Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 113 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 6 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Cần Thơ
Cầu cũ 31 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 23, 32
[002] Cặp số: 26, 62
[003] Cặp số: 09, 90
[004] Cặp số: 09, 90
[005] Cặp số: 59, 95
[006] Cặp số: 80, 08
[007] Cặp số: 59, 95
[008] Cặp số: 32, 23
[009] Cặp số: 37, 73
[010] Cặp số: 35, 53
[011] Cặp số: 49, 94
[012] Cặp số: 48, 84
[013] Cặp số: 25, 52
[014] Cặp số: 19, 91
[015] Cặp số: 11, 11
[016] Cặp số: 75, 57
[017] Cặp số: 18, 81
[018] Cặp số: 91, 19
[019] Cặp số: 49, 94
[020] Cặp số: 59, 95
[021] Cặp số: 55, 55
[022] Cặp số: 01, 10
[023] Cặp số: 08, 80
[024] Cặp số: 31, 13
[025] Cặp số: 91, 19
[026] Cặp số: 51, 15
[027] Cặp số: 68, 86
[028] Cặp số: 68, 86
[029] Cặp số: 91, 19
[030] Cặp số: 91, 19
[031] Cặp số: 96, 69
Cầu mới tạo 82 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[032] Cặp số: 21, 12
[033] Cặp số: 29, 92
[034] Cặp số: 63, 36
[035] Cặp số: 13, 31
[036] Cặp số: 15, 51
[037] Cặp số: 18, 81
[038] Cặp số: 12, 21
[039] Cặp số: 19, 91
[040] Cặp số: 59, 95
[041] Cặp số: 55, 55
[042] Cặp số: 57, 75
[043] Cặp số: 58, 85
[044] Cặp số: 55, 55
[045] Cặp số: 53, 35
[046] Cặp số: 01, 10
[047] Cặp số: 56, 65
[048] Cặp số: 35, 53
[049] Cặp số: 31, 13
[050] Cặp số: 47, 74
[051] Cặp số: 49, 94
[052] Cặp số: 49, 94
[053] Cặp số: 41, 14
[054] Cặp số: 23, 32
[055] Cặp số: 28, 82
[056] Cặp số: 17, 71
[057] Cặp số: 19, 91
[058] Cặp số: 11, 11
[059] Cặp số: 19, 91
[060] Cặp số: 18, 81
[061] Cặp số: 35, 53
[062] Cặp số: 66, 66
[063] Cặp số: 37, 73
[064] Cặp số: 30, 03
[065] Cặp số: 31, 13
[066] Cặp số: 17, 71
[067] Cặp số: 13, 31
[068] Cặp số: 71, 17
[069] Cặp số: 77, 77
[070] Cặp số: 58, 85
[071] Cặp số: 53, 35
[072] Cặp số: 81, 18
[073] Cặp số: 15, 51
[074] Cặp số: 12, 21
[075] Cặp số: 19, 91
[076] Cặp số: 16, 61
[077] Cặp số: 73, 37
[078] Cặp số: 39, 93
[079] Cặp số: 75, 57
[080] Cặp số: 71, 17
[081] Cặp số: 96, 69
[082] Cặp số: 95, 59
[083] Cặp số: 90, 09
[084] Cặp số: 50, 05
[085] Cặp số: 59, 95
[086] Cặp số: 56, 65
[087] Cặp số: 59, 95
[088] Cặp số: 79, 97
[089] Cặp số: 60, 06
[090] Cặp số: 66, 66
[091] Cặp số: 26, 62
[092] Cặp số: 83, 38
[093] Cặp số: 67, 76
[094] Cặp số: 03, 30
[095] Cặp số: 88, 88
[096] Cặp số: 82, 28
[097] Cặp số: 89, 98
[098] Cặp số: 85, 58
[099] Cặp số: 81, 18
[100] Cặp số: 88, 88
[101] Cặp số: 32, 23
[102] Cặp số: 39, 93
[103] Cặp số: 95, 59
[104] Cặp số: 98, 89
[105] Cặp số: 61, 16
[106] Cặp số: 69, 96
[107] Cặp số: 11, 11
[108] Cặp số: 19, 91
[109] Cặp số: 91, 19
[110] Cặp số: 91, 19
[111] Cặp số: 90, 09
[112] Cặp số: 69, 96
[113] Cặp số: 59, 95
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 4 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 3 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 3 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 5 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 4 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 5 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 12 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 4 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 5 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 4 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 3 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 3 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 3 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 9 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 2 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 4 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 2 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.