Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 68 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 6 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Đồng Tháp
Cầu cũ 23 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 46, 64
[002] Cặp số: 46, 64
[003] Cặp số: 71, 17
[004] Cặp số: 32, 23
[005] Cặp số: 76, 67
[006] Cặp số: 75, 57
[007] Cặp số: 16, 61
[008] Cặp số: 13, 31
[009] Cặp số: 66, 66
[010] Cặp số: 34, 43
[011] Cặp số: 60, 06
[012] Cặp số: 53, 35
[013] Cặp số: 94, 49
[014] Cặp số: 88, 88
[015] Cặp số: 84, 48
[016] Cặp số: 34, 43
[017] Cặp số: 54, 45
[018] Cặp số: 31, 13
[019] Cặp số: 80, 08
[020] Cặp số: 86, 68
[021] Cặp số: 46, 64
[022] Cặp số: 69, 96
[023] Cặp số: 36, 63
Cầu mới tạo 45 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[024] Cặp số: 58, 85
[025] Cặp số: 52, 25
[026] Cặp số: 40, 04
[027] Cặp số: 96, 69
[028] Cặp số: 97, 79
[029] Cặp số: 57, 75
[030] Cặp số: 59, 95
[031] Cặp số: 52, 25
[032] Cặp số: 04, 40
[033] Cặp số: 39, 93
[034] Cặp số: 71, 17
[035] Cặp số: 74, 47
[036] Cặp số: 74, 47
[037] Cặp số: 77, 77
[038] Cặp số: 94, 49
[039] Cặp số: 13, 31
[040] Cặp số: 43, 34
[041] Cặp số: 44, 44
[042] Cặp số: 62, 26
[043] Cặp số: 28, 82
[044] Cặp số: 64, 46
[045] Cặp số: 35, 53
[046] Cặp số: 85, 58
[047] Cặp số: 80, 08
[048] Cặp số: 88, 88
[049] Cặp số: 36, 63
[050] Cặp số: 36, 63
[051] Cặp số: 34, 43
[052] Cặp số: 19, 91
[053] Cặp số: 12, 21
[054] Cặp số: 14, 41
[055] Cặp số: 88, 88
[056] Cặp số: 82, 28
[057] Cặp số: 89, 98
[058] Cặp số: 87, 78
[059] Cặp số: 72, 27
[060] Cặp số: 44, 44
[061] Cặp số: 48, 84
[062] Cặp số: 01, 10
[063] Cặp số: 31, 13
[064] Cặp số: 33, 33
[065] Cặp số: 39, 93
[066] Cặp số: 22, 22
[067] Cặp số: 41, 14
[068] Cặp số: 49, 94
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 4 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 4 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 2 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 4 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 2 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 2 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 74, 47 xuất hiện 2 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 2 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 3 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.