Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:85,04,57,02,87,93,59,12,29,13,06,34,81,52,99,21,13,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
263285
Giải nhất
86704
Giải nhì
02857
Giải ba
37302
99287
Giải tư
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
Giải năm
5481
Giải sáu
3652
9099
6821
Giải bẩy
913
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 6
2 3 3
9 1
4

7 9 2
0

7 1
3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:99,47,81,51,52,15,74,01,18,64,99,42,10,31,59,02,48,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
234699
Giải nhất
27647
Giải nhì
66581
Giải ba
53151
16152
Giải tư
01015
32474
09401
64818
24664
61599
06742
Giải năm
2710
Giải sáu
3031
1459
5802
Giải bẩy
148
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
5 8 0
6
1
7 2 8
1 2 9
4
4
1
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:16,90,41,94,22,13,77,77,46,56,51,19,95,60,03,40,41,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
863216
Giải nhất
73290
Giải nhì
79441
Giải ba
23794
84022
Giải tư
59313
36777
27077
89346
55456
46651
18819
Giải năm
5395
Giải sáu
1560
5003
1740
Giải bẩy
441
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 9
2

1 6 0 1
6 1
0 8
7 7

0 4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:23,31,12,24,54,65,34,81,75,47,82,40,28,37,34,46,30,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
311623
Giải nhất
45431
Giải nhì
25812
Giải ba
76524
60854
Giải tư
81465
21634
80481
64475
47847
67182
12140
Giải năm
7428
Giải sáu
8837
9534
9446
Giải bẩy
430
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
4 8
1 4 7 4 0
7 0 6
4
5
5 0
1 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:63,70,65,02,94,65,51,63,65,03,96,33,10,44,99,08,32,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
939863
Giải nhất
46370
Giải nhì
21565
Giải ba
36102
05394
Giải tư
17865
01451
66363
35265
85703
12596
74133
Giải năm
1610
Giải sáu
3144
7399
7808
Giải bẩy
732
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8
0

3 2
4
1
5 5 3 5 0
0

4 6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:17,18,42,74,68,62,46,16,06,08,59,26,89,04,79,01,36,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
974717
Giải nhất
35318
Giải nhì
91042
Giải ba
68374
13468
Giải tư
48462
99946
26516
64506
97108
42059
74226
Giải năm
5689
Giải sáu
7404
3779
4801
Giải bẩy
236
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 4 1
8 6
6
6
2 6
9
8 2 3
4 9
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:90,14,40,46,81,49,09,05,07,51,55,28,77,87,21,55,31,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
319790
Giải nhất
82714
Giải nhì
47940
Giải ba
41246
79881
Giải tư
25649
31109
44105
07207
39751
16455
00828
Giải năm
4377
Giải sáu
8387
6721
4355
Giải bẩy
631
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5 7
4
8 1 0
1
0 6 9
1 5 5

7
1 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:90,34,57,45,39,71,90,66,97,47,10,07,35,50,99,02,75,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
626390
Giải nhất
61634
Giải nhì
95557
Giải ba
56745
40839
Giải tư
41571
93590
48666
72697
63547
61310
92207
Giải năm
3935
Giải sáu
7350
8299
1002
Giải bẩy
975
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
0

4 9 5
5 7
7 0
6
1 5
4
0 7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:14,13,74,08,70,15,29,41,81,04,25,23,11,88,22,60,03,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
929814
Giải nhất
17613
Giải nhì
45474
Giải ba
86608
01270
Giải tư
00815
41529
90541
17081
17804
08825
88323
Giải năm
2411
Giải sáu
7188
2822
5060
Giải bẩy
103
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 3
3 5 1
9 5 3 2

1

0
4 0
1 8
2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:29,78,90,53,07,28,65,07,62,98,04,52,73,83,21,03,11,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
019629
Giải nhất
91278
Giải nhì
28990
Giải ba
13253
68007
Giải tư
56728
51765
61907
45662
39498
73304
40652
Giải năm
2673
Giải sáu
2383
2621
3103
Giải bẩy
111
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 4 3 9
1
8 1


3 2
5 2
8 3
3
0 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:45,16,76,86,26,91,85,86,88,22,71,65,79,02,53,56,84,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
930945
Giải nhất
42216
Giải nhì
47776
Giải ba
35486
50726
Giải tư
34691
80585
24786
69588
78722
40471
55065
Giải năm
2179
Giải sáu
0802
6753
5156
Giải bẩy
084
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
6 2

4
3 6
5
6 1 9
6 5 6 8 4
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:38,16,39,93,12,10,83,52,96,28,51,01,88,40,91,14,90,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
557238
Giải nhất
49316
Giải nhì
49939
Giải ba
37593
12812
Giải tư
62010
34983
39952
02996
11528
53051
40501
Giải năm
4288
Giải sáu
8840
1991
9114
Giải bẩy
490
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 2 0 4
8 3
9
0
2 1


3 8
3 6 1 0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:67,69,64,39,50,06,39,93,67,85,40,25,25,31,12,42,59,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
834267
Giải nhất
55069
Giải nhì
57264
Giải ba
74139
29950
Giải tư
86606
56139
41393
16367
62385
06340
91425
Giải năm
0525
Giải sáu
0631
8912
3242
Giải bẩy
159
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2
5 5
9 9 1
0 2
0 9
9 4 7

5
3 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:72,28,13,66,11,11,52,57,00,41,36,59,92,13,06,55,16,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
128772
Giải nhất
70428
Giải nhì
99613
Giải ba
96666
06111
Giải tư
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
Giải năm
8192
Giải sáu
2113
9906
8955
Giải bẩy
216
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
3 1 1 3 6
8 1
6
1
2 7 9 5
6


2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:28,81,28,13,34,93,81,22,65,57,86,37,08,21,66,25,03,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
160628
Giải nhất
20581
Giải nhì
51328
Giải ba
75213
43834
Giải tư
04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337
Giải năm
2908
Giải sáu
6521
9566
2425
Giải bẩy
503
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3
3
8 2 1 5 6
4 7

7
5 6

1 1 6
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:66,77,83,68,44,58,43,48,04,14,32,65,17,70,19,48,73,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
501566
Giải nhất
99477
Giải nhì
83283
Giải ba
62868
44444
Giải tư
32358
72143
47148
52704
21514
78632
81665
Giải năm
6117
Giải sáu
4170
0819
6348
Giải bẩy
173
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 7 9

2
4 3 8 8
8 6
8 5
7 0 3
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:67,19,09,47,64,04,74,96,06,75,80,19,06,00,17,45,81,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
719267
Giải nhất
41419
Giải nhì
02209
Giải ba
03547
05164
Giải tư
14504
46474
09096
81406
60675
24380
46519
Giải năm
4906
Giải sáu
6900
0917
3345
Giải bẩy
181
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 6 6 0
9 9 7


7 5

4 9
4 5
0 1
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:91,82,29,47,65,34,19,54,46,70,94,88,02,08,83,54,86,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
598291
Giải nhất
85282
Giải nhì
47429
Giải ba
38847
18065
Giải tư
15934
29619
04654
96746
41170
98994
89288
Giải năm
3702
Giải sáu
8908
6583
8954
Giải bẩy
586
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
9
9
4
7 6
4 4
5 0
0
2 8 3 6
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:78,35,74,03,48,75,92,77,82,08,43,16,79,18,91,93,67,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
268378
Giải nhất
27535
Giải nhì
31074
Giải ba
23103
72148
Giải tư
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
Giải năm
3379
Giải sáu
3518
0591
6093
Giải bẩy
967
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
6 8

5
8 3

7
4 5 7 9
2 8
2 1 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:19,20,52,71,43,31,04,69,18,93,30,05,15,07,01,57,88,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
535419
Giải nhất
79720
Giải nhì
90852
Giải ba
10671
61843
Giải tư
92331
12204
09469
18618
41193
16730
75205
Giải năm
2315
Giải sáu
6407
3101
6357
Giải bẩy
688
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7 1
8 5
0
1 0
3
2 7
9 4
1
8
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:33,76,82,27,43,71,94,60,09,03,08,99,23,39,52,45,67,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
281533
Giải nhất
23176
Giải nhì
82382
Giải ba
32127
39143
Giải tư
31471
50394
77260
02009
22903
97308
89899
Giải năm
5423
Giải sáu
4239
3652
9645
Giải bẩy
767
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 8

7 3
9
3 5
2
0 7
6 1
2 3
4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:12,49,90,49,46,44,87,95,80,01,12,88,59,32,48,48,39,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
434112
Giải nhất
74949
Giải nhì
14690
Giải ba
90649
15646
Giải tư
76444
11187
00395
22880
49301
04512
36088
Giải năm
0359
Giải sáu
9432
4348
3548
Giải bẩy
839
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2

2 9
9 9 6 4 8 8 6
9


7 0 8
0 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:46,76,34,11,96,56,37,06,07,10,49,94,84,96,91,44,56,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
039146
Giải nhất
13376
Giải nhì
22834
Giải ba
59611
07396
Giải tư
42256
53537
32806
51307
65810
82749
87994
Giải năm
5784
Giải sáu
6096
4991
4444
Giải bẩy
756
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 0

4 7
9 4
6 6 3

6
4
6 4 6 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:82,53,32,68,41,83,83,30,69,71,97,90,09,64,57,22,36,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
756582
Giải nhất
71253
Giải nhì
16732
Giải ba
34368
29441
Giải tư
62583
90483
76630
43069
18671
40597
94890
Giải năm
0109
Giải sáu
8364
6157
5122
Giải bẩy
536
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

2 0
2 0 6
1
3 7
8 9 4
1
3 3
7 0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:06,83,54,29,15,03,11,45,32,32,89,68,92,32,05,80,62,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
212706
Giải nhất
35583
Giải nhì
04754
Giải ba
87129
04415
Giải tư
91803
99711
16945
47932
18132
48189
80168
Giải năm
4692
Giải sáu
4132
5905
1180
Giải bẩy
862
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
5 1
9
2 2 2
5
4
8 2
7
3 9 0
2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:15,29,41,18,28,61,45,17,14,98,52,23,60,32,42,32,27,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
091415
Giải nhất
79329
Giải nhì
47341
Giải ba
55918
80228
Giải tư
12461
43545
18817
97714
64098
07052
19123
Giải năm
0660
Giải sáu
5432
4442
1032
Giải bẩy
627
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 7 4 1
9 8 3 7
2 2
1 5 2
2
1 0


8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:17,03,58,79,24,50,89,48,01,85,74,44,15,36,25,63,21,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
469617
Giải nhất
14703
Giải nhì
48958
Giải ba
34079
15324
Giải tư
58750
88089
91348
10801
12585
28574
10744
Giải năm
0915
Giải sáu
6536
8425
3963
Giải bẩy
521
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1
5
4 5 1
6 7
8 4
8 0
3
9 4
9 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:05,30,89,14,59,74,45,22,68,50,56,46,23,45,97,15,60,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
476705
Giải nhất
91030
Giải nhì
97189
Giải ba
40714
53259
Giải tư
14274
32545
48822
82768
27250
12756
93946
Giải năm
4823
Giải sáu
4945
1597
3615
Giải bẩy
460
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5
2 3
0
5 6 5
9 0 6
8 0
4
9
7 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:47,93,03,62,18,44,34,62,63,95,59,55,98,84,52,92,83,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
590147
Giải nhất
10993
Giải nhì
80503
Giải ba
92162
36018
Giải tư
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
Giải năm
6498
Giải sáu
8884
3052
7592
Giải bẩy
583
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8

4
4
9 5 2 4
2 2 3

4 3
3 5 8 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:02,06,83,31,91,69,55,32,03,66,50,13,66,56,27,44,23,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
134302
Giải nhất
87606
Giải nhì
93283
Giải ba
92331
66891
Giải tư
00969
02855
89632
83603
96766
69650
38313
Giải năm
6166
Giải sáu
1656
9627
6144
Giải bẩy
323
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3
3
7 3
1 2
4
5 0 6
9 6 6
4
3
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:73,25,18,31,25,49,05,73,29,68,36,13,22,88,13,04,28,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
317773
Giải nhất
78825
Giải nhì
99418
Giải ba
75931
55425
Giải tư
76849
00605
59073
01629
46468
41436
22713
Giải năm
6322
Giải sáu
6188
1213
0004
Giải bẩy
028
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
8 3 3
5 5 9 2 8
1 6
9

8 9
3
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:59,46,71,83,02,31,50,81,28,88,44,66,95,68,49,70,10,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
009059
Giải nhất
13846
Giải nhì
87471
Giải ba
74983
21502
Giải tư
93831
57150
95981
35128
04088
05344
62766
Giải năm
3395
Giải sáu
6868
1549
8170
Giải bẩy
510
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0
8
1 3
6 4 9
0
6 8
1 0
3 1 8
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:30,99,05,58,61,77,34,35,03,38,06,53,34,78,50,78,31,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
086030
Giải nhất
25099
Giải nhì
01205
Giải ba
91458
98261
Giải tư
32477
45734
37535
78903
71238
11106
91653
Giải năm
1234
Giải sáu
5278
2450
6878
Giải bẩy
931
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 6


4 5 8 4 1

8 3 0
1
7 8 8

9 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:11,41,24,47,43,35,19,75,39,68,63,79,04,42,66,35,75,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
968311
Giải nhất
16241
Giải nhì
87024
Giải ba
16847
38243
Giải tư
10935
61219
16775
05139
01768
90563
15279
Giải năm
2704
Giải sáu
4342
8866
0035
Giải bẩy
475
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
9
4
5 9 5
1 7 3 2

8 3 6
5 9 5

4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:20,45,87,89,09,08,41,01,79,47,28,31,92,75,98,75,86,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
535820
Giải nhất
77145
Giải nhì
09487
Giải ba
73189
31409
Giải tư
01008
61541
30201
68879
40047
08828
02831
Giải năm
7092
Giải sáu
7175
3498
6675
Giải bẩy
086
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8 1

8
1
5 1 7


9 5 5
7 9 6 9
2 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:33,03,15,86,11,37,67,49,24,26,01,68,55,22,63,35,22,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
827733
Giải nhất
31503
Giải nhì
79115
Giải ba
02586
86411
Giải tư
61237
58967
91649
91324
83626
21901
69768
Giải năm
9155
Giải sáu
0822
8463
7535
Giải bẩy
822
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1
5 1 4
4 6 2 2
7 5
9
5
7 8 3

6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:47,09,14,44,80,33,77,41,77,79,53,77,48,10,79,10,05,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
534847
Giải nhất
35909
Giải nhì
25914
Giải ba
58444
93080
Giải tư
36533
74577
59041
55677
04579
16253
73577
Giải năm
6548
Giải sáu
4510
3379
2610
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5
4 0 0

3 2
4 1 8
3

7 7 9 7 9
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:82,53,99,62,53,30,03,86,63,19,39,82,82,48,63,58,43,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
553682
Giải nhất
56853
Giải nhì
65899
Giải ba
98862
44453
Giải tư
42930
55103
27786
96363
44319
71739
76282
Giải năm
1982
Giải sáu
6948
7463
7458
Giải bẩy
643
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9

0 9
8 3
3 3 8 0
2 3 3

6 2 2
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:34,84,94,47,27,38,35,37,31,08,29,39,98,79,61,21,86,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
710034
Giải nhất
85984
Giải nhì
46094
Giải ba
05547
90327
Giải tư
83538
11735
97037
03831
01308
63129
17339
Giải năm
1198
Giải sáu
5679
8461
8121
Giải bẩy
686
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

7 9 1
8 5 7 1 9
7

1
9 9
4 6
4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:64,30,29,95,31,03,18,70,09,50,44,67,84,82,32,71,03,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
934664
Giải nhất
57730
Giải nhì
51729
Giải ba
94995
53531
Giải tư
35103
08018
35070
08009
91350
63044
65067
Giải năm
9384
Giải sáu
1882
8232
0671
Giải bẩy
503
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 3
8
9
0 1 2
4
0
7
0 1
4 2
5 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:54,65,58,90,41,68,08,24,75,24,59,71,61,19,01,53,86,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
053854
Giải nhất
47765
Giải nhì
80958
Giải ba
87690
13941
Giải tư
02868
96208
65924
91875
23524
26459
74771
Giải năm
7361
Giải sáu
0719
3501
5453
Giải bẩy
486
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
9
4 4

1
8 9 3
5 8 1
5 1
6
0 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:88,60,64,46,76,14,54,19,52,23,00,57,97,09,35,10,38,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
856288
Giải nhất
55960
Giải nhì
50764
Giải ba
85346
99076
Giải tư
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
Giải năm
6097
Giải sáu
6509
4135
8610
Giải bẩy
138
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9 8
4 9 0
3
5 8
6
4 2 7
0 4
6

7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:95,64,65,87,55,84,42,64,77,49,96,97,98,44,05,99,64,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
215595
Giải nhất
83664
Giải nhì
69965
Giải ba
19587
00755
Giải tư
72084
20342
33964
13077
98049
14096
24397
Giải năm
8198
Giải sáu
4244
1205
2099
Giải bẩy
764
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
52 9 4
5
4 5 4 4
7 3
7 4
6 7 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:17,33,94,90,66,65,30,95,91,53,30,76,18,62,68,79,84,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
911717
Giải nhất
47433
Giải nhì
54794
Giải ba
98290
29466
Giải tư
61365
77030
56295
89691
80853
60730
71876
Giải năm
3918
Giải sáu
2162
8168
4779
Giải bẩy
984
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
9
3 0 0

3
6 5 2 8
6 9
4
4 0 5 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:35,11,37,79,90,31,93,61,22,71,56,14,45,86,82,60,84,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
646735
Giải nhất
28411
Giải nhì
94737
Giải ba
21279
09990
Giải tư
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
Giải năm
6245
Giải sáu
3086
7582
2760
Giải bẩy
284
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 4
2
7 1
5
6
1 0
9 1
6 2 4
0 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:76,84,52,46,96,29,41,97,42,51,58,94,73,46,04,43,70,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
365676
Giải nhất
10684
Giải nhì
10252
Giải ba
55346
54996
Giải tư
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
Giải năm
7573
Giải sáu
1946
7604
4143
Giải bẩy
870
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

9
3
6 1 2 6 3
2 1 8

3 0
4
6 7 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:66,21,17,72,33,83,11,83,75,32,67,98,35,58,12,39,32,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
506266
Giải nhất
44721
Giải nhì
02717
Giải ba
50872
36333
Giải tư
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
Giải năm
8435
Giải sáu
3158
7312
1039
Giải bẩy
132
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 1 2
1
3 2 5 9 2

8
7 4
2 5
3 3
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:50,32,25,60,23,40,61,96,12,78,09,68,16,27,30,29,38,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
313550
Giải nhất
11432
Giải nhì
58925
Giải ba
91560
48423
Giải tư
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
Giải năm
0216
Giải sáu
6527
7930
5829
Giải bẩy
338
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 6
5 3 7 9
2 0 8
0

0 1 8
8

6 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:40,94,75,46,19,60,34,41,66,85,15,47,16,16,58,10,23,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
421040
Giải nhất
65194
Giải nhì
10575
Giải ba
03846
17519
Giải tư
34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247
Giải năm
9116
Giải sáu
2516
2358
0710
Giải bẩy
023
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 5 6 6 0
3
4
6 1 7 8
8
0 6
5
5
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:98,05,52,97,75,14,08,17,75,80,31,37,06,88,09,75,74,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
935598
Giải nhất
66005
Giải nhì
87952
Giải ba
06497
68975
Giải tư
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
Giải năm
2006
Giải sáu
5288
7909
2375
Giải bẩy
474
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 6 9
4 7

1 7 7

2

5 5 5 4
0 8
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:69,79,72,22,96,74,99,14,08,35,09,35,85,32,33,18,77,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
794569
Giải nhất
31979
Giải nhì
86472
Giải ba
12422
08396
Giải tư
61074
00499
26414
23308
48935
64709
95235
Giải năm
0885
Giải sáu
0632
7233
9318
Giải bẩy
277
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9 2
4 8
2
5 5 2 39 2 4 7
5
6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:51,34,47,43,21,85,08,50,49,68,92,58,87,97,37,83,18,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
529751
Giải nhất
59034
Giải nhì
96347
Giải ba
52943
08621
Giải tư
17185
08808
50550
23849
55468
48292
70858
Giải năm
9687
Giải sáu
9897
2637
8283
Giải bẩy
518
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8
1
4 7 2
7 3 9
0 8
8

5 7 3
2 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:79,78,45,92,24,30,95,31,82,49,43,17,87,87,89,90,30,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
513479
Giải nhất
94178
Giải nhì
45845
Giải ba
11592
73324
Giải tư
82230
53395
64231
39582
55349
67443
50017
Giải năm
7087
Giải sáu
0087
0589
4090
Giải bẩy
830
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
4
0 1 0 8
5 9 3


8
2 7 7 9
2 5 0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:80,62,23,06,53,13,38,05,84,63,17,60,51,44,13,49,52,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
753080
Giải nhất
99062
Giải nhì
59523
Giải ba
44706
27353
Giải tư
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
Giải năm
6651
Giải sáu
6144
5013
3349
Giải bẩy
752
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5 7
3 7 3
3
8
4 9
3 1 2
2 3 0

4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:93,10,27,66,85,77,77,51,11,47,47,69,49,72,26,67,17,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
128793
Giải nhất
52910
Giải nhì
80427
Giải ba
45966
42585
Giải tư
83377
49777
54951
68511
83047
12847
80169
Giải năm
8549
Giải sáu
2972
3326
3067
Giải bẩy
217
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 7
7 6

7 7 9 1
1
6 9 7
7 7 2
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:43,26,94,27,48,12,26,51,83,45,85,89,84,79,32,98,65,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
536343
Giải nhất
01226
Giải nhì
49994
Giải ba
46127
41948
Giải tư
54512
25426
99151
98483
49045
88985
36889
Giải năm
3884
Giải sáu
8579
4432
8498
Giải bẩy
565
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
6 7 6
2
8 5
1
5
9
3 5 9 4 9
4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:25,81,29,18,35,80,15,58,98,43,73,53,87,06,59,69,37,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
273825
Giải nhất
41881
Giải nhì
18429
Giải ba
74318
05335
Giải tư
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
Giải năm
7287
Giải sáu
7306
0359
9069
Giải bẩy
237
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8 5
9
5 7
3
8 3 9
9
3 4
1 0 7
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:17,26,61,32,47,87,25,04,47,98,03,16,07,11,96,00,51,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
129617
Giải nhất
06026
Giải nhì
35861
Giải ba
49932
26647
Giải tư
42587
96925
94104
81147
66998
38403
43016
Giải năm
7507
Giải sáu
1611
1896
5000
Giải bẩy
251
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 7 0 0
6 1
6 5
2
7 7
1
1

7
8 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:49,31,27,84,51,68,20,71,64,59,08,83,24,23,18,57,68,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
941849
Giải nhất
52431
Giải nhì
51127
Giải ba
86084
87851
Giải tư
85768
32220
33771
76664
88759
82008
56183
Giải năm
6724
Giải sáu
1323
2318
6957
Giải bẩy
068
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8
7 0 4 3
1 7

1 9 7
8 4 8
1
4 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:71,80,63,40,38,12,90,24,14,95,99,45,13,35,25,20,93,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
069871
Giải nhất
30980
Giải nhì
64863
Giải ba
05240
18638
Giải tư
27412
30990
26224
62214
77095
42999
11245
Giải năm
3413
Giải sáu
9935
8825
6920
Giải bẩy
293
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 3
4 5 0
8 5 8
0 5

3

0
0 5 9 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:26,28,34,65,49,61,12,11,07,91,17,72,10,57,12,42,49,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
614826
Giải nhất
38028
Giải nhì
81734
Giải ba
49465
19749
Giải tư
12661
06312
35311
35507
34391
72717
41272
Giải năm
1110
Giải sáu
0557
4112
6342
Giải bẩy
849
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 1 7 0 2
8
4
9 2 9
7
5 1
2
3
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,61,39,47,04,20,03,57,50,95,00,40,17,43,98,89,84,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
177680
Giải nhất
38361
Giải nhì
71139
Giải ba
63947
39304
Giải tư
23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840
Giải năm
5217
Giải sáu
6243
0798
6689
Giải bẩy
984
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 0
7
0
9
7 0 3
7 0
1

9 4
5 8 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:45,50,50,04,59,52,43,32,47,91,96,27,60,31,46,67,69,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
407445
Giải nhất
78850
Giải nhì
95850
Giải ba
89804
97359
Giải tư
72052
01243
69732
98147
40991
69996
07427
Giải năm
9360
Giải sáu
6531
7346
3667
Giải bẩy
269
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

7
2 1
3 7 6
0 0 9 2
0 7 9


1 6 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:93,37,07,64,02,42,83,12,42,34,88,83,87,26,78,91,76,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
974193
Giải nhất
72037
Giải nhì
62807
Giải ba
88864
20402
Giải tư
62942
22483
17012
45042
15934
45688
68383
Giải năm
3987
Giải sáu
0526
9478
3491
Giải bẩy
876
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
2
6
7 4
2 2

4
8 6
3 8 3 7
1 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:28,24,86,40,40,30,95,64,32,47,57,67,49,67,43,84,97,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
479128
Giải nhất
19924
Giải nhì
80986
Giải ba
50740
02940
Giải tư
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
Giải năm
1549
Giải sáu
0867
4843
4484
Giải bẩy
897
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4
0 2
0 0 7 9 3
7
4 7 7

6 4
5 7 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:75,43,24,14,71,01,14,99,85,27,71,30,00,33,20,13,67,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871
07414
Giải tư
45330
76671
22627
12885
00099
87014
85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613
1920
5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
4 4 3
4 7 0
0 3
3
4
7
1 1
5
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:58,52,83,61,75,04,84,32,82,11,84,04,23,98,31,56,42,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
91761
12275
Giải tư
43904
97184
50332
91082
16111
72984
21204
Giải năm
5023
Giải sáu
0398
6031
8556
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
1
3
2 1
2
2 6
1
5 8
3 4 2 4
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:06,29,87,66,63,01,26,46,31,95,78,75,82,17,47,66,18,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
074306
Giải nhất
67029
Giải nhì
12287
Giải ba
85466
37163
Giải tư
39301
55726
20346
88331
85895
58578
36875
Giải năm
8782
Giải sáu
9517
6047
8266
Giải bẩy
718
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7 8
9 6 7
1
6 7

6 3 6
8 5
7 2
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:93,56,00,67,79,77,27,50,85,05,34,27,29,31,55,93,27,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
410493
Giải nhất
92656
Giải nhì
17200
Giải ba
10867
86779
Giải tư
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
Giải năm
8329
Giải sáu
5931
1155
8593
Giải bẩy
427
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5

7 7 9 7
4 1

6 0 5
7 6
9 7
5
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:79,85,31,35,95,89,57,05,31,56,37,70,86,69,50,92,14,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
912779
Giải nhất
32385
Giải nhì
98231
Giải ba
31035
12195
Giải tư
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
Giải năm
0586
Giải sáu
1669
1450
7792
Giải bẩy
914
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4

1 5 1 7

7 6 0
9
0
5 9 6 4
5 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:81,69,92,66,44,60,24,69,46,65,77,50,30,26,95,47,25,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702181
Giải nhất
65469
Giải nhì
16492
Giải ba
29266
26744
Giải tư
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
Giải năm
7230
Giải sáu
7026
1595
6047
Giải bẩy
825
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 6 5
0
4 6 7
0 6
9 6 0 9 5
7

2 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:29,20,18,33,04,56,68,45,66,55,61,74,55,63,06,56,10,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
788129
Giải nhất
42020
Giải nhì
30118
Giải ba
44704
88733
Giải tư
39674
98361
38155
07866
04645
61668
49756
Giải năm
6655
Giải sáu
6356
5206
8863
Giải bẩy
510
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
8 0 8
0
3
5
6 5 5 6
8 6 1 3
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:20,21,93,20,24,48,63,42,90,14,02,74,90,71,89,61,26,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275320
Giải nhất
65921
Giải nhì
45193
Giải ba
03924
85620
Giải tư
46874
69102
94914
22190
21442
93563
78748
Giải năm
9390
Giải sáu
8261
8089
9671
Giải bẩy
826
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
1 0 4 6

8 2 2

3 1
4 1
9
3 0 0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:58,20,13,97,66,17,49,34,44,42,12,43,03,94,97,13,18,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
232758
Giải nhất
80820
Giải nhì
14213
Giải ba
63897
60266
Giải tư
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
Giải năm
7403
Giải sáu
2094
4597
6213
Giải bẩy
318
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
3 7 2 3 8
0
4
9 4 2 3

6


7 4 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:03,61,74,59,28,81,82,74,57,84,33,41,47,88,64,24,21,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
076903
Giải nhất
88861
Giải nhì
45074
Giải ba
29259
73628
Giải tư
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
Giải năm
0647
Giải sáu
4688
2864
4824
Giải bẩy
921
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


8 4 1
3
1 7
9 7
1 4
4 4 9
1 2 4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:59,75,80,50,35,50,12,93,03,12,22,87,23,52,80,02,39,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
728359
Giải nhất
01275
Giải nhì
96280
Giải ba
43850
57835
Giải tư
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
Giải năm
6923
Giải sáu
8852
2280
0202
Giải bẩy
339
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
2 2
2 3
5 9

0 0 2

5 3
0 7 0
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:39,36,40,87,02,67,84,44,74,50,68,30,86,88,78,88,67,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
401739
Giải nhất
07836
Giải nhì
28640
Giải ba
81702
60887
Giải tư
41730
84068
11050
16474
91444
34884
00867
Giải năm
4186
Giải sáu
4488
7978
8388
Giải bẩy
667
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2


6 0
0 4
0
7 8 7
4 8
7 4 6 8 8 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:61,40,61,74,48,48,03,13,84,37,77,88,70,00,75,36,07,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
246761
Giải nhất
21640
Giải nhì
84061
Giải ba
24074
80648
Giải tư
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
Giải năm
0270
Giải sáu
3000
2275
7936
Giải bẩy
407
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 7 0
3

7 6
0 8 8

1
4 7 0 5
4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:11,61,02,24,94,43,31,52,62,07,38,58,04,07,19,76,81,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
833211
Giải nhất
73261
Giải nhì
01502
Giải ba
76824
60194
Giải tư
62143
42431
25152
70962
19407
88938
46458
Giải năm
0504
Giải sáu
1707
9919
3376
Giải bẩy
681
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 4 7
9
4
1 8
3
2 8 1
1 2
6
1
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:67,31,67,84,18,25,52,39,68,00,76,81,31,59,62,13,74,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
028867
Giải nhất
18331
Giải nhì
59267
Giải ba
08284
69518
Giải tư
92025
80952
35839
51668
91600
28576
67481
Giải năm
4131
Giải sáu
2359
6962
6013
Giải bẩy
374
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 3
5
1 9 1

2 9
7 8 2
6 4
4 1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:49,72,21,48,73,02,56,29,29,93,36,09,63,25,74,78,89,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
276349
Giải nhất
87972
Giải nhì
95321
Giải ba
32948
64273
Giải tư
05402
74156
33029
11229
37993
63736
83209
Giải năm
9663
Giải sáu
0125
4874
4178
Giải bẩy
089
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9

1 9 9 5
6
8 7
6
3
2 3 4 8
9
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:66,06,01,03,14,10,70,13,05,73,63,78,75,38,62,88,29,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622666
Giải nhất
84806
Giải nhì
95501
Giải ba
66803
72414
Giải tư
95010
98670
17313
85505
48373
82963
36778
Giải năm
0475
Giải sáu
9538
0562
1888
Giải bẩy
829
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1 3 5
4 0 3
9
8


3 2
0 3 8 5 7
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:10,31,04,20,25,95,43,25,83,41,08,91,25,08,23,76,22,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
294110
Giải nhất
10431
Giải nhì
22404
Giải ba
08020
36525
Giải tư
73995
25643
13225
84983
90141
63408
29291
Giải năm
1425
Giải sáu
5708
7323
0776
Giải bẩy
222
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 8

0 5 5 5 3 2
1
3 1

9
6
3
5 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:27,33,17,85,64,27,92,22,23,39,61,35,70,75,66,13,74,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
125427
Giải nhất
59533
Giải nhì
88217
Giải ba
19685
35164
Giải tư
58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335
Giải năm
9370
Giải sáu
1575
6466
9113
Giải bẩy
774
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 3
7 2 3
3 9 5


4 1 6
0 5 4
5
2 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:27,02,40,03,26,64,65,85,72,82,03,19,58,26,31,84,85,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
815227
Giải nhất
42702
Giải nhì
51340
Giải ba
99303
50926
Giải tư
62064
58065
47585
06772
10182
79703
66419
Giải năm
4558
Giải sáu
7726
0331
4284
Giải bẩy
585
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3
9
6 6
1
0
8
4 5
2 7
5 2 4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:65,27,52,84,09,16,32,93,07,44,40,48,25,15,52,94,86,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789365
Giải nhất
43027
Giải nhì
07152
Giải ba
78884
00209
Giải tư
56916
07932
37193
85307
44944
80440
90548
Giải năm
5825
Giải sáu
3015
1352
4094
Giải bẩy
686
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
6 5
7 5
2
4 0 8
2 2 4


4 6
3 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:88,65,15,96,13,71,36,75,39,86,93,66,12,09,65,74,88,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
236488
Giải nhất
73765
Giải nhì
40015
Giải ba
51196
19113
Giải tư
09271
89136
93475
16239
81386
73893
33066
Giải năm
5212
Giải sáu
2509
8565
7774
Giải bẩy
588
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
5 3 2

6 9


5 6 5
1 5 4
6 8
6 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:41,03,93,55,50,84,01,27,35,75,18,53,86,15,97,42,63,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
157241
Giải nhất
25903
Giải nhì
88193
Giải ba
27355
88550
Giải tư
87984
05101
15927
98435
12575
57318
92953
Giải năm
2786
Giải sáu
2115
4397
4442
Giải bẩy
963
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1
8 5
7
5
2
5 0 3
3 8
5
4 6
3 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:59,74,63,76,82,36,94,41,18,39,57,41,48,77,71,05,30,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
616459
Giải nhất
88574
Giải nhì
14863
Giải ba
85676
95582
Giải tư
13236
95894
91541
75318
76039
43257
14241
Giải năm
5248
Giải sáu
4077
5571
0905
Giải bẩy
230
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
8
5
6 9 0
1 1 8
7
3
4 6 7 1
2
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:89,86,47,99,49,66,24,92,15,14,07,26,36,47,42,39,75,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
273889
Giải nhất
98786
Giải nhì
86147
Giải ba
09299
64249
Giải tư
33766
07724
73592
81715
00714
17007
38626
Giải năm
0836
Giải sáu
4147
5842
0939
Giải bẩy
675
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5 4
4 6
6 9
7 9 7 2 4

6
5
6
9 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:86,43,74,11,84,85,84,25,16,65,93,95,83,60,01,23,59,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
180186
Giải nhất
44143
Giải nhì
08074
Giải ba
19311
76784
Giải tư
87785
68884
82725
05816
66065
76793
33695
Giải năm
9383
Giải sáu
2860
7501
4123
Giải bẩy
559
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 6 0
5 3

3
9
5 0
4
4 5 4 3
3 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:30,71,71,64,32,29,35,55,67,14,26,79,50,52,64,48,67,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
910330
Giải nhất
97571
Giải nhì
99171
Giải ba
46964
84132
Giải tư
89129
66435
24255
32567
27114
78126
10979
Giải năm
0850
Giải sáu
8952
1164
7348
Giải bẩy
467
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
9 6
2 5
8
5 0 2 6
4 7 4 7
1 1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:98,80,90,83,64,61,94,53,18,74,76,55,89,20,42,87,59,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
719598
Giải nhất
16180
Giải nhì
04390
Giải ba
53164
39583
Giải tư
71455
12476
48874
55118
59953
37294
09661
Giải năm
5789
Giải sáu
9487
6842
4020
Giải bẩy
159
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
0

2
3 5 9 5
4 1
4 6
0 3 9 7
0 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:85,86,20,05,25,60,23,30,27,64,26,32,87,49,64,76,69,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
511085
Giải nhất
64386
Giải nhì
04320
Giải ba
36825
69605
Giải tư
44632
59926
06364
47127
47030
80823
96760
Giải năm
7487
Giải sáu
7676
0264
8249
Giải bẩy
469
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

0 5 3 7 6
0 2
9

0 4 4 9
6
6 7
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:10,69,78,32,46,14,21,48,28,11,82,10,81,03,10,91,74,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
846910
Giải nhất
29469
Giải nhì
87578
Giải ba
15146
51132
Giải tư
01810
93082
01111
17928
31348
09521
87114
Giải năm
1481
Giải sáu
5691
8210
4003
Giải bẩy
274
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 1 0 0
1 8
2
6 8

9
8 4
2 1 0
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:10,74,51,66,72,20,77,39,94,70,34,95,23,17,50,26,96,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
726410
Giải nhất
08674
Giải nhì
58851
Giải ba
72872
19966
Giải tư
71395
03934
03070
50194
20839
03877
46520
Giải năm
9923
Giải sáu
7826
7950
9017
Giải bẩy
096
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
0 3 6
9 4

1 0
6
4 2 7 0

4 5 6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:61,93,46,50,92,28,15,23,98,75,86,17,71,72,15,48,95,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167261
Giải nhất
16993
Giải nhì
10846
Giải ba
74650
25692
Giải tư
13228
60715
57423
53598
45775
69886
98517
Giải năm
0671
Giải sáu
6172
3015
7748
Giải bẩy
595
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 7 5
8 3

6 8
0

5 1 2
6
3 2 8 5 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:78,43,43,91,27,22,30,10,41,63,45,47,46,23,35,05,35,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
345878
Giải nhất
87343
Giải nhì
06543
Giải ba
66491
62127
Giải tư
82522
56430
95610
52141
45463
32045
93947
Giải năm
3246
Giải sáu
0823
2535
2405
Giải bẩy
635
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
7 2 3
0 5 5
3 3 1 5 7 6

3
6

1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:25,05,24,15,08,30,35,95,73,59,40,57,48,75,29,02,45,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
659825
Giải nhất
96705
Giải nhì
08624
Giải ba
78808
57315
Giải tư
17357
84540
53559
73973
50495
35935
29930
Giải năm
1348
Giải sáu
4802
3129
8875
Giải bẩy
045
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 2
5 8
4 9
0 5
0 8 5
9 7

3 5

5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:03,13,51,11,40,44,01,17,96,41,29,20,24,62,63,60,87,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
559903
Giải nhất
31413
Giải nhì
38951
Giải ba
72940
04911
Giải tư
47020
21629
89341
60296
45617
60201
77744
Giải năm
2324
Giải sáu
2860
0863
2362
Giải bẩy
187
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 1 7
9 0 4

0 4 1
1 2
2 3 0

7
6


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.