Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Thống kê kết quả 2 số cuối lâu về nhất của Bình Định.
   Chọn tỉnh:
Biên độ gan: (nhập số ngày)
 
Dữ liệu được thống kê dựa trên KBXS MB từ 01/01/2009 đến nay
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 03 ra ngày: 05/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 06 ra ngày: 31/08/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày
Cặp số 12 ra ngày: 10/08/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 15 ra ngày: 17/08/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 22 ngày
Cặp số 19 ra ngày: 12/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 20 ra ngày: 02/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 22 ra ngày: 21/09/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 24 ra ngày: 26/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 32 ra ngày: 05/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 40 ra ngày: 02/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 41 ra ngày: 03/08/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 24 ngày
Cặp số 43 ra ngày: 02/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 51 ra ngày: 02/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 57 ra ngày: 02/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 58 ra ngày: 07/09/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Cặp số 63 ra ngày: 09/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 70 ra ngày: 12/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 72 ra ngày: 05/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 74 ra ngày: 26/10/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 87 ra ngày: 09/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 96 ra ngày: 09/11/2017 - đến 18/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 24 27 22 25 23 24 27 24 29 42 55 23 15 30 28 30 53 17 22
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 27 15 37 26 28 24 34 27 28 19 31 22 37 18 20 49 21 24 21 17
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 25 24 22 32 19 33 19 26 52 17 53 29 35 30 19 26 27 27 19 14
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 30 20 20 38 26 23 23 23 26 18 30 24 29 27 30 33 24 26 23
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 24 19 22 18 33 28 18 30 23 20 17 25 25 28 37 34 25 38 18 31
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.