Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:35,63,32,90,40,01,25,17,61,22,77,93,61,41,15,09,85,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
734935
Giải nhất
60963
Giải nhì
05432
Giải ba
01890
55440
Giải tư
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
Giải năm
2661
Giải sáu
3341
4315
0909
Giải bẩy
185
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
7 5
5 2
2
0 1

3 1 1
7 5
5
0 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:49,76,49,30,87,47,39,25,40,19,18,96,43,92,98,45,42,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
162649
Giải nhất
37276
Giải nhì
71049
Giải ba
62230
53187
Giải tư
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
Giải năm
4943
Giải sáu
3092
9098
7545
Giải bẩy
442
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 8
5
0 9 0
9 7 0 3 5 2


6
7
6 2 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:57,34,78,64,92,07,27,06,32,86,78,24,92,21,09,03,52,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
059557
Giải nhất
25034
Giải nhì
66478
Giải ba
26364
19092
Giải tư
62707
52227
32006
48332
62886
58178
07324
Giải năm
8392
Giải sáu
9621
3209
6503
Giải bẩy
652
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6 9 3

7 4 1
4 2 6

2
4
8 8
6
2 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:12,40,81,05,74,66,32,68,25,87,10,12,98,30,22,61,13,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
610812
Giải nhất
13040
Giải nhì
02581
Giải ba
17205
06974
Giải tư
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
Giải năm
8598
Giải sáu
1430
6522
6861
Giải bẩy
113
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
0 2 3
5 2
2 0
0

6 8 1
4
1 7
8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:80,88,48,54,80,92,49,37,21,60,45,02,78,98,19,47,67,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
805380
Giải nhất
13988
Giải nhì
13648
Giải ba
28154
68480
Giải tư
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
Giải năm
4378
Giải sáu
7798
3919
3947
Giải bẩy
367
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 3
1
7
8 9 5 7
4
0 7
8
8 0
2 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:40,46,37,32,89,77,72,28,03,41,58,85,92,86,80,54,71,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
233040
Giải nhất
85246
Giải nhì
92037
Giải ba
88232
16589
Giải tư
67177
44872
46228
01303
30241
42158
75385
Giải năm
5692
Giải sáu
9486
3480
8954
Giải bẩy
171
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

8
7 2
6 1
8 4

7 2 1 6
9 5 6 0
2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:54,45,00,11,41,77,31,45,33,81,57,77,39,63,27,43,62,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
570454
Giải nhất
98245
Giải nhì
68900
Giải ba
77611
73741
Giải tư
46877
62831
70145
32833
13981
38257
63377
Giải năm
0439
Giải sáu
9763
6327
6243
Giải bẩy
062
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1
7
1 3 9
5 1 5 3
7 4
3 2
7 7
1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:60,35,71,74,44,76,02,05,86,00,40,60,32,25,35,82,68,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
610660
Giải nhất
03635
Giải nhì
20571
Giải ba
71574
29344
Giải tư
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
Giải năm
6232
Giải sáu
7425
2535
0782
Giải bẩy
968
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 0 1

5
5 2 5
4 0

0 8
1 4 6
6 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:37,01,07,86,53,30,07,24,31,48,79,77,13,34,94,99,54,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
338337
Giải nhất
15801
Giải nhì
97007
Giải ba
37186
13053
Giải tư
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
Giải năm
6113
Giải sáu
9434
5294
7199
Giải bẩy
454
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 7
3
4
0 1 4
8 5
3 4

9 7
6
4 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:86,97,93,02,19,91,99,08,71,24,97,99,46,14,26,28,81,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
027386
Giải nhất
79797
Giải nhì
84193
Giải ba
52502
05619
Giải tư
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
Giải năm
1346
Giải sáu
9814
2826
3228
Giải bẩy
581
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 0
9 4
4 6 8

6


1
1
7 3 1 9 7 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:68,91,68,33,08,19,06,46,03,98,77,87,72,57,63,83,52,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
885468
Giải nhất
90491
Giải nhì
79568
Giải ba
20633
33908
Giải tư
59619
27706
50746
14303
91998
28277
49387
Giải năm
5972
Giải sáu
9257
7863
0383
Giải bẩy
452
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6 3
9

3
6
7 2
8 3 0
7 2
7 3
1 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:11,29,70,32,20,13,40,87,19,33,76,18,81,27,61,45,04,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
583511
Giải nhất
20229
Giải nhì
88170
Giải ba
52232
69620
Giải tư
09913
74040
92287
65119
88533
09976
69518
Giải năm
9081
Giải sáu
8927
7361
6145
Giải bẩy
904
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 9 8
9 0 7
2 3
0 5 4

1
0 6
7 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:27,58,87,06,36,74,64,35,38,36,24,99,16,48,59,54,78,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
760227
Giải nhất
25058
Giải nhì
92087
Giải ba
23206
59636
Giải tư
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
Giải năm
1716
Giải sáu
9848
3959
2254
Giải bẩy
978
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
4
6 5 8 6
8
8 9 4 7
4
4 8
7
9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:91,79,57,46,37,79,29,08,24,40,72,71,06,29,16,93,34,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
781491
Giải nhất
66379
Giải nhì
82557
Giải ba
72046
81137
Giải tư
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
Giải năm
3306
Giải sáu
1429
8116
4793
Giải bẩy
734
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6
6
9 4 9 2
7 4
6 0
7

9 9 2 1

3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:62,36,06,56,59,23,91,06,58,07,70,45,94,95,45,60,28,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
117462
Giải nhất
98436
Giải nhì
23906
Giải ba
93456
83559
Giải tư
88423
20391
44506
12958
76907
73270
63445
Giải năm
4794
Giải sáu
6995
4645
8760
Giải bẩy
828
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 7

3 8
6 7
5 5
6 9 8
0
0

1 4 5

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:41,81,97,28,40,15,98,20,22,00,95,35,22,31,74,02,29,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
869341
Giải nhất
29781
Giải nhì
56897
Giải ba
40328
76940
Giải tư
13415
92998
56020
91922
87500
31495
78535
Giải năm
5822
Giải sáu
7231
5474
3402
Giải bẩy
729
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
5
8 0 2 2 9
5 1
0 1


4
1
7 8 5

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:96,61,60,82,78,55,29,02,25,69,30,16,89,29,39,17,74,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
528996
Giải nhất
40661
Giải nhì
37160
Giải ba
30882
34478
Giải tư
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
Giải năm
4989
Giải sáu
1529
3939
0617
Giải bẩy
674
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6 7
9 5 9
0 9 3

5
1 0 9
8 4
2 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:26,78,40,51,78,30,00,60,63,55,25,81,48,73,14,14,97,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
353726
Giải nhất
86278
Giải nhì
82940
Giải ba
13251
31378
Giải tư
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
Giải năm
3348
Giải sáu
0573
2414
4014
Giải bẩy
197
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 4
5
0
0 8 5
1 5
0 3
8 8 3
1
7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:42,66,20,85,96,39,52,92,46,06,80,79,41,09,83,08,94,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
620242
Giải nhất
01766
Giải nhì
13620
Giải ba
60185
64996
Giải tư
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
Giải năm
8241
Giải sáu
8709
5983
2408
Giải bẩy
394
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 8

0
9 0
6 1
2
6
9
5 0 3
6 2 4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:54,26,19,82,79,58,43,39,90,71,16,03,55,70,46,21,76,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
168554
Giải nhất
60726
Giải nhì
23319
Giải ba
32882
31279
Giải tư
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
Giải năm
7955
Giải sáu
1970
0946
5821
Giải bẩy
376
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9 6
6 1
9
3 6 5
8 5

9 1 0 6
2
0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:98,87,66,80,34,56,67,59,99,15,42,10,90,33,19,99,71,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
262598
Giải nhất
11887
Giải nhì
72466
Giải ba
09080
36434
Giải tư
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
Giải năm
7190
Giải sáu
4033
5719
4299
Giải bẩy
371
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 0 9

4 3
2
6 9
6 7 0
1
7 0
9 0 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:44,90,14,81,00,95,30,13,95,90,72,46,84,40,81,00,32,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
343744
Giải nhất
45290
Giải nhì
84314
Giải ba
01881
98800
Giải tư
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
Giải năm
7384
Giải sáu
2440
1481
9000
Giải bẩy
832
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
4 3

0 2
6 0


2
1 4 1
0 5 5 0 5

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:12,65,73,26,41,77,09,34,75,01,28,52,12,07,72,18,26,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
374812
Giải nhất
24265
Giải nhì
30973
Giải ba
06726
78541
Giải tư
91177
34709
99534
24575
28201
61128
08352
Giải năm
7912
Giải sáu
3707
6472
8618
Giải bẩy
526
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1 7
2 8
6 8 6
4
1
2
5
3 7 5 2 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:64,23,65,38,63,60,64,64,48,99,64,00,37,16,47,42,76,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
725864
Giải nhất
19723
Giải nhì
30265
Giải ba
63338
76063
Giải tư
68360
29764
13464
13848
91299
44264
60600
Giải năm
4837
Giải sáu
3616
2747
0842
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 4
3
8 7
8 7 2

5 3 0 4 4 4
6

9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:83,42,89,48,05,32,44,90,40,38,25,28,12,66,82,58,03,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
806483
Giải nhất
30342
Giải nhì
72189
Giải ba
56548
16905
Giải tư
54032
06244
42890
38540
59938
66825
07728
Giải năm
8612
Giải sáu
9166
1282
4358
Giải bẩy
103
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
2
5 8
2 8
2 8 4 0
8 9
6

9 2
0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:50,02,18,86,84,98,27,85,81,18,64,15,27,82,57,48,54,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
054250
Giải nhất
38602
Giải nhì
11118
Giải ba
81486
77284
Giải tư
26298
96227
10585
07981
00218
44264
22715
Giải năm
2827
Giải sáu
9482
7057
9848
Giải bẩy
054
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
8 8 5
7 7

8
7 4
4

6 4 5 1 2
8 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:62,56,83,36,90,57,97,06,51,02,80,73,29,45,91,25,12,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
815462
Giải nhất
86256
Giải nhì
43583
Giải ba
42736
96090
Giải tư
92157
12597
08506
14751
34902
65080
01373
Giải năm
7529
Giải sáu
8245
3891
6325
Giải bẩy
512
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2
2
9 5
6 1
5
6 7 1

3
3 0
0 7 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:85,52,06,07,14,04,72,39,90,55,11,86,91,03,36,38,27,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
769585
Giải nhất
25952
Giải nhì
93706
Giải ba
62807
56314
Giải tư
26404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
Giải năm
5791
Giải sáu
2203
5036
8438
Giải bẩy
927
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 4 3
4 1
7
9 6 8

2 5

2 5
6
0 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:39,98,85,54,26,91,01,21,39,49,63,55,97,19,87,20,42,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
610539
Giải nhất
67798
Giải nhì
04685
Giải ba
68154
58926
Giải tư
85691
83001
23721
90639
18549
60263
10755
Giải năm
4497
Giải sáu
3219
2087
6820
Giải bẩy
542
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
6 1 0
9
9 2
4 5
3

5 7
8 1 7 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:60,62,88,37,09,02,80,11,65,08,92,73,90,79,47,44,54,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789060
Giải nhất
19962
Giải nhì
59188
Giải ba
82837
13509
Giải tư
46402
19780
35111
89965
02208
87092
58573
Giải năm
6390
Giải sáu
3379
8647
5844
Giải bẩy
154
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 8 6
1

7
7 4
4
2 5
3 9
8 0
2 0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:31,15,37,95,10,03,92,63,97,26,70,87,16,21,44,38,78,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
458231
Giải nhất
30915
Giải nhì
98237
Giải ba
45995
45910
Giải tư
98503
19192
72063
45097
84926
48670
98187
Giải năm
2616
Giải sáu
0721
7044
8538
Giải bẩy
678
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 0 6
6 1
7 8
4

3
0 8
7 5
5 2 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:79,41,66,50,06,13,04,41,14,07,12,21,26,96,67,78,88,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
143479
Giải nhất
29141
Giải nhì
69666
Giải ba
26750
03006
Giải tư
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
Giải năm
5626
Giải sáu
1696
0067
5778
Giải bẩy
488
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4 7
3 4 2
1 6

1 1
0
6 7
8 2
8
6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:26,84,93,40,15,80,34,73,24,47,21,45,92,69,26,99,63,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
182526
Giải nhất
03484
Giải nhì
20393
Giải ba
04140
43815
Giải tư
60380
36834
55373
44824
31647
58321
95545
Giải năm
2192
Giải sáu
4469
5526
1999
Giải bẩy
863
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
4 1 6 0
4
0 7 5

9 3
3
4 0
3 2 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:77,34,79,38,91,44,09,78,84,99,46,07,68,31,06,30,54,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
408077
Giải nhất
62534
Giải nhì
13179
Giải ba
53738
96591
Giải tư
94844
38409
70178
74584
78099
80746
35607
Giải năm
8168
Giải sáu
2531
0806
7430
Giải bẩy
554
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7 6


4 8 1 0
4 6
4 0
8
9 8
4
1 9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:89,30,75,97,46,34,21,35,56,03,35,63,83,69,97,76,29,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
678289
Giải nhất
33230
Giải nhì
28875
Giải ba
77697
82946
Giải tư
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
Giải năm
9583
Giải sáu
6869
0597
7676
Giải bẩy
829
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

1 9 8
0 4 5 5
6
6
3 9
5 6
3
7 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:63,91,05,03,53,50,51,45,11,66,33,70,60,67,78,51,44,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
030563
Giải nhất
36691
Giải nhì
49705
Giải ba
80503
64753
Giải tư
96550
58551
70045
14411
97766
79433
05570
Giải năm
1260
Giải sáu
8067
4478
7551
Giải bẩy
344
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
1

3
5 4
3 0 1 1 8
6 0 7
0 8

1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:20,89,93,48,27,27,73,38,81,09,60,33,20,25,39,93,70,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
581420
Giải nhất
57389
Giải nhì
63193
Giải ba
40348
33427
Giải tư
47427
32473
00538
41681
57209
40160
51533
Giải năm
6020
Giải sáu
2325
8739
8793
Giải bẩy
470
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

7 7 0 5
8 3 9
8

0
3 0
9 1
3 3 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:32,89,66,43,30,06,18,07,66,63,44,47,79,69,05,79,41,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
338632
Giải nhất
81289
Giải nhì
95666
Giải ba
01743
73430
Giải tư
24906
76618
89407
81066
53963
74944
76347
Giải năm
1379
Giải sáu
3669
7805
6479
Giải bẩy
341
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 5
8

0
3 4 7 1

6 6 3 9
9 9 1
9

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:86,38,63,53,17,52,03,40,53,48,25,06,93,82,94,61,42,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
293086
Giải nhất
94338
Giải nhì
11463
Giải ba
32053
64117
Giải tư
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
Giải năm
7893
Giải sáu
9382
5794
6261
Giải bẩy
242
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
7
5
8
0 8 2
3 2 3
3 1 6

2
3 4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:82,44,62,78,17,60,40,63,75,81,34,95,43,94,75,70,82,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
302482
Giải nhất
33944
Giải nhì
92362
Giải ba
96278
83117
Giải tư
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
Giải năm
7443
Giải sáu
4394
7375
1770
Giải bẩy
782
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7

4
4 0 3

2 0 3
8 5 5 0
1 2
5 4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:15,12,44,38,70,72,39,74,40,14,66,41,79,34,21,34,35,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
674915
Giải nhất
34512
Giải nhì
47244
Giải ba
93538
45170
Giải tư
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
Giải năm
1979
Giải sáu
2034
0521
5634
Giải bẩy
335
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4
1
8 9 4 4 5
4 0 1

6
0 2 4 9 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:64,31,07,03,28,71,18,67,48,44,68,44,12,80,95,94,70,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
265864
Giải nhất
99331
Giải nhì
67607
Giải ba
60803
37228
Giải tư
17271
41218
40267
75248
76644
52068
84644
Giải năm
6312
Giải sáu
3780
9295
3494
Giải bẩy
270
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3
8 2
8
1 4
8 4 4

7 8
1 0
0
5 4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:06,67,12,72,76,62,02,28,42,88,38,64,48,65,17,68,46,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
564706
Giải nhất
60167
Giải nhì
11212
Giải ba
19472
52076
Giải tư
17462
19402
39428
08642
14888
64038
05364
Giải năm
5748
Giải sáu
3265
5817
1568
Giải bẩy
746
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 7
8
8
2 8 6

7 2 4 5 8 6
2 6
8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:57,13,74,33,50,93,63,58,23,22,09,69,89,43,43,67,87,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
696357
Giải nhất
37813
Giải nhì
21674
Giải ba
69233
34650
Giải tư
29793
56963
80158
26923
02622
76209
33569
Giải năm
9689
Giải sáu
0343
4543
3167
Giải bẩy
087
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3
3 2
3
3 3
0 8 9
3 9 7
4
9 7
3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:07,65,00,75,43,21,45,25,88,59,53,11,29,02,24,02,38,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
242607
Giải nhất
83665
Giải nhì
31900
Giải ba
61575
51843
Giải tư
42121
93245
22825
87088
73459
75953
92411
Giải năm
9929
Giải sáu
0702
9424
0102
Giải bẩy
638
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2
1
1 5 9 4
8 4
3 5
9 3
5
5
8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:42,59,03,79,34,30,53,76,33,37,58,98,25,15,53,15,28,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
564542
Giải nhất
85459
Giải nhì
10403
Giải ba
82379
15434
Giải tư
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
Giải năm
3225
Giải sáu
1415
5453
3815
Giải bẩy
628
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 5
5 8 1
4 0 3 7

9 3 8 3

9 6

8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:01,38,09,05,19,03,76,77,39,10,36,77,15,02,65,73,11,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
426901
Giải nhất
35738
Giải nhì
29109
Giải ba
02005
48619
Giải tư
55403
87976
87377
22739
03610
99236
97477
Giải năm
6215
Giải sáu
6902
8765
0073
Giải bẩy
911
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5 3 2 8
9 0 5 1

8 9 6


5
6 7 7 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:75,81,27,11,99,88,71,96,11,56,15,60,61,97,48,78,18,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
842975
Giải nhất
66081
Giải nhì
15627
Giải ba
44711
42099
Giải tư
20888
87771
15596
70811
02756
31815
80160
Giải năm
8761
Giải sáu
6797
4248
1378
Giải bẩy
018
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 5 8
7

8
6
0 1
1 8 3
1 8
9 6 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:83,64,34,58,44,15,69,25,31,37,24,24,76,05,49,46,98,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
276983
Giải nhất
82764
Giải nhì
04434
Giải ba
94558
87744
Giải tư
68615
62169
43225
75531
62637
71924
32524
Giải năm
1376
Giải sáu
2205
9649
8046
Giải bẩy
098
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5
5 4 4
4 1 7
4 9 6
8 3
4 9
6

8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:76,04,67,17,07,97,38,08,59,30,02,64,12,56,41,46,85,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
866376
Giải nhất
12304
Giải nhì
20367
Giải ba
41817
06407
Giải tư
17997
29638
30608
57859
79930
61402
39264
Giải năm
9712
Giải sáu
5256
4441
6246
Giải bẩy
485
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8 2
7 2

8 0 8
1 6
9 6
7 4

5
7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:86,78,96,75,08,85,56,73,18,20,39,64,36,32,01,22,49,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
054386
Giải nhất
31778
Giải nhì
18696
Giải ba
68175
05908
Giải tư
64585
55856
67173
04718
29320
01939
80264
Giải năm
4536
Giải sáu
0032
7201
9622
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
8
0 2
9 6 2
9
6
4 2
8 5 3
5
6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:03,28,34,70,70,28,87,10,24,65,88,75,64,30,89,60,73,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344803
Giải nhất
01128
Giải nhì
30534
Giải ba
94670
36370
Giải tư
77528
35787
33810
18324
97765
96488
92875
Giải năm
3964
Giải sáu
5830
2789
0860
Giải bẩy
273
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
8 8 4
4 0


5 4 0
0 0 5 3
7 8 9
0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:43,99,46,11,46,03,58,64,60,06,03,53,90,88,91,60,66,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
795943
Giải nhất
66599
Giải nhì
48746
Giải ba
45611
95146
Giải tư
65203
99358
46764
67260
47506
34803
52353
Giải năm
6390
Giải sáu
1088
1191
9060
Giải bẩy
466
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 3
1


6 6
8 3 1
4 0 0 6

8
9 0 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:13,70,92,47,36,67,56,78,80,08,61,49,44,98,39,46,61,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
550013
Giải nhất
50470
Giải nhì
02292
Giải ba
73447
20936
Giải tư
96467
82756
31978
44180
67408
93461
79749
Giải năm
4544
Giải sáu
3098
9039
2346
Giải bẩy
961
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8


6 9
7 9 4 6
6 0
7 1 1
0 8
0
2 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:92,71,94,25,44,96,30,73,28,78,40,39,47,97,69,56,47,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
192292
Giải nhất
98671
Giải nhì
68494
Giải ba
02725
12244
Giải tư
16696
44730
82973
01228
73278
87840
71239
Giải năm
0647
Giải sáu
4597
4069
0556
Giải bẩy
947
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 8
0 9
4 0 7 7 0
6
9
1 3 8

4 6 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:79,25,72,62,11,81,24,62,31,54,65,80,45,17,35,33,74,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
229779
Giải nhất
40125
Giải nhì
48472
Giải ba
68411
76562
Giải tư
20380
86565
30654
60231
09662
60424
63481
Giải năm
2545
Giải sáu
6233
4335
8417
Giải bẩy
774
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7
5 4
1 5 3
5
4
2 2 5 3
2 4
1 0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:67,69,53,24,41,08,39,26,08,74,40,58,97,76,57,37,19,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
387667
Giải nhất
14769
Giải nhì
30753
Giải ba
36941
56424
Giải tư
46458
78140
04374
10108
16226
07639
39308
Giải năm
9897
Giải sáu
9037
1357
4376
Giải bẩy
219
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 8
9
4 6
9 7
1 0
3 8 7
9
4 6

7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:82,68,45,37,30,52,83,29,10,88,94,84,84,82,57,15,19,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
629682
Giải nhất
63568
Giải nhì
44445
Giải ba
92030
17937
Giải tư
44484
64494
38388
42110
30629
55383
27052
Giải năm
7384
Giải sáu
8215
5757
2782
Giải bẩy
319
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 9
9
7 0 9
5
2 7
8

3 8 4 4 2
4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:14,17,56,08,44,07,21,73,31,48,32,65,75,24,04,32,17,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
116814
Giải nhất
68417
Giải nhì
63156
Giải ba
36244
01808
Giải tư
51465
60632
77248
64231
41573
31721
68007
Giải năm
3075
Giải sáu
7632
0204
5224
Giải bẩy
617
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7 4
7 7
1 4
1 2 2
4 8
6 0
5
3 5

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:87,23,71,46,46,48,47,16,89,30,42,41,47,02,40,18,59,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
853787
Giải nhất
37823
Giải nhì
03671
Giải ba
36446
74546
Giải tư
62748
91647
38816
30889
15030
63042
38341
Giải năm
5447
Giải sáu
1602
7440
5518
Giải bẩy
459
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6 8
3
0
6 6 8 7 2 1 7 0
9

1
9
6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:00,75,52,86,65,13,70,34,22,02,08,62,05,62,47,39,49,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
573700
Giải nhất
69475
Giải nhì
38052
Giải ba
90365
56386
Giải tư
04062
40308
89402
61922
84634
33270
57713
Giải năm
7005
Giải sáu
3039
8947
0362
Giải bẩy
649
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 5
3
2
4 9 9
7 9
2
5 2 2
5 0
6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:31,97,63,61,72,03,98,47,97,46,21,34,06,72,79,91,28,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
188131
Giải nhất
18397
Giải nhì
44163
Giải ba
69461
80072
Giải tư
28903
19298
66747
60797
43946
58621
04834
Giải năm
2206
Giải sáu
3972
4779
7691
Giải bẩy
028
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8

1 8
4
7 6

3 1
2 2 9

7 8 7 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:77,24,14,25,73,29,09,54,21,65,56,18,04,26,44,40,35,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
258077
Giải nhất
96424
Giải nhì
58314
Giải ba
57025
74573
Giải tư
29329
80309
48154
46021
37565
95656
35118
Giải năm
9804
Giải sáu
7126
0044
0240
Giải bẩy
735
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4
4 8
4 5 9 1 6
5
4 0
4 6
5 1
3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:34,62,68,33,87,85,63,51,91,82,05,04,04,46,68,36,79,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
773934
Giải nhất
93062
Giải nhì
51768
Giải ba
29787
23433
Giải tư
74004
23705
26882
04091
85551
75263
95385
Giải năm
1504
Giải sáu
2536
8968
3046
Giải bẩy
179
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 4


3 6 6
6
1
2 8 3 8
9
7 5 2
1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:37,33,89,90,38,78,76,04,54,00,37,70,70,45,82,89,51,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
006737
Giải nhất
28033
Giải nhì
84589
Giải ba
19338
26090
Giải tư
68270
40137
84700
31254
09604
63876
30278
Giải năm
5570
Giải sáu
1789
7682
7045
Giải bẩy
151
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0


3 8 7
5
4 1

8 6 0 0
9 2 9 9
0

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:64,61,47,04,27,04,76,29,29,76,57,47,36,94,36,53,27,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
884964
Giải nhất
75761
Giải nhì
93147
Giải ba
28827
10804
Giải tư
29247
26257
34376
83329
86129
07776
19504
Giải năm
5936
Giải sáu
8853
8336
6194
Giải bẩy
827
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
9
7 9 9 7
6 6
7 7
7 3
1
6 6

4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:14,75,04,45,93,86,68,58,44,07,76,56,82,67,44,97,77,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702814
Giải nhất
85775
Giải nhì
74704
Giải ba
04593
72345
Giải tư
00656
71476
90007
23244
29558
45368
17186
Giải năm
4382
Giải sáu
5597
4244
1167
Giải bẩy
477
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
4


5 4 4
8 6
8 7
5 6 7
6 2
3 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:76,80,90,66,56,68,71,67,65,22,52,92,45,73,85,93,03,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
737976
Giải nhất
14680
Giải nhì
28890
Giải ba
02856
08766
Giải tư
11392
75752
16622
42365
99367
90371
67468
Giải năm
6145
Giải sáu
7393
8185
0973
Giải bẩy
003
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

2
9
5
6 2
6 8 7 5
1 3
0 5
0 2 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:49,77,16,33,99,80,14,70,97,06,48,11,01,51,43,57,41,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
669649
Giải nhất
39477
Giải nhì
80916
Giải ba
42599
38433
Giải tư
80811
17348
23406
82097
43070
47514
01380
Giải năm
9001
Giải sáu
0457
4543
9351
Giải bẩy
641
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1
6 4 1

3
8 3 1
1 7

7 0 7
0
9 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:16,42,34,88,18,42,99,98,11,63,89,93,60,80,34,27,13,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
221316
Giải nhất
48742
Giải nhì
78134
Giải ba
76718
40088
Giải tư
03893
18889
31363
16711
98998
52899
36642
Giải năm
1460
Giải sáu
8327
6234
2980
Giải bẩy
413
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 1 3
7
4 4
2 2

3 0

8 9 0 5
9 8 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:78,34,28,91,54,35,25,26,79,20,95,19,96,76,03,57,98,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
795178
Giải nhất
65034
Giải nhì
03828
Giải ba
76554
73591
Giải tư
86219
41895
37520
43579
75026
32225
84435
Giải năm
3596
Giải sáu
4157
9303
0376
Giải bẩy
898
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9
8 5 6 0
4 5
8
4 7

9 6

1 5 6 8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:76,93,88,71,12,40,97,74,48,75,06,55,01,57,78,51,12,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
960976
Giải nhất
93593
Giải nhì
88988
Giải ba
68912
66771
Giải tư
87455
70706
49875
39448
80474
60997
96240
Giải năm
9301
Giải sáu
5251
3678
6057
Giải bẩy
612
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1
2 2


0 8
5 7 1
5
1 4 5 8
8
3 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:52,79,78,03,36,41,75,71,02,56,57,34,54,52,83,87,91,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
163552
Giải nhất
97979
Giải nhì
26378
Giải ba
88836
77203
Giải tư
95434
86057
81256
07302
96971
53375
84441
Giải năm
1954
Giải sáu
6187
4283
2152
Giải bẩy
091
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2


6 4
1
6 7 4 2

9 8 5 1 2
3 7
1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:44,44,03,37,01,37,96,63,96,27,23,23,29,27,27,00,65,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702844
Giải nhất
85944
Giải nhì
02403
Giải ba
45237
12501
Giải tư
71737
86396
76263
94996
81427
66723
24723
Giải năm
6129
Giải sáu
6327
6427
9300
Giải bẩy
965
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 0

7 3 3 9 7 7
7 7
4

3 5 9


6 6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:51,01,52,73,30,16,14,64,71,82,45,12,40,54,15,40,92,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
067051
Giải nhất
89101
Giải nhì
55752
Giải ba
03930
45673
Giải tư
36012
72145
65482
42071
09064
53514
73116
Giải năm
9340
Giải sáu
6840
9015
8854
Giải bẩy
392
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 4 2 5

0 6
5 0 0
2 4
4
3 1
2
2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:43,50,10,54,62,41,51,60,80,12,60,82,39,87,69,74,07,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
692843
Giải nhất
23450
Giải nhì
67410
Giải ba
09262
96054
Giải tư
01682
74060
23312
64680
30760
74651
69641
Giải năm
4239
Giải sáu
3474
1869
2587
Giải bẩy
207
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 2

9
1 3
0 4 1
2 0 0 9
4
0 2 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:07,41,98,21,05,07,32,26,18,31,23,41,51,39,04,31,08,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
210807
Giải nhất
69241
Giải nhì
63898
Giải ba
87305
13721
Giải tư
98941
72323
80531
86218
45926
15632
75007
Giải năm
9951
Giải sáu
8831
2604
0939
Giải bẩy
608
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 4 8 8
8
1 6 3
2 1 9 1
1 1
18

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:53,91,16,36,58,62,72,64,10,00,34,92,19,44,54,80,73,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
681953
Giải nhất
27591
Giải nhì
92016
Giải ba
97158
86136
Giải tư
80392
69134
87800
45510
37464
64072
86762
Giải năm
3119
Giải sáu
0580
7854
8044
Giải bẩy
473
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 0 9

6 4
4 0
8 4
2 4
2 3
0
1 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:95,94,25,25,23,52,53,77,63,60,43,06,84,29,09,14,65,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
075995
Giải nhất
15994
Giải nhì
37325
Giải ba
07923
01225
Giải tư
20506
41143
31260
98263
38077
88853
90352
Giải năm
1684
Giải sáu
6514
3409
4829
Giải bẩy
065
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
4
5 5 3 9

3
2 3 5
3 0 5
7
4
4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:89,64,56,42,69,73,13,53,48,36,78,69,87,28,64,43,53,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
655089
Giải nhất
76964
Giải nhì
62056
Giải ba
07869
17442
Giải tư
35069
76778
87936
07748
12053
74913
29173
Giải năm
9987
Giải sáu
3743
8964
4628
Giải bẩy
653
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
8
6
2 8 3
6 3 3
4 9 9 4
3 8 1
7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:55,63,61,77,39,13,60,55,56,06,78,31,04,10,96,79,70,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
661255
Giải nhất
30363
Giải nhì
30961
Giải ba
69039
17777
Giải tư
32631
85978
30506
57156
61555
50660
76613
Giải năm
8604
Giải sáu
3579
2796
6810
Giải bẩy
770
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4
3 0

9 1

5 6
3 1 0
7 8 9 0 6

6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:76,51,61,87,50,03,31,37,81,60,65,28,27,04,58,36,02,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
533876
Giải nhất
37651
Giải nhì
37261
Giải ba
26650
95587
Giải tư
53128
38665
42060
21681
74437
56031
36103
Giải năm
4827
Giải sáu
0236
0058
3404
Giải bẩy
702
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 2 4

8 7
1 7 6

1 0 8
1 0 5

7 1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:91,83,52,22,64,38,41,07,31,07,00,57,30,35,73,60,85,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
813291
Giải nhất
07283
Giải nhì
74752
Giải ba
74564
30722
Giải tư
03857
27400
33307
94131
92507
41841
34638
Giải năm
9230
Giải sáu
9560
3573
3535
Giải bẩy
685
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 0

2
8 1 0 5
1
2 7
4 0
3
3 5 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:22,66,81,54,78,30,17,05,24,16,65,42,28,74,65,76,48,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
757422
Giải nhất
14866
Giải nhì
05681
Giải ba
26378
74154
Giải tư
82342
48665
33716
71824
91705
45317
56830
Giải năm
0828
Giải sáu
5376
8965
5774
Giải bẩy
548
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
7 6
4 8
0
2 8
4
6 5 5
8 4 6
1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:06,08,23,93,77,54,10,97,65,43,98,07,10,87,76,97,71,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
975106
Giải nhất
04108
Giải nhì
34023
Giải ba
57177
06093
Giải tư
52807
63498
86843
34465
26197
06810
76754
Giải năm
7810
Giải sáu
1897
8176
9787
Giải bẩy
071
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7
0 0
3

3
4 6
5
7 6 1
7
3 7 8 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:58,10,29,74,24,87,47,85,80,99,54,51,31,23,97,95,48,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443258
Giải nhất
83910
Giải nhì
98629
Giải ba
31324
52174
Giải tư
97851
49254
84199
32480
73485
44947
48787
Giải năm
8831
Giải sáu
5295
1297
3723
Giải bẩy
948
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 9
9 4 3
1
7 8
4 1

4
7 5 0
9 7 5

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:72,13,98,42,41,73,21,05,07,88,88,06,53,28,85,78,16,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
637472
Giải nhất
18613
Giải nhì
20598
Giải ba
76941
66842
Giải tư
42106
66888
55788
25907
23505
24121
45173
Giải năm
7853
Giải sáu
4778
1485
4328
Giải bẩy
916
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 6
3 6
1 8

2 1
3

3 8
8 8 5 7
8

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:67,45,34,07,66,85,77,31,00,39,05,86,17,60,40,40,27,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
731367
Giải nhất
32345
Giải nhì
66734
Giải ba
71766
70807
Giải tư
62486
22505
48139
60800
03531
13577
97385
Giải năm
0117
Giải sáu
3140
4740
1060
Giải bẩy
827
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 5
7
7
4 1 9 0
5 0 0

6 0
7
5 6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:97,29,50,50,39,39,24,56,89,58,43,66,46,04,66,87,02,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
036497
Giải nhất
59329
Giải nhì
98650
Giải ba
12839
12750
Giải tư
75666
11943
73458
99689
94456
26424
12339
Giải năm
0246
Giải sáu
1787
3866
5704
Giải bẩy
402
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2

9 4
9 9
3 6
0 0 6 8 6
6 6

9 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:27,18,04,08,35,46,25,22,76,57,14,93,16,72,23,63,09,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
036227
Giải nhất
18718
Giải nhì
09304
Giải ba
67835
74808
Giải tư
78493
84214
80057
16776
73022
20325
08346
Giải năm
5216
Giải sáu
0963
0423
3272
Giải bẩy
409
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 9 5
8 4 6
5 2 3
5
6
7
3
6 2

3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:39,41,56,96,75,93,73,10,10,10,15,18,40,57,64,63,14,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
487439
Giải nhất
97341
Giải nhì
65856
Giải ba
45275
26696
Giải tư
86718
02915
65210
30310
57610
67373
82193
Giải năm
7040
Giải sáu
7363
4864
6457
Giải bẩy
414
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 0 0 5 8 4


1 0
6 7
4 3
5 3

6 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:07,08,48,80,41,57,62,76,70,18,17,20,98,37,63,97,21,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
874207
Giải nhất
77008
Giải nhì
27048
Giải ba
62641
95880
Giải tư
56120
01217
37718
61070
45776
08462
58557
Giải năm
1298
Giải sáu
8997
6463
6337
Giải bẩy
421
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8 7
0 1
7
8 1
7
2 3
6 0
0 6
8 7

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:14,92,49,67,07,51,80,54,31,91,48,75,55,96,71,56,73,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
384714
Giải nhất
27492
Giải nhì
84749
Giải ba
14107
01467
Giải tư
94975
60448
65991
31031
90954
07680
71651
Giải năm
7455
Giải sáu
2256
8571
0696
Giải bẩy
573
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7


1
9 8
1 4 5 6 3
7
5 1 3
0
2 1 6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:56,85,72,55,52,67,94,23,48,81,24,58,42,05,48,21,35,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
648756
Giải nhất
51485
Giải nhì
79572
Giải ba
32352
83855
Giải tư
43658
19124
37781
25848
48023
57094
87167
Giải năm
6942
Giải sáu
6521
0948
9105
Giải bẩy
435
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

3 4 1
5
8 2 8
5 2 8 4
7
2
5 1
4

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:86,99,01,64,66,22,96,35,63,70,93,01,70,53,80,22,80,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
363186
Giải nhất
88399
Giải nhì
33801
Giải ba
03866
12464
Giải tư
65701
92093
31270
66263
54435
76596
04522
Giải năm
1770
Giải sáu
5022
4280
8753
Giải bẩy
380
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1

2 2
5
9
3
4 6 3
0 0
0 0
9 6 3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:18,80,36,64,40,55,93,68,73,76,36,01,74,19,67,29,45,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
297718
Giải nhất
40780
Giải nhì
15636
Giải ba
14140
75064
Giải tư
02601
87336
70376
34573
46168
78593
42755
Giải năm
0474
Giải sáu
2829
4467
5619
Giải bẩy
545
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
9
9
6 6
0 5
5
4 8 7
3 6 4
0
3

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:37,44,79,80,98,65,10,31,12,07,72,96,27,22,04,36,71,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
461537
Giải nhất
65244
Giải nhì
54379
Giải ba
14298
80680
Giải tư
92496
52172
62007
90012
17131
60510
26365
Giải năm
2627
Giải sáu
8136
6404
3422
Giải bẩy
971
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4
0 2
7 2
1 6
4

5
9 2 1
0 1
8 6

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:81,24,91,83,44,13,51,52,75,72,78,08,00,19,56,85,80,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
968281
Giải nhất
17224
Giải nhì
47191
Giải ba
34444
07883
Giải tư
75608
52678
69372
06675
80852
73851
91813
Giải năm
0900
Giải sáu
5485
5956
9319
Giải bẩy
180
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0
3 9
4

4
1 2 6 3

5 2 8
3 5 0
1

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:57,46,09,56,03,06,21,48,05,35,92,89,85,92,52,17,30,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
306757
Giải nhất
16746
Giải nhì
88809
Giải ba
42803
22956
Giải tư
00989
48392
09635
58005
23848
71821
87706
Giải năm
9685
Giải sáu
4717
0952
8592
Giải bẩy
530
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 6 5
7
1
5 0
6 8
6 2 5


9 5
2 2

Kết quả xổ số Long An
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:18,85,26,92,23,22,26,79,36,98,92,71,30,39,59,90,02,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
126618
Giải nhất
11385
Giải nhì
10026
Giải ba
20623
90592
Giải tư
86471
87892
19098
84436
60479
06526
67922
Giải năm
5330
Giải sáu
9490
1559
8339
Giải bẩy
602
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

6 3 2 6
6 0 9

9

9 1 2
5
2 8 2 0


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.