Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 59 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 5 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Bình Thuận
Cầu cũ 11 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 05, 50
[002] Cặp số: 30, 03
[003] Cặp số: 32, 23
[004] Cặp số: 10, 01
[005] Cặp số: 10, 01
[006] Cặp số: 93, 39
[007] Cặp số: 92, 29
[008] Cặp số: 83, 38
[009] Cặp số: 54, 45
[010] Cặp số: 50, 05
[011] Cặp số: 02, 20
Cầu mới tạo 48 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[012] Cặp số: 83, 38
[013] Cặp số: 63, 36
[014] Cặp số: 62, 26
[015] Cặp số: 00, 00
[016] Cặp số: 05, 50
[017] Cặp số: 08, 80
[018] Cặp số: 05, 50
[019] Cặp số: 09, 90
[020] Cặp số: 03, 30
[021] Cặp số: 02, 20
[022] Cặp số: 04, 40
[023] Cặp số: 06, 60
[024] Cặp số: 31, 13
[025] Cặp số: 35, 53
[026] Cặp số: 12, 21
[027] Cặp số: 17, 71
[028] Cặp số: 17, 71
[029] Cặp số: 18, 81
[030] Cặp số: 13, 31
[031] Cặp số: 12, 21
[032] Cặp số: 13, 31
[033] Cặp số: 09, 90
[034] Cặp số: 02, 20
[035] Cặp số: 02, 20
[036] Cặp số: 16, 61
[037] Cặp số: 36, 63
[038] Cặp số: 02, 20
[039] Cặp số: 72, 27
[040] Cặp số: 73, 37
[041] Cặp số: 50, 05
[042] Cặp số: 57, 75
[043] Cặp số: 65, 56
[044] Cặp số: 03, 30
[045] Cặp số: 37, 73
[046] Cặp số: 38, 83
[047] Cặp số: 34, 43
[048] Cặp số: 32, 23
[049] Cặp số: 32, 23
[050] Cặp số: 70, 07
[051] Cặp số: 34, 43
[052] Cặp số: 24, 42
[053] Cặp số: 97, 79
[054] Cặp số: 86, 68
[055] Cặp số: 96, 69
[056] Cặp số: 22, 22
[057] Cặp số: 68, 86
[058] Cặp số: 82, 28
[059] Cặp số: 03, 30
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 5 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 4 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 5 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 1 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 10, 01 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 3 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 2 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 2 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 3 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.