Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 50 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 5 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO An Giang
Cầu cũ 13 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 55, 55
[002] Cặp số: 01, 10
[003] Cặp số: 06, 60
[004] Cặp số: 86, 68
[005] Cặp số: 10, 01
[006] Cặp số: 04, 40
[007] Cặp số: 62, 26
[008] Cặp số: 65, 56
[009] Cặp số: 61, 16
[010] Cặp số: 00, 00
[011] Cặp số: 10, 01
[012] Cặp số: 29, 92
[013] Cặp số: 35, 53
Cầu mới tạo 37 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[014] Cặp số: 73, 37
[015] Cặp số: 05, 50
[016] Cặp số: 75, 57
[017] Cặp số: 06, 60
[018] Cặp số: 41, 14
[019] Cặp số: 87, 78
[020] Cặp số: 90, 09
[021] Cặp số: 40, 04
[022] Cặp số: 15, 51
[023] Cặp số: 18, 81
[024] Cặp số: 16, 61
[025] Cặp số: 05, 50
[026] Cặp số: 05, 50
[027] Cặp số: 66, 66
[028] Cặp số: 61, 16
[029] Cặp số: 04, 40
[030] Cặp số: 03, 30
[031] Cặp số: 08, 80
[032] Cặp số: 07, 70
[033] Cặp số: 66, 66
[034] Cặp số: 65, 56
[035] Cặp số: 68, 86
[036] Cặp số: 65, 56
[037] Cặp số: 76, 67
[038] Cặp số: 05, 50
[039] Cặp số: 46, 64
[040] Cặp số: 26, 62
[041] Cặp số: 35, 53
[042] Cặp số: 35, 53
[043] Cặp số: 34, 43
[044] Cặp số: 35, 53
[045] Cặp số: 50, 05
[046] Cặp số: 51, 15
[047] Cặp số: 26, 62
[048] Cặp số: 71, 17
[049] Cặp số: 49, 94
[050] Cặp số: 95, 59
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 3 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 3 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 5 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 3 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 3 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 4 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 3 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 1 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.