Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018

2 số cuối:71,17,83,67,18,90,55,15,37,79,10,50,54,12,48,91,01,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
535671
Giải nhất
41117
Giải nhì
90783
Giải ba
36267
10718
Giải tư
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
Giải năm
9254
Giải sáu
7212
0448
1691
Giải bẩy
701
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7 8 5 0 2

7 5
8
5 0 4
7
9
3
0 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2018

2 số cuối:44,96,35,60,38,27,94,83,49,25,37,94,82,41,64,52,94,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
538244
Giải nhất
18496
Giải nhì
27735
Giải ba
99860
82638
Giải tư
37327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
Giải năm
8482
Giải sáu
2841
8664
5452
Giải bẩy
494
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7 5
5 8 7
9 1
2 0
0 4

3 2
6 4 4 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:32,72,67,76,53,37,11,76,33,39,62,70,22,40,11,07,26,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
947932
Giải nhất
78472
Giải nhì
46767
Giải ba
71776
06553
Giải tư
82737
95911
48176
18933
46339
44862
09770
Giải năm
7422
Giải sáu
2740
5311
2207
Giải bẩy
926
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 1
2 6
7 3 9 4
0
3
7 2
2 6 6 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:33,80,00,17,75,37,58,82,82,56,71,58,59,54,05,97,77,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
009233
Giải nhất
49580
Giải nhì
00700
Giải ba
42017
94975
Giải tư
84537
45658
09582
15982
00856
46171
75958
Giải năm
9559
Giải sáu
2754
7105
8697
Giải bẩy
977
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6
7

7

8 6 8 9 4

5 1 7
0 2 2
7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:48,46,44,38,37,68,89,78,30,54,66,96,70,11,02,62,75,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
701748
Giải nhất
06146
Giải nhì
79744
Giải ba
46138
90537
Giải tư
73468
14589
79278
56030
05854
47066
15896
Giải năm
1670
Giải sáu
4711
6102
2362
Giải bẩy
975
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
1

8 7 0
6 4
4
8 6 2
8 0 5
9
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:14,51,42,93,71,43,25,86,78,98,42,27,88,30,18,58,20,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
114314
Giải nhất
05951
Giải nhì
40342
Giải ba
15493
52771
Giải tư
43643
51325
91686
92878
52498
94242
70027
Giải năm
0988
Giải sáu
1430
4618
7658
Giải bẩy
320
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
5 7 0
0 4
2 3 2
1 8

1 8
6 8
3 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:73,16,23,37,44,16,85,84,31,44,98,78,83,87,30,48,61,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
190873
Giải nhất
02016
Giải nhì
11023
Giải ba
99837
61544
Giải tư
65816
92085
55384
16831
34544
68898
90978
Giải năm
7583
Giải sáu
2387
5330
0448
Giải bẩy
061
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 6 7
3
7 1 0
4 4 8

1
8
5 4 3 7
8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:71,61,30,17,39,65,92,37,53,39,92,29,66,77,04,41,43,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
914971
Giải nhất
30961
Giải nhì
36730
Giải ba
82617
37839
Giải tư
15565
69492
31237
79453
62639
56592
59729
Giải năm
5466
Giải sáu
6277
7004
1041
Giải bẩy
243
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
7
9
0 9 7 9
1 3
3
1 5 6
7

2 2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:86,47,53,96,35,55,81,58,09,86,78,85,09,10,56,46,67,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
028786
Giải nhất
77847
Giải nhì
49153
Giải ba
03096
02135
Giải tư
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
Giải năm
7809
Giải sáu
6410
8856
5746
Giải bẩy
267
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
0

5
7 6
3 5 8 6
7 7
8
1 6 5
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:28,89,49,17,96,85,01,28,20,29,23,57,98,31,51,16,77,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
368528
Giải nhất
54689
Giải nhì
97049
Giải ba
78717
82496
Giải tư
75185
49501
51528
76320
19029
07623
16457
Giải năm
1198
Giải sáu
9831
4351
4716
Giải bẩy
477
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7 6
8 0 9 3
1
9
7 1 8

7
9 5
6 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:41,20,14,86,39,29,00,21,73,93,61,03,19,14,31,71,53,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
741741
Giải nhất
74920
Giải nhì
35014
Giải ba
90286
05739
Giải tư
55429
69100
87021
55973
09893
14561
30803
Giải năm
7619
Giải sáu
0014
8331
3371
Giải bẩy
653
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
4 9 4
0 9 1 4
9 1

3
1
3 1
6
3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:98,82,91,64,61,92,60,24,99,07,48,92,48,32,30,97,91,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
620098
Giải nhất
85082
Giải nhì
48891
Giải ba
02364
48761
Giải tư
62892
18560
16424
66799
84607
99448
67592
Giải năm
4948
Giải sáu
5732
4730
1697
Giải bẩy
791
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

4
2 0
8 8

4 1 0
6
2
1 2 9 2 7 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:59,91,99,87,63,62,64,24,23,34,41,48,31,96,14,17,58,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
278959
Giải nhất
15291
Giải nhì
65299
Giải ba
85987
27663
Giải tư
43862
78464
18724
89223
65234
85141
03948
Giải năm
5231
Giải sáu
9296
8814
6617
Giải bẩy
358
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 7 0
4 3
4 1
1 8
8
3 2 4

7
1 9 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:03,53,70,58,00,46,82,49,19,15,98,21,09,97,80,59,66,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
237503
Giải nhất
86353
Giải nhì
81270
Giải ba
77458
63000
Giải tư
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải năm
8809
Giải sáu
0497
4880
1759
Giải bẩy
466
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
9 5
1

6 9
3 8 9
6
0
2 0 6
8 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:08,60,48,99,91,18,64,64,36,29,36,39,46,04,90,32,73,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
897608
Giải nhất
13460
Giải nhì
59648
Giải ba
35399
03191
Giải tư
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
Giải năm
1446
Giải sáu
3504
9590
9032
Giải bẩy
273
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
9 9
6 6 9 2
8 6

0 4 4
3

9 1 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:16,18,87,40,20,84,17,25,73,00,86,33,53,16,28,11,35,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
571816
Giải nhất
72118
Giải nhì
82487
Giải ba
60240
81020
Giải tư
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
Giải năm
7853
Giải sáu
2316
7328
0811
Giải bẩy
635
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 7 6 1
0 5 8
3 5
0
3

3
7 4 6
5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:35,44,63,86,88,54,39,39,20,52,79,29,75,06,58,38,97,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
799935
Giải nhất
55844
Giải nhì
74263
Giải ba
74086
53888
Giải tư
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
Giải năm
3775
Giải sáu
6406
3258
4738
Giải bẩy
897
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

0 9 2
9 9 8
4
4 2 8
3
9 5
6 8
7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:51,38,99,23,27,00,19,07,16,03,65,62,78,37,38,22,34,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
611651
Giải nhất
59238
Giải nhì
59499
Giải ba
16523
55327
Giải tư
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
Giải năm
4978
Giải sáu
4537
9538
6322
Giải bẩy
634
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 3
9 6
3 7 2
8 7 8 4


5 2
8

9 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:10,86,35,70,24,97,86,87,05,04,74,81,27,46,25,31,16,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
084010
Giải nhất
03286
Giải nhì
39135
Giải ba
49370
02024
Giải tư
59097
70886
27487
45305
98704
00574
28481
Giải năm
7327
Giải sáu
5346
8625
5631
Giải bẩy
816
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
6 3
4 7 5
5 1
6


0 4
6 6 7 1
7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:78,91,79,17,43,77,99,41,28,43,62,80,89,47,61,64,67,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
182278
Giải nhất
23491
Giải nhì
96579
Giải ba
22117
87543
Giải tư
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
Giải năm
8089
Giải sáu
0747
0761
8864
Giải bẩy
767
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
8 7

3 1 3 7

2 1 4 7
9 7
0 9
1 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:04,44,23,58,87,47,20,42,68,43,40,87,63,51,16,34,00,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
210404
Giải nhất
66644
Giải nhì
55223
Giải ba
81458
08187
Giải tư
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
Giải năm
4563
Giải sáu
5351
8616
3934
Giải bẩy
000
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6
3 0
4
4 7 2 3 0
8 1
8 3 9

7 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:37,31,20,73,92,30,58,41,51,12,81,69,31,77,12,31,77,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
748437
Giải nhất
01431
Giải nhì
64120
Giải ba
52473
44992
Giải tư
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
Giải năm
6931
Giải sáu
2077
7512
3631
Giải bẩy
277
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2
0
1 0 1 1
1
8 1 6
9
3 7 7
1
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:25,75,07,18,68,75,96,46,14,81,27,17,77,19,59,61,67,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
097325
Giải nhất
53875
Giải nhì
72007
Giải ba
73718
34768
Giải tư
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
Giải năm
8677
Giải sáu
7819
8159
1961
Giải bẩy
467
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
8 4 7 9
7

6
9 4
8 1 7
5 5 7
1
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:30,45,16,16,90,70,14,21,28,60,73,45,46,78,50,47,01,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
635930
Giải nhất
20645
Giải nhì
47516
Giải ba
31316
36190
Giải tư
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
Giải năm
5246
Giải sáu
6478
5650
6247
Giải bẩy
501
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 6 4 2
1 8

5 5 6 7
0
0
0 3 8

0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:21,12,87,80,48,21,95,08,19,90,26,71,91,17,54,25,90,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
321621
Giải nhất
36112
Giải nhì
38487
Giải ba
95080
75348
Giải tư
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
Giải năm
3591
Giải sáu
1917
7054
2925
Giải bẩy
790
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 9 7
1 6 5

8
4

1 2
7 0
5 0 1 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:19,31,99,44,67,96,60,09,45,87,44,13,25,34,54,53,16,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789219
Giải nhất
52031
Giải nhì
57299
Giải ba
80944
40767
Giải tư
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
Giải năm
8725
Giải sáu
1134
2354
9253
Giải bẩy
616
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 6
5
1 4
4 5 4
4 3 6
7 0

7
9 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:82,85,13,59,78,34,62,54,51,84,54,58,42,11,94,12,55,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
444882
Giải nhất
81485
Giải nhì
42213
Giải ba
05359
49178
Giải tư
35934
50062
39054
14351
13884
47654
51258
Giải năm
3242
Giải sáu
9511
8994
3112
Giải bẩy
255
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 1 2

4
2 4
9 4 1 4 8 5
2
8
5 4
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:55,45,22,09,33,09,60,80,18,42,39,61,15,17,81,13,73,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
750555
Giải nhất
98745
Giải nhì
89522
Giải ba
28209
02433
Giải tư
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
Giải năm
2815
Giải sáu
0017
9581
7113
Giải bẩy
273
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
8 5 7 3
2
3 9
5 2

0 1
3
0 1 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:71,77,84,78,67,12,61,91,54,20,60,45,65,61,53,49,01,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
329471
Giải nhất
47977
Giải nhì
76484
Giải ba
78978
56667
Giải tư
84912
17361
43891
13154
14820
25960
18745
Giải năm
0365
Giải sáu
0661
3553
9249
Giải bẩy
801
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 0
0

5 9
4 3
7 1 0 5 1
7 8
4
1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:99,28,95,44,72,53,30,85,55,52,10,07,06,30,76,80,28,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789899
Giải nhất
22428
Giải nhì
20995
Giải ba
29044
80972
Giải tư
15753
56530
97985
97855
01952
22710
32007
Giải năm
1106
Giải sáu
1730
4576
9780
Giải bẩy
528
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6
0
8 8
0 0
4
3 5 2 0

2 6
5 0
5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:74,99,33,73,04,14,82,49,20,58,82,83,96,62,37,92,78,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
488674
Giải nhất
21799
Giải nhì
35333
Giải ba
98773
90804
Giải tư
15514
39382
02049
17220
04558
25582
44983
Giải năm
9996
Giải sáu
3662
5537
2292
Giải bẩy
478
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4
0
3 7 1
9
8
2
3 8
2 2 3
9 6 2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:04,43,32,46,31,61,03,21,65,48,47,83,71,81,60,39,67,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
610804
Giải nhất
82343
Giải nhì
66232
Giải ba
92446
39531
Giải tư
17561
72003
82621
55165
77948
16947
90883
Giải năm
6771
Giải sáu
9081
3360
5739
Giải bẩy
567
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4

1
2 1 9
3 6 8 7

1 5 0 7
1
3 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:27,80,83,40,16,42,01,38,33,78,04,99,22,52,46,95,17,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443127
Giải nhất
84780
Giải nhì
69083
Giải ba
35940
20916
Giải tư
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
Giải năm
5022
Giải sáu
7752
5846
9295
Giải bẩy
317
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
6 7
2 8
8 3
0 2 6
2

8
0 3
9 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:78,01,95,25,15,77,78,85,28,08,53,17,49,00,42,64,39,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
668378
Giải nhất
88901
Giải nhì
17995
Giải ba
02725
47515
Giải tư
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
Giải năm
9449
Giải sáu
4600
5242
9564
Giải bẩy
539
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 0
5 7
5 8
9
9 2
3
4
7 8
5 9
5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:29,10,63,10,93,93,92,39,23,20,20,28,14,46,79,28,25,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
285929
Giải nhất
40010
Giải nhì
54263
Giải ba
27010
83393
Giải tư
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
Giải năm
0214
Giải sáu
8646
2579
7028
Giải bẩy
125
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 4
3 0 0 8 8 5
9
6

3
9

3 3 2 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:38,60,36,48,06,31,66,67,39,66,52,36,39,73,16,96,64,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
714038
Giải nhất
21660
Giải nhì
44136
Giải ba
04048
18206
Giải tư
75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
Giải năm
6239
Giải sáu
1673
8516
7496
Giải bẩy
564
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6

6 1 9 6 9 0
8
2
0 6 7 6 4
3

6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:12,70,59,14,77,80,06,44,12,35,82,54,32,60,18,51,35,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
807812
Giải nhất
15570
Giải nhì
88759
Giải ba
24814
12877
Giải tư
18980
35406
44044
98812
93935
13482
80554
Giải năm
8032
Giải sáu
5060
6618
1851
Giải bẩy
235
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 2 8

5 2 5
4
9 4 1
0
0 7
0 2 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:86,61,66,50,83,25,52,46,58,21,22,56,86,95,87,64,70,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
368886
Giải nhất
28761
Giải nhì
48866
Giải ba
06650
16283
Giải tư
46525
56552
76946
39058
40421
10822
18356
Giải năm
5186
Giải sáu
1795
4387
4364
Giải bẩy
470
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

5 1 2

6
0 2 8 6
1 6 4
0
3 6 7
5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:64,85,23,81,28,38,79,10,83,37,67,55,94,62,37,89,42,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
307364
Giải nhất
98685
Giải nhì
22523
Giải ba
08281
90428
Giải tư
56838
55079
15310
49683
42337
75967
40555
Giải năm
0594
Giải sáu
6762
6437
0989
Giải bẩy
842
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
3 8
8 7 7 0
2
5
7 2
9
5 1 3 9
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:80,23,66,97,05,54,62,80,69,81,82,93,59,28,47,67,53,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
037380
Giải nhất
58123
Giải nhì
92966
Giải ba
40797
65705
Giải tư
02054
88162
67280
46169
56181
76082
57393
Giải năm
3259
Giải sáu
3428
1847
2367
Giải bẩy
053
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6
3 8

7
4 9 3
6 2 9 7

0 1 2
7 3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:50,01,36,69,27,37,64,92,84,50,54,78,05,44,86,27,09,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
291850
Giải nhất
92301
Giải nhì
97236
Giải ba
93369
86327
Giải tư
86837
44864
26092
46484
85650
63254
44078
Giải năm
8305
Giải sáu
2944
0886
5127
Giải bẩy
509
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 9

7 7
6 7 3
4
0 4
9 4
8
4 6
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:55,78,05,94,98,81,09,79,23,21,60,02,95,71,64,56,08,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
937555
Giải nhất
81278
Giải nhì
74805
Giải ba
26194
50098
Giải tư
84281
31609
89979
47223
34521
85060
11002
Giải năm
0595
Giải sáu
3471
2864
4056
Giải bẩy
008
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9 2 8 4

3 1


6
0 4
8 9 1
1
4 8 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:27,10,95,26,99,77,90,18,52,98,90,73,82,00,39,60,38,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
583027
Giải nhất
83710
Giải nhì
05995
Giải ba
71626
05299
Giải tư
16277
00090
27618
74352
63698
44890
63073
Giải năm
3882
Giải sáu
6800
5039
8860
Giải bẩy
238
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 8 3
6
9 8

2
0
7 3
2
5 9 0 8 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:99,95,50,61,94,79,69,07,11,75,29,29,59,61,84,31,37,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
649099
Giải nhất
72095
Giải nhì
13050
Giải ba
33161
55494
Giải tư
26479
91769
01907
24411
26075
70829
89329
Giải năm
7959
Giải sáu
0361
3284
9231
Giải bẩy
637
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 3
9 9
1 7

0 9
1 9 1
9 5
4
5 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:14,73,49,59,50,60,37,84,01,45,27,36,75,04,78,46,34,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
581114
Giải nhất
29773
Giải nhì
72449
Giải ba
10559
30050
Giải tư
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
Giải năm
8975
Giải sáu
5104
2278
0546
Giải bẩy
434
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4

7
7 6 4 7
9 5 6
9 0
0
3 5 8
4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:60,88,07,60,49,68,54,91,25,65,82,92,75,53,09,91,05,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
808960
Giải nhất
75488
Giải nhì
84007
Giải ba
88760
41449
Giải tư
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
Giải năm
3375
Giải sáu
3753
8809
0891
Giải bẩy
805
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9 5

5

9
4 3
0 8 5 6
5
8 2
1 2 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:33,37,98,89,04,93,54,88,36,28,04,16,67,17,80,53,48,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
522633
Giải nhất
26637
Giải nhì
10698
Giải ba
75589
13204
Giải tư
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
Giải năm
0567
Giải sáu
4117
3680
1053
Giải bẩy
648
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
6 7
8
7 6
8
4 3
7
5
9 8 0
8 3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:65,31,56,08,01,50,91,25,36,01,35,50,16,76,48,30,38,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
794265
Giải nhất
11531
Giải nhì
72756
Giải ba
93408
58401
Giải tư
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
Giải năm
1816
Giải sáu
9676
0848
4730
Giải bẩy
938
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1 1
6
5
1 6 5 0 8
8
6 0 0
6
6

1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:96,38,45,69,01,62,98,88,94,36,01,87,10,63,44,04,27,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
652096
Giải nhất
56438
Giải nhì
89345
Giải ba
33669
80701
Giải tư
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
Giải năm
4910
Giải sáu
8963
9844
0904
Giải bẩy
227
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4
0 3
7
8 6
5 4

9 2 3

8 7
8 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:43,23,61,40,57,14,33,99,14,48,09,80,51,02,30,87,79,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
753343
Giải nhất
60123
Giải nhì
47561
Giải ba
89840
52757
Giải tư
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
Giải năm
9851
Giải sáu
4202
9830
0087
Giải bẩy
879
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2
4 4
3 0
3 0
0 8
7 1
1
9
0 7
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:74,91,49,04,43,38,24,50,46,27,85,45,48,28,14,61,21,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
872674
Giải nhất
83091
Giải nhì
87149
Giải ba
34904
36643
Giải tư
06238
48024
76650
22146
85027
17985
60345
Giải năm
3248
Giải sáu
8428
7814
5361
Giải bẩy
721
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4
4 7 8 1
8
9 3 6 5 8
0
1

5 0
1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:88,60,96,74,95,74,66,80,99,83,86,10,08,83,05,02,96,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
322588
Giải nhất
11660
Giải nhì
36196
Giải ba
32074
41495
Giải tư
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
Giải năm
4108
Giải sáu
5383
1905
9002
Giải bẩy
896
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5 2
0
0 6 1
4 4
0 3 6 3
6 5 9 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:87,47,47,39,93,66,53,01,19,73,70,25,34,28,53,19,85,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
010387
Giải nhất
22047
Giải nhì
43147
Giải ba
56339
35293
Giải tư
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
Giải năm
4134
Giải sáu
7028
8953
9619
Giải bẩy
685
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9 9
5 8
9 4
7 7
3 3
6
3 0
5
3 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:35,56,99,09,88,48,93,94,56,44,35,72,30,11,03,29,28,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
219735
Giải nhất
68556
Giải nhì
69899
Giải ba
25009
23188
Giải tư
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
Giải năm
2430
Giải sáu
5611
1903
8229
Giải bẩy
628
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
1
9 8
5 0 2
8 4
6 6

2
8
9 3 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:34,75,86,62,60,32,37,76,63,52,50,77,46,91,50,78,78,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
982134
Giải nhất
95375
Giải nhì
62586
Giải ba
20362
06960
Giải tư
56032
01837
48176
07663
84152
03050
39077
Giải năm
6846
Giải sáu
7091
5150
0478
Giải bẩy
478
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít2 7
6
2 0 0
2 0 3
5 6 7 8 8
6 0
1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:68,79,85,27,84,44,50,77,68,62,18,35,43,78,22,59,29,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
924868
Giải nhất
99779
Giải nhì
80185
Giải ba
69127
90884
Giải tư
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
Giải năm
0843
Giải sáu
2578
8522
7059
Giải bẩy
929
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
7 2 9
5
4 3
0 9
8 2
9 7 8
5 4
8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:00,95,91,16,59,93,17,78,04,21,95,99,27,07,81,16,74,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
101900
Giải nhất
76295
Giải nhì
92091
Giải ba
80416
03859
Giải tư
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
Giải năm
9127
Giải sáu
4107
5381
1316
Giải bẩy
574
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
6 7 6
1 7


9

8 4 3
1
5 1 3 5 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:71,08,80,56,93,43,44,72,49,63,35,44,40,67,36,58,71,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
772371
Giải nhất
59408
Giải nhì
01980
Giải ba
11756
89393
Giải tư
75243
18744
33372
68349
51163
45235
37844
Giải năm
5840
Giải sáu
6867
1536
1658
Giải bẩy
071
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

0
5 6
3 4 9 4 0
6 8
3 7
2 1
0
3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:96,58,55,38,38,67,59,21,10,93,06,84,10,69,68,59,90,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
349596
Giải nhất
17958
Giải nhì
82055
Giải ba
61438
23738
Giải tư
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
Giải năm
8410
Giải sáu
5569
7368
9959
Giải bẩy
090
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 0
1
8 8

8 5 9 9
7 9 8

4 3
3 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:36,25,50,96,72,80,40,76,59,71,20,70,90,79,52,33,43,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
601136
Giải nhất
16025
Giải nhì
07050
Giải ba
90896
38472
Giải tư
22180
77040
06276
40259
75571
26020
50970
Giải năm
5290
Giải sáu
5479
3952
7133
Giải bẩy
843
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 0
3 3
0 3
0 9 2

2 6 1 0 9
0
6 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:71,68,83,81,67,54,81,15,24,52,70,48,47,46,75,29,67,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
351771
Giải nhất
51068
Giải nhì
62683
Giải ba
52581
30467
Giải tư
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
Giải năm
0947
Giải sáu
0846
0975
1029
Giải bẩy
167
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
4 9

8 7 6 7
4 2
8 7 7
0 5
3 1 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:10,68,42,64,22,64,81,15,12,98,56,37,14,89,73,30,49,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
199910
Giải nhất
65968
Giải nhì
92842
Giải ba
63464
95922
Giải tư
72464
30381
60615
46512
45398
92556
87137
Giải năm
7914
Giải sáu
2989
9773
1430
Giải bẩy
449
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 2 4 3
2
7 0
2 9
6
8 4 4
3
1 9
8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:41,65,48,07,48,26,91,47,52,26,27,81,66,65,74,47,64,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
295341
Giải nhất
60065
Giải nhì
75448
Giải ba
46607
71548
Giải tư
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
Giải năm
8566
Giải sáu
5765
3374
5247
Giải bẩy
164
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

6 6 7

8 8 7 7
2 2
5 6 5 4
4
1
1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:84,08,04,09,63,28,64,77,00,99,40,33,72,19,17,59,58,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
658884
Giải nhất
35908
Giải nhì
19404
Giải ba
61609
74563
Giải tư
92328
67664
31377
14800
32199
54740
55033
Giải năm
5572
Giải sáu
4219
2417
8459
Giải bẩy
958
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 9 0
9 7 3
8
3
0
9 8
3 4
7 2

9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:47,74,08,26,96,94,23,21,11,28,93,92,36,80,95,95,01,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
193947
Giải nhất
31074
Giải nhì
93808
Giải ba
33826
98696
Giải tư
90994
86623
13021
14611
03328
43093
66792
Giải năm
8136
Giải sáu
0580
1295
7095
Giải bẩy
901
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
1
6 3 1 8
6
6


4
0
6 4 3 2 5 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:82,82,19,95,22,80,47,75,73,34,93,34,33,64,52,24,14,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
396582
Giải nhất
73982
Giải nhì
48019
Giải ba
61195
26022
Giải tư
20480
60847
64675
04773
62534
61793
85034
Giải năm
0533
Giải sáu
2364
6152
2324
Giải bẩy
514
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 4
2 4
4 4 3
7
2
4
5 3 7
2 0
5 3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:37,34,18,07,49,84,21,49,00,46,99,38,70,47,70,78,67,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015237
Giải nhất
13034
Giải nhì
65718
Giải ba
53107
86049
Giải tư
27684
00621
92749
00400
63946
96399
62038
Giải năm
1470
Giải sáu
4847
4870
0478
Giải bẩy
767
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0
8
1
4 8
9 9 6 7
0
7
0 0 8
4
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:81,80,28,95,91,90,50,79,13,18,90,11,53,62,47,47,94,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
255481
Giải nhất
88480
Giải nhì
00228
Giải ba
31595
72291
Giải tư
95890
00650
02279
09113
18018
91490
68911
Giải năm
7953
Giải sáu
8162
4247
8647
Giải bẩy
394
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8 1
8

7 7
0 3 6
2
9
0
5 1 0 0 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:28,63,16,58,86,87,07,56,08,83,72,24,95,28,40,06,19,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
260828
Giải nhất
53763
Giải nhì
23016
Giải ba
12258
01486
Giải tư
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
Giải năm
2495
Giải sáu
7228
3640
7406
Giải bẩy
719
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8 6
6 9
4 8
6
0
8 6
3
2
6 7 3
5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:81,62,60,07,68,40,29,46,48,72,15,48,18,66,26,04,39,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
696581
Giải nhất
70562
Giải nhì
80060
Giải ba
03168
07107
Giải tư
27348
39315
62372
27748
47046
97729
00540
Giải năm
3418
Giải sáu
9204
3026
4266
Giải bẩy
639
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4
5 8
9 6
9
0 6 8 8

2 0 8 6 0
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:68,11,00,88,31,92,92,06,90,60,38,18,89,57,88,47,277,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
358684
Giải nhất
61211
Giải nhì
01700
Giải ba
93388
89731
Giải tư
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
Giải năm
3589
Giải sáu
6257
3288
6547
Giải bẩy
277
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
1 8
7
1 8
7 1
7
0

8 9 8
2 2 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:81,62,60,07,68,40,29,46,48,72,15,48,18,66,26,04,39,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
696581
Giải nhất
70562
Giải nhì
80060
Giải ba
03168
07107
Giải tư
27348
39315
62372
27748
47046
97729
00540
Giải năm
3418
Giải sáu
9204
3026
4266
Giải bẩy
639
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4
5 8
9 6
9
0 6 8 8

2 0 8 6 0
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:55,13,37,83,30,19,78,23,71,08,08,01,70,79,89,71,77,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
677855
Giải nhất
83213
Giải nhì
03337
Giải ba
93530
01883
Giải tư
27901
11308
67508
77571
30023
07478
99919
Giải năm
9770
Giải sáu
3071
3989
7279
Giải bẩy
077
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 1
3 9
3
7 08 1 0 9 1 7 5
3 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:94,92,14,86,13,56,38,74,36,68,17,29,30,22,46,38,20,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
984394
Giải nhất
89592
Giải nhì
61314
Giải ba
59713
99886
Giải tư
80429
56917
75468
95936
36174
35938
56256
Giải năm
6830
Giải sáu
9638
8446
9622
Giải bẩy
720
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 3 7
9 2 0
8 6 0 8
6
6
8
4
6
2 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:16,62,74,39,04,83,62,06,75,01,20,54,78,02,63,87,56,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
898716
Giải nhất
43762
Giải nhì
70674
Giải ba
57704
11239
Giải tư
13954
04720
50901
58075
74806
25462
81283
Giải năm
9878
Giải sáu
3287
2863
1902
Giải bẩy
056
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 1 2

0
9

4 6 0
2 2 3
4 5 8
3 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:05,36,62,63,51,11,34,12,63,22,29,24,53,80,57,20,15,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
368205
Giải nhất
90036
Giải nhì
52662
Giải ba
41851
80263
Giải tư
44024
00829
58222
00863
96612
74434
07911
Giải năm
9853
Giải sáu
6020
7857
2080
Giải bẩy
915
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 5
2 9 4 0
6 4 4

1 3 7
2 3 3

0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:72,67,30,37,39,74,89,49,85,00,34,68,79,84,61,35,03,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
604472
Giải nhất
17367
Giải nhì
94130
Giải ba
10339
37637
Giải tư
30268
26734
55300
67585
54849
20989
21974
Giải năm
6679
Giải sáu
1735
2561
6084
Giải bẩy
603
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
2

0 7 9 4 5
9

7 8 1
4 9
9 5 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:16,21,56,74,80,06,31,84,59,08,87,60,33,34,70,12,56,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
322416
Giải nhất
02621
Giải nhì
48656
Giải ba
08880
58274
Giải tư
99260
38887
36408
41959
40384
84931
02906
Giải năm
4733
Giải sáu
3312
0670
7434
Giải bẩy
856
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
2
1
1 3 4
4
6 9 6
0
4 0
0 4 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:57,28,61,41,51,55,09,00,53,93,74,20,86,58,06,95,30,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
664157
Giải nhất
84628
Giải nhì
94761
Giải ba
32851
22941
Giải tư
08820
00374
60693
88053
70500
81909
70355
Giải năm
0886
Giải sáu
4395
4906
9958
Giải bẩy
330
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0 6

8 0
0
1
1 5 3 8
1
4
6
3 5 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:52,08,56,25,21,20,77,02,67,61,92,98,68,70,19,41,02,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
513252
Giải nhất
58808
Giải nhì
36156
Giải ba
12321
73625
Giải tư
44898
18692
38861
85567
50202
43777
84120
Giải năm
1768
Giải sáu
6541
2719
3270
Giải bẩy
802
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2 2
9
5 1 0

1
6
7 1 8
7 0 6

2 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:24,71,53,49,68,61,37,98,59,89,20,75,39,92,61,70,98,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
405324
Giải nhất
35571
Giải nhì
03553
Giải ba
28968
06549
Giải tư
20275
30720
09889
85559
23598
88737
68261
Giải năm
7539
Giải sáu
7370
4961
7092
Giải bẩy
098
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
7 9
9
3 9 4
8 1 1
1 5 0
9
8 2 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:09,59,36,90,64,98,90,14,99,31,39,64,77,76,68,49,26,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
584509
Giải nhất
21659
Giải nhì
45036
Giải ba
74264
71290
Giải tư
56064
92239
69631
39999
37614
92790
33798
Giải năm
7177
Giải sáu
0449
2268
2076
Giải bẩy
726
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
6
6 1 9
9
9
4 4 8
7 6

0 8 0 9 0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:50,04,97,28,14,29,48,41,27,80,79,54,01,75,23,87,00,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
966450
Giải nhất
20604
Giải nhì
65797
Giải ba
29414
15528
Giải tư
30954
85679
77580
81127
08341
86248
44329
Giải năm
6601
Giải sáu
5187
6123
0375
Giải bẩy
800
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1 0
4
8 9 7 3

8 1
4
6
9 5
0 7
7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:93,85,37,21,23,22,40,49,00,04,96,50,24,13,55,03,07,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
724393
Giải nhất
72685
Giải nhì
01037
Giải ba
48023
83921
Giải tư
47350
04096
59504
58000
28549
51240
42622
Giải năm
5024
Giải sáu
8403
5555
6713
Giải bẩy
307
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 3 7
3
1 3 2 4
7 0
0 9
0 5


5
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:92,70,18,53,00,45,90,38,42,54,05,54,11,99,87,03,00,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
373392
Giải nhất
99470
Giải nhì
31418
Giải ba
08600
01453
Giải tư
70154
93105
90454
89242
94238
02790
91345
Giải năm
6611
Giải sáu
0803
1487
1199
Giải bẩy
200
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 3 0
8 1 7

8
5 2
3 4 4

0
7
0 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:36,14,22,50,17,91,15,40,58,00,98,78,19,46,93,69,75,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
852936
Giải nhất
19414
Giải nhì
76722
Giải ba
78017
73150
Giải tư
04578
30898
54300
44158
97340
11015
11991
Giải năm
5419
Giải sáu
0369
6993
5246
Giải bẩy
175
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 7 5 9
2

0 6 0
0 8
9
8 5

1 8 3

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:18,39,57,34,34,01,50,62,37,68,87,86,75,00,22,67,09,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
952618
Giải nhất
35539
Giải nhì
51557
Giải ba
86534
64434
Giải tư
56586
35387
44968
80137
86462
63650
76201
Giải năm
9875
Giải sáu
7467
8722
9000
Giải bẩy
409
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0 9

2
9 4 4 7

7 0
2 8 7 0
5
7 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:80,89,66,91,43,09,87,83,48,03,92,66,74,33,99,49,69,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
675180
Giải nhất
91889
Giải nhì
00766
Giải ba
05043
84691
Giải tư
08566
28592
43303
52348
35483
66087
35709
Giải năm
2974
Giải sáu
1949
4999
5033
Giải bẩy
569
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3


3
3 8 9 3

6 6 9
4
9 7 3
1 2 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:71,89,04,15,70,83,08,13,82,40,44,36,97,16,96,83,83,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
249871
Giải nhất
70189
Giải nhì
92704
Giải ba
54470
63215
Giải tư
60136
00144
98540
81782
20913
94208
69383
Giải năm
0797
Giải sáu
5483
1296
3116
Giải bẩy
683
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
5 3 6

6
0 4 6


0
9 3 2 3 3
7 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:87,99,84,63,61,69,20,62,42,65,98,64,74,25,09,76,75,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
427487
Giải nhất
09999
Giải nhì
65984
Giải ba
40261
96663
Giải tư
96764
64698
86265
94242
09362
97320
32769
Giải năm
0774
Giải sáu
2576
6609
0225
Giải bẩy
575
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

0 5

2

3 1 9 2 5 4
4 6 5
4
9 8 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:38,43,92,83,18,58,18,69,63,21,62,38,36,42,99,17,02,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
670538
Giải nhất
00043
Giải nhì
07992
Giải ba
95718
31483
Giải tư
43838
07762
36821
34163
86869
95818
10358
Giải năm
1636
Giải sáu
4917
5099
6842
Giải bẩy
002
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
8 8 7
1
8 6
3 2 0
8
9 3 2

3
2 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:22,93,90,99,38,74,02,21,61,20,12,81,22,18,42,84,22,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
126922
Giải nhất
06293
Giải nhì
82190
Giải ba
93038
22299
Giải tư
86281
35912
19020
68061
98221
18502
46174
Giải năm
0622
Giải sáu
6784
6642
5418
Giải bẩy
322
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
2 8
1 0 2 2
8
2

1
4
1 4
3 0 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:43,54,07,37,32,31,82,37,22,08,90,99,33,42,67,81,51,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
244743
Giải nhất
71854
Giải nhì
13807
Giải ba
44532
07137
Giải tư
00499
97290
26908
01322
09837
18082
30031
Giải năm
6833
Giải sáu
4781
1367
4842
Giải bẩy
951
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8

2
7 2 1 7 3
2
4 1
7 6

2 1
0 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:87,59,24,30,91,25,61,97,91,37,85,61,60,44,32,78,78,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
706787
Giải nhất
12259
Giải nhì
35924
Giải ba
90791
36830
Giải tư
11261
23285
03737
53291
83497
08761
98625
Giải năm
6560
Giải sáu
3978
7632
9544
Giải bẩy
878
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 5
0 7 2
4
9
1 1 0
8 8
5 7
1 7 1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:57,00,52,24,96,71,84,35,11,79,46,16,24,68,26,87,50,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
628457
Giải nhất
51800
Giải nhì
73652
Giải ba
96796
14524
Giải tư
94716
28446
71079
71711
57935
85184
44871
Giải năm
5924
Giải sáu
3087
1626
8268
Giải bẩy
550
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 6
4 4 6
5
6
2 0
8
1 9
4 7 8
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:77,43,25,83,73,49,19,50,21,26,25,57,99,29,19,69,03,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
484477
Giải nhất
58643
Giải nhì
52925
Giải ba
16773
72583
Giải tư
80157
88325
12226
36121
26850
85319
85149
Giải năm
2599
Giải sáu
1369
4919
7229
Giải bẩy
403
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0
9 9
5 1 6 5 9

3 9
0 7
9
3
3
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:27,33,35,37,21,56,60,44,08,26,58,57,65,36,58,30,52,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
256827
Giải nhất
10333
Giải nhì
64035
Giải ba
89021
85437
Giải tư
27257
73658
84926
53408
81144
85960
73056
Giải năm
9965
Giải sáu
1130
4058
1036
Giải bẩy
752
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1
1 6
3 5 7 6 0
4
6 8 7 8 2
0 5


Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:28,75,87,01,41,01,21,95,27,41,11,37,56,29,07,27,97,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
048528
Giải nhất
40475
Giải nhì
92287
Giải ba
58141
50701
Giải tư
12437
74411
47541
92627
70995
60321
51501
Giải năm
9956
Giải sáu
6427
7607
0729
Giải bẩy
997
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 7
1
1 7 9 7
7
1 1 7
6

5
7
5 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:34,17,93,18,59,53,50,67,48,70,06,96,46,46,66,07,08,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
473634
Giải nhất
55617
Giải nhì
03493
Giải ba
96159
05118
Giải tư
53196
36006
40170
31748
54667
99550
02853
Giải năm
6546
Giải sáu
1307
8666
2446
Giải bẩy
508
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 8 7
7 8


8 6 6
9 3 0
7 6
0

3 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:49,03,73,70,14,66,96,80,32,16,55,65,43,97,25,28,57,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
911149
Giải nhất
64303
Giải nhì
30373
Giải ba
21514
82570
Giải tư
72665
55755
24216
82832
42280
55496
15766
Giải năm
2243
Giải sáu
6528
7325
1097
Giải bẩy
357
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 6 9
5 8
2
3
5 7
6 5
3 0
0
6 7

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.