Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:79,13,16,66,36,25,84,17,66,16,09,74,14,45,03,94,01,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
522579
Giải nhất
64313
Giải nhì
81016
Giải ba
79866
51336
Giải tư
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
Giải năm
9514
Giải sáu
2445
6703
1494
Giải bẩy
201
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3 1
3 6 7 6 4
5 5
6
5

6 6
4
4
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:64,02,48,51,82,34,30,78,99,87,45,09,06,31,71,01,98,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
227664
Giải nhất
45902
Giải nhì
75548
Giải ba
73051
09682
Giải tư
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
Giải năm
5706
Giải sáu
3531
1371
5301
Giải bẩy
098
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9 6 1


4 0 1
8 5
1

8 1
2 7
9 8 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:08,64,08,78,57,16,42,87,27,50,66,83,53,94,40,90,12,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
996308
Giải nhất
87164
Giải nhì
53208
Giải ba
57778
23757
Giải tư
95516
86442
86587
78827
83650
41666
18083
Giải năm
6053
Giải sáu
5394
9240
0190
Giải bẩy
112
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6 2
7

2 0 6
7 0 3
4 6
8
7 3
4 0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:54,33,75,16,69,99,46,16,43,21,72,10,40,99,69,53,14,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
456154
Giải nhất
01933
Giải nhì
18975
Giải ba
97916
73769
Giải tư
12399
36346
34216
77443
58121
78272
94410
Giải năm
1540
Giải sáu
3899
4869
5853
Giải bẩy
414
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 6 0 4
1
3 5
6 3 0
3
9 9
5 2

9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:17,51,72,55,93,49,95,33,62,29,50,29,01,99,46,27,02,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
822017
Giải nhất
48651
Giải nhì
53572
Giải ba
45855
84493
Giải tư
88249
85995
99933
05662
62629
63850
59029
Giải năm
4901
Giải sáu
4699
3546
2427
Giải bẩy
502
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2

9 9 7
3
9 6 5
1 5 0
2
2

3 5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:05,46,65,83,42,13,23,22,46,73,09,85,70,85,67,79,71,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
327305
Giải nhất
18446
Giải nhì
44165
Giải ba
01583
19442
Giải tư
36813
77823
13422
44546
57073
83409
08585
Giải năm
7270
Giải sáu
1885
9867
1879
Giải bẩy
971
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3
3 2

6 2 6

5 7
3 0 9 1 2
3 5 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:18,51,59,80,20,51,86,11,78,74,47,45,57,64,61,73,42,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
420318
Giải nhất
97651
Giải nhì
30059
Giải ba
25180
61720
Giải tư
02851
61886
25311
44678
87374
36547
60245
Giải năm
7257
Giải sáu
5364
6561
7073
Giải bẩy
842
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0

7 5 2 6
1 9 1 7
4 1
8 4 3
0 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:92,24,49,12,76,88,82,31,74,48,09,09,49,76,27,81,81,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
402792
Giải nhất
02824
Giải nhì
98949
Giải ba
29712
35676
Giải tư
70788
77582
49231
77674
63948
21509
27209
Giải năm
3049
Giải sáu
6676
3427
7181
Giải bẩy
181
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 0
2
4 7
1
9 8 9


6 4 6
8 2 1 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:96,55,72,19,70,27,75,01,70,99,81,10,43,03,81,19,68,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
380596
Giải nhất
38855
Giải nhì
76272
Giải ba
69919
00570
Giải tư
59827
01675
07001
89170
93099
23581
58110
Giải năm
0143
Giải sáu
8203
3281
6619
Giải bẩy
668
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
9 0 9
7

3
5 9
8
2 0 5 0
1 1
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:04,44,13,61,64,70,80,78,92,05,75,76,85,59,64,27,61,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820104
Giải nhất
94844
Giải nhì
74013
Giải ba
96761
26764
Giải tư
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
Giải năm
7985
Giải sáu
0959
2764
4027
Giải bẩy
261
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3
7

4
9
1 4 4 1
0 8 5 6
0 5
2 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:89,35,59,91,71,07,35,83,74,25,66,51,54,74,56,39,80,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
204189
Giải nhất
07035
Giải nhì
86559
Giải ba
46191
05171
Giải tư
26307
74235
18483
61174
06525
71466
74151
Giải năm
0854
Giải sáu
5974
5456
9939
Giải bẩy
180
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

5
5 5 9

9 1 4 6
6
1 4 4
3 0 8
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:57,84,99,36,07,73,00,96,33,02,93,12,11,52,43,60,93,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
468657
Giải nhất
22484
Giải nhì
68199
Giải ba
42736
58807
Giải tư
51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212
Giải năm
3711
Giải sáu
5452
6143
0760
Giải bẩy
593
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 2
2 1

6 3 9
3
2
0
3
4
9 6 3 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:10,84,64,29,37,59,81,25,90,63,06,37,79,92,89,32,39,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
730210
Giải nhất
43784
Giải nhì
01364
Giải ba
56629
60837
Giải tư
78059
44881
15225
40390
32663
46806
08537
Giải năm
0179
Giải sáu
3492
2289
9732
Giải bẩy
739
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4

9 5
7 7 2 9

9
4 3
9
4 1 9
0 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:95,60,26,00,65,40,62,13,49,49,49,02,90,65,12,29,18,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
314395
Giải nhất
55460
Giải nhì
77726
Giải ba
44100
60065
Giải tư
23440
22562
52413
47049
17249
63349
09902
Giải năm
4290
Giải sáu
0365
2112
5229
Giải bẩy
118
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
3 2 8
6 9

0 9 9 9

0 5 2 5


0 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:10,48,61,97,80,89,24,53,74,40,25,06,62,99,15,54,99,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
782110
Giải nhất
22448
Giải nhì
96561
Giải ba
81197
42180
Giải tư
62589
37324
63553
81174
32840
85425
62506
Giải năm
7562
Giải sáu
5999
8915
7454
Giải bẩy
299
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5
4 5
2
8 0
3 4
1 2
4
0 9
7 9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:19,79,32,69,78,28,45,71,28,33,30,93,80,10,23,99,58,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
837119
Giải nhất
12979
Giải nhì
69732
Giải ba
36569
74478
Giải tư
82828
58345
47271
21628
91933
79230
46993
Giải năm
6280
Giải sáu
6810
4423
3899
Giải bẩy
058
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
8 8 3
2 3 0
5
8 3
9
9 8 1
0
3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:15,81,20,27,95,86,57,20,91,49,14,07,29,93,93,55,42,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
414815
Giải nhất
52781
Giải nhì
49020
Giải ba
01627
58595
Giải tư
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
Giải năm
2529
Giải sáu
8393
4293
8955
Giải bẩy
642
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
0 7 0 9

9 2
7 5


1 6
5 1 3 3 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:09,98,37,70,34,04,05,78,30,72,69,74,32,01,57,11,56,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
292309
Giải nhất
26898
Giải nhì
58837
Giải ba
60370
67534
Giải tư
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
Giải năm
4432
Giải sáu
2401
2157
3711
Giải bẩy
056
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 1
1

7 4 0 2

7 6
9
0 8 2 4

8 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:79,97,55,95,92,29,17,14,98,17,24,17,54,35,89,67,98,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
737179
Giải nhất
95597
Giải nhì
13455
Giải ba
14795
89692
Giải tư
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
Giải năm
7254
Giải sáu
0535
4289
8667
Giải bẩy
298
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 4 7 7
9 4
5
4
5 4
7

9
7 5 2 8 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:55,68,93,34,47,16,23,51,53,69,09,44,26,04,56,11,07,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908555
Giải nhất
49668
Giải nhì
22193
Giải ba
02034
89847
Giải tư
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
Giải năm
1426
Giải sáu
9704
2556
3011
Giải bẩy
807
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 7
6 1
3 6
4
7 4
1 3 6
8 9


3 0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:28,91,82,42,73,52,84,46,70,59,56,13,68,40,20,20,22,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
193228
Giải nhất
36591
Giải nhì
49382
Giải ba
70542
38673
Giải tư
83752
44284
66746
68270
62859
06256
96213
Giải năm
6168
Giải sáu
1840
1420
7720
Giải bẩy
322
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
0 0 2

2 6 0 5
2 9 6
8
3 0
2 4
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:84,77,93,11,02,30,81,92,91,40,85,00,65,09,61,26,81,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
893484
Giải nhất
28377
Giải nhì
96093
Giải ba
73511
75202
Giải tư
67030
52981
55892
37091
29540
53385
29300
Giải năm
8165
Giải sáu
5309
5861
0526
Giải bẩy
081
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0 9
1
6
0
0

5 1 8
7
1 5 1
3 2 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:48,07,96,84,74,78,92,85,78,46,09,32,23,84,77,17,26,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
826248
Giải nhất
28607
Giải nhì
73796
Giải ba
61084
20574
Giải tư
86878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
Giải năm
8123
Giải sáu
7784
8477
7417
Giải bẩy
926
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
7
3 6
2
6
5

4 8 8 7
4 5 4
6 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:09,04,92,03,77,83,11,86,54,06,14,33,70,15,33,53,04,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
031909
Giải nhất
40304
Giải nhì
95792
Giải ba
55903
14277
Giải tư
13983
58511
85886
33154
21706
10314
09233
Giải năm
8370
Giải sáu
5815
8933
3353
Giải bẩy
404
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 6 4
1 4 5
3
3 3

4 3

7 0
3 6
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:37,45,99,92,42,46,82,41,07,00,41,86,91,05,70,33,35,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
159337
Giải nhất
59345
Giải nhì
95299
Giải ba
81792
40542
Giải tư
07046
87082
64241
74107
49400
47841
81186
Giải năm
4691
Giải sáu
4405
0270
6533
Giải bẩy
035
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 5


3 5
5 2 6 1 1


0 3
2 6
9 2 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:42,35,25,38,64,48,19,76,31,90,21,84,29,85,53,11,26,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
889642
Giải nhất
43835
Giải nhì
58925
Giải ba
97638
66164
Giải tư
29348
75419
97576
58831
88090
33021
52484
Giải năm
1729
Giải sáu
6185
0453
4211
Giải bẩy
226
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 1
5 1 9 6
5 8 1
8
3
4
6 1
4 5
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:19,43,35,39,56,27,18,73,32,22,59,06,89,26,82,59,50,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
635919
Giải nhất
49343
Giải nhì
32235
Giải ba
37539
00856
Giải tư
56727
43218
73173
94632
20822
55059
03906
Giải năm
2889
Giải sáu
9426
6182
9659
Giải bẩy
550
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8
7 2 6
5 9 2 3
3
6 9 9 0

3
9 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:66,71,89,08,15,17,88,32,26,46,86,53,60,54,77,17,31,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
699466
Giải nhất
82471
Giải nhì
19989
Giải ba
02908
65015
Giải tư
85517
37288
17932
78826
80346
32386
15453
Giải năm
8960
Giải sáu
2154
5477
2517
Giải bẩy
631
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5 7 7
6
2 1
6 6
3 4
0
1 7
9 8 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:16,74,41,95,93,99,41,23,45,34,52,52,40,46,04,63,76,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
867516
Giải nhất
51274
Giải nhì
63141
Giải ba
54295
04593
Giải tư
00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
Giải năm
0340
Giải sáu
1346
5804
2263
Giải bẩy
376
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

3
4
1 1 5 0 6
2 2
3 5
4 6

5 3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:09,98,64,69,42,49,05,19,37,44,54,41,00,96,83,53,28,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
528309
Giải nhất
17898
Giải nhì
72564
Giải ba
26269
24742
Giải tư
57949
76505
19019
81737
29244
16954
04441
Giải năm
4200
Giải sáu
6796
2583
4453
Giải bẩy
228
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0
9
8
7
2 9 4 1
4 3
4 9 1

3
8 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:80,93,71,83,53,60,60,84,08,79,38,07,23,50,89,95,94,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
582780
Giải nhất
94693
Giải nhì
22771
Giải ba
80483
82553
Giải tư
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
Giải năm
9923
Giải sáu
4750
4989
2195
Giải bẩy
894
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7

3
8

3 0
0 0
1 9
3 4 9 5
3 5 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:60,84,62,99,07,10,32,77,85,12,81,11,44,47,73,19,30,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
034460
Giải nhất
09284
Giải nhì
47362
Giải ba
24099
33907
Giải tư
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
Giải năm
3744
Giải sáu
1647
4573
5219
Giải bẩy
630
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 2 1 9

2 0
4 7 2

2
7 3
4 5 1
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:11,55,43,83,11,70,70,04,89,17,23,79,76,43,07,72,63,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
429411
Giải nhất
23555
Giải nhì
60143
Giải ba
29783
59011
Giải tư
97170
59970
34504
08589
49317
52723
80479
Giải năm
7576
Giải sáu
5243
8607
6672
Giải bẩy
863
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
1 7
3

3 3
5 8
3
0 0 9 6 2
3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:31,29,99,73,75,62,57,32,45,02,69,32,23,70,83,28,67,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
713631
Giải nhất
39329
Giải nhì
33099
Giải ba
95773
37675
Giải tư
61162
46557
43632
92845
52902
12469
95232
Giải năm
0423
Giải sáu
9870
8383
8228
Giải bẩy
967
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

9 3 8
2 2
5
7
2 9 7 7
3 5 0
3
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:01,20,22,43,68,73,10,77,94,36,39,98,22,33,47,37,70,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
602001
Giải nhất
84920
Giải nhì
97222
Giải ba
10043
24568
Giải tư
77373
47610
90177
90394
22136
56339
77098
Giải năm
6722
Giải sáu
8333
1547
7337
Giải bẩy
670
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
0 2 2
6 9 3 7
3 7
8
8
3 7 0

4 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:61,99,08,34,44,44,01,56,81,81,21,11,91,97,22,92,35,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
921061
Giải nhất
93399
Giải nhì
64908
Giải ba
66534
34644
Giải tư
34744
52001
53256
27881
71581
40721
52111
Giải năm
9891
Giải sáu
2097
2022
5992
Giải bẩy
335
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1
1
1 2
4 5
4 4
6

6
1 1
9 1 7 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:80,31,27,56,72,11,69,30,56,45,06,50,55,41,00,99,30,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
505380
Giải nhất
60731
Giải nhì
50127
Giải ba
46256
64672
Giải tư
00311
33369
67230
10956
86445
28306
86250
Giải năm
8955
Giải sáu
6741
3600
2399
Giải bẩy
630
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0
1
7
1 0 0
5 1
6 6 0 5 3
9
2

9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:96,20,89,27,79,72,38,92,70,61,19,14,94,97,97,86,89,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
411596
Giải nhất
39320
Giải nhì
72689
Giải ba
77727
70379
Giải tư
26772
79938
91092
71770
62361
07319
32614
Giải năm
5894
Giải sáu
1197
4297
0886
Giải bẩy
489
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 4
0 7
8


1
9 2 0 7
9 6 9
2 4 7 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:57,88,86,94,13,45,55,87,24,42,14,55,12,46,73,32,85,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
773857
Giải nhất
14888
Giải nhì
83486
Giải ba
99494
98413
Giải tư
98845
55055
64087
97824
14542
43914
69555
Giải năm
0412
Giải sáu
8446
0673
9532
Giải bẩy
985
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 4 2
4
2
5 2 6
5 5

3
8 6 7 5 4
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:46,62,71,06,65,00,72,54,90,05,56,07,44,26,52,69,58,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
596046
Giải nhất
18062
Giải nhì
08371
Giải ba
61506
54065
Giải tư
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
Giải năm
0144
Giải sáu
0026
1352
1369
Giải bẩy
958
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 5 7

6
6
4
4 6 2 8
2 5 9
1 2

0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:51,56,29,01,67,20,07,71,66,14,67,74,72,02,98,18,92,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
068451
Giải nhất
77156
Giải nhì
24329
Giải ba
79901
90367
Giải tư
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
Giải năm
2472
Giải sáu
4402
4798
6318
Giải bẩy
492
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 2
4 8
9 0


6
7 6 7 6
1 4 2

8 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:94,90,86,39,92,73,65,79,73,07,27,80,38,86,27,50,77,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
244394
Giải nhất
26590
Giải nhì
45586
Giải ba
49939
02892
Giải tư
72773
14465
93679
73773
31707
52027
58580
Giải năm
6138
Giải sáu
0986
4227
2350
Giải bẩy
477
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
8
7 7
9 8

0
5
3 9 3 7
6 0 6
0 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:27,53,62,75,05,08,74,08,88,50,94,32,48,82,94,46,98,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
338927
Giải nhất
68453
Giải nhì
49662
Giải ba
16875
14805
Giải tư
18808
37374
41808
02888
08050
20394
19032
Giải năm
9748
Giải sáu
2882
4694
9446
Giải bẩy
198
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 8


2
8 6
3 0 1
2
5 4
8 2
4 4 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:90,57,23,75,24,16,96,42,87,27,01,98,20,75,90,68,87,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
331290
Giải nhất
54857
Giải nhì
06323
Giải ba
74275
74324
Giải tư
16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
Giải năm
5620
Giải sáu
2175
0490
1568
Giải bẩy
987
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6
3 4 7 0

2
7
8
5 5
7 7 0
6 8 0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:61,41,40,78,03,87,91,07,72,42,85,11,99,01,42,46,68,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
281361
Giải nhất
89241
Giải nhì
30340
Giải ba
35978
76703
Giải tư
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
Giải năm
9599
Giải sáu
5301
8242
7046
Giải bẩy
168
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 1
1

4
1 0 2 2 6

8
8 2
7 5
1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:56,12,49,27,64,23,31,58,07,17,66,17,55,02,20,32,13,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
304656
Giải nhất
43712
Giải nhì
16749
Giải ba
10327
38764
Giải tư
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải năm
3255
Giải sáu
9102
4920
6632
Giải bẩy
413
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2
2 7 7 3
7 3 0
1 2 4
9
8 5
4 6


Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:85,33,98,76,19,02,10,76,07,30,47,43,81,20,12,89,09,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
579585
Giải nhất
40733
Giải nhì
14498
Giải ba
65476
96019
Giải tư
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
Giải năm
2381
Giải sáu
5720
7112
3689
Giải bẩy
409
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 9 7
9 0 2
0
3 0
7 3


6 6
1 9
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:71,86,55,43,71,19,68,05,96,69,25,21,67,74,72,75,77,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
011771
Giải nhất
28086
Giải nhì
20055
Giải ba
25743
80471
Giải tư
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
Giải năm
7167
Giải sáu
4974
0072
1575
Giải bẩy
677
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
9
5 1
8
3
5
8 9 7
1 4 2 5 7
6
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:83,89,06,86,32,00,73,01,99,01,13,99,75,41,64,87,05,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
915983
Giải nhất
52089
Giải nhì
45106
Giải ba
38386
31132
Giải tư
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
Giải năm
8375
Giải sáu
9141
7564
5387
Giải bẩy
005
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 1 1 5
3

2
1

4
3 5
9 6 7 4
9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:28,22,34,54,96,62,05,58,34,26,41,31,56,06,07,27,07,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
603228
Giải nhất
43922
Giải nhì
25234
Giải ba
36254
07596
Giải tư
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
Giải năm
6156
Giải sáu
4606
5607
6827
Giải bẩy
107
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7 7

2 6 7 5
4 4 1
1
4 8 6
2


6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:65,56,00,59,08,92,58,04,84,12,46,78,23,61,34,79,31,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
469465
Giải nhất
71156
Giải nhì
66900
Giải ba
24759
70808
Giải tư
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
Giải năm
5823
Giải sáu
1561
1534
5879
Giải bẩy
931
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 4 3
2
3
4 1
6
6 9 8
1
8 9
4
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:60,10,71,03,32,52,52,82,22,60,86,58,91,22,73,03,86,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
608560
Giải nhất
42310
Giải nhì
79471
Giải ba
75703
38232
Giải tư
19952
32352
66882
68322
98460
56986
38158
Giải năm
0491
Giải sáu
2822
5673
6403
Giải bẩy
986
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 2
0
2 2
2

2 2 8
0
1 3
2 6 6
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:01,08,27,72,81,82,43,38,47,78,22,95,83,27,55,89,90,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
177801
Giải nhất
19108
Giải nhì
67527
Giải ba
21272
09081
Giải tư
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
Giải năm
4783
Giải sáu
8327
3455
8489
Giải bẩy
390
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

7 2 7
8 3
3 7
5

2 8
1 2 3 9
5 0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:35,33,02,01,67,14,34,44,06,77,60,45,34,72,27,40,53,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
338435
Giải nhất
15033
Giải nhì
62002
Giải ba
62301
29767
Giải tư
39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
Giải năm
5934
Giải sáu
7772
8827
4040
Giải bẩy
553
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1 6
4 8
7
3 4 4
4 5 0
3
7 0
7 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:79,38,09,91,94,56,68,45,85,71,19,02,50,47,39,58,46,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
537879
Giải nhất
84838
Giải nhì
77209
Giải ba
97291
55694
Giải tư
63856
86568
08245
47485
25671
66719
37102
Giải năm
6950
Giải sáu
9147
3739
0358
Giải bẩy
746
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 8
9

8 9
5 7 6
6 0 8
8
1
5
1 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:02,41,83,21,17,76,82,40,41,68,29,49,05,10,93,06,66,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
389702
Giải nhất
34741
Giải nhì
80483
Giải ba
02921
40417
Giải tư
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
Giải năm
2905
Giải sáu
4110
1693
6506
Giải bẩy
266
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
7 0
1 9

1 0 1 9

8 6 3
6
3 2
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:87,53,73,11,18,60,36,34,97,08,17,22,18,11,78,31,87,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
251887
Giải nhất
93753
Giải nhì
84973
Giải ba
50411
09618
Giải tư
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
Giải năm
1818
Giải sáu
1711
5678
8431
Giải bẩy
587
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 8 7 8 1
2
6 4 1

3 7
0
3 8
7
7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:99,48,44,46,56,16,37,95,61,90,70,96,78,98,33,19,84,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789299
Giải nhất
23048
Giải nhì
96444
Giải ba
45746
40456
Giải tư
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
Giải năm
4678
Giải sáu
3098
8133
1619
Giải bẩy
784
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 9

7 3
8 4 6
6 8
1
0 8
4
5 0 6 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:34,75,86,62,60,32,37,76,63,52,50,77,46,91,50,78,78,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
982134
Giải nhất
95375
Giải nhì
62586
Giải ba
20362
06960
Giải tư
56032
01837
48176
07663
84152
03050
39077
Giải năm
6846
Giải sáu
7091
5150
0478
Giải bẩy
478
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít2 7
6
2 0 0
2 0 3
5 6 7 8 8
6 0
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:02,64,02,58,66,16,55,67,20,95,02,31,61,49,62,01,40,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
669102
Giải nhất
31064
Giải nhì
01302
Giải ba
01758
72166
Giải tư
32416
92455
62667
25420
34795
77502
03631
Giải năm
2461
Giải sáu
9749
8262
8901
Giải bẩy
740
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 1
6
0
1 4
9 0
8 5
4 6 7 1 2


5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:50,17,55,98,43,44,99,99,80,23,03,42,43,95,96,68,76,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
022150
Giải nhất
85717
Giải nhì
87255
Giải ba
82398
67143
Giải tư
56644
22199
80799
90580
41423
49603
46242
Giải năm
3443
Giải sáu
2995
2196
3168
Giải bẩy
476
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7
3

3 4 2 3
5
8
6
0
8 9 9 5 6 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:09,39,55,19,07,46,70,69,92,74,43,20,14,46,55,19,26,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
711509
Giải nhất
11039
Giải nhì
47655
Giải ba
30419
80807
Giải tư
22346
92970
80769
61592
45874
95743
28120
Giải năm
9414
Giải sáu
2746
4955
1119
Giải bẩy
026
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9 4 9
0 6
9
6 3 6
5 5
9
0 4
5
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:02,71,51,50,11,86,61,91,43,05,35,21,71,87,48,02,58,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
217102
Giải nhất
96671
Giải nhì
66251
Giải ba
81950
29911
Giải tư
27786
67761
47991
61643
97405
01035
36621
Giải năm
5571
Giải sáu
8787
4048
4302
Giải bẩy
158
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 2 1
1
1
5
3 8
1 0 8
1
1 1
6 7
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:16,12,60,11,17,46,05,10,36,34,87,51,21,18,34,22,92,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
623416
Giải nhất
28612
Giải nhì
75760
Giải ba
21611
55917
Giải tư
21546
96405
77610
22436
28234
70887
30051
Giải năm
8721
Giải sáu
3118
8034
2122
Giải bẩy
292
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 1 7 0 8
1 2
6 4 4 9
6
1
0

7
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:10,84,14,28,59,29,41,68,23,74,65,40,11,92,55,67,50,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
467610
Giải nhất
71784
Giải nhì
82614
Giải ba
48228
86659
Giải tư
86529
92941
49468
21423
23574
60865
88640
Giải năm
4211
Giải sáu
3892
7155
5767
Giải bẩy
550
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1
8 9 3

1 0
9 5 0
8 5 7
4
4
2 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:29,14,15,49,56,25,69,59,61,66,42,52,11,46,55,95,83,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
803529
Giải nhất
56214
Giải nhì
94015
Giải ba
01349
11756
Giải tư
61525
83069
69159
88261
91966
45542
89152
Giải năm
4711
Giải sáu
2746
2555
0695
Giải bẩy
883
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 1
5

9 2 6
6 9 2 5 7
9 1 6

3
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:15,14,84,48,66,82,93,11,80,39,78,95,77,44,16,83,26,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
229215
Giải nhất
73014
Giải nhì
66484
Giải ba
52748
73666
Giải tư
91982
44593
99111
51580
09839
69578
48395
Giải năm
3877
Giải sáu
7444
9216
5883
Giải bẩy
226
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1 6
6
9
8 4
3
6
8 7
4 2 0 3
3 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:43,54,03,80,82,06,51,96,86,80,50,56,41,65,48,10,43,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
725743
Giải nhất
53554
Giải nhì
96803
Giải ba
26880
53982
Giải tư
08106
99951
72396
95686
36480
81450
58356
Giải năm
8641
Giải sáu
8165
1848
0310
Giải bẩy
443
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
0


1 8 3
4 1 0 6
5 6

0 2 6 0
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:84,54,25,40,17,82,38,96,42,45,32,56,59,39,89,73,52,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908784
Giải nhất
76854
Giải nhì
43125
Giải ba
64340
25017
Giải tư
67882
70038
44596
12342
70545
77632
85456
Giải năm
4359
Giải sáu
8739
8289
0973
Giải bẩy
752
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
5
8 2 9
0 2 5
4 6 9 2

3
2 9
6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:08,94,91,39,85,18,50,51,13,65,34,39,16,40,54,19,67,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
347808
Giải nhất
12594
Giải nhì
58491
Giải ba
62139
10685
Giải tư
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
Giải năm
2716
Giải sáu
0540
2554
7119
Giải bẩy
267
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 3 6 9

9 4 9 1
0
0 1 4
5 7

5
4 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:71,68,83,81,67,54,81,15,24,52,70,48,47,46,75,29,67,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
351771
Giải nhất
51068
Giải nhì
62683
Giải ba
52581
30467
Giải tư
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
Giải năm
0947
Giải sáu
0846
0975
1029
Giải bẩy
167
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
4 9

8 7 6 7
4 2
8 7 7
0 5
3 1 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:83,13,40,76,43,06,76,75,48,66,78,68,04,86,86,70,63,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
902383
Giải nhất
15313
Giải nhì
50240
Giải ba
20776
27143
Giải tư
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
Giải năm
8804
Giải sáu
0686
0486
5170
Giải bẩy
463
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4
3


0 3 8 7

6 8 3
6 6 5 8 0
6 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:81,92,02,41,68,18,25,59,20,19,95,61,78,05,05,66,55,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
508081
Giải nhất
86592
Giải nhì
12802
Giải ba
43241
30368
Giải tư
23818
91725
33659
45220
18019
08095
31461
Giải năm
9378
Giải sáu
3605
5205
9166
Giải bẩy
255
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5
8 9
5 0

1
9 5
8 1 6
8
6
2 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:74,49,01,72,36,82,77,74,27,18,68,00,49,37,80,98,73,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
975274
Giải nhất
40049
Giải nhì
45001
Giải ba
47172
03936
Giải tư
02882
54777
22674
44827
01418
22768
87200
Giải năm
8849
Giải sáu
1737
1380
5198
Giải bẩy
773
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
8
7
6 7
9 9
3
8
2 7 4 3
2 0
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:00,43,36,35,52,29,32,10,18,07,38,45,64,71,13,92,78,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
224100
Giải nhất
07243
Giải nhì
19736
Giải ba
33235
89252
Giải tư
74529
94132
07310
84218
46807
72338
49445
Giải năm
3364
Giải sáu
3271
5713
7892
Giải bẩy
778
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 8 3
9
6 5 2 8
3 5
2 1
4
1 8

2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:32,61,51,10,28,61,48,91,42,61,39,77,05,30,36,35,34,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
933032
Giải nhất
67161
Giải nhì
89851
Giải ba
89210
40328
Giải tư
07161
80448
99891
71842
47961
97539
94877
Giải năm
6705
Giải sáu
0230
3036
4335
Giải bẩy
334
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
8
9 0 6 5 4 1
8 2
1
1 1 1
7

1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:84,08,04,09,63,28,64,77,00,99,40,33,72,19,17,59,58,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
658884
Giải nhất
35908
Giải nhì
19404
Giải ba
61609
74563
Giải tư
92328
67664
31377
14800
32199
54740
55033
Giải năm
5572
Giải sáu
4219
2417
8459
Giải bẩy
958
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 9 0
9 7 3
8
3
0
9 8
3 4
7 2

9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:22,10,07,37,37,85,74,42,43,46,35,78,55,00,41,25,95,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
928722
Giải nhất
59710
Giải nhì
94207
Giải ba
01837
10837
Giải tư
29985
91974
61742
24043
68746
90635
57678
Giải năm
7855
Giải sáu
6500
0941
6025
Giải bẩy
195
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0
0
5
7 7 5
2 3 6 1
5

4 8
5 4
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:67,81,29,06,59,09,25,25,39,80,03,44,56,67,31,82,81,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
491067
Giải nhất
74881
Giải nhì
82029
Giải ba
62606
41459
Giải tư
81109
12825
03925
78439
59080
97903
81144
Giải năm
5256
Giải sáu
4667
4231
1182
Giải bẩy
981
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 3

9 5 5
9 1
4 4
9 6
7

1 0 2 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:13,30,50,55,91,13,72,11,56,09,44,82,94,43,00,55,24,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
877913
Giải nhất
81430
Giải nhì
60450
Giải ba
32955
53591
Giải tư
60613
68972
57111
57656
09209
02644
77082
Giải năm
9094
Giải sáu
5743
1700
2155
Giải bẩy
824
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
3 1
4
0
4 3
0 5 6 5

2
2
1 4 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:06,36,98,67,60,78,95,56,85,16,05,92,86,89,88,42,54,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
543106
Giải nhất
63036
Giải nhì
49898
Giải ba
23967
34260
Giải tư
26578
41795
23756
98785
63316
60705
97192
Giải năm
2386
Giải sáu
3189
6288
2142
Giải bẩy
254
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
6

6
2
6 4
7 0
8
5 6 9 8
8 5 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:16,58,12,41,11,42,59,41,73,98,69,37,56,73,75,68,85,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
692216
Giải nhất
10558
Giải nhì
45912
Giải ba
95941
51011
Giải tư
36442
71659
63941
51673
10598
16669
55637
Giải năm
9356
Giải sáu
4273
1175
4668
Giải bẩy
985
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 1

7
1 2 1
8 9 6
9 8 1
3 3 5
5
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:66,27,37,07,81,32,91,02,63,25,79,39,52,66,50,59,80,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
510766
Giải nhất
98127
Giải nhì
29337
Giải ba
24607
37381
Giải tư
31232
34991
67102
18463
04525
55679
37739
Giải năm
7752
Giải sáu
8466
7050
2159
Giải bẩy
580
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2

7 5
7 2 9
2
2 0 9
3 6
9
1 0
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:43,55,36,29,30,45,83,62,74,66,48,03,80,12,56,74,16,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
022543
Giải nhất
73055
Giải nhì
82736
Giải ba
06729
24030
Giải tư
20345
40583
74862
67474
07666
09048
39603
Giải năm
8080
Giải sáu
0912
3556
4774
Giải bẩy
616
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 6
9
6 0
5 8
5 6
2 6
4 4
3 0 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:09,14,56,72,89,00,31,25,13,20,14,60,95,52,42,00,39,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003809
Giải nhất
08514
Giải nhì
58256
Giải ba
45172
99689
Giải tư
77900
20731
23625
63513
48220
99814
26160
Giải năm
3195
Giải sáu
3752
6242
1100
Giải bẩy
239
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
4 3 4
5 0
1 9
2
6 2
0
2
9 9
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:32,06,29,47,94,07,75,08,64,09,04,08,53,29,03,45,77,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
452332
Giải nhất
11806
Giải nhì
79229
Giải ba
75247
82394
Giải tư
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
Giải năm
6053
Giải sáu
1429
4403
2345
Giải bẩy
977
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 8 9 4 8 3

9 9
2
7 5
3
4
5 7

4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:83,15,19,46,21,81,02,74,95,25,08,83,50,89,47,35,45,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
727183
Giải nhất
79515
Giải nhì
87119
Giải ba
58946
34021
Giải tư
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
Giải năm
7750
Giải sáu
1389
3547
0635
Giải bẩy
145
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
5 9
1 5 6
5
6 7 5
0

4
1 3 9
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:37,95,03,05,36,18,68,08,30,00,10,68,25,28,78,98,52,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
762037
Giải nhất
16195
Giải nhì
95103
Giải ba
04705
58736
Giải tư
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
Giải năm
7325
Giải sáu
1028
7678
0498
Giải bẩy
752
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8 0 3
8 0
5 8
6 0

2
8 8
8

5 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:04,15,96,78,54,75,46,81,19,26,17,43,91,96,05,47,85,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
581004
Giải nhất
01015
Giải nhì
08996
Giải ba
31054
60378
Giải tư
40443
28517
80426
85019
12981
41846
88575
Giải năm
5791
Giải sáu
5747
7605
7696
Giải bẩy
185
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
5 9 7
6

6 3 7
4

8 5
1 5
6 1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:55,30,59,28,18,92,57,06,80,93,27,66,58,05,69,24,407,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
238552
Giải nhất
02230
Giải nhì
69359
Giải ba
93328
40218
Giải tư
18992
75657
01906
58780
88293
91927
48166
Giải năm
9958
Giải sáu
2205
0969
8824
Giải bẩy
407
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
8
8 7 4
0
0
9 7 8
6 9

0
2 3 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:04,15,96,78,54,75,46,81,19,26,17,43,91,96,05,47,85,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
581004
Giải nhất
01015
Giải nhì
08996
Giải ba
31054
60378
Giải tư
40443
28517
80426
85019
12981
41846
88575
Giải năm
5791
Giải sáu
5747
7605
7696
Giải bẩy
185
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
5 9 7
6

6 3 7
4

8 5
1 5
6 1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:67,10,76,97,45,64,50,93,79,83,64,38,72,17,72,69,75,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
237967
Giải nhất
13710
Giải nhì
33276
Giải ba
64845
71997
Giải tư
72538
28964
56083
43379
95793
96150
71864
Giải năm
0672
Giải sáu
3569
5172
4817
Giải bẩy
875
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7

8
5
0
4 4 9
6 9 2 2 5
3
7 3 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:53,43,67,76,76,02,27,50,84,41,63,36,75,43,49,66,22,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
760553
Giải nhất
72143
Giải nhì
18167
Giải ba
23976
55276
Giải tư
62536
87863
34141
62984
23450
91227
15902
Giải năm
9975
Giải sáu
2766
2249
2243
Giải bẩy
522
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3
7 2
6
3 1 3 9
0
7 3 6
6 6 5
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:65,38,73,41,99,27,36,76,85,18,48,46,99,09,22,90,35,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
371165
Giải nhất
31338
Giải nhì
64673
Giải ba
46099
47241
Giải tư
77746
45748
16618
68885
02276
18236
89227
Giải năm
1099
Giải sáu
2190
0922
2809
Giải bẩy
435
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8
7 2 4
8 6 5
1 8 6


3 6
5
9 9 0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:75,73,41,94,97,60,90,19,90,45,64,21,23,92,85,16,60,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
771275
Giải nhất
79373
Giải nhì
17641
Giải ba
32397
04894
Giải tư
39521
94464
88845
23690
27219
16790
62060
Giải năm
2823
Giải sáu
3616
3585
5492
Giải bẩy
060
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 6
1 3

1 5

0 4 0 4
3
5
4 7 0 0 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:72,25,68,20,93,83,11,25,90,24,92,79,92,87,16,01,09,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
739572
Giải nhất
48925
Giải nhì
20068
Giải ba
65893
52120
Giải tư
66279
24892
82124
63090
91525
04311
58683
Giải năm
8392
Giải sáu
5101
9616
2687
Giải bẩy
309
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
1 6
5 0 5 48
9 2
3 7
3 0 2 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:13,62,87,34,29,18,18,68,31,37,29,79,94,82,78,75,55,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
759813
Giải nhất
75262
Giải nhì
49887
Giải ba
47329
71334
Giải tư
39779
70929
75637
22931
66068
95818
04118
Giải năm
1094
Giải sáu
6775
8078
7982
Giải bẩy
455
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8
9 9 7
4 1 7

5
2 8
9 8 5
7 2
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:41,39,33,16,86,13,20,53,15,04,11,13,90,60,32,52,33,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
835741
Giải nhất
85839
Giải nhì
05433
Giải ba
66986
68016
Giải tư
99713
15411
34704
50415
24553
85520
96313
Giải năm
9490
Giải sáu
9752
4232
5060
Giải bẩy
333
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 3 5 1 3
0 8
9 3 2 3

3 2
0

6
0

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:12,44,64,56,71,38,52,83,42,37,74,39,62,23,42,72,12,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
649112
Giải nhất
80944
Giải nhì
45164
Giải ba
88071
73156
Giải tư
79839
61874
96437
77242
20983
97352
44238
Giải năm
5862
Giải sáu
8772
4842
9923
Giải bẩy
112
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
3
8 7 9
4 2 2
6 2
4 2
1 4 2 8
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:51,26,73,22,74,80,91,60,68,32,23,67,25,72,95,09,66,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
478551
Giải nhất
02326
Giải nhì
04473
Giải ba
16774
13922
Giải tư
71967
65423
24532
97468
15060
64291
98380
Giải năm
9025
Giải sáu
6509
1995
8872
Giải bẩy
866
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7
6 2 3 5
2


0 8 7 6
3 4 2
0
1 5

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.