Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:10,12,60,97,88,10,19,78,43,99,66,39,05,65,24,07,27,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
190010
Giải nhất
70912
Giải nhì
96660
Giải ba
15897
91688
Giải tư
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
Giải năm
9105
Giải sáu
1865
7024
1707
Giải bẩy
627
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
2 0 9
4 7
9
3 9

0 6 5
8
8
7 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:93,85,47,68,37,12,29,28,86,79,99,25,51,99,35,84,63,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
840693
Giải nhất
58585
Giải nhì
07947
Giải ba
80468
29337
Giải tư
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
Giải năm
5251
Giải sáu
3799
7735
9584
Giải bẩy
763
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
9 8 5
7 5
7 8
1
8 3
9
5 6 4
9 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:97,18,92,91,13,28,39,65,16,17,74,25,71,48,93,50,73,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
099297
Giải nhất
94618
Giải nhì
03592
Giải ba
67691
97713
Giải tư
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
Giải năm
2771
Giải sáu
9348
2993
9150
Giải bẩy
073
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 3 6 7
8 5
9
8
0
5
4 1 3 5

2 1 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:89,53,43,86,90,66,10,47,87,63,69,24,40,32,66,91,21,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
476089
Giải nhất
57353
Giải nhì
56443
Giải ba
08286
76590
Giải tư
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
Giải năm
4140
Giải sáu
8632
3266
5791
Giải bẩy
021
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0
4 1
2
3 7 0
3
6 3 9 6

6 7
0 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:69,95,90,12,92,01,92,09,34,72,17,81,04,75,43,24,98,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
778369
Giải nhất
73595
Giải nhì
08890
Giải ba
73712
18092
Giải tư
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
Giải năm
3504
Giải sáu
0175
0043
6624
Giải bẩy
798
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 4
2 7
4
4
3


2 5
1
5 0 2 2 8 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:52,64,56,28,03,69,27,68,52,55,07,87,95,00,60,11,78,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
608452
Giải nhất
11764
Giải nhì
42556
Giải ba
53228
30703
Giải tư
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
Giải năm
1695
Giải sáu
1400
3360
5811
Giải bẩy
378
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 0
1
8 7


6 2 5 1
4 9 8 0
8
7
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:66,82,84,82,25,40,77,88,30,61,94,10,31,66,23,63,61,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
601466
Giải nhất
88482
Giải nhì
81784
Giải ba
94482
86525
Giải tư
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
Giải năm
5131
Giải sáu
3566
0823
9963
Giải bẩy
061
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5 3
0 1
0

1 6 3 1
7 2
2 4 2 8
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:91,05,94,13,63,55,30,56,47,90,25,87,55,66,16,71,47,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
269191
Giải nhất
62905
Giải nhì
27794
Giải ba
70213
62863
Giải tư
11955
08030
69856
80347
85190
45825
27987
Giải năm
4855
Giải sáu
7566
7216
7471
Giải bẩy
147
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 6
5
0
7 7 7
5 6 5
3 6
1
7
4 0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:97,04,03,38,14,27,43,65,50,16,39,62,42,04,88,32,33,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
626397
Giải nhất
22704
Giải nhì
59403
Giải ba
66238
40914
Giải tư
60727
17143
07165
92850
05816
06939
35762
Giải năm
9342
Giải sáu
0404
9888
4132
Giải bẩy
233
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 4
4 6
7
8 9 2 3
3 2 7
0
5 2

8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:19,69,94,69,14,37,37,68,30,69,43,22,97,43,67,82,56,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
151219
Giải nhất
20369
Giải nhì
82494
Giải ba
92769
11414
Giải tư
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
Giải năm
8097
Giải sáu
8043
8867
6182
Giải bẩy
956
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
2
7 7 0
3 3 7
6
9 9 8 9 7

2
4 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:22,35,43,12,28,55,76,03,87,43,98,86,74,83,47,69,16,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
711522
Giải nhất
70135
Giải nhì
04543
Giải ba
16812
73728
Giải tư
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
Giải năm
5174
Giải sáu
4583
3847
9769
Giải bẩy
116
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 6
8
5
3 3 7
5
9
6 4
7 6 3 2
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:25,35,83,03,75,50,03,14,57,67,34,49,66,80,48,51,67,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
862425
Giải nhất
58635
Giải nhì
21283
Giải ba
69303
13175
Giải tư
40350
57203
42114
33257
76067
58334
22649
Giải năm
0166
Giải sáu
1280
0548
6851
Giải bẩy
067
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
4 7

5 4
9 8
0 7 1
7 6 7
5
3 0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:10,04,40,53,64,88,81,06,43,53,32,04,01,57,18,34,18,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
784510
Giải nhất
52604
Giải nhì
46740
Giải ba
45953
63764
Giải tư
62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
Giải năm
6601
Giải sáu
4357
0518
4134
Giải bẩy
118
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 4 1
8 8

2 4
0 3
3 3 7
4
8
8 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:43,02,61,40,23,39,44,34,96,87,08,16,37,74,86,93,80,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622943
Giải nhất
95302
Giải nhì
46061
Giải ba
32740
56623
Giải tư
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
Giải năm
9537
Giải sáu
1274
5386
5693
Giải bẩy
680
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
6
3
9 4 7 3
0 4

1
4
7 6 0
6 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:96,66,32,27,00,87,83,88,90,05,76,36,03,61,00,51,92,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
721396
Giải nhất
06466
Giải nhì
77832
Giải ba
75927
12400
Giải tư
35187
33883
94888
67390
53805
68876
21336
Giải năm
0403
Giải sáu
5061
7900
6051
Giải bẩy
392
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 3 0

7
2 6

1
6 1
6
7 3 8
0 2 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:36,68,36,38,15,39,32,76,53,65,01,01,36,15,55,95,37,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
891936
Giải nhất
05368
Giải nhì
19636
Giải ba
67338
29615
Giải tư
57239
06632
04776
88053
48565
42901
09601
Giải năm
9936
Giải sáu
8815
5555
9995
Giải bẩy
637
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
5 5

6 8 9 2 6 7

3 5
8 5
6 9

5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:36,42,52,72,53,26,77,78,99,51,09,91,94,95,09,24,90,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
729136
Giải nhất
42242
Giải nhì
71252
Giải ba
32872
71653
Giải tư
35826
12877
75078
65799
82351
22509
32891
Giải năm
1494
Giải sáu
9695
2209
1124
Giải bẩy
290
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9

6 4

2
2 3 1

2 7 8 2

9 1 4 5 0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:62,07,36,66,61,02,15,90,11,40,76,54,97,50,24,16,13,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
941862
Giải nhất
59607
Giải nhì
93336
Giải ba
44166
71061
Giải tư
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
Giải năm
6997
Giải sáu
2750
9424
4916
Giải bẩy
913
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
5 1 6 3
4
6 3
0
4 0
6 1
6

0 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:01,24,23,16,12,18,51,10,26,34,59,47,52,30,24,00,41,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
028901
Giải nhất
64424
Giải nhì
10423
Giải ba
97016
66412
Giải tư
10618
81151
77310
55126
24834
45559
36947
Giải năm
5652
Giải sáu
0630
2424
5600
Giải bẩy
741
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 2 8 0
4 3 6 4
4 0
7 1
1 9 2 3Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:05,58,12,15,18,21,25,72,28,54,75,36,13,84,19,36,67,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
771005
Giải nhất
77258
Giải nhì
37212
Giải ba
04115
40418
Giải tư
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
Giải năm
6713
Giải sáu
4784
7019
8236
Giải bẩy
967
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 5 8 3 9
1 5 8
6 6
9
8 4
7
2 5
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:03,16,54,23,38,30,94,56,61,61,57,29,91,16,19,16,02,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
035503
Giải nhất
28616
Giải nhì
62254
Giải ba
54523
99238
Giải tư
98830
81194
25656
50761
77861
98957
28029
Giải năm
3391
Giải sáu
3516
7519
9516
Giải bẩy
302
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6 6 9 6
3 9
8 0

4 6 7
1 1
3

4 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:74,06,60,86,53,61,98,25,68,24,53,67,87,68,45,01,53,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
788174
Giải nhất
49006
Giải nhì
80660
Giải ba
49886
31253
Giải tư
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
Giải năm
3887
Giải sáu
5668
0545
8101
Giải bẩy
053
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1

5 4 8

5
3 3 3
0 1 8 7 8

6 7
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:98,86,37,66,28,68,14,11,37,71,65,47,74,53,65,40,97,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
330998
Giải nhất
48786
Giải nhì
68037
Giải ba
48266
76028
Giải tư
62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
Giải năm
3974
Giải sáu
6653
6865
7540
Giải bẩy
797
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1
8
7 7
7 0
3
6 8 5 5
1 4
6
7 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:02,09,79,50,08,56,38,48,01,36,57,35,07,84,66,20,37,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
615602
Giải nhất
52209
Giải nhì
44979
Giải ba
21850
74608
Giải tư
29156
91438
37248
71501
28036
06657
63235
Giải năm
2907
Giải sáu
8484
1366
4520
Giải bẩy
037
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8 1 7

0
8 6 5 7
8
0 6 7
6 3
9
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:10,70,33,21,44,29,36,88,00,35,93,51,93,12,58,26,98,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
676810
Giải nhất
82670
Giải nhì
22833
Giải ba
95321
12744
Giải tư
33529
74436
86188
91800
27835
69893
44051
Giải năm
9093
Giải sáu
4212
8258
7226
Giải bẩy
798
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2
1 9 6
3 6 5
4
1 8

0
8 3
3 3 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:89,56,59,59,61,03,06,51,79,77,05,66,23,27,28,37,84,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
826089
Giải nhất
07256
Giải nhì
66959
Giải ba
24559
08261
Giải tư
63303
48306
92951
07379
56577
68405
71166
Giải năm
7023
Giải sáu
5327
6528
5737
Giải bẩy
784
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 5

3 7 8
7
0
6 9 9 1
1 6
9 7
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:93,25,89,35,63,61,61,45,01,39,42,69,51,58,90,30,62,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
586993
Giải nhất
44225
Giải nhì
67489
Giải ba
79135
98663
Giải tư
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
Giải năm
1951
Giải sáu
2258
3590
9430
Giải bẩy
162
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6
5
5 9 0
5 2
1 8
3 1 1 9 2

9
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:86,20,85,48,28,04,73,14,11,07,70,84,02,63,31,73,42,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
414686
Giải nhất
48120
Giải nhì
11385
Giải ba
13248
29128
Giải tư
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
Giải năm
5402
Giải sáu
1963
0431
3573
Giải bẩy
442
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 2
4 1
0 8
1 3
8 2

3
3 0 3
5 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:19,83,93,81,32,42,11,91,44,24,68,45,00,78,42,74,83,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
956319
Giải nhất
84583
Giải nhì
15193
Giải ba
63381
59232
Giải tư
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
Giải năm
6900
Giải sáu
6278
0542
3674
Giải bẩy
983
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
1
4
2
2 4 5 2

8
8 4
3 1 3
3 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:76,73,28,83,42,23,45,86,70,65,38,18,30,17,47,56,93,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
233776
Giải nhất
04973
Giải nhì
00528
Giải ba
64583
69142
Giải tư
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
Giải năm
1230
Giải sáu
2117
2547
1256
Giải bẩy
393
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 7
8 3
8 0
2 5 7
6
5
3 0
3 6
3 0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:30,29,52,77,99,01,56,89,96,36,90,96,54,60,52,72,82,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450730
Giải nhất
86429
Giải nhì
16652
Giải ba
01677
33199
Giải tư
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
Giải năm
8554
Giải sáu
2160
4552
8972
Giải bẩy
782
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5
9
6

2 6 4 2
0
7 2
9 2
9 6 0 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:75,44,78,58,75,31,90,49,31,78,45,65,48,17,08,93,01,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
548775
Giải nhất
07844
Giải nhì
01678
Giải ba
93758
79275
Giải tư
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
Giải năm
4648
Giải sáu
8117
2308
3593
Giải bẩy
101
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
7

1 1 2
4 9 5 8
8
5
8 5 8

0 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:32,82,67,75,95,35,33,25,15,73,77,58,67,04,95,39,87,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
040132
Giải nhất
45582
Giải nhì
68467
Giải ba
41375
10995
Giải tư
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
Giải năm
6467
Giải sáu
0804
7295
4439
Giải bẩy
887
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5
5
5 3 9

8
7 7 6
5 3 7
2 7
5 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:56,08,42,44,08,82,65,22,03,73,55,76,40,29,47,68,38,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
593556
Giải nhất
98808
Giải nhì
84842
Giải ba
49744
12808
Giải tư
56582
81365
52222
14003
83273
06255
44776
Giải năm
7040
Giải sáu
6829
6447
4468
Giải bẩy
238
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 3

2 9
8
2 4 0 7
5
5 8 5
3 6
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:38,45,45,18,37,83,92,45,94,41,88,22,02,44,54,78,66,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
914038
Giải nhất
83345
Giải nhì
82445
Giải ba
37418
68037
Giải tư
10783
69392
14645
32294
34741
40888
24322
Giải năm
3502
Giải sáu
6344
0154
7978
Giải bẩy
966
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
8 3
2
7
5 5 5 1 4
4
6
8
3 8
2 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:15,94,71,47,95,26,95,84,28,63,30,92,19,65,38,60,33,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
646015
Giải nhất
69194
Giải nhì
47071
Giải ba
05347
91995
Giải tư
40126
02395
52284
42928
97863
56130
47692
Giải năm
0019
Giải sáu
6665
8238
4760
Giải bẩy
233
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
6 8
0 8 3
7

3 5 0
1
4
4 5 5 2 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:09,95,21,84,07,70,82,99,35,21,31,12,72,56,93,94,15,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
031309
Giải nhất
61495
Giải nhì
96221
Giải ba
41284
93607
Giải tư
68570
74082
97599
99935
44321
13231
19212
Giải năm
5772
Giải sáu
2756
7893
5194
Giải bẩy
515
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 5
1 1
5 1

6

0 2 9
4 2
5 9 3 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:81,39,88,92,77,66,60,90,06,60,60,84,18,99,37,26,50,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
394881
Giải nhất
77239
Giải nhì
12588
Giải ba
21992
72977
Giải tư
44466
18660
66790
69906
08460
98760
79984
Giải năm
2618
Giải sáu
4899
8637
7426
Giải bẩy
650
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8
6
9 7

0 6
6 0 0 0
7
8 4
2 0 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:10,16,37,07,55,23,89,39,81,18,77,95,61,53,61,74,47,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450610
Giải nhất
39616
Giải nhì
07937
Giải ba
88507
19655
Giải tư
81823
54789
62839
16481
85818
42777
91295
Giải năm
3161
Giải sáu
6853
3461
9974
Giải bẩy
047
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6 8
3
7 9
7 7
5 3
1 1
7 4
9 1
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:07,53,01,22,30,97,95,66,11,21,48,13,05,57,30,62,44,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
145607
Giải nhất
62253
Giải nhì
79201
Giải ba
04822
76730
Giải tư
22397
56495
58666
55611
08521
02048
34913
Giải năm
2805
Giải sáu
4057
2130
6862
Giải bẩy
544
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
1 3
2 1
0 0
8 4
3 7
6 2 8


7 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:72,42,70,38,39,29,35,45,06,33,89,21,70,22,00,25,00,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
932072
Giải nhất
74142
Giải nhì
20170
Giải ba
14538
16439
Giải tư
52629
26135
33745
51306
04233
30789
67321
Giải năm
4770
Giải sáu
1522
8100
2225
Giải bẩy
200
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 0

9 1 2 5 2
8 9 5 3
2 5


0 0
9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:24,53,05,51,32,25,68,88,97,59,56,03,47,56,64,73,48,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
324424
Giải nhất
61253
Giải nhì
18305
Giải ba
11851
10732
Giải tư
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
Giải năm
0947
Giải sáu
9156
1364
5373
Giải bẩy
248
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3

5
2
7 8 3
3 1 9 6 6
8 4
3
8
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:83,70,49,36,46,08,10,12,07,78,33,15,08,98,59,50,95,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
251683
Giải nhất
32270
Giải nhì
67449
Giải ba
87736
79046
Giải tư
59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015
Giải năm
1708
Giải sáu
8998
1159
5150
Giải bẩy
595
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7 8
0 2 5

6 3
9 6
9 0

0 8

8 5 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:12,73,79,99,59,76,11,99,41,57,07,76,43,20,65,30,50,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
198812
Giải nhất
96273
Giải nhì
60779
Giải ba
29199
12459
Giải tư
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
Giải năm
7043
Giải sáu
0020
2065
9630
Giải bẩy
750
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1
0
0
1 3
9 7 0
5
3 9 6 6

9 9 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:09,09,11,11,74,65,58,80,67,09,03,92,40,14,33,08,33,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
899309
Giải nhất
39709
Giải nhì
92511
Giải ba
41311
20674
Giải tư
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
Giải năm
1440
Giải sáu
4714
2733
6508
Giải bẩy
733
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 3 8
1 1 4

3 3
0
8
5 7
4
0
2 0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:54,61,00,46,81,70,10,68,31,08,32,58,23,61,66,03,42,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
382954
Giải nhất
95661
Giải nhì
72100
Giải ba
99646
57481
Giải tư
32970
21610
56768
16231
73408
73532
71158
Giải năm
2223
Giải sáu
1661
5566
0903
Giải bẩy
742
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 3
0
3
1 2
6 2
8
1 8 1 6
0 1
1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:52,43,83,54,40,09,84,14,50,74,36,49,64,87,32,86,59,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
238952
Giải nhất
46643
Giải nhì
68083
Giải ba
48554
85640
Giải tư
92509
89584
56614
69850
28074
86636
44149
Giải năm
8864
Giải sáu
9287
0532
3486
Giải bẩy
959
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4

6 2
3 0 9
4 0 9
4
4
3 4 7 6 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:74,02,69,50,17,19,66,82,95,25,36,88,69,07,21,89,00,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
953874
Giải nhất
61602
Giải nhì
25769
Giải ba
38250
75717
Giải tư
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
Giải năm
9269
Giải sáu
2607
4421
5089
Giải bẩy
700
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 0
7 9 0
5 1
6

0
9 6 9

2 8 9
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:82,01,88,93,01,06,98,32,83,46,93,37,91,44,12,56,28,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
365682
Giải nhất
33701
Giải nhì
72188
Giải ba
59193
45501
Giải tư
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
Giải năm
4191
Giải sáu
8344
7212
8356
Giải bẩy
628
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
2 1
8
2 7
6 4
6


8 3
3 8 3 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:80,28,61,81,20,91,64,42,91,09,56,42,58,73,89,80,43,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
675180
Giải nhất
77528
Giải nhì
46361
Giải ba
63181
99420
Giải tư
42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542
Giải năm
4658
Giải sáu
2173
5189
9480
Giải bẩy
743
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

8 0

2 2 3
6 8
1 4
3 1
1 9 0
1 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:58,28,48,99,12,44,82,70,65,13,23,45,58,82,07,84,40,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
280358
Giải nhất
69028
Giải nhì
39848
Giải ba
53699
55412
Giải tư
30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645
Giải năm
3558
Giải sáu
9882
1407
1184
Giải bẩy
840
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 3
8 3

8 4 5 0 5
8
5
0
2 2 4
9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:82,81,03,50,76,52,26,68,49,74,12,88,19,55,13,57,24,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
700482
Giải nhất
15081
Giải nhì
06803
Giải ba
06250
25776
Giải tư
07752
09826
56268
95349
57074
31812
67888
Giải năm
0919
Giải sáu
0755
6713
5057
Giải bẩy
624
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 9 3
6 4

9
0 2 5 7 3
8
6 4
1 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:12,51,77,53,24,39,52,65,71,82,62,19,66,45,23,62,04,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
728912
Giải nhất
32251
Giải nhì
56477
Giải ba
12453
77524
Giải tư
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
Giải năm
7066
Giải sáu
6545
7823
3062
Giải bẩy
204
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
9
4 3
9
5
1 3 2
5 2 6 2 7
7 1
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:75,22,65,55,88,08,98,59,46,41,07,58,16,83,88,56,33,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
970875
Giải nhất
27322
Giải nhì
43265
Giải ba
27855
59588
Giải tư
23808
50698
25059
09546
00241
82607
83758
Giải năm
6716
Giải sáu
8983
9188
7556
Giải bẩy
633
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7
6
2
3
6 1
5 9 8 6
5
1
8 3 8
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:10,84,14,28,59,29,41,68,23,74,65,40,11,92,55,67,50,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
467610
Giải nhất
71784
Giải nhì
82614
Giải ba
48228
86659
Giải tư
86529
92941
49468
21423
23574
60865
88640
Giải năm
4211
Giải sáu
3892
7155
5767
Giải bẩy
550
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1
8 9 3

1 0
9 5 0
8 5 7
4
4
2 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:35,70,78,35,97,00,50,58,96,67,13,80,97,37,35,93,62,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
060635
Giải nhất
56970
Giải nhì
66378
Giải ba
10035
00897
Giải tư
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
Giải năm
1097
Giải sáu
8437
9235
1193
Giải bẩy
162
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3

5 7 5

0 8
7 2 8
0 8
0
7 6 7 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:84,54,25,40,17,82,38,96,42,45,32,56,59,39,89,73,52,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908784
Giải nhất
76854
Giải nhì
43125
Giải ba
64340
25017
Giải tư
67882
70038
44596
12342
70545
77632
85456
Giải năm
4359
Giải sáu
8739
8289
0973
Giải bẩy
752
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
5
8 2 9
0 2 5
4 6 9 2

3
2 9
6 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:95,00,88,98,57,00,35,17,17,27,79,16,13,45,07,74,71,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
819495
Giải nhất
03800
Giải nhì
27088
Giải ba
09398
09557
Giải tư
92500
02835
16917
96517
70327
03379
86816
Giải năm
8713
Giải sáu
4745
8607
6374
Giải bẩy
671
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7
7 7 6 3
7
5
5
7 8

9 4 1
8
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:81,92,02,41,68,18,25,59,20,19,95,61,78,05,05,66,55,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
508081
Giải nhất
86592
Giải nhì
12802
Giải ba
43241
30368
Giải tư
23818
91725
33659
45220
18019
08095
31461
Giải năm
9378
Giải sáu
3605
5205
9166
Giải bẩy
255
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5
8 9
5 0

1
9 5
8 1 6
8
6
2 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:00,43,36,35,52,29,32,10,18,07,38,45,64,71,13,92,78,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
224100
Giải nhất
07243
Giải nhì
19736
Giải ba
33235
89252
Giải tư
74529
94132
07310
84218
46807
72338
49445
Giải năm
3364
Giải sáu
3271
5713
7892
Giải bẩy
778
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 8 3
9
6 5 2 8
3 5
2 1
4
1 8

2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:04,09,01,17,89,43,27,91,35,20,70,82,47,20,76,74,61,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
345804
Giải nhất
31509
Giải nhì
45501
Giải ba
61717
17789
Giải tư
27443
96427
14491
70735
83220
42670
79482
Giải năm
9547
Giải sáu
5920
9576
1874
Giải bẩy
161
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1
7
7 0 0
5
3 7 1

1
0 6 4
9 2
1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:70,22,58,69,14,74,85,53,26,84,87,13,20,66,81,59,11,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820970
Giải nhất
82622
Giải nhì
93158
Giải ba
42869
40814
Giải tư
77674
95985
50853
44326
31284
04387
87313
Giải năm
5620
Giải sáu
1066
2881
2859
Giải bẩy
311
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 3 1
2 6 0 8


8 3 9
9 6
4
5 4 7 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:68,16,88,24,56,84,29,44,94,77,05,73,57,17,10,33,05,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
488568
Giải nhất
75616
Giải nhì
09188
Giải ba
58524
63556
Giải tư
30084
99929
60944
60294
04477
86505
04573
Giải năm
4657
Giải sáu
8117
5310
7733
Giải bẩy
705
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
6 7 0
4 9
3
4
6 7

7 3
8 4
4 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:17,69,21,78,15,27,84,68,35,41,18,22,64,78,86,64,17,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
688817
Giải nhất
68469
Giải nhì
02721
Giải ba
42678
11115
Giải tư
03227
06284
59768
96735
07441
99118
21022
Giải năm
0964
Giải sáu
8578
9286
5064
Giải bẩy
917
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8 7
1 7 2
5
1
8
9 8 4 4
8 8
4 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:18,56,50,25,84,24,47,39,02,17,88,03,51,63,66,73,57,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
719018
Giải nhất
18056
Giải nhì
65050
Giải ba
81125
02484
Giải tư
96624
63647
23839
97302
46517
54188
23803
Giải năm
3351
Giải sáu
8963
3866
3473
Giải bẩy
457
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
7
5 4
9 3
7
6 0 1 7
3 6
3
4 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,15,19,46,21,81,02,74,95,25,08,83,50,89,47,35,45,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
727183
Giải nhất
79515
Giải nhì
87119
Giải ba
58946
34021
Giải tư
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
Giải năm
7750
Giải sáu
1389
3547
0635
Giải bẩy
145
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
5 9
1 5 6
5
6 7 5
0

4
1 3 9
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:83,70,67,24,50,13,00,78,33,18,63,57,45,33,60,60,92,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
080783
Giải nhất
33570
Giải nhì
87467
Giải ba
63650
32724
Giải tư
34057
64063
57818
95933
30578
28000
89913
Giải năm
5345
Giải sáu
5060
5060
1133
Giải bẩy
192
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 8
4
3 3 9
5
0 7
7 3 0 0
0 8

2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:01,06,21,26,00,55,10,06,23,59,05,12,81,57,22,81,61,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
476901
Giải nhất
35506
Giải nhì
37021
Giải ba
82400
64526
Giải tư
26212
13705
56559
67323
44506
49110
74655
Giải năm
8681
Giải sáu
3681
9822
5257
Giải bẩy
861
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 6 5
0 2
1 6 3 2


5 9 7
1

1 1 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:49,17,63,73,85,78,81,82,73,63,64,69,13,55,54,31,09,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
946149
Giải nhất
64517
Giải nhì
36063
Giải ba
65185
57173
Giải tư
64769
83664
43963
44173
95182
32281
06078
Giải năm
9813
Giải sáu
5331
9354
8555
Giải bẩy
809
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7 3

1
5
5 4
3 3 4 9
3 8 3
5 1 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:10,93,32,46,28,95,89,33,67,85,14,66,74,93,76,91,74,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
245310
Giải nhất
14593
Giải nhì
25932
Giải ba
00428
28246
Giải tư
51366
68314
07085
33767
74233
65489
99595
Giải năm
2774
Giải sáu
3791
6876
1493
Giải bẩy
374
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
8
2 3
6

7 6
4 6 4
9 5
3 5 3 1 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:18,14,73,93,30,60,52,15,49,99,87,92,83,53,42,12,25,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
465918
Giải nhất
42514
Giải nhì
81173
Giải ba
28430
10793
Giải tư
46792
18687
34999
17449
99715
16152
17660
Giải năm
5083
Giải sáu
3112
2742
0453
Giải bẩy
025
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 2
5 4
0
9 2
2 3
0
3
7 3
3 9 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:75,34,59,43,89,71,35,67,09,45,97,62,39,17,18,39,50,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
024075
Giải nhất
99534
Giải nhì
27459
Giải ba
23389
72543
Giải tư
41662
32797
24745
76909
02167
84335
04471
Giải năm
9439
Giải sáu
6039
7818
4217
Giải bẩy
250
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7 8
2
4 5 9 9
3 5
9 0
7 2
1
9
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:10,98,77,88,89,04,65,56,20,99,47,02,17,30,72,92,08,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
985410
Giải nhất
02998
Giải nhì
84977
Giải ba
44589
95888
Giải tư
21502
97647
49799
61020
62256
09465
07204
Giải năm
2517
Giải sáu
2992
2672
4230
Giải bẩy
108
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 8
7
0
0
7
6
5
7 2
8 9 2
8 9 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:09,83,55,63,80,01,22,10,42,69,41,95,72,69,81,06,78,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
568709
Giải nhất
19983
Giải nhì
18555
Giải ba
36180
11663
Giải tư
05595
01541
48369
82642
18310
92022
57101
Giải năm
7372
Giải sáu
5306
7581
1069
Giải bẩy
978
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
0
2

2 1 7
5
3 9 9
2 8
3 0 1
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:40,22,06,70,80,47,61,13,49,00,75,76,11,78,13,56,47,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
060640
Giải nhất
23922
Giải nhì
66906
Giải ba
99380
94870
Giải tư
26876
73275
05800
05749
83513
08961
23647
Giải năm
5611
Giải sáu
2356
1913
0878
Giải bẩy
947
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0
3 1 3
2
9
7 9 7
6
1
0 5 6 8
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:75,36,47,68,59,47,37,08,17,47,27,04,95,17,99,14,41,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
593275
Giải nhất
25136
Giải nhì
18547
Giải ba
66159
88968
Giải tư
97304
46027
70447
48517
38108
81237
53247
Giải năm
4795
Giải sáu
6414
0299
5517
Giải bẩy
441
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4
7 7 4 8
7
6 7
7 7 7 1
9
8


5 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:34,05,68,57,88,66,62,36,73,00,75,18,37,25,88,97,76,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
630334
Giải nhất
61505
Giải nhì
24868
Giải ba
01488
29057
Giải tư
80718
43975
28300
63173
44336
24062
24266
Giải năm
9637
Giải sáu
9797
8988
7325
Giải bẩy
976
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0
8 6
5
6 7

7
8 6 2
3 5 6
8 8
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:00,64,81,88,25,19,36,14,18,98,05,54,10,07,06,13,42,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
660800
Giải nhất
98764
Giải nhì
74981
Giải ba
15825
25988
Giải tư
44554
24705
11198
17518
74414
82236
66319
Giải năm
5010
Giải sáu
9713
6206
3307
Giải bẩy
242
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 6 1
9 4 8 0 3
5
6
2
4
4

1 8
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:13,45,59,67,81,58,34,37,85,72,64,55,91,18,61,67,58,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
484013
Giải nhất
39645
Giải nhì
51959
Giải ba
03681
79667
Giải tư
62655
77264
53872
00285
55537
09934
25258
Giải năm
9791
Giải sáu
3367
0861
6118
Giải bẩy
358
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8

4 7
5
9 8 5 8
7 4 1 7
2
1 5
1 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:29,45,55,12,69,27,51,79,03,77,22,47,18,67,05,97,37,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
001429
Giải nhất
73245
Giải nhì
34055
Giải ba
94969
77712
Giải tư
11747
64622
48877
51803
28279
34551
97127
Giải năm
2618
Giải sáu
4097
9005
5667
Giải bẩy
137
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
2 8
7 2
7
5 7
5 1
9 7
9 7 4

7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:42,47,92,15,48,26,21,40,37,44,32,02,68,45,30,39,89,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
116242
Giải nhất
17547
Giải nhì
19292
Giải ba
89248
32715
Giải tư
58202
18432
17844
17537
60740
25421
21426
Giải năm
0268
Giải sáu
2139
2730
4445
Giải bẩy
189
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5
6 1
7 2 0 9
7 8 0 4 5

8 9

9
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:35,90,78,17,94,75,46,33,26,59,33,83,73,53,94,45,93,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
883035
Giải nhất
11490
Giải nhì
89278
Giải ba
59594
27217
Giải tư
81583
45533
65759
11526
28433
74946
30875
Giải năm
0973
Giải sáu
4345
7894
5953
Giải bẩy
293
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
6
3 3
6 5
9 3 1

8 5 3
3
0 4 4 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:02,59,51,83,27,63,15,86,99,22,88,71,49,48,65,99,22,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
027702
Giải nhất
62559
Giải nhì
09651
Giải ba
22827
95583
Giải tư
06871
79888
32422
74399
80486
69315
56863
Giải năm
5549
Giải sáu
7899
1865
1648
Giải bẩy
322
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5
7 2 2

9 8
9 1
3 5
1
3 6 8
9 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:67,20,18,26,10,15,33,14,64,41,77,98,38,12,26,11,36,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
775967
Giải nhất
58920
Giải nhì
45718
Giải ba
37710
20026
Giải tư
20598
44277
07041
45364
26114
09033
86815
Giải năm
9938
Giải sáu
9111
2426
3412
Giải bẩy
336
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 0 5 4 2 1
0 6 6
3 8 6
1

4 4
7

8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:08,16,15,02,10,36,04,45,21,23,86,78,57,58,33,76,83,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
881708
Giải nhất
49216
Giải nhì
53715
Giải ba
24710
04002
Giải tư
11778
69386
40023
86421
85445
73904
97736
Giải năm
3657
Giải sáu
4876
5133
8558
Giải bẩy
283
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
6 5 0
1 3
6 3
5 3
7 8

8 6
6 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:48,47,44,19,16,34,26,46,48,24,52,37,96,80,34,53,14,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
219848
Giải nhất
14747
Giải nhì
44344
Giải ba
28816
77919
Giải tư
07037
38752
19424
12348
73046
61426
57634
Giải năm
3096
Giải sáu
1553
8034
0680
Giải bẩy
714
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 6 4 1
6 4
4 7 4
7 4 6 8
2 3


0
6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:18,34,65,97,84,56,81,23,30,20,35,22,05,06,88,61,06,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015218
Giải nhất
68634
Giải nhì
24965
Giải ba
84084
09897
Giải tư
43922
57735
35120
91830
21423
21081
18056
Giải năm
6605
Giải sáu
2761
1688
2206
Giải bẩy
506
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6

3 0 2
4 0 5

6
5 1

4 1 8 0
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:95,49,75,95,14,59,49,47,56,13,27,24,64,73,15,02,95,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
540495
Giải nhất
93949
Giải nhì
29775
Giải ba
08414
82495
Giải tư
01024
20827
66513
29056
40347
76449
89859
Giải năm
2464
Giải sáu
0102
3015
7873
Giải bẩy
495
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 3 5 9
7 4

9 9 7
9 6
4
5 3

5 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:45,10,32,85,81,53,90,08,32,00,36,60,76,81,46,34,25,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
027845
Giải nhất
71410
Giải nhì
91732
Giải ba
51981
39985
Giải tư
69060
61536
49800
94132
65608
44690
88653
Giải năm
5976
Giải sáu
2134
1046
9881
Giải bẩy
225
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0
0
5
2 2 6 4 2
6
3
0
6
5 1 1
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:62,60,55,18,93,47,98,75,35,18,21,76,40,86,61,41,63,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
728562
Giải nhất
06660
Giải nhì
38455
Giải ba
32993
85718
Giải tư
96776
99521
87218
76635
88475
36198
69047
Giải năm
3740
Giải sáu
9141
6661
1486
Giải bẩy
663
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8
1
5
7 0 1
5
0 1 3
5 6
6 4
3 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:62,09,08,30,20,79,85,22,06,85,11,15,05,10,12,74,69,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
617562
Giải nhất
96409
Giải nhì
64408
Giải ba
85520
81530
Giải tư
27215
49011
44285
40006
72722
34485
65879
Giải năm
7405
Giải sáu
1074
4012
0210
Giải bẩy
669
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8 6 5
1 5 0 2
0 2
0


9 0
9 4
5 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:59,36,46,49,76,14,63,68,25,72,55,21,65,62,84,92,33,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
580159
Giải nhất
47536
Giải nhì
29946
Giải ba
32576
74449
Giải tư
26521
60855
13972
33625
58068
35963
35914
Giải năm
6565
Giải sáu
4592
6484
3362
Giải bẩy
333
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
5 1
6 3
6 9
5
3 8 5 2
6 2
4 3
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:85,09,91,55,84,24,37,54,76,51,17,06,98,81,78,74,24,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
793585
Giải nhất
91709
Giải nhì
85891
Giải ba
46684
23455
Giải tư
37906
54117
52751
91176
55354
14137
34324
Giải năm
2998
Giải sáu
3874
7778
7081
Giải bẩy
524
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6 9
7
4 4
7

5 4 1

6 8 4
4 1
1 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:30,29,55,42,36,45,87,46,02,96,43,41,54,70,30,70,34,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
101030
Giải nhất
99129
Giải nhì
91355
Giải ba
29936
05942
Giải tư
34741
26943
10296
35702
12746
90487
99645
Giải năm
1154
Giải sáu
5170
9030
7170
Giải bẩy
834
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

9
6 0 4
2 5 6 3 1
5 4

0 0
7 4
6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:40,48,62,09,51,34,00,96,96,61,74,39,84,65,33,75,83,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
800440
Giải nhất
24648
Giải nhì
70962
Giải ba
53551
41009
Giải tư
79739
46274
19861
35896
71996
89700
44934
Giải năm
7784
Giải sáu
0875
7233
6565
Giải bẩy
083
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
8

4 9 3
8
1
2 1 5
4 5
4 3
6 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:75,37,68,93,94,44,65,93,15,35,01,80,61,82,92,07,60,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
548075
Giải nhất
72837
Giải nhì
37168
Giải ba
37294
42993
Giải tư
90080
81001
68335
26715
32493
18765
67644
Giải năm
4061
Giải sáu
6507
9392
9282
Giải bẩy
660
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
5 2

7 5
4

8 5 1 0

0 2
3 4 3 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:53,95,33,23,66,21,26,29,77,62,41,56,46,74,80,29,97,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
136153
Giải nhất
68695
Giải nhì
04433
Giải ba
44666
40123
Giải tư
00756
10741
79362
91377
76629
02426
75421
Giải năm
4546
Giải sáu
2929
8780
9074
Giải bẩy
997
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 1 6 9 9
3 1
1 6
6
6 2
7 4
0
5 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:35,10,66,40,70,84,48,96,15,92,01,53,29,84,74,91,03,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
985735
Giải nhất
43610
Giải nhì
96066
Giải ba
80570
00240
Giải tư
11353
17501
81192
30615
90596
50248
22184
Giải năm
2329
Giải sáu
5791
2274
1584
Giải bẩy
503
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
0 5
9 3

0 8
3
6
0 4
4 4
6 2 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:76,65,70,90,14,95,64,67,68,21,55,62,09,74,71,29,08,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
448776
Giải nhất
71665
Giải nhì
64370
Giải ba
41814
11590
Giải tư
88962
55855
60321
28168
09467
84764
04795
Giải năm
8009
Giải sáu
3729
0471
3274
Giải bẩy
408
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8
4
1 9


5
5 4 7 8 2
0 4 1

0 5 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:35,99,54,65,45,91,58,98,95,76,37,36,41,12,04,57,15,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
229735
Giải nhất
79899
Giải nhì
83754
Giải ba
02845
14165
Giải tư
19436
58437
92776
56295
17198
56158
52191
Giải năm
6141
Giải sáu
7957
6004
2512
Giải bẩy
015
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 5

7 6 7
5 1
4 8 7
5
6

9 1 8 5

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.