Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 90 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 7 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Đồng Tháp
Cầu cũ 19 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 80, 08
[002] Cặp số: 94, 49
[003] Cặp số: 93, 39
[004] Cặp số: 92, 29
[005] Cặp số: 90, 09
[006] Cặp số: 95, 59
[007] Cặp số: 19, 91
[008] Cặp số: 03, 30
[009] Cặp số: 76, 67
[010] Cặp số: 20, 02
[011] Cặp số: 25, 52
[012] Cặp số: 02, 20
[013] Cặp số: 07, 70
[014] Cặp số: 24, 42
[015] Cặp số: 24, 42
[016] Cặp số: 00, 00
[017] Cặp số: 37, 73
[018] Cặp số: 23, 32
[019] Cặp số: 72, 27
Cầu mới tạo 71 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[020] Cặp số: 48, 84
[021] Cặp số: 42, 24
[022] Cặp số: 40, 04
[023] Cặp số: 47, 74
[024] Cặp số: 41, 14
[025] Cặp số: 38, 83
[026] Cặp số: 34, 43
[027] Cặp số: 44, 44
[028] Cặp số: 45, 54
[029] Cặp số: 95, 59
[030] Cặp số: 98, 89
[031] Cặp số: 97, 79
[032] Cặp số: 63, 36
[033] Cặp số: 62, 26
[034] Cặp số: 64, 46
[035] Cặp số: 64, 46
[036] Cặp số: 63, 36
[037] Cặp số: 62, 26
[038] Cặp số: 64, 46
[039] Cặp số: 62, 26
[040] Cặp số: 16, 61
[041] Cặp số: 81, 18
[042] Cặp số: 82, 28
[043] Cặp số: 03, 30
[044] Cặp số: 02, 20
[045] Cặp số: 07, 70
[046] Cặp số: 27, 72
[047] Cặp số: 73, 37
[048] Cặp số: 73, 37
[049] Cặp số: 72, 27
[050] Cặp số: 64, 46
[051] Cặp số: 65, 56
[052] Cặp số: 93, 39
[053] Cặp số: 93, 39
[054] Cặp số: 92, 29
[055] Cặp số: 96, 69
[056] Cặp số: 37, 73
[057] Cặp số: 21, 12
[058] Cặp số: 26, 62
[059] Cặp số: 24, 42
[060] Cặp số: 24, 42
[061] Cặp số: 50, 05
[062] Cặp số: 21, 12
[063] Cặp số: 33, 33
[064] Cặp số: 39, 93
[065] Cặp số: 30, 03
[066] Cặp số: 35, 53
[067] Cặp số: 14, 41
[068] Cặp số: 11, 11
[069] Cặp số: 13, 31
[070] Cặp số: 80, 08
[071] Cặp số: 93, 39
[072] Cặp số: 67, 76
[073] Cặp số: 07, 70
[074] Cặp số: 42, 24
[075] Cặp số: 45, 54
[076] Cặp số: 63, 36
[077] Cặp số: 62, 26
[078] Cặp số: 12, 21
[079] Cặp số: 04, 40
[080] Cặp số: 17, 71
[081] Cặp số: 21, 12
[082] Cặp số: 41, 14
[083] Cặp số: 49, 94
[084] Cặp số: 41, 14
[085] Cặp số: 24, 42
[086] Cặp số: 47, 74
[087] Cặp số: 46, 64
[088] Cặp số: 75, 57
[089] Cặp số: 15, 51
[090] Cặp số: 53, 35
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 3 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 3 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 4 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 4 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 1 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 7 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 5 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 3 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 4 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 5 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 2 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 5 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 2 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 3 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 2 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 2 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 2 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.