Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 45 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 6 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO An Giang
Cầu cũ 10 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 73, 37
[002] Cặp số: 42, 24
[003] Cặp số: 29, 92
[004] Cặp số: 53, 35
[005] Cặp số: 46, 64
[006] Cặp số: 59, 95
[007] Cặp số: 92, 29
[008] Cặp số: 33, 33
[009] Cặp số: 29, 92
[010] Cặp số: 79, 97
Cầu mới tạo 35 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[011] Cặp số: 82, 28
[012] Cặp số: 39, 93
[013] Cặp số: 36, 63
[014] Cặp số: 31, 13
[015] Cặp số: 38, 83
[016] Cặp số: 94, 49
[017] Cặp số: 62, 26
[018] Cặp số: 49, 94
[019] Cặp số: 47, 74
[020] Cặp số: 49, 94
[021] Cặp số: 95, 59
[022] Cặp số: 91, 19
[023] Cặp số: 97, 79
[024] Cặp số: 82, 28
[025] Cặp số: 87, 78
[026] Cặp số: 62, 26
[027] Cặp số: 67, 76
[028] Cặp số: 67, 76
[029] Cặp số: 66, 66
[030] Cặp số: 53, 35
[031] Cặp số: 26, 62
[032] Cặp số: 19, 91
[033] Cặp số: 12, 21
[034] Cặp số: 97, 79
[035] Cặp số: 78, 87
[036] Cặp số: 97, 79
[037] Cặp số: 38, 83
[038] Cặp số: 96, 69
[039] Cặp số: 97, 79
[040] Cặp số: 25, 52
[041] Cặp số: 57, 75
[042] Cặp số: 38, 83
[043] Cặp số: 28, 82
[044] Cặp số: 21, 12
[045] Cặp số: 87, 78
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 3 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 3 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 3 lần
Cặp số 31, 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 53, 35 xuất hiện 2 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 5 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.