Giải ba
45153
12737
Giải tư
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
Giải năm
0926
Giải sáu
1296
7907
9093
Giải bẩy
786
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 2
5
8 6
7 1 4

3 6 0


5 2 6
6 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:32,79,75,12,60,91,04,60,29,50,63,52,42,47,61,46,88,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
832932
Giải nhất
69579
Giải nhì
75075
Giải ba
98012
72660
Giải tư
50791
52804
60960
41529
05350
54363
30452
Giải năm
2942
Giải sáu
7047
2261
8746
Giải bẩy
688
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 0
9

2 7 6
0 2
0 0 3 1
9 5
8
1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:24,99,32,17,40,93,91,63,01,08,40,69,51,90,25,83,63,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
771324
Giải nhất
34399
Giải nhì
24432
Giải ba
43717
75640
Giải tư
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
Giải năm
4351
Giải sáu
4190
7125
0183
Giải bẩy
663
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 3
7
5
2
0 0
1
3 9 3

3
9 3 1 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:42,41,09,75,32,00,60,26,32,97,78,53,36,01,10,97,22,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
499142
Giải nhất
47041
Giải nhì
20109
Giải ba
42475
55532
Giải tư
97500
60260
45326
17632
93297
54078
43853
Giải năm
0536
Giải sáu
8101
7010
2497
Giải bẩy
022
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0 1
0
6 2
2 2 6
1
3
0
5 8
9
7 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:54,10,78,23,42,07,91,66,24,61,63,22,98,52,94,37,83,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
712654
Giải nhất
48510
Giải nhì
39378
Giải ba
19523
49442
Giải tư
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
Giải năm
3398
Giải sáu
8252
9994
6937
Giải bẩy
683
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0
3 4 2
7 3
2
2
6 1 3
8
3
1 8 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:20,97,09,69,75,54,93,02,72,56,26,92,60,60,12,92,82,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
671120
Giải nhất
63097
Giải nhì
73009
Giải ba
83269
79875
Giải tư
47154
77793
66802
12072
37956
53126
18992
Giải năm
0860
Giải sáu
6460
6012
1292
Giải bẩy
682
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2
2
6


4 6
9 0 0
5 2
2 6
7 3 2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:77,25,45,67,15,67,43,15,53,18,75,90,36,62,42,00,26,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
129277
Giải nhất
82825
Giải nhì
98745
Giải ba
90467
78815
Giải tư
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
Giải năm
4636
Giải sáu
9862
1142
0400
Giải bẩy
726
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 5 8
5 6
6
5 3 2
3
7 7 2
5

0 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:26,58,29,99,19,95,65,39,66,05,03,80,42,63,48,04,30,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
981926
Giải nhất
51958
Giải nhì
85429
Giải ba
09999
05019
Giải tư
85795
04865
75739
27966
29805
57603
71980
Giải năm
3842
Giải sáu
9063
8548
0004
Giải bẩy
730
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 4
9
9
9 0
2 8
8 8
5 6 3

0
9 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:38,27,97,54,77,85,27,31,76,65,71,98,00,43,25,85,47,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
999138
Giải nhất
81027
Giải nhì
02697
Giải ba
24454
95477
Giải tư
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
Giải năm
9100
Giải sáu
5943
9325
1785
Giải bẩy
647
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7

7 7 5
1
3 7
4
5
7 6 1
5 5
7 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:52,43,54,28,15,59,00,84,40,81,42,81,36,86,72,17,86,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
896352
Giải nhất
69743
Giải nhì
52154
Giải ba
27128
67215
Giải tư
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
Giải năm
9636
Giải sáu
4286
1872
7517
Giải bẩy
586
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 7
8 3
6
3 0 2
4 9

2
4 1 1 6 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:75,09,02,93,19,81,65,63,56,75,22,94,12,19,71,31,17,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
323775
Giải nhất
07209
Giải nhì
59702
Giải ba
48393
08019
Giải tư
57581
15065
69663
21056
83275
75222
59694
Giải năm
1012
Giải sáu
2219
2471
0131
Giải bẩy
117
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2
9 2 9 7
2
1

6
5 3
5 1
1
3 4 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:67,95,26,89,21,29,63,46,06,96,26,98,28,26,75,93,41,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
504867
Giải nhất
04295
Giải nhì
06626
Giải ba
42389
23321
Giải tư
97529
94263
51846
53206
60796
60426
64698
Giải năm
2828
Giải sáu
1826
6575
6193
Giải bẩy
641
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

6 1 9 6 8 6

6 1 5

3
5
9
5 6 8 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:32,02,44,16,81,65,17,30,86,91,25,87,64,01,26,98,60,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
460932
Giải nhất
63902
Giải nhì
69144
Giải ba
22516
14281
Giải tư
47965
83317
55230
77786
12491
75825
86487
Giải năm
7664
Giải sáu
3701
1626
0198
Giải bẩy
360
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
6 7 3
5 6
0
4

5 4 0

1 6 7
1 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:59,12,99,30,28,17,28,68,30,78,95,65,36,79,52,92,50,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
270459
Giải nhất
83612
Giải nhì
66199
Giải ba
04030
64028
Giải tư
99517
87728
62268
42130
69878
43795
21265
Giải năm
4636
Giải sáu
2379
9852
0792
Giải bẩy
150
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7
8 8
0 0 6

2 0 3
8 5
8 9

9 5 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:55,96,24,31,29,23,78,45,67,21,54,11,33,52,05,73,96,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
619355
Giải nhất
12996
Giải nhì
46024
Giải ba
93331
93129
Giải tư
63623
00378
85145
33667
90121
64854
20711
Giải năm
5133
Giải sáu
6752
5905
1873
Giải bẩy
696
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1
4 9 3 1
1 3
5
4 2
7
8 3

6 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:80,95,73,24,71,27,45,44,04,20,62,97,22,02,85,89,51,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
834480
Giải nhất
43195
Giải nhì
15073
Giải ba
63424
32471
Giải tư
73027
36945
39644
68104
58920
17362
40697
Giải năm
2122
Giải sáu
2202
8585
5089
Giải bẩy
951
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2

4 7 0 2

5 4
1
2
3 1
5 9 4
5 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:90,35,27,75,20,22,57,38,42,70,03,25,14,36,51,97,60,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
223090
Giải nhất
63635
Giải nhì
74827
Giải ba
78475
01820
Giải tư
11022
68657
64838
88242
17570
35203
98325
Giải năm
0514
Giải sáu
7636
8751
7797
Giải bẩy
560
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
7 0 2 5
5 8 6
2
7 1
0
5 0
7
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:86,18,22,04,21,47,54,20,91,45,20,31,16,50,40,64,16,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
394486
Giải nhất
94718
Giải nhì
27122
Giải ba
10204
58921
Giải tư
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
Giải năm
9416
Giải sáu
6950
8840
9464
Giải bẩy
916
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8 6 6
2 1 0 0
1 7
7 5 0
4 0
4


1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:16,47,52,17,40,76,53,18,32,55,90,29,71,39,13,36,00,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344216
Giải nhất
05347
Giải nhì
32752
Giải ba
35017
13540
Giải tư
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
Giải năm
4671
Giải sáu
1939
1813
5736
Giải bẩy
700
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7 8 3
9
2 9 6
7 0
2 3 5

6 1 4

0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:51,15,20,81,99,29,23,02,73,16,87,65,37,93,98,22,80,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
981951
Giải nhất
25715
Giải nhì
84320
Giải ba
40281
12799
Giải tư
34729
01023
97402
49573
11516
49487
29265
Giải năm
1037
Giải sáu
1893
7698
5322
Giải bẩy
580
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 6
0 9 3 2
7 1


5
3
1 7 0
9 3 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:98,09,70,09,98,14,50,88,76,66,91,68,65,02,55,56,61,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
018198
Giải nhất
78009
Giải nhì
10670
Giải ba
31609
69998
Giải tư
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
Giải năm
4965
Giải sáu
7202
8755
3356
Giải bẩy
261
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 2
4 70 5 6
6 8 5 1
0 6
8
8 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:56,27,92,63,48,15,19,39,43,94,66,80,49,73,80,72,37,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
890656
Giải nhất
25927
Giải nhì
70492
Giải ba
98563
46648
Giải tư
61815
27519
93739
92343
15594
94866
70780
Giải năm
9149
Giải sáu
5973
9680
0072
Giải bẩy
737
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 9
7
9 7
8 3 9 3

3 6
3 2
0 0
2 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:90,70,70,63,26,66,30,36,88,35,58,45,30,08,83,22,13,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
619390
Giải nhất
83170
Giải nhì
47870
Giải ba
04763
92626
Giải tư
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
Giải năm
1630
Giải sáu
8608
9883
6422
Giải bẩy
313
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
6 2
0 6 5 0 6
5
8
3 6
0 0
8 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:63,32,38,48,42,88,72,80,22,04,31,70,42,75,58,11,54,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
554363
Giải nhất
13932
Giải nhì
08938
Giải ba
27848
24742
Giải tư
90488
20572
77480
15122
50504
09831
94670
Giải năm
8742
Giải sáu
1275
7358
2111
Giải bẩy
454
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1
2
2 8 1
8 2 2
8 4 6

2 0 5
8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:00,55,30,06,25,57,28,41,65,34,81,38,05,76,29,90,79,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
926400
Giải nhất
33755
Giải nhì
95730
Giải ba
98306
02325
Giải tư
83057
96828
19641
29465
94134
08081
42138
Giải năm
8205
Giải sáu
7476
5729
1990
Giải bẩy
979
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5

5 8 9
0 4 8
1
5 7
5 9
6 9
1
0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:39,72,08,95,77,01,86,50,87,96,26,82,44,97,14,48,39,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344639
Giải nhất
32472
Giải nhì
54508
Giải ba
90595
22677
Giải tư
63001
14986
22950
43587
87996
39126
13382
Giải năm
3944
Giải sáu
4397
7814
8648
Giải bẩy
439
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
4
6
9
4 8 4
0

2 7
6 7 2
5 6 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:17,19,94,87,61,61,67,33,09,41,01,24,47,16,91,41,89,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
849517
Giải nhất
47519
Giải nhì
42094
Giải ba
92487
30961
Giải tư
92761
99367
73833
97709
97141
59701
87824
Giải năm
1447
Giải sáu
2216
3691
7741
Giải bẩy
189
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1
9 6 0
4
3
1 7 1

1 1 7

7 9
4 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:21,15,68,31,69,98,63,90,73,87,84,22,15,47,24,74,03,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
807921
Giải nhất
52715
Giải nhì
52768
Giải ba
64531
90469
Giải tư
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
Giải năm
0415
Giải sáu
1347
4424
0774
Giải bẩy
803
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5 5
2 4
1
7

8 9 3
3 4
7 4
8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:03,90,37,67,51,94,43,30,16,76,64,18,20,41,36,01,56,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
364103
Giải nhất
27790
Giải nhì
61837
Giải ba
00567
01451
Giải tư
51994
29943
08230
55316
64676
83064
07518
Giải năm
6520
Giải sáu
1741
5936
6201
Giải bẩy
856
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 8
0
7 0 6
3 1
1 6 5
7 4
6

0 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:27,44,45,65,30,81,19,90,90,14,85,93,34,82,71,00,19,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
019127
Giải nhất
34144
Giải nhì
64145
Giải ba
52965
80730
Giải tư
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
Giải năm
5834
Giải sáu
7582
3871
8700
Giải bẩy
919
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9 4 9

0 4
4 5
4
5
1
1 5 2
0 0 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:51,28,64,93,63,08,36,09,65,20,64,67,11,66,97,56,60,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
711351
Giải nhất
08328
Giải nhì
04664
Giải ba
98493
29363
Giải tư
22508
56036
36809
49065
92420
89464
29467
Giải năm
3911
Giải sáu
9266
1697
8056
Giải bẩy
160
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1
8 0
6
8
6
4 3 5 4 7 6 0


3 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:84,97,93,03,04,40,06,39,20,06,26,68,67,39,71,12,04,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
921984
Giải nhất
80797
Giải nhì
62093
Giải ba
00003
70604
Giải tư
83440
53406
19539
85220
57906
24426
49768
Giải năm
4867
Giải sáu
9839
8371
9512
Giải bẩy
204
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 6 4
2 8
0 6
9 9
0

8 7
1

7 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:81,38,75,91,10,41,39,02,25,50,18,49,01,74,75,65,99,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
774581
Giải nhất
55638
Giải nhì
58475
Giải ba
21191
09610
Giải tư
25041
34139
05202
04925
85950
04118
76149
Giải năm
9401
Giải sáu
0274
6275
0665
Giải bẩy
199
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
0 8
5
8 9
1 9
0
5
5 4 5

1 9 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:09,78,03,90,63,79,35,43,50,58,89,50,26,66,64,74,85,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
862409
Giải nhất
67578
Giải nhì
06903
Giải ba
31690
22363
Giải tư
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
Giải năm
3426
Giải sáu
9466
3764
6674
Giải bẩy
585
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

6
5
3
0 8 0
3 6 4
8 9 4
9 5
0 3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:71,37,34,34,52,63,05,71,22,07,53,25,33,42,04,78,57,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015571
Giải nhất
36537
Giải nhì
66134
Giải ba
17334
89952
Giải tư
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
Giải năm
3033
Giải sáu
7642
9604
1678
Giải bẩy
757
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 4

2 5
7 4 4 3
2
2 3 7
3
1 8

3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:79,58,12,01,71,03,26,17,00,81,87,17,03,04,25,39,37,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
573879
Giải nhất
37358
Giải nhì
22112
Giải ba
67001
96971
Giải tư
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
Giải năm
9503
Giải sáu
9704
4325
8939
Giải bẩy
137
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 0 3 4 5
2 7 7
6 5
9 7

8

1
1 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:28,59,33,39,52,55,23,03,13,88,00,93,32,61,18,56,50,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
987028
Giải nhất
31159
Giải nhì
05333
Giải ba
29939
50052
Giải tư
99155
25823
62403
70213
39288
72200
96693
Giải năm
1532
Giải sáu
4161
3018
6156
Giải bẩy
950
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0
3 8
3 3
3 9 2

9 2 5 6 0
1

8
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:23,58,66,64,72,56,40,31,92,63,78,18,33,11,69,20,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
544323
Giải nhất
66558
Giải nhì
66966
Giải ba
20964
78072
Giải tư
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
Giải năm
7633
Giải sáu
7711
0869
9020
Giải bẩy
454
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 1
0
1 3
0 0
8 6 4
6 4 3 9
2 8

2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:06,82,98,83,53,97,36,15,35,52,91,30,22,53,54,76,07,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
716606
Giải nhất
23782
Giải nhì
27098
Giải ba
76083
10853
Giải tư
25397
85736
95915
40335
66152
90191
45430
Giải năm
3022
Giải sáu
5153
7554
2476
Giải bẩy
507
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5
2
6 5 0 3

3 2 3 4

6
2 3
8 7 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:05,20,61,28,71,11,88,74,04,25,43,16,06,59,76,74,34,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
064305
Giải nhất
94720
Giải nhì
43361
Giải ba
00428
39371
Giải tư
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
Giải năm
9906
Giải sáu
0559
3776
2974
Giải bẩy
034
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
1 6
0 8 5 1
4
3
9
1
1 4 6 4
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:98,45,79,08,59,53,71,45,91,61,61,97,15,44,76,85,76,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
226898
Giải nhất
57145
Giải nhì
35079
Giải ba
11308
85459
Giải tư
36253
95671
00545
42691
97861
82561
92797
Giải năm
8215
Giải sáu
9444
1776
7685
Giải bẩy
476
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5


5 5 4
9 3
1 1
9 1 6 6
5
1 7 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:03,45,82,49,62,52,46,87,89,32,95,00,53,62,43,17,56,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
597103
Giải nhất
40445
Giải nhì
68182
Giải ba
11649
00562
Giải tư
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
Giải năm
7553
Giải sáu
3162
8443
4117
Giải bẩy
956
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7

2
5 9 6 3
2 3 6
2 2
6
2 7 9
5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:06,92,78,06,54,28,26,89,62,65,28,53,84,92,53,59,83,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
707506
Giải nhất
94292
Giải nhì
19978
Giải ba
42206
17354
Giải tư
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
Giải năm
1084
Giải sáu
7092
3053
7159
Giải bẩy
583
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8

8 6 8


4 3 3 9
2 5
8
9 4 3
2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:51,07,85,13,59,97,87,28,28,57,18,27,58,89,66,12,38,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
701051
Giải nhất
77507
Giải nhì
31485
Giải ba
52013
72359
Giải tư
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
Giải năm
2958
Giải sáu
3889
9366
2312
Giải bẩy
938
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 8 2
8 8 7
8

9 7 8
6 5

5 7 9
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:34,17,89,22,78,75,01,16,59,21,48,93,72,02,29,56,94,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
804234
Giải nhất
68517
Giải nhì
77589
Giải ba
70222
56878
Giải tư
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
Giải năm
7272
Giải sáu
1802
2029
9356
Giải bẩy
894
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
7 6
2 1 9
8
8
9 6

8 5 2
9
3 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:45,19,02,93,63,85,42,66,28,97,95,46,47,68,65,37,78,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
454445
Giải nhất
77719
Giải nhì
10802
Giải ba
73693
84063
Giải tư
16385
37942
31966
40028
60697
52695
16446
Giải năm
5747
Giải sáu
5168
4165
3437
Giải bẩy
278
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 5
8
7
2 6 7

3 6 8 5
8
5
3 7 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:20,96,96,60,30,04,85,98,37,26,12,40,69,59,58,42,90,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
530320
Giải nhất
90296
Giải nhì
95496
Giải ba
83360
75630
Giải tư
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
Giải năm
9569
Giải sáu
1559
0158
0642
Giải bẩy
390
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2
6
0 7
0 2
9 8 6
0 9

5
6 6 8 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:20,94,66,95,29,66,44,20,19,62,18,24,37,41,35,61,86,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275720
Giải nhất
68694
Giải nhì
23766
Giải ba
12195
48629
Giải tư
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
Giải năm
8537
Giải sáu
7041
0635
6561
Giải bẩy
886
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 8
9 0 4
7 5
4 1

6 6 2 1
7
6
4 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:35,96,48,64,38,07,71,36,05,12,58,12,85,08,75,26,69,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
913435
Giải nhất
31096
Giải nhì
63248
Giải ba
69264
41638
Giải tư
41107
51271
66436
22605
73312
03858
74612
Giải năm
0285
Giải sáu
1808
2775
4526
Giải bẩy
469
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 8
2 2
6
8 6
8
8
4 9
1 5 4
5
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:53,98,62,85,60,47,99,39,29,08,27,32,33,84,37,70,12,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
624153
Giải nhất
70698
Giải nhì
97962
Giải ba
10185
92160
Giải tư
68147
29499
72039
37829
33208
37927
36732
Giải năm
9133
Giải sáu
5684
1237
2470
Giải bẩy
012
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2
9 7
9 2 3 7
7

2 0
0
5 4 0
8 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:57,75,09,97,02,73,95,92,32,27,28,44,01,22,19,67,95,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
482457
Giải nhất
80875
Giải nhì
37309
Giải ba
56897
28102
Giải tư
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
Giải năm
3901
Giải sáu
1822
7619
4367
Giải bẩy
995
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 1
9
7 8 2
2
4

7
5 3
1
7 5 2 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:24,37,05,21,72,28,51,06,07,02,37,98,29,24,85,02,58,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
882724
Giải nhất
37937
Giải nhì
84305
Giải ba
45321
08472
Giải tư
34428
87251
33306
30307
03602
29037
57498
Giải năm
3329
Giải sáu
5724
7685
4802
Giải bẩy
558
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7 2 2

1 8 9 4
7 7 0

1 8

2
5
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:68,38,47,57,85,05,32,58,81,64,64,73,82,20,32,97,44,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
111968
Giải nhất
61938
Giải nhì
17447
Giải ba
86257
77885
Giải tư
95305
19432
78858
65981
48164
73164
69873
Giải năm
7682
Giải sáu
8320
1432
3997
Giải bẩy
944
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

0
8 2 2
7 4 3
7 8
4 4
3
5 1 2
7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:22,92,46,05,49,71,73,37,77,96,90,76,00,94,28,96,71,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
609622
Giải nhất
98392
Giải nhì
44946
Giải ba
09605
09449
Giải tư
45671
81673
45037
44277
45996
35190
96676
Giải năm
2500
Giải sáu
9094
0628
6396
Giải bẩy
571
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0

8 9
7
6 9


1 3 7 6 1

2 6 0 4 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:15,25,90,82,93,42,56,10,35,31,68,94,30,81,46,41,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
836515
Giải nhất
55825
Giải nhì
14490
Giải ba
97282
98493
Giải tư
08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694
Giải năm
8330
Giải sáu
6281
8646
9141
Giải bẩy
054
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5
5 1 0
2 6 1 0
6 4
8

2 1
0 3 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:79,03,77,35,68,75,14,61,16,62,03,20,79,92,29,29,29,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443979
Giải nhất
47103
Giải nhì
24077
Giải ba
83635
12468
Giải tư
88175
81914
04161
08616
78862
57303
86420
Giải năm
4279
Giải sáu
7292
4929
6129
Giải bẩy
829
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
4 6
0 9 9 9
5


8 1 2 5
7 5 9

2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:70,30,95,87,82,80,23,98,16,21,56,07,69,77,32,87,26,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
799470
Giải nhất
02530
Giải nhì
83595
Giải ba
30187
17082
Giải tư
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
Giải năm
2569
Giải sáu
8477
4132
0487
Giải bẩy
426
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6
3 1 6
0 2

6
9
7
7 2 0 7 9
5 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:25,81,29,18,35,80,15,58,98,43,73,53,87,06,59,69,37,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
273825
Giải nhất
41881
Giải nhì
18429
Giải ba
74318
05335
Giải tư
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
Giải năm
7287
Giải sáu
7306
0359
9069
Giải bẩy
237
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8 5
9
5 7
3
8 3 9
9
3 4
1 0 7
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:06,53,73,73,09,82,45,36,83,15,80,84,03,07,80,65,73,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
371406
Giải nhất
18653
Giải nhì
60373
Giải ba
49773
08509
Giải tư
79582
26145
65036
07283
26815
19680
19984
Giải năm
9603
Giải sáu
8107
3580
6965
Giải bẩy
273
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 7
5

6
5
3
5
3 3 3
2 3 0 4 0 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:17,04,07,83,08,98,92,16,32,86,53,90,20,90,96,59,92,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
435817
Giải nhất
94904
Giải nhì
01007
Giải ba
06783
60508
Giải tư
01698
46292
98816
02932
62486
17153
29290
Giải năm
3120
Giải sáu
1890
4596
2459
Giải bẩy
892
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8
6
0
2
0
3 9


3 6
8 2 0 0 6 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:03,29,30,60,95,89,90,81,55,54,89,18,20,09,23,86,72,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
791803
Giải nhất
44029
Giải nhì
32130
Giải ba
15860
35795
Giải tư
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
Giải năm
6820
Giải sáu
4709
6923
5886
Giải bẩy
072
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
8
9 0 3
0

5 4
0
2
9 1 9 6
5 0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:63,02,13,08,37,45,93,98,58,99,00,09,73,18,81,12,49,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
951063
Giải nhất
71302
Giải nhì
30813
Giải ba
18708
20437
Giải tư
13745
07793
12598
07858
84099
26300
71809
Giải năm
9873
Giải sáu
7918
8481
8812
Giải bẩy
549
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 0 9
3 8 2

7
5 9
8

3
1 6
3 8 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:69,37,24,07,81,01,61,13,92,17,05,16,86,48,50,55,10,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
813869
Giải nhất
31537
Giải nhì
59824
Giải ba
88007
48481
Giải tư
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
Giải năm
6786
Giải sáu
2948
3850
7055
Giải bẩy
410
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 1 5
3 7 6 0
4
7
8
0 5
1

1 6
2 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:01,48,73,37,16,88,65,34,40,25,12,56,52,12,82,40,89,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
870301
Giải nhất
84448
Giải nhì
26573
Giải ba
92637
34816
Giải tư
10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256
Giải năm
7652
Giải sáu
7712
1682
3640
Giải bẩy
189
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 2 2
5
7 4
8 0 0 9
6 2
5
3
8 2 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:22,75,22,81,48,52,23,92,56,33,54,41,16,48,34,79,13,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
618122
Giải nhất
85375
Giải nhì
52122
Giải ba
72781
82848
Giải tư
91452
93023
74492
27556
46933
69954
97841
Giải năm
2916
Giải sáu
6148
7834
0179
Giải bẩy
813
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 3
2 3 2
3 4
8 1 8
2 6 4

5 9
1
2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:48,72,51,09,04,80,79,44,93,70,27,34,34,23,82,49,52,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
156348
Giải nhất
46472
Giải nhì
98151
Giải ba
19209
14504
Giải tư
34180
40079
73744
65193
86770
85327
46534
Giải năm
0334
Giải sáu
0423
1382
7649
Giải bẩy
452
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4

7 3
4 4
4 9 8
1 2

2 9 0
0 2
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:56,43,64,48,79,16,37,60,25,94,46,51,80,10,98,94,72,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
320356
Giải nhất
52543
Giải nhì
01064
Giải ba
71848
37779
Giải tư
96716
29837
77860
19025
99694
29446
54951
Giải năm
5980
Giải sáu
7010
6298
5394
Giải bẩy
972
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 0
5
7
3 8 6
1 4
4 0
9 2
0
4 8 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,61,39,47,04,20,03,57,50,95,00,40,17,43,98,89,84,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
177680
Giải nhất
38361
Giải nhì
71139
Giải ba
63947
39304
Giải tư
23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840
Giải năm
5217
Giải sáu
6243
0798
6689
Giải bẩy
984
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 0
7
0
9
7 0 3
7 0
1

9 4
5 8 4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:71,15,85,26,88,26,31,09,23,91,82,74,00,70,44,88,67,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
549971
Giải nhất
75315
Giải nhì
51785
Giải ba
15526
23588
Giải tư
53626
12931
48909
58923
23091
00782
91674
Giải năm
3100
Giải sáu
3070
5344
7088
Giải bẩy
267
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
5
6 6 3
1
4

7
4 0
5 8 2 8
1 2

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:13,17,81,44,64,25,22,75,91,53,60,54,42,20,44,43,77,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
323313
Giải nhất
54817
Giải nhì
74981
Giải ba
33444
95664
Giải tư
12225
17222
90675
27991
58553
34560
94354
Giải năm
7342
Giải sáu
4920
5044
1843
Giải bẩy
677
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
5 2 0 3

4 2 4 3
3 4
4 0
5 7
1
1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:86,02,62,34,23,56,44,80,61,33,68,81,17,81,49,03,88,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
762186
Giải nhất
58502
Giải nhì
71162
Giải ba
45934
72523
Giải tư
30556
40344
50480
31161
75533
19068
36881
Giải năm
8417
Giải sáu
4781
8449
9803
Giải bẩy
088
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
7 7
3
4 3
4 9
6
2 1 8

0 1 1 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:52,70,09,23,28,86,52,09,05,60,86,46,61,38,19,19,70,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
750852
Giải nhất
25570
Giải nhì
48509
Giải ba
60323
33828
Giải tư
74086
97752
01409
83005
57160
81586
38246
Giải năm
8761
Giải sáu
4938
2019
7019
Giải bẩy
870
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 5
9 9
3 8
8
6 1
2
0 1
0 0
6 6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:37,39,58,89,93,93,30,57,69,15,07,03,52,74,69,95,76,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
983037
Giải nhất
06839
Giải nhì
23558
Giải ba
53289
26393
Giải tư
04693
34830
78457
14069
46115
55607
58003
Giải năm
8452
Giải sáu
8274
0269
5095
Giải bẩy
776
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 5
5

9 0

8 7 2
9 9
4 6
9
3 3 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:76,24,28,54,92,07,45,82,30,80,32,90,73,91,41,00,08,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
370676
Giải nhất
04624
Giải nhì
48628
Giải ba
19254
22492
Giải tư
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
Giải năm
2273
Giải sáu
5291
0841
6600
Giải bẩy
408
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 8

4 8
0 2 3
5 1
4

3
2 0
2 0 1

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:85,77,64,87,94,01,20,33,61,25,38,89,32,47,56,45,29,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
283385
Giải nhất
78377
Giải nhì
78764
Giải ba
60687
98694
Giải tư
55801
48520
89233
30961
70525
69738
42989
Giải năm
2132
Giải sáu
3647
1656
7045
Giải bẩy
929
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

0 5 9
3 8 2
7 5
6
4 1
7
7 9 7
4

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,11,53,77,05,32,77,31,67,00,06,74,75,13,83,25,34,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105
40377
Giải tư
72674
81106
54700
43167
30231
92677
46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425
9083
6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
1 3
5
2 1 4

3 0
7
7 7 4 5
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,11,53,77,05,32,77,31,67,00,06,74,75,13,83,25,34,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105
40377
Giải tư
72674
81106
54700
43167
30231
92677
46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425
9083
6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
1 3
5
2 1 4

3 0
7
7 7 4 5
3

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:75,43,24,14,71,01,14,99,85,27,71,30,00,33,20,13,67,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871
07414
Giải tư
45330
76671
22627
12885
00099
87014
85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613
1920
5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
4 4 3
4 7 0
0 3
3
4
7
1 1
5
9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:90,29,75,98,90,45,01,93,40,35,33,38,99,22,84,76,47,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
226390
Giải nhất
32829
Giải nhì
58575
Giải ba
45198
87490
Giải tư
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
Giải năm
7599
Giải sáu
1822
2884
7776
Giải bẩy
347
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

9 2
5 3 8
5 0 7 1


5 6
4
8 0 3 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:58,52,83,61,75,04,84,32,82,11,84,04,23,98,31,56,42,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
12275
91761
Giải tư
21204
72984
16111
91082
50332
97184
43904
Giải năm
5023
Giải sáu
8556
6031
0398
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
1
3
2 1
2
2 6
1
5 8
3 4 2 4
8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:36,21,81,83,78,13,65,04,14,26,65,75,76,88,29,35,24,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841736
Giải nhất
64921
Giải nhì
20081
Giải ba
05383
10678
Giải tư
43213
79465
57604
53614
17426
39865
30875
Giải năm
1176
Giải sáu
1488
2429
4035
Giải bẩy
324
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 4
1 6 9 4
5

9
5 5
8 5 6
1 3 8

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:79,90,43,34,20,88,23,57,84,01,48,00,74,20,31,11,07,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
617479
Giải nhất
98790
Giải nhì
66143
Giải ba
10120
81034
Giải tư
75900
02248
87101
70684
94557
64823
64088
Giải năm
7674
Giải sáu
0711
1931
6220
Giải bẩy
307
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0 7
1 3
0 3 0
4 1
3 8
7

4
8 4
0

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:94,39,88,76,89,83,39,24,44,96,32,25,69,46,09,84,15,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
828894
Giải nhất
51639
Giải nhì
82988
Giải ba
44776
45289
Giải tư
82883
84439
92824
83944
59696
36032
00325
Giải năm
2769
Giải sáu
0246
6609
6184
Giải bẩy
415
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 9
4 5
9 9 2
4 6

9
6
8 9 3 4
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:51,76,30,61,15,27,35,33,02,01,86,62,75,21,03,72,57,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275651
Giải nhất
57376
Giải nhì
37930
Giải ba
28415
54561
Giải tư
97762
95786
69601
54402
07333
40635
38027
Giải năm
2875
Giải sáu
7072
2303
4121
Giải bẩy
357
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1 3
5
7 1 0
0 5 3

7
1 2
6 5 2
6

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:68,05,73,00,06,16,37,65,94,17,74,97,14,28,43,23,23,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
880368
Giải nhất
42805
Giải nhì
35773
Giải ba
56700
76006
Giải tư
56116
95537
54565
87194
44417
06074
60697
Giải năm
6114
Giải sáu
7228
9743
3823
Giải bẩy
523
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0 6
6 7 4
8 3 3
7
3

5
3 4
1
4 7

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:06,21,96,99,62,49,08,04,57,14,43,74,64,41,72,81,67,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003506
Giải nhất
34121
Giải nhì
12996
Giải ba
40762
02199
Giải tư
42074
61843
32914
12457
29904
31208
48149
Giải năm
3164
Giải sáu
6381
3072
4541
Giải bẩy
067
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4
4
1
2
9 3 1
7
2 4 7
4 2
1
6 9

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:91,99,79,72,14,33,76,43,55,00,61,46,95,77,27,23,27,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
287691
Giải nhất
97899
Giải nhì
80079
Giải ba
66814
47472
Giải tư
11146
96461
66300
95655
20943
49176
45533
Giải năm
9095
Giải sáu
8523
2327
1077
Giải bẩy
927
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
4
7 3 7
3
3 6
5
1
9 2 6 7

9 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:80,55,80,10,72,99,18,53,89,62,79,16,26,95,49,17,66,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
145480
Giải nhất
28355
Giải nhì
95480
Giải ba
14010
68072
Giải tư
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
Giải năm
6726
Giải sáu
7895
7049
0817
Giải bẩy
166
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8 6 7
6
7
9
5 3
2 6
2 9
0 9
9 5

Kết quả xổ số Tp.Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:66,61,17,43,08,63,86,22,38,72,63,74,37,91,31,90,51,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
044866
Giải nhất
17961
Giải nhì
18817
Giải ba
20608
76343
Giải tư
66174
95463
28472
51938
34722
75586
48563
Giải năm
6737
Giải sáu
0990
6531
4691
Giải bẩy
851
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
7
2
8 7 1
3
1
1 3 3
2 4
6
1 0


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.