Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:79,92,44,85,79,55,38,77,73,10,55,06,05,71,75,85,54,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
692579
Giải nhất
85192
Giải nhì
96144
Giải ba
85785
81879
Giải tư
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
Giải năm
2805
Giải sáu
3471
1775
7885
Giải bẩy
954
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
0 3

8
4
5 5 4

9 7 3 1 5
5 5
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:77,85,33,75,05,03,50,09,22,27,78,83,82,55,06,18,54,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
466377
Giải nhất
79385
Giải nhì
29033
Giải ba
83575
18005
Giải tư
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
Giải năm
1082
Giải sáu
6455
0406
1118
Giải bẩy
454
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 9 6
8
2 7
3

0 5 4 1

5 8
5 3 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:09,62,96,29,73,81,26,66,22,84,94,32,25,60,07,39,85,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
781709
Giải nhất
06162
Giải nhì
08096
Giải ba
41229
30273
Giải tư
71481
51626
26566
76122
09684
19294
52632
Giải năm
1325
Giải sáu
4560
3407
6039
Giải bẩy
285
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

9 6 2 5
2 9
5

2 6 0
3
1 4 5
6 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:17,85,65,71,36,98,75,36,08,69,86,10,25,06,29,15,82,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
886017
Giải nhất
07185
Giải nhì
00565
Giải ba
78071
15036
Giải tư
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
Giải năm
2225
Giải sáu
7506
3929
9315
Giải bẩy
782
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6
0 5
5 9
6 6

4
5 9
1 5
5 6 2
8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:33,08,57,44,98,42,04,62,85,08,05,27,43,65,69,20,44,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
806833
Giải nhất
55908
Giải nhì
23157
Giải ba
02144
39698
Giải tư
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
Giải năm
1243
Giải sáu
1365
4069
1020
Giải bẩy
044
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 8 5

7 0 8

4 2 3 4
7
2 5 9

5
8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:98,04,86,63,62,91,60,12,94,51,50,63,27,11,43,80,58,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
270498
Giải nhất
49104
Giải nhì
23486
Giải ba
82863
53562
Giải tư
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
Giải năm
9527
Giải sáu
1711
3543
1980
Giải bẩy
558
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 1
7

3
1 0 8
3 2 0 3

6 0 0
1 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:78,59,63,28,67,89,90,32,80,39,51,59,90,23,07,76,63,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
232178
Giải nhất
84459
Giải nhì
49963
Giải ba
33328
00467
Giải tư
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
Giải năm
9790
Giải sáu
8723
1807
6176
Giải bẩy
463
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2
8 3
2 9

9 1 9
3 7 3
6
9 0
0 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:60,70,58,38,83,47,22,39,09,14,34,55,11,67,11,54,93,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
868160
Giải nhất
86470
Giải nhì
78658
Giải ba
13238
86283
Giải tư
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
Giải năm
0511
Giải sáu
4667
2011
6054
Giải bẩy
493
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 1 1
2
8 9 4
7
8 5 4 9
7
0
3
3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:73,12,98,84,56,16,71,24,05,66,98,98,90,06,77,06,30,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
021073
Giải nhất
30712
Giải nhì
23698
Giải ba
00584
42856
Giải tư
60116
40371
14124
97805
33666
08398
92098
Giải năm
8390
Giải sáu
1506
1877
9506
Giải bẩy
030
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6
2 6
4
0 4

6
6
1 7
4
8 8 8 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:65,71,27,03,78,56,41,56,86,13,28,31,09,48,37,11,75,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
809065
Giải nhất
91271
Giải nhì
42927
Giải ba
08103
39778
Giải tư
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
Giải năm
3209
Giải sáu
4048
1337
4911
Giải bẩy
075
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
3 1
7 8
1 7 4
1 8
6 6

1 8 5
6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:76,94,84,04,63,67,20,99,61,47,25,10,61,38,25,81,56,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
212776
Giải nhất
24894
Giải nhì
08784
Giải ba
80204
20163
Giải tư
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
Giải năm
8461
Giải sáu
0238
0625
8781
Giải bẩy
356
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0
0 5 5
8 3
7
6
3 7 1 1

4 1
4 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:00,24,70,73,68,95,47,18,00,35,32,84,25,08,73,71,05,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
963900
Giải nhất
51324
Giải nhì
30670
Giải ba
71673
58868
Giải tư
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
Giải năm
3625
Giải sáu
1008
6673
7971
Giải bẩy
305
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 5
8 2
4 5
5 2
7

8
0 3 3 1
4
5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:33,89,44,30,52,95,27,28,09,46,71,00,03,24,84,37,26,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
196833
Giải nhất
72289
Giải nhì
26744
Giải ba
07130
11252
Giải tư
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
Giải năm
7703
Giải sáu
7924
0784
8437
Giải bẩy
426
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0 3
5
7 8 4 6
0 7
4 6
2

1
9 4
5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:90,29,06,34,58,51,60,12,92,44,62,92,60,98,99,62,57,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
384090
Giải nhất
76929
Giải nhì
99806
Giải ba
11534
26658
Giải tư
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
Giải năm
4060
Giải sáu
2998
1999
4962
Giải bẩy
557
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2
9
4
4
8 1 7
0 2 0 2 9


2 2 8 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:94,96,52,29,13,93,35,40,84,87,43,47,99,35,39,44,95,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
857694
Giải nhất
61296
Giải nhì
60452
Giải ba
26829
30913
Giải tư
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
Giải năm
6199
Giải sáu
6535
6839
8144
Giải bẩy
395
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3
9
5 5 9
0 3 7 4
2


4 7
6 3 9 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:73,69,86,48,44,46,10,31,89,10,40,32,56,37,30,25,31,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
990473
Giải nhất
86069
Giải nhì
56786
Giải ba
57948
60644
Giải tư
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
Giải năm
1156
Giải sáu
2137
6230
4825
Giải bẩy
831
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0
5
1 2 7 0 1
8 4 6 0
6
9

6 9
1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:62,54,43,63,39,67,02,90,07,88,79,60,24,29,82,60,00,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
583362
Giải nhất
86754
Giải nhì
54743
Giải ba
44563
57839
Giải tư
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
Giải năm
1824
Giải sáu
9129
9182
5160
Giải bẩy
800
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 0

4 9
9
3
4 4
3 7 0 0
9
8 2
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:22,78,88,57,47,73,67,13,05,20,52,64,90,67,09,46,12,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
657422
Giải nhất
60878
Giải nhì
31388
Giải ba
49657
96947
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
Giải năm
7590
Giải sáu
1067
1209
7946
Giải bẩy
412
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
3 2 7
0

7 6
7 2
7 4 7
8 3
8
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:24,81,45,09,20,73,19,34,92,48,41,47,54,07,77,30,69,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
646624
Giải nhất
58481
Giải nhì
60545
Giải ba
11409
20720
Giải tư
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
Giải năm
8554
Giải sáu
4207
9877
7330
Giải bẩy
969
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
9
0
4 0
5 8 1 7
4
9
3 7
1 8
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:17,46,55,32,46,35,03,43,01,49,23,54,44,77,59,37,82,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
845617
Giải nhất
84746
Giải nhì
20355
Giải ba
13632
85846
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
Giải năm
2944
Giải sáu
9077
7659
2237
Giải bẩy
482
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1

3
2 5 7
6 6 3 9 4 3
5 4 9

7
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:33,31,41,45,25,51,20,42,68,59,64,42,10,61,63,84,35,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
203333
Giải nhất
74131
Giải nhì
96241
Giải ba
48345
53925
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
Giải năm
4210
Giải sáu
5761
1363
0284
Giải bẩy
035
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8
5 0
1 5
1 5 2 2
1 9
8 4 1 3

4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:13,93,67,09,06,33,51,80,27,56,98,79,28,50,14,21,88,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
659813
Giải nhất
68293
Giải nhì
04267
Giải ba
51509
24906
Giải tư
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
Giải năm
1728
Giải sáu
5050
6914
6321
Giải bẩy
288
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6
4
7 8 1 2
3

1 6 0
7
9
0 8
3 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:51,81,90,09,28,04,11,22,35,72,36,43,87,47,89,03,18,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
408151
Giải nhất
67381
Giải nhì
18790
Giải ba
06609
66228
Giải tư
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
Giải năm
5887
Giải sáu
6847
9089
9803
Giải bẩy
418
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 3
1 8
8 2
5 6
3 7


2
1 7 9 4
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:08,42,91,75,60,74,04,90,60,02,31,25,76,87,69,00,03,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
683008
Giải nhất
50542
Giải nhì
51391
Giải ba
02575
05160
Giải tư
85274
74204
20690
31760
09502
84031
52525
Giải năm
5976
Giải sáu
4187
8069
3400
Giải bẩy
303
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 0 3

5
1
2

0 0 9 9
5 4 6
7
1 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:12,55,64,54,81,71,82,89,57,50,82,75,84,68,16,00,79,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
267112
Giải nhất
20055
Giải nhì
55864
Giải ba
16054
75581
Giải tư
04071
90482
28289
31057
46750
91982
30675
Giải năm
5284
Giải sáu
1368
3816
9600
Giải bẩy
979
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
65 4 7 0
4 8 2
1 5 9
1 2 9 2 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:05,93,80,16,84,80,25,02,25,62,51,19,29,18,03,78,96,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
038805
Giải nhất
59793
Giải nhì
88280
Giải ba
60816
89684
Giải tư
97780
29525
59702
18625
48762
53651
22519
Giải năm
4529
Giải sáu
8018
9903
5978
Giải bẩy
296
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
6 9 8
5 5 9


1 9
2
8
0 4 0
3 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:13,16,53,39,91,86,53,65,16,26,03,70,17,33,68,80,83,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
317213
Giải nhất
93216
Giải nhì
79953
Giải ba
80539
80491
Giải tư
95786
29253
42265
88616
24926
49703
31070
Giải năm
4217
Giải sáu
0533
9168
5880
Giải bẩy
783
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
6 6 7
6
9 3

3 3
5 8
0
6 0 3
1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:51,58,60,35,17,82,99,18,18,34,90,71,26,24,90,00,46,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
248051
Giải nhất
61958
Giải nhì
78060
Giải ba
29535
62417
Giải tư
09582
99199
98318
90218
49134
53090
08071
Giải năm
4726
Giải sáu
0024
6990
2700
Giải bẩy
746
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7 8 8
6 4
5 4
6
8
0 3
1
2
9 0 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:66,79,17,32,29,81,52,58,96,39,72,57,90,76,63,65,57,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
748866
Giải nhất
46779
Giải nhì
01017
Giải ba
39732
50129
Giải tư
50781
65652
82358
07296
75439
85572
08357
Giải năm
9190
Giải sáu
9576
9163
6865
Giải bẩy
157
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
9
2 9

2 8 7 7 0
3 5
9 2 6
1
6 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:25,89,07,79,67,21,97,87,36,48,48,11,96,53,23,90,18,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
280325
Giải nhất
88489
Giải nhì
92407
Giải ba
66279
49367
Giải tư
02221
20897
22287
00536
10648
93148
72611
Giải năm
2896
Giải sáu
2453
2423
7190
Giải bẩy
018
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 8 0
1 3
6
8 8
3
7
9
9 7
7 6 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:29,25,08,65,03,92,86,24,41,13,44,67,76,15,04,78,81,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
480829
Giải nhất
83225
Giải nhì
19208
Giải ba
49665
65803
Giải tư
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
Giải năm
7876
Giải sáu
6115
1304
3278
Giải bẩy
581
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3 4
3 5
5 4
5
1 4

5 7
6 8
6 1
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:03,76,31,44,65,53,18,57,11,42,72,33,70,72,46,92,27,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
668303
Giải nhất
90476
Giải nhì
98931
Giải ba
97244
50965
Giải tư
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
Giải năm
5070
Giải sáu
4072
0246
6892
Giải bẩy
627
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 1
7
1 3
4 2 6
3 7
5
6 2 0 2 8

2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:87,77,13,26,56,72,95,77,27,41,00,38,61,99,67,86,73,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450787
Giải nhất
66877
Giải nhì
57713
Giải ba
72226
37756
Giải tư
42172
38595
08877
67427
56841
08100
16238
Giải năm
2361
Giải sáu
9399
3467
1386
Giải bẩy
173
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3
6 7
8
1 3
6
1 7
7 2 7 3
6
5 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:67,67,93,70,62,59,39,77,04,86,17,84,88,45,73,48,83,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
211667
Giải nhất
15967
Giải nhì
18993
Giải ba
97670
37462
Giải tư
68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
Giải năm
6488
Giải sáu
7545
5673
3248
Giải bẩy
083
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7

9
5 8
9
7 2
0 7 3
6 4 8 3 1
3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:36,30,17,91,75,32,15,44,62,11,14,75,60,21,26,55,42,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
179436
Giải nhất
40330
Giải nhì
32117
Giải ba
09091
14275
Giải tư
27832
53815
95744
54062
70811
50214
76775
Giải năm
7560
Giải sáu
0921
9426
6255
Giải bẩy
042
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 5 1 4
1 6
0 2
4 2
5
2 0
5 5

1 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:69,52,13,27,26,79,58,70,49,55,89,01,56,99,04,04,28,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
650269
Giải nhất
64152
Giải nhì
25413
Giải ba
92127
16326
Giải tư
79279
18258
82470
88949
78955
90689
63601
Giải năm
5456
Giải sáu
0999
0604
8904
Giải bẩy
028
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4
3
7 6 8

9
2 8 5 6

9 0
9 1
9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:10,91,15,85,79,38,48,00,59,58,46,44,59,52,85,99,80,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
240210
Giải nhất
67891
Giải nhì
74915
Giải ba
93585
66879
Giải tư
08938
68548
26100
98459
73558
09046
74944
Giải năm
1959
Giải sáu
5952
4885
1999
Giải bẩy
180
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5

8 1
8 6 4
9 8 9 2

9
5 5 0
1 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:99,91,11,56,21,15,68,70,41,48,53,42,11,04,18,00,764,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
824996
Giải nhất
20091
Giải nhì
23911
Giải ba
61056
74221
Giải tư
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
Giải năm
4411
Giải sáu
9904
4318
4300
Giải bẩy
764
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0 6
1 5 1 8
1

1 8 2
6 3
8
0 6

1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:52,16,76,48,06,05,48,32,42,65,54,17,48,27,25,86,68,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
419052
Giải nhất
74216
Giải nhì
09476
Giải ba
55148
54306
Giải tư
13405
06848
42132
50442
93665
85754
16517
Giải năm
9648
Giải sáu
9927
3125
3386
Giải bẩy
468
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
6 7
7 5
2
8 8 2 8 0
4
5 8
6
6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:80,07,40,50,69,86,49,39,16,22,05,11,39,29,37,81,50,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
207580
Giải nhất
60407
Giải nhì
02040
Giải ba
29750
82869
Giải tư
11586
91949
21039
55616
58422
44105
35311
Giải năm
3739
Giải sáu
4929
0737
5981
Giải bẩy
950
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5
6 1
2 9
9 9 7
0 9
0 0
9 1

6 1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:46,60,88,59,75,61,42,05,90,60,39,40,88,12,43,25,39,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
510546
Giải nhất
92360
Giải nhì
53388
Giải ba
77059
07175
Giải tư
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
Giải năm
4688
Giải sáu
6412
0943
1825
Giải bẩy
239
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2
5
9 9
2 0 3 3
9
0 1 0
5
8 8
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:07,75,17,86,73,97,39,82,59,49,44,32,33,22,87,01,79,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
757807
Giải nhất
35475
Giải nhì
68017
Giải ba
66686
69073
Giải tư
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
Giải năm
5333
Giải sáu
6122
3587
2601
Giải bẩy
279
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7
2
9 2 3
9 4
9 2

5 3 9
6 2 7
7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:67,63,54,44,58,64,97,96,88,23,42,92,77,91,95,98,27,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
721267
Giải nhất
62063
Giải nhì
77354
Giải ba
91144
12958
Giải tư
50364
17597
74196
78388
57923
86842
22392
Giải năm
0877
Giải sáu
4591
2595
5798
Giải bẩy
027
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 7

4 2
4 8
3 4
7
8
7 6 2 1 5 8 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:24,82,77,87,17,23,23,70,60,15,43,88,44,04,71,18,45,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
010924
Giải nhất
98082
Giải nhì
40977
Giải ba
42187
22517
Giải tư
34923
09723
78370
55860
73015
68743
42788
Giải năm
9344
Giải sáu
6704
6871
0618
Giải bẩy
645
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7 5 8
3 3

3 4 5

0
7 0 1
2 7 8
8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:91,57,80,25,91,37,83,69,83,70,34,55,38,25,90,35,61,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
640891
Giải nhất
74557
Giải nhì
65880
Giải ba
89825
10091
Giải tư
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
Giải năm
7838
Giải sáu
4325
7190
1735
Giải bẩy
361
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 5
7 4 8 5

7 5 8
9 1
0
0 3 3
1 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:45,75,05,27,63,75,10,92,98,89,43,24,24,43,98,81,92,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
298345
Giải nhất
19375
Giải nhì
65705
Giải ba
19027
45263
Giải tư
30575
79710
14192
42898
92089
23543
58624
Giải năm
1124
Giải sáu
4043
4198
0081
Giải bẩy
692
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
7 4 4

3 3
3
3
5 5
9 1
2 8 8 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:70,48,13,19,37,89,74,23,00,82,52,29,87,63,15,28,19,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
162570
Giải nhất
30148
Giải nhì
14213
Giải ba
03919
65137
Giải tư
50489
14774
84923
51500
11582
87452
65429
Giải năm
2087
Giải sáu
9763
9115
2528
Giải bẩy
019
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 9 5 9
3 9 8
7
8 4
2
3
4
9 2 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:27,77,46,50,22,53,50,96,58,31,07,30,43,71,29,49,14,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
681527
Giải nhất
19077
Giải nhì
67246
Giải ba
91650
06922
Giải tư
37953
19450
11596
40358
99831
07307
59030
Giải năm
7843
Giải sáu
4671
9029
2349
Giải bẩy
114
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
2 9
1 0
6 3 9
0 3 0 8

7 1

6 3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:01,29,76,31,58,89,44,34,66,82,33,61,70,15,09,15,00,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
905201
Giải nhất
02129
Giải nhì
15176
Giải ba
75831
94058
Giải tư
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
Giải năm
4170
Giải sáu
5615
0609
4815
Giải bẩy
600
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
5 5
9
1 4 3
4
8
6 1
6 0 1
9 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:87,47,47,39,93,66,53,01,19,73,70,25,34,28,53,19,85,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
010387
Giải nhất
22047
Giải nhì
43147
Giải ba
56339
35293
Giải tư
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
Giải năm
4134
Giải sáu
7028
8953
9619
Giải bẩy
685
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9 9
5 8
9 4
7 7
3 3
6
3 0
5
3 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:35,56,99,09,88,48,93,94,56,44,35,72,30,11,03,29,28,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
219735
Giải nhất
68556
Giải nhì
69899
Giải ba
25009
23188
Giải tư
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
Giải năm
2430
Giải sáu
5611
1903
8229
Giải bẩy
628
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
1
9 8
5 0 2
8 4
6 6

2
8
9 3 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:99,48,44,46,56,16,37,95,61,90,70,96,78,98,33,19,84,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
789299
Giải nhất
23048
Giải nhì
96444
Giải ba
45746
40456
Giải tư
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
Giải năm
4678
Giải sáu
3098
8133
1619
Giải bẩy
784
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 9

7 3
8 4 6
6 8
1
0 8
4
5 0 6 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:68,79,85,27,84,44,50,77,68,62,18,35,43,78,22,59,29,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
924868
Giải nhất
99779
Giải nhì
80185
Giải ba
69127
90884
Giải tư
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
Giải năm
0843
Giải sáu
2578
8522
7059
Giải bẩy
929
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
7 2 9
5
4 3
0 9
8 2
9 7 8
5 4
8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:00,95,91,16,59,93,17,78,04,21,95,99,27,07,81,16,74,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
101900
Giải nhất
76295
Giải nhì
92091
Giải ba
80416
03859
Giải tư
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
Giải năm
9127
Giải sáu
4107
5381
1316
Giải bẩy
574
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
6 7 6
1 7


9

8 4 3
1
5 1 3 5 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:16,12,60,11,17,46,05,10,36,34,87,51,21,18,34,22,92,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
623416
Giải nhất
28612
Giải nhì
75760
Giải ba
21611
55917
Giải tư
21546
96405
77610
22436
28234
70887
30051
Giải năm
8721
Giải sáu
3118
8034
2122
Giải bẩy
292
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 1 7 0 8
1 2
6 4 4 9
6
1
0

7
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:96,58,55,38,38,67,59,21,10,93,06,84,10,69,68,59,90,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
349596
Giải nhất
17958
Giải nhì
82055
Giải ba
61438
23738
Giải tư
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
Giải năm
8410
Giải sáu
5569
7368
9959
Giải bẩy
090
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 0
1
8 8

8 5 9 9
7 9 8

4 3
3 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:36,25,50,96,72,80,40,76,59,71,20,70,90,79,52,33,43,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
601136
Giải nhất
16025
Giải nhì
07050
Giải ba
90896
38472
Giải tư
22180
77040
06276
40259
75571
26020
50970
Giải năm
5290
Giải sáu
5479
3952
7133
Giải bẩy
843
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 0
3 3
0 3
0 9 2

2 6 1 0 9
0
6 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:01,72,03,15,91,90,06,50,11,70,82,55,73,69,69,13,08,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
466901
Giải nhất
36672
Giải nhì
55203
Giải ba
31815
44991
Giải tư
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
Giải năm
2373
Giải sáu
5269
9969
5613
Giải bẩy
808
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8
5 1 30 5
9 9 2
2 0 3
2
1 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:18,76,70,51,13,91,53,08,08,06,65,62,51,40,30,50,43,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
687018
Giải nhất
56576
Giải nhì
88870
Giải ba
25051
23913
Giải tư
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
Giải năm
7051
Giải sáu
6440
7930
7850
Giải bẩy
043
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 6
3

0 6
0 3
1 3 1 0
5 2
6 0

1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:41,65,48,07,48,26,91,47,52,26,27,81,66,65,74,47,64,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
295341
Giải nhất
60065
Giải nhì
75448
Giải ba
46607
71548
Giải tư
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
Giải năm
8566
Giải sáu
5765
3374
5247
Giải bẩy
164
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

6 6 7

8 8 7 7
2 2
5 6 5 4
4
1
1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:44,20,90,37,87,61,02,29,14,50,30,11,60,46,38,90,38,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
675944
Giải nhất
02120
Giải nhì
96190
Giải ba
25137
47287
Giải tư
65561
23002
87329
98214
16650
47830
93611
Giải năm
7860
Giải sáu
7246
5038
3690
Giải bẩy
438
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 1
0 9
7 0 8 8
6
0
1 0
5
7
0 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:74,72,71,96,42,52,58,40,61,61,33,37,23,50,44,47,65,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344474
Giải nhất
10872
Giải nhì
10471
Giải ba
14096
51242
Giải tư
91452
81858
80340
29161
75061
18333
15237
Giải năm
9523
Giải sáu
7950
4044
2047
Giải bẩy
865
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3
3 7
2 0 4 7
2 8 0 4
1 1 5
2 1

6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:13,30,50,55,91,13,72,11,56,09,44,82,94,43,00,55,24,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
877913
Giải nhất
81430
Giải nhì
60450
Giải ba
32955
53591
Giải tư
60613
68972
57111
57656
09209
02644
77082
Giải năm
9094
Giải sáu
5743
1700
2155
Giải bẩy
824
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
3 1
4
0
4 3
0 5 6 5

2
2
1 4 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:38,15,86,60,33,61,09,91,97,50,75,83,56,96,38,15,86,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
503238
Giải nhất
38515
Giải nhì
09586
Giải ba
77660
64433
Giải tư
30761
31909
86391
93697
17750
16575
52583
Giải năm
1756
Giải sáu
0796
8738
3315
Giải bẩy
286
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 5
4
3 8

0 6
0 1
5
6 3 6
1 7 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:11,40,13,70,68,42,70,75,22,08,36,44,20,33,61,41,54,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
767311
Giải nhất
95840
Giải nhì
57813
Giải ba
82170
62968
Giải tư
92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144
Giải năm
2520
Giải sáu
5033
9461
2641
Giải bẩy
854
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
2 0
6 3
0 2 4 1
4
8 1
0 0 5

2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:19,84,97,46,37,99,80,03,98,62,66,80,28,76,50,34,18,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
091819
Giải nhất
08184
Giải nhì
34697
Giải ba
67246
26537
Giải tư
84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
Giải năm
7428
Giải sáu
1276
9150
6634
Giải bẩy
918
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8
8
7 4
6 9
0
2 6
6
4 0 0
7 9 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:04,02,67,59,64,05,23,26,33,36,91,03,23,93,62,75,30,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
187804
Giải nhất
51902
Giải nhì
04667
Giải ba
38564
22959
Giải tư
29703
90791
81736
13733
89026
14023
28605
Giải năm
6623
Giải sáu
8575
9362
5393
Giải bẩy
230
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 3

3 6 3
3 6 0

9 4
7 4 2
5

1 3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:05,23,62,30,95,93,96,51,95,73,38,62,08,72,70,20,31,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
258605
Giải nhất
44423
Giải nhì
73162
Giải ba
44695
59530
Giải tư
59662
58838
21773
24595
20551
68596
13193
Giải năm
9908
Giải sáu
5120
3170
2372
Giải bẩy
731
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

3 0
0 8 1 0

1
2 2
3 2 0

5 3 6 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:44,97,80,57,27,05,22,83,98,06,86,53,08,46,58,96,00,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
287944
Giải nhất
74597
Giải nhì
85780
Giải ba
94327
14357
Giải tư
02753
85386
41606
18198
14283
61722
04405
Giải năm
8908
Giải sáu
5296
9658
8646
Giải bẩy
200
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 8 0

7 2

6
7 3 8


0 3 6
7 8 6 3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:89,12,91,43,38,73,84,83,80,64,37,73,62,97,42,07,75,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
663389
Giải nhất
06312
Giải nhì
44491
Giải ba
56538
56543
Giải tư
07373
95037
82664
76080
68183
03384
45573
Giải năm
1262
Giải sáu
5507
2942
9397
Giải bẩy
975
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 6

8 7
3 2

4 2
3 3 5
4 3 0
1 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:57,43,64,23,95,10,33,33,29,31,94,27,88,81,43,18,24,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
617457
Giải nhất
88143
Giải nhì
33364
Giải ba
09195
38923
Giải tư
97627
28194
91931
79129
15433
80033
81110
Giải năm
6688
Giải sáu
5318
8443
0081
Giải bẩy
024
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8
3 9 7 4 1
3 3 1
3 3

4

8 1
5 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:69,76,29,09,36,46,10,58,52,45,86,60,21,21,18,43,05,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
770969
Giải nhất
92576
Giải nhì
13229
Giải ba
82836
11009
Giải tư
30060
42086
34845
89452
17458
02910
62346
Giải năm
8021
Giải sáu
2143
3918
0221
Giải bẩy
505
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5
0 8
9 1 1
6
6 5 3
8 2
0
6
6 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:50,95,60,42,18,09,88,18,46,51,32,44,37,21,86,20,76,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
782050
Giải nhất
95295
Giải nhì
00260
Giải ba
55818
37642
Giải tư
39544
75432
41151
58046
30318
51088
90009
Giải năm
5537
Giải sáu
3720
3386
1521
Giải bẩy
076
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8 8
1 0 4
2 7
2 6 4
1
0
6
8 6
5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:59,23,42,51,18,32,36,53,77,64,88,81,48,68,04,02,29,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
987359
Giải nhất
56923
Giải nhì
53042
Giải ba
53218
95951
Giải tư
31681
40988
68964
86677
33053
44436
41232
Giải năm
5248
Giải sáu
2302
9404
6868
Giải bẩy
529
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2
8
3 9
2 6 5
2 8
1 3
4 8
7
8 1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:05,03,87,89,51,50,46,38,77,29,66,28,98,90,45,37,81,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
750205
Giải nhất
94003
Giải nhì
12687
Giải ba
42551
56989
Giải tư
85328
88566
94729
89477
22238
66846
27750
Giải năm
4898
Giải sáu
7737
8445
2790
Giải bẩy
281
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

9 8
8 7
6 5
1 0
6
7 9
7 9 1
8 0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:95,14,85,50,08,07,15,05,12,24,30,75,17,74,24,58,58,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
600795
Giải nhất
86814
Giải nhì
38385
Giải ba
59808
61050
Giải tư
94675
56430
59424
11412
70905
71515
17707
Giải năm
0217
Giải sáu
9058
2324
3874
Giải bẩy
658
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7 5
4 5 2 7
4 4
0
1
0 8 8

5 4
5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:55,56,73,63,94,98,60,74,88,22,35,93,76,86,52,60,62,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
584455
Giải nhất
61056
Giải nhì
90473
Giải ba
61694
12263
Giải tư
12093
40935
37122
08188
90874
21160
96098
Giải năm
7376
Giải sáu
4860
9752
7686
Giải bẩy
462
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


2
5
5
6 2
3 0 0 2
3 4 6
8 6
4 8 3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:27,90,46,24,43,77,91,98,01,82,86,77,92,70,27,95,38,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
629227
Giải nhất
54190
Giải nhì
52946
Giải ba
24543
64924
Giải tư
21777
93486
48182
34701
62098
70491
57477
Giải năm
8292
Giải sáu
4495
6127
9270
Giải bẩy
138
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4

4 7
8
6 3


7 7 0
2 6
0 1 8 2 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:66,85,10,80,67,47,90,79,51,06,56,74,98,28,29,44,21,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
023966
Giải nhất
29985
Giải nhì
80810
Giải ba
09067
70480
Giải tư
61274
27656
50406
09551
13879
19390
45647
Giải năm
8998
Giải sáu
7444
4529
6228
Giải bẩy
321
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
8 9 1

7 4
1 6 2
7
9 4
5 0
0 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:44,91,89,17,07,24,41,90,36,08,42,60,57,60,83,99,29,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
879244
Giải nhất
75291
Giải nhì
70789
Giải ba
37407
83917
Giải tư
83560
25042
96308
78936
69190
64641
96924
Giải năm
4057
Giải sáu
1699
0283
4160
Giải bẩy
129
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
7
4 9 4
6
1 2
7
0 0

9 3
1 0 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:19,89,43,46,09,89,17,01,11,55,05,83,04,98,49,26,97,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
455319
Giải nhất
68989
Giải nhì
69843
Giải ba
26809
23246
Giải tư
75483
83005
88755
52311
90501
84217
02689
Giải năm
3304
Giải sáu
4026
4549
1098
Giải bẩy
097
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1 5 4
7 1
6

3 6 9 6
5


9 9 3
8 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:60,24,66,16,44,57,60,92,48,38,31,19,18,18,27,44,46,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
687260
Giải nhất
79224
Giải nhì
32266
Giải ba
82844
83516
Giải tư
34919
27331
43238
95248
29892
86260
12257
Giải năm
9218
Giải sáu
9744
6527
7918
Giải bẩy
246
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 9 8 8 9
4 7
8 1
4 8 4 6
7
6 0


2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:46,79,39,81,23,27,66,53,60,66,23,54,23,42,51,16,67,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
675246
Giải nhất
45879
Giải nhì
23439
Giải ba
42323
58981
Giải tư
46154
88823
38166
15360
55153
56566
20827
Giải năm
2523
Giải sáu
2116
5551
6142
Giải bẩy
367
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
3 7 3 3
9
2
3 4 1
6 0 6 7
9
1
3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:83,73,75,84,88,83,44,17,61,43,69,51,40,78,96,56,44,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622583
Giải nhất
86273
Giải nhì
54775
Giải ba
35288
13484
Giải tư
26851
93169
96043
49561
37017
80144
60783
Giải năm
4140
Giải sáu
9556
3696
1978
Giải bẩy
644
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 3


4 3 0 4
1 6
1 9
3 5 8
4 8 3
6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:68,09,29,78,60,01,69,43,63,90,87,56,81,31,49,35,63,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
845068
Giải nhất
84409
Giải nhì
35329
Giải ba
32060
12378
Giải tư
26456
59287
93690
25163
48443
89769
26601
Giải năm
8481
Giải sáu
0235
2249
3331
Giải bẩy
463
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1

9
1 5 4
3 9
6
0 9 3 3
8
7 1
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:02,91,39,33,35,35,10,15,00,14,78,15,72,54,44,01,27,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
377402
Giải nhất
14191
Giải nhì
78639
Giải ba
16735
80933
Giải tư
92315
88878
08114
39900
90515
97310
92135
Giải năm
2272
Giải sáu
8901
7344
1354
Giải bẩy
427
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
0 5 4 5
7
9 3 5 5
4
4 0

8 2

1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:16,18,74,42,37,09,21,89,27,24,46,28,42,78,67,75,17,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
354816
Giải nhất
96418
Giải nhì
56174
Giải ba
03037
18342
Giải tư
25028
78246
66424
95627
79789
55621
74509
Giải năm
2142
Giải sáu
8975
8867
3378
Giải bẩy
417
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8 7
1 7 4 8
7
2 6 2

7
4 8 5
9
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:62,85,01,36,08,26,64,39,84,31,82,93,69,78,96,55,20,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
428962
Giải nhất
55085
Giải nhì
37401
Giải ba
32108
37836
Giải tư
98493
14282
59031
83084
68039
02964
63926
Giải năm
8569
Giải sáu
6455
4196
8778
Giải bẩy
820
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8

6 0
6 9 1

5
4 9
8
5 4 2
3 6 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:50,84,17,63,20,77,60,23,27,33,61,48,11,17,08,75,79,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
708050
Giải nhất
49784
Giải nhì
36617
Giải ba
18120
07463
Giải tư
62948
88661
01833
15627
54023
66060
88277
Giải năm
5611
Giải sáu
6175
8508
1917
Giải bẩy
779
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
7 1 7
0 3 7
3
8

3 0 1
7 5 9
4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:89,31,59,58,82,63,22,64,63,26,10,40,57,52,38,17,09,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
920589
Giải nhất
76331
Giải nhì
52959
Giải ba
88582
58558
Giải tư
12340
72910
76426
42563
06064
28322
74763
Giải năm
3157
Giải sáu
6017
6638
4152
Giải bẩy
009
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 7
2 6
1 8
0
9 8 7 2
3 4 3

2 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:83,05,98,01,98,58,36,50,85,77,45,03,78,79,31,64,16,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
853083
Giải nhất
99605
Giải nhì
90298
Giải ba
09698
45101
Giải tư
18003
47645
96777
00285
56850
97436
68258
Giải năm
4478
Giải sáu
4964
0231
7379
Giải bẩy
816
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 1 3
6

6 1
5
8 0
4
7 8 9 1
5
8 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:85,53,49,44,77,58,76,82,01,10,00,53,86,40,42,01,59,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
626385
Giải nhất
60253
Giải nhì
59249
Giải ba
51977
66244
Giải tư
39553
02000
02510
92701
27082
43976
36758
Giải năm
5686
Giải sáu
6201
4442
5140
Giải bẩy
159
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0 1
0


9 4 0 2 9
3 8 3 9

7 6
2 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:26,56,40,20,81,93,76,54,52,32,94,57,13,03,71,87,14,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
753126
Giải nhất
69356
Giải nhì
99840
Giải ba
21581
52620
Giải tư
70657
90894
90432
33552
75854
88976
89893
Giải năm
8013
Giải sáu
3887
8971
2403
Giải bẩy
714
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 4 6
0
2
0
6 4 2 7

6 1
1 7
3 4

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:83,23,23,36,57,72,10,45,70,75,99,73,86,91,76,14,50,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
038783
Giải nhất
23523
Giải nhì
11123
Giải ba
19457
46436
Giải tư
15473
54699
72475
48170
57645
59910
33172
Giải năm
4186
Giải sáu
5214
6076
7791
Giải bẩy
950
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 4
3 3
6
5
7 0

2 0 5 3 6
6
9 1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:62,34,01,12,70,23,67,40,91,31,21,12,19,75,18,93,52,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
221962
Giải nhất
65134
Giải nhì
22401
Giải ba
52170
93612
Giải tư
60612
92221
26831
47591
48340
55067
07723
Giải năm
5719
Giải sáu
0193
3018
1175
Giải bẩy
452
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
2 2 9 8
3 1
4 1
0
2
7
0 5

1 3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:93,45,45,27,25,46,45,29,98,25,14,39,46,82,96,55,55,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
304493
Giải nhất
03445
Giải nhì
40845
Giải ba
67225
49427
Giải tư
66439
53614
75725
53998
65429
85845
54246
Giải năm
8546
Giải sáu
2855
6496
2482
Giải bẩy
155
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
7 5 9 5
9
5 5 6 5 6
5 5 3


2
8 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:06,78,14,46,24,05,04,19,69,70,56,22,28,90,13,52,86,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
800006
Giải nhất
37778
Giải nhì
17414
Giải ba
20224
83846
Giải tư
78022
61656
01870
91669
52019
29104
25505
Giải năm
3528
Giải sáu
9952
8313
6290
Giải bẩy
786
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
4 9 3
4 2 8

6 5
6 2
9
8 0
6
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:83,83,32,14,06,26,38,31,46,48,11,61,23,45,24,02,51,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
199383
Giải nhất
61883
Giải nhì
04232
Giải ba
70106
78614
Giải tư
68661
30911
94648
10146
05131
51238
06926
Giải năm
0823
Giải sáu
5302
3924
0545
Giải bẩy
951
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2
4 1
6 3 4
2 8 1
6 8 5
1
1
5
3

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:90,50,48,42,61,53,71,01,54,35,21,10,91,81,50,63,92,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
262390
Giải nhất
95450
Giải nhì
86148
Giải ba
33561
11142
Giải tư
46110
87021
86135
82354
26601
56171
60453
Giải năm
1391
Giải sáu
3263
2750
4081
Giải bẩy
592
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0
1
5
8 2
0 3 4 0
1 3 2
1
1
1 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:24,57,42,15,03,25,78,71,89,70,07,22,38,01,85,55,78,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
415124
Giải nhất
78757
Giải nhì
04542
Giải ba
77603
50315
Giải tư
45722
28007
55870
04289
10371
48278
44825
Giải năm
4138
Giải sáu
6355
0885
6701
Giải bẩy
378
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 1
5 7
5 2
8
2
7 5

8 1 0 8
9 5

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.