Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:79,22,48,25,07,20,94,07,15,00,66,99,07,39,57,70,04,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
947679
Giải nhất
56622
Giải nhì
43048
Giải ba
21925
32107
Giải tư
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
Giải năm
7507
Giải sáu
0839
9757
0270
Giải bẩy
604
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 0 7 4
5 4
2 5 0
9
8
7
6
0

4 9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:23,47,13,97,35,41,29,99,85,62,56,07,42,44,68,10,96,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
896123
Giải nhất
08147
Giải nhì
95313
Giải ba
77097
36235
Giải tư
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
Giải năm
9142
Giải sáu
0644
2868
1710
Giải bẩy
796
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 0
9
5
7 1 2 4
6 7
2 8

5
7 9 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:57,50,34,77,73,81,03,03,15,64,54,63,95,33,71,32,41,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
952057
Giải nhất
05150
Giải nhì
31534
Giải ba
13277
64173
Giải tư
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
Giải năm
9395
Giải sáu
4133
2871
8232
Giải bẩy
741
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5

4 3 2
1
0 4
4 3
7 3 1
1
5 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:12,89,13,70,08,76,34,75,16,58,71,62,68,05,13,70,34,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702212
Giải nhất
87289
Giải nhì
58913
Giải ba
97070
10108
Giải tư
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
Giải năm
1268
Giải sáu
3605
9513
5670
Giải bẩy
334
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
3 6 3

4 4

8
2 8
0 6 5 1 0 4
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:23,98,29,62,20,58,97,86,96,28,11,39,33,85,56,54,23,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
374123
Giải nhất
78998
Giải nhì
44329
Giải ba
27162
82620
Giải tư
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
Giải năm
1933
Giải sáu
8385
0156
3754
Giải bẩy
123
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
9 0 8 3
9 3

8 6 4
2

6 5
8 7 6 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:08,45,14,65,20,44,25,74,30,89,61,21,47,39,36,89,41,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
073408
Giải nhất
70745
Giải nhì
00514
Giải ba
34965
96620
Giải tư
75744
72425
66074
00830
80189
94761
90921
Giải năm
3247
Giải sáu
7739
5236
2389
Giải bẩy
541
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
0 5 1
0 9 6
5 4 7 1

5 1
4
9 9
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:48,13,92,02,77,25,78,30,86,29,21,13,64,72,56,44,16,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
569548
Giải nhất
57613
Giải nhì
23192
Giải ba
70602
71377
Giải tư
34125
20178
14930
01886
24429
12121
11213
Giải năm
9064
Giải sáu
9072
0756
4044
Giải bẩy
216
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 3 6 1
5 9 1
0
4
6
4
7 8 2
6
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:12,68,00,24,52,02,26,21,60,76,57,64,85,02,27,34,88,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
517112
Giải nhất
01068
Giải nhì
03700
Giải ba
24224
63652
Giải tư
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
Giải năm
1985
Giải sáu
1202
9727
0834
Giải bẩy
388
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2

4 6 1 7
4

2 7
8 0 4
6
5 8
0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:70,89,48,65,13,99,13,36,78,39,08,01,63,02,22,42,76,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
708670
Giải nhất
30789
Giải nhì
59648
Giải ba
29065
77513
Giải tư
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
Giải năm
9463
Giải sáu
0002
1122
2942
Giải bẩy
476
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1 2
3 3
2
6 9
8 2 6

5 3
8 6
9
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:25,52,92,41,50,45,72,94,72,68,60,42,98,53,68,08,76,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
460725
Giải nhất
60052
Giải nhì
32092
Giải ba
41841
22050
Giải tư
83945
03472
11694
75272
75468
72160
76442
Giải năm
5298
Giải sáu
9853
8868
2508
Giải bẩy
276
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 91 5 2
2 0 3
8 0 8
2 2 6

2 4 8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:02,00,71,38,81,20,36,44,51,01,91,53,81,29,74,07,35,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
589902
Giải nhất
09300
Giải nhì
06271
Giải ba
29338
54881
Giải tư
67520
41036
26744
36851
45601
57791
48853
Giải năm
5181
Giải sáu
3829
0974
0207
Giải bẩy
135
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 7

0 9
8 6 5
4
1 3

1 4
1 1 8
1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:93,75,58,05,56,11,52,78,98,97,92,70,31,28,74,84,16,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
801893
Giải nhất
54675
Giải nhì
45358
Giải ba
23805
80756
Giải tư
77611
47552
45678
80098
51197
10292
54870
Giải năm
8031
Giải sáu
1328
2074
2084
Giải bẩy
716
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 6
8
1

8 6 2
4
5 8 0 4
4
8 7 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:73,73,63,17,34,57,10,55,66,41,03,80,92,08,67,39,63,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
582473
Giải nhất
06873
Giải nhì
27363
Giải ba
18317
35534
Giải tư
34057
62010
88955
40566
08341
69703
60280
Giải năm
8592
Giải sáu
5908
9267
1839
Giải bẩy
563
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
7 0

4 9
1
7 5
3 6 7 3
3
0 2
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:30,28,06,20,64,97,52,95,59,66,02,46,38,08,89,27,03,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
391630
Giải nhất
29928
Giải nhì
82606
Giải ba
14720
33264
Giải tư
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
Giải năm
0238
Giải sáu
1108
2189
3927
Giải bẩy
703
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2 8 3
5
8 0 7
8
6
2 9
4 6

9
7 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:76,73,22,27,15,52,47,40,15,42,04,92,78,35,80,62,01,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
936076
Giải nhất
86473
Giải nhì
18922
Giải ba
30227
41015
Giải tư
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
Giải năm
3478
Giải sáu
5735
5480
0562
Giải bẩy
701
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1
5 5
2 7
5
7 0 2
2 1
2
3 8
0
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:79,13,13,86,92,63,43,62,94,17,07,84,08,82,78,89,44,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
848879
Giải nhất
16313
Giải nhì
82613
Giải ba
44886
57692
Giải tư
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
Giải năm
0908
Giải sáu
4182
3178
2689
Giải bẩy
044
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
3 3 7 7


3 4

3 2
8
6 4 2 9
2 4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:38,46,30,36,15,33,60,54,18,76,64,05,38,54,10,48,10,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344338
Giải nhất
59646
Giải nhì
76430
Giải ba
70136
66315
Giải tư
24533
91760
24754
00018
67076
21264
50605
Giải năm
5738
Giải sáu
8554
4610
1248
Giải bẩy
010
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
5 8 0 0

0 6 3 8
6 8
4 4
0 4
6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:52,90,21,52,51,18,68,50,95,39,35,21,31,65,00,95,19,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
955252
Giải nhất
79590
Giải nhì
80621
Giải ba
60252
26651
Giải tư
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
Giải năm
5631
Giải sáu
2265
8000
2095
Giải bẩy
919
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
8 9
1 1
9 5 1

2 1 0
8 5


0 5 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:46,10,69,39,14,54,45,52,83,04,46,55,53,22,07,39,87,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
681146
Giải nhất
20810
Giải nhì
63369
Giải ba
90339
33914
Giải tư
56354
90245
87152
08383
70004
21246
44655
Giải năm
4953
Giải sáu
8322
7707
0439
Giải bẩy
687
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 4
2
9 9
5 6
4 2 5 3
9

3 7 3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:47,83,96,69,68,82,51,60,85,36,94,45,99,77,74,28,04,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
493447
Giải nhất
05483
Giải nhì
55596
Giải ba
28169
32168
Giải tư
29682
28851
07260
91185
51636
94494
65145
Giải năm
0699
Giải sáu
5777
8074
8228
Giải bẩy
504
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

8
6
5
1
9 8 0
7 4
3 2 5 0
6 4 9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:25,14,23,00,09,00,14,30,47,90,85,34,05,30,03,19,04,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
322525
Giải nhất
75014
Giải nhì
16723
Giải ba
05000
87609
Giải tư
62900
81514
08630
26947
37090
36085
77034
Giải năm
8905
Giải sáu
4730
2703
6319
Giải bẩy
904
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9 0 5 3 4 7
4 4 9
3
0 4 0
75
0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:07,64,76,57,44,48,52,93,56,71,70,26,39,99,41,71,96,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
139707
Giải nhất
46464
Giải nhì
12676
Giải ba
69757
69744
Giải tư
13248
85552
83093
81356
31271
89570
74626
Giải năm
7339
Giải sáu
1399
9941
5771
Giải bẩy
196
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


6
9
4 8 1
7 2 6
4
6 1 0 1
1
3 9 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:31,04,73,58,84,70,51,91,68,29,61,54,32,36,39,31,75,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
832831
Giải nhất
44404
Giải nhì
93373
Giải ba
76758
33284
Giải tư
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
Giải năm
4532
Giải sáu
5836
4139
4431
Giải bẩy
375
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6
9
2 6 9 1

8 1 4
8 1
3 0 5
4
1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:69,68,13,39,68,89,26,62,15,88,14,47,12,44,54,85,72,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
054169
Giải nhất
45068
Giải nhì
02213
Giải ba
15439
65168
Giải tư
33989
61126
26162
01315
64388
72114
58347
Giải năm
0912
Giải sáu
3644
8154
5085
Giải bẩy
972
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5 4 2
6
9
7 4
4
8 8 2
2
9 8 5 0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:87,38,11,78,28,24,47,89,54,88,38,48,41,77,23,93,79,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
267687
Giải nhất
17938
Giải nhì
46111
Giải ba
14378
63628
Giải tư
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
Giải năm
2041
Giải sáu
7477
1623
3693
Giải bẩy
479
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
8 4 3
8 8
7 8 1 7
4

8 7 9
9 8
3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:30,44,05,93,70,78,12,93,35,28,66,86,54,46,04,74,67,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003530
Giải nhất
54044
Giải nhì
31605
Giải ba
41793
42370
Giải tư
45778
93812
04493
46235
64928
49966
96386
Giải năm
3854
Giải sáu
7646
2104
4874
Giải bẩy
667
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
2
8
5
4 6
4
6 7
0 8 4
6 0
3 3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:71,02,22,44,44,16,78,56,42,51,46,20,52,68,78,07,02,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
759671
Giải nhất
08802
Giải nhì
29922
Giải ba
67444
39044
Giải tư
45116
43378
38556
13142
69751
39046
51220
Giải năm
7552
Giải sáu
3268
7378
1607
Giải bẩy
802
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 2
6
2 0 4

4 4 2 6
6 1 2
8
8 8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:15,61,05,90,36,24,04,40,65,36,46,07,49,79,08,22,74,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
223515
Giải nhất
30361
Giải nhì
23505
Giải ba
49390
53936
Giải tư
25124
22704
24040
77765
49836
37546
39907
Giải năm
4249
Giải sáu
1179
8908
9822
Giải bẩy
174
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 7 8

4 2
6 6
0 6 9

1 5
9 4 5

0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:65,80,44,17,18,34,33,98,55,51,66,51,80,94,12,91,96,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
751065
Giải nhất
21380
Giải nhì
78844
Giải ba
42417
89518
Giải tư
34134
04933
88498
62055
67751
29666
24151
Giải năm
1980
Giải sáu
6294
1312
5991
Giải bẩy
796
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 8 2

4 3 7
4
5 1 1
6

0 0
8 4 1 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:48,64,91,56,56,72,52,13,12,82,09,33,09,08,82,96,12,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
970448
Giải nhất
92464
Giải nhì
00791
Giải ba
09156
81056
Giải tư
91972
66352
09813
90112
80582
72209
66933
Giải năm
3009
Giải sáu
8208
7482
3596
Giải bẩy
012
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 8
3 2 2

3

6 6 2
4
2 0
2 2
1 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:30,83,25,78,94,40,65,78,34,77,31,49,57,47,66,88,52,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
143530
Giải nhất
67583
Giải nhì
96325
Giải ba
28878
20594
Giải tư
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
Giải năm
7557
Giải sáu
3047
7366
3788
Giải bẩy
752
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5
4 1
0 9 7
7 2 8
5 6
8 8 7
3 8
4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:39,42,14,16,14,24,99,42,84,70,49,62,51,51,14,85,81,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
640739
Giải nhất
32142
Giải nhì
74614
Giải ba
65616
15314
Giải tư
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
Giải năm
3751
Giải sáu
8551
3414
7185
Giải bẩy
681
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 4 4
4

2 2 9
1 1
2 2
0
4 5 1
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:34,01,77,54,72,38,66,79,95,36,68,39,47,46,14,39,85,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
016834
Giải nhất
24601
Giải nhì
07277
Giải ba
25854
22172
Giải tư
90938
14466
35979
89895
42136
65168
06239
Giải năm
7247
Giải sáu
0346
2514
3939
Giải bẩy
685
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4

8 6 9 9 0
7 6
4
6 8
7 2 9
5
5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:25,06,55,76,75,33,43,18,51,79,53,29,17,78,19,55,84,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
261125
Giải nhất
94606
Giải nhì
77555
Giải ba
25876
83375
Giải tư
11733
16443
86418
44651
23279
44253
44529
Giải năm
6517
Giải sáu
4078
8419
6655
Giải bẩy
284
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
8 7 9
9
3
3
5 1 3 5

6 5 9 8
4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:86,60,12,57,38,04,63,20,86,81,83,64,17,20,48,42,04,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
309186
Giải nhất
46860
Giải nhì
26312
Giải ba
46357
70638
Giải tư
52204
50063
46620
63286
41881
67583
77964
Giải năm
1417
Giải sáu
4020
0948
4342
Giải bẩy
904
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
2 7
0 0
8
8 2
7
0 3 4

6 1 3
0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:78,98,80,23,75,97,12,91,15,05,78,79,93,13,33,81,02,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
452578
Giải nhất
86598
Giải nhì
22180
Giải ba
37123
02775
Giải tư
14597
65612
15491
76015
67405
81178
94379
Giải năm
5293
Giải sáu
6513
9433
0781
Giải bẩy
602
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 2
2 5 3
3
35 8 9
0 1 6
8 7 1 3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:68,69,79,84,65,27,12,86,70,86,78,49,25,53,86,70,43,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
494468
Giải nhất
28469
Giải nhì
89779
Giải ba
43884
51865
Giải tư
91627
10712
25386
05770
46786
97678
86649
Giải năm
2525
Giải sáu
6053
1686
1970
Giải bẩy
943
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
7 5

9 3
3
9 5
9 0 8 0 9
4 6 6 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:02,06,10,36,30,24,85,78,76,70,39,08,92,12,72,62,52,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622602
Giải nhất
68606
Giải nhì
05610
Giải ba
52136
72430
Giải tư
43924
34385
71978
35076
61670
39539
87208
Giải năm
8492
Giải sáu
5212
8972
8762
Giải bẩy
352
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
0 2
4
6 0 9

2 8
2
8 6 0 2
5
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:00,30,90,99,09,53,94,40,90,61,06,54,54,21,53,21,06,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
113100
Giải nhất
50730
Giải nhì
33390
Giải ba
77899
87909
Giải tư
83353
90094
01340
11090
22161
64106
25654
Giải năm
5454
Giải sáu
9821
1953
5621
Giải bẩy
106
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6 6

1 1
0
0
3 4 4 3 4
1


0 9 4 0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:62,60,93,09,86,66,30,10,97,70,21,76,02,93,91,34,27,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
479362
Giải nhất
77260
Giải nhì
48893
Giải ba
18609
56686
Giải tư
18566
14130
93210
38397
11570
24521
34576
Giải năm
5402
Giải sáu
5893
7391
8734
Giải bẩy
127
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2
0
1 7
0 4 9


0 6
0 6
6
3 7 3 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:73,05,47,24,41,72,95,69,21,73,81,27,02,91,64,04,79,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
637973
Giải nhất
33105
Giải nhì
96347
Giải ba
82324
90041
Giải tư
41272
22195
58169
97521
13073
56281
41327
Giải năm
8302
Giải sáu
0691
1864
0104
Giải bẩy
879
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 2 4 7

4 1 7

7 1

9 4
2 3 9
1
5 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:73,86,35,12,77,86,11,08,87,36,41,11,18,81,82,09,54,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
23312
43877
Giải tư
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
Giải năm
4518
Giải sáu
1381
2182
4409
Giải bẩy
054
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9 8
2 1 1 8

5 6
1
4

7
6 6 7 1 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:53,66,59,63,15,32,78,79,71,93,10,90,64,83,14,41,88,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
37163
29315
Giải tư
08032
21278
81479
60771
99193
65910
28290
Giải năm
6164
Giải sáu
9183
1114
4441
Giải bẩy
188
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 0 4

2
1
9
6 3 4 4
8 9 1
3 8
3 0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:50,52,79,11,20,23,18,03,01,07,89,51,03,83,81,90,04,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
734750
Giải nhất
09252
Giải nhì
17979
Giải ba
54011
24520
Giải tư
38423
98118
33703
50001
10707
79989
46651
Giải năm
5603
Giải sáu
3583
1381
7790
Giải bẩy
104
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 7 3 4
1 8
0 3 0


2 1

9
9 3 1
0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:24,18,47,63,81,40,59,45,35,75,82,88,56,51,26,78,18,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
769324
Giải nhất
96618
Giải nhì
41747
Giải ba
80263
45781
Giải tư
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
Giải năm
0156
Giải sáu
3151
4326
2878
Giải bẩy
318
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8
6
5 7
7 0 5
9 6 1
3
5 8
1 2 8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:60,76,43,23,48,30,87,84,11,53,52,30,18,35,78,98,22,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
855660
Giải nhất
76876
Giải nhì
50843
Giải ba
65223
32848
Giải tư
09530
31487
66984
36411
06453
75552
29030
Giải năm
3918
Giải sáu
5535
0778
6998
Giải bẩy
922
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 8
3 2
0 0 5 7
3 8
3 2

6 8
7 4
8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:49,52,34,81,05,37,51,92,15,91,60,14,46,08,42,09,97,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
137749
Giải nhất
62552
Giải nhì
04134
Giải ba
95181
84605
Giải tư
76437
29951
03792
19715
37791
45360
06414
Giải năm
6346
Giải sáu
9208
4642
8009
Giải bẩy
897
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
5 4 9

4 7
6 2
2 1
0

1
2 1 7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:79,23,88,51,33,56,76,05,24,55,41,08,57,50,91,27,14,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
690079
Giải nhất
59823
Giải nhì
88788
Giải ba
87451
65233
Giải tư
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
Giải năm
6357
Giải sáu
6850
1291
7627
Giải bẩy
614
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
4
3 4 7
3
1
1 6 5 7 0

6
8
1 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:22,14,71,26,72,23,70,57,40,68,09,03,21,44,26,86,52,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
166722
Giải nhất
43714
Giải nhì
04171
Giải ba
62226
52672
Giải tư
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
Giải năm
9821
Giải sáu
9544
3126
4886
Giải bẩy
952
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
4
6 3 1 6

0 4
7 2
8
1 2 0
6
6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:01,08,52,41,45,61,61,40,87,24,34,62,13,35,76,27,81,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
630901
Giải nhất
82908
Giải nhì
78152
Giải ba
79441
40245
Giải tư
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
Giải năm
4413
Giải sáu
9735
7176
5827
Giải bẩy
581
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
4 7
4 5
1 5 0
2
1 1 2
6
7 1
6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:37,00,31,64,05,40,79,26,30,87,30,23,29,09,54,20,09,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
578837
Giải nhất
46300
Giải nhì
46631
Giải ba
19164
62005
Giải tư
26540
32379
00426
01230
37887
42930
00423
Giải năm
3829
Giải sáu
6809
8454
0220
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 9 9

6 3 9 0
1 0 0
0
4 1
4
9
7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:28,56,02,56,29,16,31,42,53,36,38,66,58,21,30,45,29,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
108928
Giải nhất
88256
Giải nhì
09702
Giải ba
35456
00029
Giải tư
53716
48331
30742
99953
34736
92838
37866
Giải năm
5558
Giải sáu
0721
4930
3245
Giải bẩy
329
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
9 1 9
1 6 8 0
2 5
6 6 3 8
6

3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:15,10,99,97,26,97,64,81,50,99,92,44,34,59,03,56,46,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
880715
Giải nhất
12510
Giải nhì
37999
Giải ba
28597
88926
Giải tư
61997
65564
63681
64650
40699
51692
72644
Giải năm
2434
Giải sáu
7759
3103
4056
Giải bẩy
446
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
0
6
4
4 6
0 9 6
4

1
9 7 7 9 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:65,73,50,35,65,11,95,12,95,18,67,90,03,53,20,54,15,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
561565
Giải nhất
73373
Giải nhì
01150
Giải ba
41935
12865
Giải tư
52611
75995
71812
10795
26718
38267
99790
Giải năm
7003
Giải sáu
8153
2720
5054
Giải bẩy
015
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 2 8 5
0 6
5

0 3 4
5 7
3

5 5 0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:65,82,56,82,83,99,68,68,47,37,15,43,45,84,51,31,85,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
231665
Giải nhất
01982
Giải nhì
79256
Giải ba
14382
71983
Giải tư
53699
98768
75468
40047
81637
95015
56243
Giải năm
1045
Giải sáu
1484
8051
1931
Giải bẩy
585
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5

7 1
7 3 5 9
6 1
8 8

2 2 3 4 5
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:67,66,26,76,67,84,27,44,56,53,36,63,65,59,29,12,06,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
640367
Giải nhất
50666
Giải nhì
23926
Giải ba
32776
49767
Giải tư
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
Giải năm
3665
Giải sáu
6759
9729
3012
Giải bẩy
206
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 0
6 7 9
6
4
6 3 9
6 7 3 5
6
4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:66,08,28,80,77,70,48,62,82,50,61,44,03,66,03,67,13,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
657666
Giải nhất
68608
Giải nhì
25128
Giải ba
33880
60177
Giải tư
92670
38348
69462
56682
07750
18461
84944
Giải năm
2403
Giải sáu
1766
3203
3467
Giải bẩy
513
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3 3
3
8

8 4
0
2 1 6 7
7 0 4
0 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:16,72,85,77,72,84,34,32,25,65,32,55,91,36,85,63,83,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
485216
Giải nhất
84972
Giải nhì
14285
Giải ba
77377
07072
Giải tư
18084
19634
49432
45725
40365
26532
17055
Giải năm
2191
Giải sáu
2936
9085
8363
Giải bẩy
083
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5
4 2 2 6

5
5 3 7
2 7 2
5 4 5 3
1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:58,19,62,63,01,61,32,94,22,08,75,91,40,31,20,31,45,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
451558
Giải nhất
87619
Giải nhì
37462
Giải ba
57563
58501
Giải tư
86561
32032
66094
02922
43708
01275
72891
Giải năm
6040
Giải sáu
0531
5920
2031
Giải bẩy
445
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
9
2 0
2 1 1
0 5

2 3 1
5
2
4 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:18,55,80,97,24,88,88,51,46,78,94,32,46,26,89,97,32,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
075218
Giải nhất
50755
Giải nhì
69680
Giải ba
45897
03424
Giải tư
71588
95188
38451
34146
29178
03294
49332
Giải năm
8246
Giải sáu
9126
9489
1497
Giải bẩy
432
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 6
2 2
6 6
5 1 9

8
0 8 8 9
7 4 7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:16,93,00,26,45,59,75,74,67,22,59,66,89,38,38,79,53,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
286616
Giải nhất
98393
Giải nhì
53300
Giải ba
71126
29245
Giải tư
90259
59675
40874
78867
03822
95659
67666
Giải năm
5189
Giải sáu
6938
9438
1879
Giải bẩy
453
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8
6 2
8 8
5
9 9 3
7 6
5 4 9
9
3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:59,95,88,34,21,63,61,31,29,22,03,64,39,26,87,33,36,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
019459
Giải nhất
99595
Giải nhì
85888
Giải ba
57934
32321
Giải tư
51863
63561
91231
15329
23522
82903
33164
Giải năm
3739
Giải sáu
8726
1387
3733
Giải bẩy
036
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

1 9 2 6 7
4 1 9 3 6


3 1 4

8 7
5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:28,91,15,72,26,69,05,92,83,70,93,43,58,94,65,51,81,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
095828
Giải nhất
79791
Giải nhì
05615
Giải ba
49172
98326
Giải tư
69469
19905
26092
25783
52670
22293
69543
Giải năm
6058
Giải sáu
7994
0565
9951
Giải bẩy
281
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5
6 6

3
8 1
9 5
2 0
3 1
1 2 3 4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:70,24,37,24,20,69,04,71,64,77,63,77,78,46,58,29,17,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
361870
Giải nhất
70324
Giải nhì
69337
Giải ba
80124
67320
Giải tư
23769
46704
89171
67064
98577
14763
99177
Giải năm
5578
Giải sáu
4846
0158
6629
Giải bẩy
317
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
4 4 0 9 7
7
6
8
9 4 3
1 7 7 8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:63,67,52,51,34,11,68,46,81,73,65,95,54,81,83,36,53,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
608163
Giải nhất
91867
Giải nhì
84652
Giải ba
29951
57334
Giải tư
36211
18868
55046
11481
82173
42965
05495
Giải năm
5154
Giải sáu
1981
5483
1336
Giải bẩy
053
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3

4 6
6
2 1 4 3
7 8 5
3
1 1 3
5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:32,14,51,41,03,62,14,21,95,47,36,92,81,65,68,77,66,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
424932
Giải nhất
43914
Giải nhì
06651
Giải ba
07441
59503
Giải tư
31862
81714
96121
86195
91247
73436
53192
Giải năm
1681
Giải sáu
9965
8168
0677
Giải bẩy
366
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 4
1
6
1 7
1
2 5 8 6
7 3
1
5 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:92,64,13,98,55,67,07,97,78,19,09,23,76,93,13,66,64,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
911192
Giải nhất
68364
Giải nhì
48113
Giải ba
86455
83798
Giải tư
62923
67209
54619
38878
64297
94307
59067
Giải năm
0176
Giải sáu
2166
3713
6593
Giải bẩy
764
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
3 9 3
3


5
4 7 6 4 9
8 6

8 7 3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:42,58,81,56,26,48,97,30,74,66,98,09,98,92,00,77,25,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
909542
Giải nhất
76858
Giải nhì
96781
Giải ba
08956
13126
Giải tư
60948
17097
62530
29074
38666
20998
40809
Giải năm
7598
Giải sáu
2592
4300
5877
Giải bẩy
625
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0

6 5
0 8
8
8 6
6
4 7
1
7 8 8 2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:41,01,17,87,87,79,62,61,91,35,71,57,12,81,77,50,07,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
708041
Giải nhất
81801
Giải nhì
43017
Giải ba
21187
75487
Giải tư
80357
58671
72935
30891
09661
66962
43379
Giải năm
3312
Giải sáu
3250
0377
9081
Giải bẩy
207
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
7 2

5

7 0
2 1 3
9 1 7
7 7 1
1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:72,49,73,54,59,38,94,85,45,04,57,60,47,63,20,82,12,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
524672
Giải nhất
19149
Giải nhì
16773
Giải ba
64059
79354
Giải tư
80060
68157
86404
48845
21085
09994
43938
Giải năm
6047
Giải sáu
5782
7320
6763
Giải bẩy
312
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
2
0
8
9 5 7
4 9 7
0 3
3
5 2
4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:00,40,81,32,77,18,72,61,78,90,60,71,23,37,53,65,05,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
371900
Giải nhất
75340
Giải nhì
30681
Giải ba
73277
35732
Giải tư
70471
73960
96190
46578
35361
26372
93318
Giải năm
2723
Giải sáu
6265
3453
6037
Giải bẩy
905
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
8 5
3
2 7
0
3
1 0 5
7 2 8 1
1
0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:57,01,22,76,28,06,23,13,48,47,89,64,85,10,55,81,05,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
039257
Giải nhất
31401
Giải nhì
31822
Giải ba
00828
42276
Giải tư
45964
63389
33447
03748
53113
45023
18806
Giải năm
9285
Giải sáu
6581
1255
2310
Giải bẩy
705
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 5 3
3 0
2 8 3

8 7
5
4
6
9 5 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:34,14,90,50,04,38,62,45,31,21,27,12,74,36,58,01,11,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
691434
Giải nhất
38414
Giải nhì
26090
Giải ba
14404
83250
Giải tư
42212
55827
68221
35331
80845
24262
40338
Giải năm
5274
Giải sáu
2801
5558
6436
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1
4 2 1
1 7
8 1 6
5
0 8 5
2
4

0

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:32,32,12,83,25,04,96,47,91,24,01,70,39,18,02,68,35,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
993832
Giải nhất
86032
Giải nhì
18312
Giải ba
17325
54783
Giải tư
67370
23001
38524
87591
56347
48396
83204
Giải năm
2739
Giải sáu
9168
2102
3218
Giải bẩy
835
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1 2
2 8
5 4
2 9 5
7

8 1
0
3
6 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:22,25,84,93,71,12,63,84,75,10,07,22,03,21,67,85,64,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
998622
Giải nhất
84925
Giải nhì
83384
Giải ba
27871
66693
Giải tư
57522
80307
62110
20675
27884
61163
59112
Giải năm
5703
Giải sáu
7285
9067
5521
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3
2 0
5 2 1

4

3 7 4
1 5
4 4 5
3

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:23,90,91,66,60,21,10,36,54,33,95,50,17,53,65,40,15,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
748323
Giải nhất
48390
Giải nhì
58591
Giải ba
65960
43666
Giải tư
89350
13695
06333
24054
91136
86110
87121
Giải năm
2917
Giải sáu
3840
4865
8653
Giải bẩy
315
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7 5 0
1
6 3
0
4 0 3
6 0 5


0 1 5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:49,28,24,82,01,41,86,71,71,93,23,94,40,63,47,57,21,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
062949
Giải nhất
08528
Giải nhì
31824
Giải ba
96001
48882
Giải tư
47494
03623
14493
46571
21571
47686
70041
Giải năm
1640
Giải sáu
0257
7447
5463
Giải bẩy
721
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7
8 4 3 1

1 0 7
7
3
1 1
2 6
3 4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:06,46,14,58,98,25,30,27,84,45,86,76,48,08,21,39,60,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
423306
Giải nhất
89746
Giải nhì
58414
Giải ba
31098
05458
Giải tư
20376
02186
58045
16484
40427
48330
17725
Giải năm
3248
Giải sáu
5639
4321
4008
Giải bẩy
960
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4
5 7 1
0 9
6 5 8 8
8
0
6
4 6
8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:89,95,02,16,62,14,12,41,18,11,48,67,74,29,07,51,52,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
668989
Giải nhất
33795
Giải nhì
65002
Giải ba
98162
10816
Giải tư
96167
12148
16211
42118
91741
36112
65914
Giải năm
8174
Giải sáu
3851
8807
5729
Giải bẩy
452
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
6 4 2 8 1
9
1
1 8
1 2
2 7
4

5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:38,86,94,21,20,20,23,62,45,25,07,58,37,84,97,65,43,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
178338
Giải nhất
46086
Giải nhì
53994
Giải ba
83520
15621
Giải tư
65858
51307
16925
06945
34962
36723
58620
Giải năm
7637
Giải sáu
8065
5097
4184
Giải bẩy
443
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

1 0 0 3 5
7
5 3
8 6
2 5

6 4
4 7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:48,60,33,20,34,83,82,13,18,34,67,77,89,02,96,51,04,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
770748
Giải nhất
69360
Giải nhì
81433
Giải ba
07034
57520
Giải tư
50977
60967
83534
42318
09113
58882
26183
Giải năm
5189
Giải sáu
5251
7896
2102
Giải bẩy
804
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6
3 8
0
3 4 4

1
0 7
7
3 2 9
6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:86,62,28,14,34,55,80,64,85,80,04,62,70,60,23,89,26,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
562586
Giải nhất
77862
Giải nhì
96528
Giải ba
56634
93714
Giải tư
25562
06204
36680
82285
69564
91880
01855
Giải năm
1770
Giải sáu
6689
0023
2560
Giải bẩy
626
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4
8 3 6
4
2
5
2 4 2 0
0
0 5 0 9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:88,62,70,78,08,46,93,02,50,09,76,70,09,16,94,23,59,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
170988
Giải nhất
09162
Giải nhì
10470
Giải ba
09608
79978
Giải tư
28870
71676
17809
47050
34302
90293
28446
Giải năm
2309
Giải sáu
9223
5594
3616
Giải bẩy
259
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2 9 9
6
3

6 3
0 9
2
0 8 6 0

3 4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:65,47,23,11,07,91,19,24,56,05,11,98,23,81,62,36,88,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
569465
Giải nhất
80547
Giải nhì
69723
Giải ba
75307
52311
Giải tư
46098
58011
26905
48556
77724
08319
27391
Giải năm
9723
Giải sáu
6836
2662
9381
Giải bẩy
888
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 2
1 9 1
3 4 3
6
7
6
2

1 8
1 8

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:35,81,19,07,18,10,08,45,97,72,99,59,03,92,61,18,46,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
351035
Giải nhất
80281
Giải nhì
77219
Giải ba
25918
62007
Giải tư
20259
42899
39272
04697
00245
96308
87910
Giải năm
4303
Giải sáu
0618
9461
2192
Giải bẩy
246
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8 3
9 8 0 8


5 6
9
1
2
1
7 9 2 4

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:58,62,33,55,61,46,31,55,39,86,99,09,55,65,07,11,87,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
835558
Giải nhất
97562
Giải nhì
46433
Giải ba
78461
04455
Giải tư
00309
31499
46986
48139
22855
02531
64846
Giải năm
8355
Giải sáu
3911
6707
9865
Giải bẩy
887
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
1 4

3 1 9
6
5 5 5
2 1 5

6 7
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:96,74,80,21,62,34,32,59,21,16,17,96,59,77,37,68,85,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
589396
Giải nhất
64474
Giải nhì
94380
Giải ba
96162
03621
Giải tư
09596
98917
59916
63421
32959
84832
31634
Giải năm
1159
Giải sáu
6368
8637
4177
Giải bẩy
285
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 7
1 1
4 2 7

9 9
2 8
4 7 7
0 5
6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:06,48,41,51,20,18,89,57,00,02,00,58,17,88,49,44,89,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
673506
Giải nhất
36648
Giải nhì
47541
Giải ba
76520
16651
Giải tư
20158
05200
97302
59300
01157
17989
50218
Giải năm
9217
Giải sáu
9844
1749
0988
Giải bẩy
989
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 0
8 7
0

8 1 9 4
1 7 8


9 8 9
7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:08,39,87,10,68,20,46,22,61,67,02,85,78,42,42,99,40,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
082608
Giải nhất
75439
Giải nhì
96587
Giải ba
17168
83910
Giải tư
31085
83102
17767
06761
02222
40746
29420
Giải năm
4178
Giải sáu
6399
4742
1742
Giải bẩy
740
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 3
0 2
9
6 2 2 0

8 1 7
8
7 5
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:64,86,57,44,32,51,88,31,10,70,15,47,84,77,87,17,46,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
282964
Giải nhất
64586
Giải nhì
43357
Giải ba
37732
94144
Giải tư
46947
91815
83870
78610
84931
67188
10751
Giải năm
4984
Giải sáu
5017
2187
2477
Giải bẩy
946
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 7

2 1 7
4 7 6
7 1

0 7
6 8 4 7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:69,59,86,83,74,04,79,58,33,47,85,32,90,58,79,96,31,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
779969
Giải nhất
06959
Giải nhì
78786
Giải ba
38974
88183
Giải tư
79032
24485
30747
34133
22258
47179
78804
Giải năm
3490
Giải sáu
4896
2179
3158
Giải bẩy
531
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4


3 2 1
7
9 8 8 1

4 9 9
6 3 5
0 6

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:13,47,28,86,01,84,66,71,60,47,78,58,12,71,19,51,81,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
175013
Giải nhất
86247
Giải nhì
76128
Giải ba
54901
29886
Giải tư
36558
40278
19347
36860
99571
13066
13284
Giải năm
7412
Giải sáu
2751
5619
9271
Giải bẩy
781
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 9
8

7 7
8 1
6 0
1 8 1 0
6 4 1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:32,04,82,18,98,04,62,44,25,66,87,30,41,11,61,78,14,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
311832
Giải nhất
94804
Giải nhì
30082
Giải ba
31198
25118
Giải tư
11130
11087
65866
33325
18844
89762
37504
Giải năm
4041
Giải sáu
0678
0561
9211
Giải bẩy
014
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
8 1 4
5
0
4 1

2 6 1
8
2 7
8 7

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:68,69,13,30,39,06,58,61,80,23,18,51,14,99,83,75,44,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
439268
Giải nhất
37869
Giải nhì
80913
Giải ba
08839
30630
Giải tư
91351
94518
01623
09580
45861
27558
74106
Giải năm
3714
Giải sáu
2975
6683
7899
Giải bẩy
944
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3 8 4
3
0 9
4
8 1 8
9 1
5
0 3
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:57,29,58,35,95,83,12,75,19,63,67,86,54,54,47,45,62,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
032957
Giải nhất
74329
Giải nhì
61658
Giải ba
63095
76135
Giải tư
46886
90967
79963
62319
84175
83312
66183
Giải năm
1654
Giải sáu
8345
4647
4354
Giải bẩy
062
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 9
9
5
7 5
8 4 4
3 7 2 8
5
3 6
5

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:47,91,40,69,57,10,21,05,65,55,02,40,52,77,44,03,88,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
597347
Giải nhất
66591
Giải nhì
24640
Giải ba
87257
29969
Giải tư
14040
61202
35855
39365
21805
97121
61210
Giải năm
3852
Giải sáu
0603
8744
3977
Giải bẩy
088
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 2 3
0
1

0 0 4 8
7 5 2
9 5
7
8
1

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:06,36,01,06,05,68,42,49,92,30,46,02,10,21,88,83,35,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
691906
Giải nhất
07236
Giải nhì
58301
Giải ba
71005
22806
Giải tư
66702
78446
00130
49992
34749
18042
89668
Giải năm
4110
Giải sáu
5483
4488
6221
Giải bẩy
835
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 5 2
0
1
6 0 5
2 9 6

8

8 3 5
2

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:23,38,86,29,80,73,32,99,63,42,15,38,33,13,15,00,86,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
812723
Giải nhất
64838
Giải nhì
07086
Giải ba
05580
84229
Giải tư
71438
95915
46742
81663
12499
65532
99773
Giải năm
1233
Giải sáu
4100
6415
7013
Giải bẩy
286
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 3 5
9
8 2 8 3
2

3
3
6 0 6 1
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:13,99,72,34,14,03,76,12,50,28,47,33,69,24,82,71,84,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820213
Giải nhất
02499
Giải nhì
92872
Giải ba
96114
46634
Giải tư
68533
30147
58228
16850
39712
23076
16103
Giải năm
4769
Giải sáu
5071
5682
6524
Giải bẩy
084
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 2
8 4
4 3
7
0
9
2 6 1 3
2 4
9

Kết quả xổ số Vũng Tầu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:02,66,90,53,44,10,53,75,39,34,09,46,54,41,75,72,52,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
513802
Giải nhất
55966
Giải nhì
52990
Giải ba
83644
23553
Giải tư
83646
42609
23134
66439
84275
61253
67310
Giải năm
7754
Giải sáu
3172
6475
6941
Giải bẩy
852
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0

9 4
4 6 1 3
3 3 4 2
6
5 5 2

0


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.