Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:01,94,51,66,77,84,58,19,21,97,66,85,26,91,23,98,00,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
827401
Giải nhất
98794
Giải nhì
15151
Giải ba
45766
18977
Giải tư
09984
52158
19819
78121
95497
67366
06485
Giải năm
8426
Giải sáu
7491
8023
7198
Giải bẩy
400
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9 2
1 6 3


1 8
6 6
7
4 5
4 7 1 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:17,42,10,97,28,51,73,70,87,97,69,55,88,90,68,06,18,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
721517
Giải nhất
36842
Giải nhì
42610
Giải ba
91597
29228
Giải tư
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải năm
3188
Giải sáu
6790
1868
2206
Giải bẩy
818
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 8
8
7
2
1 5
9 8
3 0
7 8
7 7 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:25,58,95,56,65,08,79,29,20,76,55,20,69,72,83,64,87,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
315825
Giải nhất
53758
Giải nhì
61095
Giải ba
83656
87065
Giải tư
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
Giải năm
6269
Giải sáu
4972
5183
8364
Giải bẩy
287
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

9 0 0


8 6 5
5 9 4
9 6 2 3
3 7
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:84,76,24,10,09,08,09,02,47,26,01,40,02,25,47,10,06,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
512784
Giải nhất
00676
Giải nhì
30724
Giải ba
41810
47709
Giải tư
41108
00309
53402
90247
27526
58301
51940
Giải năm
9002
Giải sáu
8425
8347
1110
Giải bẩy
006
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 8 9 2 1 2 6
0 0 9
4 6 5

7 0 7


6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:10,98,44,25,55,00,04,19,77,86,45,71,49,16,30,90,79,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
857310
Giải nhất
78998
Giải nhì
58444
Giải ba
47725
12355
Giải tư
67900
59804
24119
77277
04986
07645
66871
Giải năm
6649
Giải sáu
7716
7430
5490
Giải bẩy
579
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
9 6 1
5
0
4 5 9
5

7 1 9
6
8 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:04,97,99,23,39,79,17,02,47,45,79,51,70,31,32,72,49,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
514104
Giải nhất
25097
Giải nhì
89499
Giải ba
56423
40339
Giải tư
36679
73817
62302
18047
61245
61479
55351
Giải năm
7770
Giải sáu
7831
6132
9772
Giải bẩy
949
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
7
3
9 1 2
7 5 9 8
1

9 9 0 2

7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:04,76,25,63,70,84,25,75,50,22,88,99,93,94,40,20,44,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820004
Giải nhất
27076
Giải nhì
62125
Giải ba
13363
12970
Giải tư
10584
98425
48275
10450
60722
41188
69299
Giải năm
1193
Giải sáu
1794
2340
1920
Giải bẩy
444
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
5 5 2 0

0 4
0
3
6 0 5
4 8
9 3 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:25,98,56,32,93,25,40,57,55,95,66,11,87,72,19,00,08,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
918025
Giải nhất
18798
Giải nhì
57956
Giải ba
29232
35793
Giải tư
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
Giải năm
3887
Giải sáu
4772
1619
5500
Giải bẩy
508
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
1 9
5
2
0
6 7 5
6
2 1
7
8 3 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:93,00,42,51,87,76,91,35,54,38,60,01,72,87,51,86,45,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
462193
Giải nhất
50400
Giải nhì
95442
Giải ba
61051
22187
Giải tư
94976
91091
86935
34854
08138
53960
89201
Giải năm
3472
Giải sáu
9987
8551
4386
Giải bẩy
945
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1


5 8
2 5
1 4 1
0
6 2
7 7 6 0
1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:87,27,61,32,16,52,62,63,75,65,05,10,64,69,95,50,37,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
398487
Giải nhất
43827
Giải nhì
38461
Giải ba
56332
41916
Giải tư
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
Giải năm
5864
Giải sáu
6469
4795
4250
Giải bẩy
437
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 0
7
2 7 0

2 0
1 2 3 5 4 9
5

5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:42,75,46,74,47,43,61,64,35,53,77,69,09,81,29,95,77,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
438842
Giải nhất
06475
Giải nhì
90546
Giải ba
45974
84647
Giải tư
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
Giải năm
5709
Giải sáu
8381
4929
2295
Giải bẩy
277
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

9
5
6 7 3
3
1 4 9
5 4 7 7 1
1
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:62,77,61,11,97,43,42,74,49,45,48,31,33,29,75,56,29,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
528162
Giải nhất
14377
Giải nhì
45261
Giải ba
97611
63997
Giải tư
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
Giải năm
8433
Giải sáu
1229
0775
3456
Giải bẩy
929
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
9 9
1 3
3 2 9 5 8
6 0
1
7 4 5

7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:79,75,16,60,61,60,26,21,40,75,70,73,12,85,01,43,55,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
152079
Giải nhất
33275
Giải nhì
50316
Giải ba
06860
57961
Giải tư
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
Giải năm
6712
Giải sáu
4185
8701
4643
Giải bẩy
255
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 2
6 1

0 3
5 3
0 1 0
5 5 0 3
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:31,05,20,40,33,63,12,84,98,87,54,31,14,10,44,05,67,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
020031
Giải nhất
62105
Giải nhì
25120
Giải ba
00640
26333
Giải tư
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
Giải năm
9914
Giải sáu
1510
9344
3805
Giải bẩy
567
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
2 4 0
0 9
3 1
0 4
4
3 7

4 7
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:65,07,21,39,71,05,47,12,07,09,19,32,26,85,89,40,50,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
164965
Giải nhất
64307
Giải nhì
42121
Giải ba
29839
36171
Giải tư
21705
29147
82212
55107
16109
89919
83832
Giải năm
4026
Giải sáu
2685
5289
8540
Giải bẩy
650
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 7 9
2 9
1 6
9 2
7 0
0
1
1
5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:99,14,67,85,71,96,69,61,33,35,54,12,10,76,18,42,12,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
780699
Giải nhất
20614
Giải nhì
64167
Giải ba
01985
57471
Giải tư
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
Giải năm
9910
Giải sáu
9576
7118
8142
Giải bẩy
512
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 2 0 8 2
6
3 5
2
4
7 9 1
1 6
5
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:51,69,43,47,92,16,39,22,52,04,20,79,02,04,63,34,60,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
733951
Giải nhất
27969
Giải nhì
40843
Giải ba
20547
31792
Giải tư
96316
77339
71622
43552
04704
89320
25879
Giải năm
7902
Giải sáu
2904
6363
2834
Giải bẩy
360
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 4
6
2 0
9 4
3 7
2 7
9 3 0
9

2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:50,42,29,19,88,01,88,09,93,16,93,63,46,03,69,29,32,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
066250
Giải nhất
13442
Giải nhì
76329
Giải ba
74019
92388
Giải tư
07901
49288
55109
02693
42416
96393
98763
Giải năm
0946
Giải sáu
9003
1069
9829
Giải bẩy
432
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 3
9 6
9 9
2 4
2 6

3 9

8 8
3 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:22,87,99,10,63,26,55,25,39,19,30,34,92,31,54,15,10,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
321622
Giải nhất
08387
Giải nhì
70399
Giải ba
81510
75463
Giải tư
62926
51555
27625
67539
16319
59930
35634
Giải năm
9092
Giải sáu
4331
3354
8915
Giải bẩy
910
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 9 5 0
6 5
9 0 4 1
5
5 4
3

7
9 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:95,74,11,39,67,21,79,64,40,25,23,28,95,70,69,88,76,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
113395
Giải nhất
93074
Giải nhì
79711
Giải ba
52539
56867
Giải tư
77621
12579
16064
49140
70325
47523
14228
Giải năm
3795
Giải sáu
3770
9869
7788
Giải bẩy
276
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
1 5 3 8
9 8
0

7 4 9
4 9 0 6
8
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:21,55,94,70,13,61,53,35,77,84,82,73,02,19,87,56,48,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
702821
Giải nhất
18455
Giải nhì
35994
Giải ba
19870
42013
Giải tư
35761
94353
46235
23977
53584
14582
58673
Giải năm
1302
Giải sáu
4519
5187
5756
Giải bẩy
548
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 9

5
8
5 3 6
1
0 7 3
4 2 7
4 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:85,28,63,11,63,09,35,90,21,53,27,11,43,30,24,71,10,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
249385
Giải nhất
78828
Giải nhì
14163
Giải ba
82411
96163
Giải tư
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
Giải năm
3843
Giải sáu
6430
8224
7471
Giải bẩy
510
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 1 0
8 1 7 4
5 0
3 0
3
3 3
1

0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:14,71,89,90,06,46,07,27,97,91,19,17,48,82,03,17,05,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
959214
Giải nhất
30971
Giải nhì
53589
Giải ba
24690
33106
Giải tư
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
Giải năm
0148
Giải sáu
2482
7503
0617
Giải bẩy
305
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 3 5
9 7 7 3
7

6 8


1
9 2
0 7 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:66,67,08,04,85,89,99,78,66,83,12,11,56,93,34,95,16,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
321966
Giải nhất
15767
Giải nhì
29808
Giải ba
47704
18785
Giải tư
73089
61299
15678
95566
03083
07512
56411
Giải năm
8956
Giải sáu
2793
7334
6195
Giải bẩy
816
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4
2 1 6 7

4

6
7 6
8
5 9 3
9 3 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:94,32,14,48,04,03,38,08,88,29,58,11,73,66,29,81,51,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
194094
Giải nhất
01032
Giải nhì
52114
Giải ba
81848
63804
Giải tư
73003
78938
62508
29788
86429
30458
86611
Giải năm
9773
Giải sáu
9066
3829
9381
Giải bẩy
051
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3 8
4 1
9 9
2 8 6
8
8 1
6
3
8 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,51,55,33,95,99,43,51,25,10,03,59,60,05,76,08,26,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
742480
Giải nhất
68151
Giải nhì
73755
Giải ba
24933
67395
Giải tư
48299
44743
89351
43925
30410
61003
52459
Giải năm
6860
Giải sáu
3805
2276
2008
Giải bẩy
826
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8 0
0
5 6
3
3
1 5 1 9
0
6

5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:42,05,24,60,52,13,37,95,98,74,51,19,56,92,46,52,23,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
897842
Giải nhất
17405
Giải nhì
28724
Giải ba
32560
79152
Giải tư
07113
59137
52595
75298
33874
06551
14219
Giải năm
3456
Giải sáu
3792
1146
8352
Giải bẩy
823
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
4 3
7
6 3
2 1 6 2
0
4

5 8 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:02,66,98,11,51,44,79,39,18,86,88,30,18,53,24,94,82,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841102
Giải nhất
44866
Giải nhì
44598
Giải ba
70411
88751
Giải tư
83544
11779
69039
17318
86486
72188
66030
Giải năm
6418
Giải sáu
5653
4624
5894
Giải bẩy
382
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 8 8
4
9 0
4
1 3
6
9
6 8 2
8 4 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:82,97,50,16,21,60,68,41,23,53,71,14,91,09,73,74,66,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
747082
Giải nhất
55097
Giải nhì
76550
Giải ba
47516
19121
Giải tư
27460
44368
76841
43923
25453
19371
60714
Giải năm
5291
Giải sáu
8109
8673
2474
Giải bẩy
566
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6 4
1 3

1 3
0 3
0 8 6
1 3 4

7 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:95,01,39,50,72,79,01,27,19,97,31,15,34,86,73,55,16,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
107095
Giải nhất
55401
Giải nhì
38639
Giải ba
16750
00872
Giải tư
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
Giải năm
7634
Giải sáu
2786
3473
6455
Giải bẩy
416
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
9 5 6
7
9 1 4 2

0 5

2 9 3
6
7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:80,80,14,33,28,40,11,91,40,55,81,61,58,88,64,32,65,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
883580
Giải nhất
95780
Giải nhì
53814
Giải ba
77833
88928
Giải tư
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
Giải năm
3758
Giải sáu
9988
4864
4632
Giải bẩy
765
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 1
8
3 2
0 0
5 8 4
1 4 5

0 1 8
1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:31,57,25,55,16,46,41,26,49,99,78,21,51,88,88,29,21,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
148931
Giải nhất
14757
Giải nhì
63425
Giải ba
31616
09355
Giải tư
39021
30478
93499
39849
85326
52341
67646
Giải năm
5351
Giải sáu
0029
0488
0388
Giải bẩy
821
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
5 6 1 9 1

6 1 9 3
7 5 1

8
8 8
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:65,63,13,13,94,20,52,09,78,81,87,94,11,67,05,60,45,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
664365
Giải nhất
72663
Giải nhì
22713
Giải ba
75294
27013
Giải tư
15494
29187
22781
33178
48109
57252
80620
Giải năm
8011
Giải sáu
3760
8605
6967
Giải bẩy
145
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5
3 3 1
0

5
2
3 7 0
8
1 7
4 4 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:32,22,40,53,73,57,27,84,73,30,83,98,11,92,48,71,42,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
991532
Giải nhất
37822
Giải nhì
61140
Giải ba
57573
63253
Giải tư
51098
01283
20330
17273
45684
17727
58957
Giải năm
8711
Giải sáu
0371
5648
7392
Giải bẩy
942
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
2 7
0
0 8 2
3 7

3 3 1
4 3 7
8 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:46,59,42,58,15,37,70,18,66,61,35,55,34,58,62,86,40,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
604746
Giải nhất
98459
Giải nhì
40642
Giải ba
68915
76358
Giải tư
66955
93635
25461
23766
67118
48270
80037
Giải năm
3234
Giải sáu
8986
3562
5958
Giải bẩy
940
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8

7 5 4 0
2 0
9 8 5 8
6 1 2
0
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:89,27,37,28,01,06,52,49,60,19,10,79,65,80,21,99,84,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
602089
Giải nhất
90127
Giải nhì
76837
Giải ba
56501
99628
Giải tư
99079
76010
08919
24960
03849
15952
71206
Giải năm
0965
Giải sáu
7399
9521
1180
Giải bẩy
584
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
9 0
7 8 1
7 5
9
2
0 5
9
0 4
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:10,32,21,33,27,52,84,20,86,48,04,19,66,57,03,12,71,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
738510
Giải nhất
20132
Giải nhì
38321
Giải ba
06927
75133
Giải tư
77519
02904
85548
25686
20220
93684
61652
Giải năm
2066
Giải sáu
3312
4503
0157
Giải bẩy
971
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 3
9 2
1 7 0
2 3 9
8
2 7
6
1
4 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:90,34,63,29,71,88,77,90,34,20,76,40,61,78,37,16,34,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
123690
Giải nhất
08334
Giải nhì
53563
Giải ba
11371
61429
Giải tư
40140
40076
43120
95234
49990
53277
60188
Giải năm
2561
Giải sáu
3316
5837
9478
Giải bẩy
034
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
9 0
4 4 7 4
0
3
3 1
1 7 6 8
8
0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:85,91,79,42,74,69,13,16,81,83,67,22,01,60,27,40,96,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
705185
Giải nhất
60891
Giải nhì
13479
Giải ba
29674
67142
Giải tư
28522
41067
79783
79581
71616
57013
57769
Giải năm
7801
Giải sáu
0640
0927
6460
Giải bẩy
296
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 6
2 7 4

2 0

9 7 0
9 4
1 3
1 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:75,33,71,14,98,76,27,52,85,14,56,05,75,72,07,15,39,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
149775
Giải nhất
03533
Giải nhì
48871
Giải ba
58498
88914
Giải tư
03505
54856
51514
26485
40752
88127
59676
Giải năm
1975
Giải sáu
0115
4207
2772
Giải bẩy
039
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
4 4 5
7
3 9
9
2 6

1 6 5 2
5
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:65,24,10,77,30,87,54,07,11,28,68,35,45,00,11,18,21,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
676765
Giải nhất
14924
Giải nhì
80810
Giải ba
80630
85177
Giải tư
74135
60768
77128
90011
33507
76954
55287
Giải năm
8545
Giải sáu
8718
5611
8000
Giải bẩy
221
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0
0 1 1 8
4 8 1
0 5
5 0
4
8
7
7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:48,68,58,76,43,63,68,30,03,80,15,68,94,69,91,41,23,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
318348
Giải nhất
73268
Giải nhì
85658
Giải ba
22043
33776
Giải tư
61968
40615
58480
71503
78130
45868
03863
Giải năm
5494
Giải sáu
0141
2691
6069
Giải bẩy
423
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
3 4
0
3 1
8
8 3 8 8 9
6
0
4 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:03,40,23,79,70,57,73,84,03,08,26,47,40,69,30,11,75,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
173803
Giải nhất
59640
Giải nhì
47323
Giải ba
83370
92879
Giải tư
08547
05126
70408
04703
30084
11773
68857
Giải năm
6840
Giải sáu
6911
1730
0769
Giải bẩy
375
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 5
1
3 6
0
0 7 0
7
9
9 0 3 5
4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:29,41,20,74,57,42,00,42,17,40,26,84,83,71,85,35,09,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
678029
Giải nhất
77141
Giải nhì
71820
Giải ba
51157
54774
Giải tư
14984
39926
10840
05017
23242
66900
94742
Giải năm
4583
Giải sáu
6235
5685
6071
Giải bẩy
109
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9 2
7
0 6
5
1 2 2 0
7

4 1
4 3 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:91,14,09,50,99,48,89,91,20,19,54,24,78,64,48,46,55,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
353291
Giải nhất
20114
Giải nhì
09809
Giải ba
48899
84250
Giải tư
18824
86154
57819
37520
25291
20489
12748
Giải năm
7378
Giải sáu
1446
2448
9664
Giải bẩy
155
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 9
0 4

8 8 6
0 4 5 4
4
8
9
9 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:83,27,92,62,09,95,95,62,41,98,02,74,00,96,95,82,34,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
729983
Giải nhất
02427
Giải nhì
42392
Giải ba
04309
91762
Giải tư
35074
72402
35198
12841
85862
09395
14395
Giải năm
2000
Giải sáu
2582
8095
4896
Giải bẩy
534
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 0
5
7
4
1

2 2
4
2
2 5 5 8 6 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:15,67,16,64,63,37,26,98,67,63,49,93,33,01,12,94,06,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
865815
Giải nhất
17767
Giải nhì
41816
Giải ba
69463
82764
Giải tư
93293
42449
99163
04867
08098
51926
81837
Giải năm
2333
Giải sáu
9594
8212
1701
Giải bẩy
306
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
6 2
6
7 3
9

7 4 3 7 3

8
8 3 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:44,84,61,55,02,81,14,93,05,82,25,60,22,42,00,94,79,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
609744
Giải nhất
39684
Giải nhì
15861
Giải ba
88802
61355
Giải tư
20160
36125
10482
40205
04893
83414
95181
Giải năm
4222
Giải sáu
7794
1100
6542
Giải bẩy
679
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 0
4
5 2

2
5 6
1 0
9
4 1 2
3 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:31,74,46,59,89,51,60,54,93,01,27,98,27,06,31,01,24,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
484131
Giải nhất
49174
Giải nhì
83346
Giải ba
36889
20259
Giải tư
80898
66327
54701
06293
33054
93260
93251
Giải năm
8027
Giải sáu
2701
7031
3106
Giải bẩy
024
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 1

7 7 4
1
6
9 1 4
0
4
9 5
3 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:07,85,93,32,22,40,95,06,44,98,27,72,64,17,01,42,10,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
152907
Giải nhất
30285
Giải nhì
50693
Giải ba
60122
11532
Giải tư
01272
30427
92898
08744
27206
32595
93040
Giải năm
5264
Giải sáu
8942
7201
2617
Giải bẩy
710
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1
7 0
2 7
2
0 4 2

4
2
5
3 5 8 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:02,00,52,57,20,91,53,15,36,29,44,01,50,73,12,17,45,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
030402
Giải nhất
51800
Giải nhì
27652
Giải ba
61720
17057
Giải tư
94701
97844
81929
66136
31015
15353
81491
Giải năm
7150
Giải sáu
9217
0712
2973
Giải bẩy
845
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
5 2 7
0 9
6
4 5
2 7 3 0

3 7

1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:74,66,68,37,90,35,68,12,26,79,20,79,49,01,70,52,784,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
587744
Giải nhất
49166
Giải nhì
73768
Giải ba
92437
76490
Giải tư
85235
25168
12812
84226
96379
22220
35579
Giải năm
7549
Giải sáu
2601
5870
5452
Giải bẩy
784
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
2
6 0
7 5
9
2
6 8 8
9 9 0 8

0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:81,65,54,92,69,28,99,82,76,80,24,99,97,64,12,82,52,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
017281
Giải nhất
73965
Giải nhì
52454
Giải ba
62169
89792
Giải tư
95799
38924
05180
80776
95082
54299
71528
Giải năm
6597
Giải sáu
5282
9112
1064
Giải bẩy
552
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
8 4
5

4 2
5 9 4
6
2 0 2
2 9 9 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:98,50,65,14,46,75,92,65,80,13,28,43,02,84,44,59,27,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
083998
Giải nhất
50750
Giải nhì
03265
Giải ba
41146
39914
Giải tư
96243
10728
59413
89080
93365
78092
06775
Giải năm
2102
Giải sáu
3459
3944
0984
Giải bẩy
327
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 3
8 7

6 3 4 0
0 9
5 5
5
0 4
2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:73,08,04,99,54,06,88,74,77,42,40,66,33,68,40,67,33,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
678273
Giải nhất
94708
Giải nhì
18904
Giải ba
21354
07399
Giải tư
56766
53640
49042
31377
15274
27888
77406
Giải năm
7533
Giải sáu
8467
5940
7768
Giải bẩy
633
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 6
4

3 3
2 0 0
4
6 8 7
4 7
8
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:84,28,37,47,26,30,41,64,56,93,70,49,35,82,24,46,34,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
312184
Giải nhất
46528
Giải nhì
38537
Giải ba
90726
48747
Giải tư
87149
87670
13993
83256
42564
48241
72130
Giải năm
3735
Giải sáu
0846
1424
0982
Giải bẩy
634
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

8 6 4
7 0 5 4
7 1 9 6
6
4
0
2
3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:27,54,06,27,15,33,88,54,10,96,47,25,02,35,55,02,21,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
359527
Giải nhất
12754
Giải nhì
35506
Giải ba
53415
46327
Giải tư
67825
93847
46296
37610
25954
37788
16033
Giải năm
0202
Giải sáu
0902
3755
0835
Giải bẩy
721
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2 2
5 0
7 5 1
3 5
7 1
4 4 5


8
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:40,66,81,69,17,68,02,13,12,69,95,90,84,27,91,44,86,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
084740
Giải nhất
84066
Giải nhì
39181
Giải ba
59017
34269
Giải tư
23390
92495
12569
17912
29013
68602
50268
Giải năm
8984
Giải sáu
9244
2991
5427
Giải bẩy
386
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
7 3 2
7

4

6 9 8 9
6
1 4 6
5 0 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:06,28,87,63,27,80,32,26,54,17,58,74,98,47,51,52,10,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
256806
Giải nhất
98328
Giải nhì
24187
Giải ba
43327
64263
Giải tư
18974
24958
95817
65654
15126
30132
90880
Giải năm
1398
Giải sáu
2052
2151
1647
Giải bẩy
410
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 0 7
8 7 6
2
7
4 8 1 2
3
4
7 0
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:07,38,80,48,48,87,34,73,17,16,34,02,17,88,35,32,29,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
926807
Giải nhất
93838
Giải nhì
08380
Giải ba
00948
13348
Giải tư
74002
72034
77516
61617
21773
97934
16987
Giải năm
6417
Giải sáu
6232
6535
4888
Giải bẩy
729
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
7 6 7
9
8 4 4 5 2 3
8 8


3
0 7 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:86,78,29,72,09,62,38,42,15,97,72,74,32,30,21,97,55,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
748786
Giải nhất
40378
Giải nhì
97929
Giải ba
57109
86572
Giải tư
68374
55372
94397
18115
23942
15038
84662
Giải năm
5332
Giải sáu
4697
4021
2830
Giải bẩy
255
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5
9 1
8 2 0
2 0
5
2
8 2 2 4

7 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:10,47,05,80,58,66,09,07,37,86,38,84,01,78,09,98,98,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
168810
Giải nhất
13447
Giải nhì
02305
Giải ba
67658
75780
Giải tư
97484
37038
82486
64237
92107
43609
29766
Giải năm
7701
Giải sáu
6898
1809
6578
Giải bẩy
798
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9 7 1 9


7 8
7
8
6 0
8
0 6 4
8 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:60,32,00,33,98,00,97,66,62,37,77,58,12,47,93,01,87,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
280860
Giải nhất
14732
Giải nhì
53600
Giải ba
81298
54533
Giải tư
80458
66477
38637
31462
21266
72197
90500
Giải năm
8112
Giải sáu
3201
7793
5847
Giải bẩy
587
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1
2

2 3 7
7
8
6 2 7
7
7
8 7 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:61,98,00,88,33,53,36,76,66,08,36,40,40,11,68,11,35,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
227261
Giải nhất
72698
Giải nhì
23100
Giải ba
73233
05788
Giải tư
59740
40536
84608
45366
95076
49636
57953
Giải năm
5440
Giải sáu
0211
5568
7511
Giải bẩy
635
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
1 1

3 6 6 5
0 0
3
6 8
6
8 3
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:56,96,70,54,99,58,58,24,46,70,70,27,89,73,72,87,87,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
578556
Giải nhất
58296
Giải nhì
26270
Giải ba
53199
41354
Giải tư
67127
24470
70970
16446
67824
93358
12958
Giải năm
4089
Giải sáu
8887
9572
4773
Giải bẩy
787
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 7
7
6
4 8 8

0 0 0 3 2
9 7 7
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:51,96,84,14,99,86,32,88,43,78,77,99,95,96,37,46,97,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
071151
Giải nhất
78096
Giải nhì
68084
Giải ba
87899
51014
Giải tư
57799
71177
87678
86443
81288
54232
20386
Giải năm
1495
Giải sáu
9446
5637
5996
Giải bẩy
397
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4

2 7
3 6


8 7 5
4 6 8
6 9 9 5 6 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 09 năm 2015

2 số cuối:90,04,32,41,02,95,26,56,46,35,24,24,74,52,12,89,23,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
592390
Giải nhất
32504
Giải nhì
87732
Giải ba
48202
75841
Giải tư
70524
05424
49835
93046
89256
58626
52695
Giải năm
4774
Giải sáu
3989
6412
6152
Giải bẩy
623
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 1
2
6 4 4 3
2 5
1 6
6 2

4
9
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 09 năm 2015

2 số cuối:06,11,23,57,38,64,95,15,66,84,90,20,32,69,27,29,30,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
583406
Giải nhất
41011
Giải nhì
32623
Giải ba
68038
19257
Giải tư
44520
81990
24684
25266
45715
98695
51064
Giải năm
2132
Giải sáu
9229
6327
6369
Giải bẩy
230
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5
3 0 7 9
8 2 0

7
4 6 9

4 5
5 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 09 năm 2015

2 số cuối:24,88,29,45,94,00,77,01,43,50,64,12,71,36,15,87,61,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
471024
Giải nhất
41888
Giải nhì
79229
Giải ba
05194
96045
Giải tư
61812
01664
27150
14743
88601
51477
22900
Giải năm
8371
Giải sáu
2487
7315
3936
Giải bẩy
061
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
2 5
9
6
5 3
0
4 1
7 1
8 7
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 09 năm 2015

2 số cuối:92,77,35,80,77,00,23,17,55,31,17,11,78,78,46,94,98,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
980692
Giải nhất
52977
Giải nhì
44035
Giải ba
27577
67680
Giải tư
98711
74917
10231
82455
63917
27323
17900
Giải năm
4278
Giải sáu
9994
9046
7878
Giải bẩy
298
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7 7 1
3
5 1
6
5

7 7 8 8 8
0
4 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 08 năm 2015

2 số cuối:26,85,50,63,38,53,18,36,54,76,80,79,95,60,89,46,121,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
784261
Giải nhất
31085
Giải nhì
78450
Giải ba
28263
42538
Giải tư
41353
68218
22636
33354
24376
54280
92179
Giải năm
7795
Giải sáu
3760
4989
1946
Giải bẩy
121
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 2

8 6
6 6
0 3 4
3 0
6 9
5 0 9
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 08 năm 2015

2 số cuối:89,24,68,68,84,42,45,36,68,51,09,76,02,31,02,61,58,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
677189
Giải nhất
10324
Giải nhì
89768
Giải ba
24484
79168
Giải tư
95276
12009
14051
52968
42336
51345
49242
Giải năm
5402
Giải sáu
2861
1902
1831
Giải bẩy
758
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2 2

4 7
6 1
2 5
1 8
8 8 8 1
6
4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 08 năm 2015

2 số cuối:64,38,30,34,77,58,33,52,45,79,01,63,77,65,45,54,52,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
170064
Giải nhất
34938
Giải nhì
47630
Giải ba
77477
77734
Giải tư
60663
40301
11079
55445
35652
19333
73458
Giải năm
5477
Giải sáu
7454
0445
1365
Giải bẩy
852
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

9
8 0 4 3
5 5
8 2 4 2
3 5
7 9 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 08 năm 2015

2 số cuối:34,07,67,93,80,93,71,80,49,16,25,07,23,36,69,80,761,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
872346
Giải nhất
95007
Giải nhì
01867
Giải ba
50193
19780
Giải tư
56493
43171
71280
17549
42316
67525
90407
Giải năm
2123
Giải sáu
4636
0469
8880
Giải bẩy
761
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
6
5 3
6
9

7 9
1 6 5
0 0 0
3 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 08 năm 2015

2 số cuối:78,71,50,47,00,79,72,12,74,21,45,32,14,33,36,74,91,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
696578
Giải nhất
83371
Giải nhì
59350
Giải ba
69600
22247
Giải tư
43332
11445
09021
96074
39112
38972
42479
Giải năm
5614
Giải sáu
5874
1636
4033
Giải bẩy
491
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
2 4
1
2 3 6
7 5
0

1 9 2 4 4

1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 07 năm 2015

2 số cuối:92,30,80,95,65,19,40,55,64,39,85,76,06,40,84,91,65,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
622892
Giải nhất
86230
Giải nhì
21980
Giải ba
85265
38495
Giải tư
97976
18685
04639
76164
49755
52640
91919
Giải năm
1006
Giải sáu
2991
8384
3440
Giải bẩy
565
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
9

0 9
0 0
5
5 4 5
6
0 5 4
5 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 07 năm 2015

2 số cuối:60,50,07,72,21,72,94,68,41,73,95,09,98,88,82,22,27,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
124260
Giải nhất
72750
Giải nhì
12307
Giải ba
96221
39272
Giải tư
95209
00995
44373
87241
28768
17094
47072
Giải năm
3998
Giải sáu
5322
5182
8488
Giải bẩy
327
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9

1 2 7

1
0
8 8
2 2 3
8 2
4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 07 năm 2015

2 số cuối:12,21,57,49,17,89,72,44,08,06,14,46,66,87,41,36,05,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
409612
Giải nhất
07721
Giải nhì
90557
Giải ba
29317
01749
Giải tư
06746
97014
07206
76208
63444
79572
17289
Giải năm
3966
Giải sáu
6436
2841
0787
Giải bẩy
605
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6 5
7 4
1
6
9 4 6 1
7
6
2
9 7
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2015

2 số cuối:55,56,81,67,56,27,80,50,12,27,84,80,39,89,79,04,08,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
074855
Giải nhất
65256
Giải nhì
04981
Giải ba
90756
82367
Giải tư
25880
98084
74227
25112
01450
39380
24827
Giải năm
7839
Giải sáu
9104
6579
0889
Giải bẩy
608
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
2
7 7
9

6 6 0
7 6
9
1 0 4 0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 06 năm 2015

2 số cuối:01,00,59,74,61,45,49,03,63,12,63,93,71,64,87,26,73,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
232101
Giải nhất
71300
Giải nhì
96059
Giải ba
28361
49474
Giải tư
52093
01563
08612
24863
25403
53549
29245
Giải năm
9771
Giải sáu
7926
4087
6764
Giải bẩy
173
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
2
6

5 9
9
1 3 3 4
4 1 3
7
3 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2015

2 số cuối:35,77,58,32,18,09,90,16,75,36,56,04,47,04,75,69,66,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
059835
Giải nhất
87277
Giải nhì
42558
Giải ba
81118
09732
Giải tư
82504
87556
97536
18775
83816
70590
76509
Giải năm
3447
Giải sáu
1269
6375
3304
Giải bẩy
566
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 4
8 6

2 6
7
8 6
9 6
7 5 5
6
0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 06 năm 2015

2 số cuối:14,20,58,44,42,71,50,92,37,99,25,19,48,23,87,43,67,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
400314
Giải nhất
30020
Giải nhì
96558
Giải ba
75142
50144
Giải tư
50619
71025
79199
73237
25492
07150
02571
Giải năm
6148
Giải sáu
9743
4487
2223
Giải bẩy
467
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
9
0 5 3
7
4 2 8 3
8 0
7
1
7
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 06 năm 2015

2 số cuối:38,45,00,24,82,37,55,51,63,36,95,12,00,54,89,71,86,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
108738
Giải nhất
67345
Giải nhì
03000
Giải ba
03982
91624
Giải tư
74112
45295
12636
64863
65451
16555
05137
Giải năm
6800
Giải sáu
7671
0089
0654
Giải bẩy
386
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
2
4 2
7 6
5
5 1 4
3
1
2 9 6
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2015

2 số cuối:01,01,82,21,68,31,49,70,56,96,42,84,45,80,64,68,05,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
609801
Giải nhất
30601
Giải nhì
83782
Giải ba
91868
01521
Giải tư
28784
88842
65096
48956
67070
01149
91731
Giải năm
1345
Giải sáu
0368
6264
8880
Giải bẩy
505
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 4

1
1
9 2 5
6
8 4 8
0
2 4 0
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 05 năm 2015

2 số cuối:00,98,02,80,49,05,75,91,21,65,97,67,41,08,62,53,19,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
980200
Giải nhất
43298
Giải nhì
56902
Giải ba
75949
42480
Giải tư
15267
36097
94665
40721
24091
28575
96005
Giải năm
9141
Giải sáu
2453
4062
8208
Giải bẩy
819
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 8
9 6
1

9 1
3
5 7 2
5
0
8 1 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2015

2 số cuối:30,61,13,59,84,01,06,54,41,69,35,17,40,84,63,89,93,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
877730
Giải nhất
25261
Giải nhì
25613
Giải ba
97284
05659
Giải tư
66717
01035
42369
80841
73354
93006
30501
Giải năm
0540
Giải sáu
5889
2763
1384
Giải bẩy
693
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
3 7

5
1 0
9 4
1 9 3

4 4 9
3 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 05 năm 2015

2 số cuối:67,56,52,57,20,09,61,05,23,64,74,54,15,74,97,76,24,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
003967
Giải nhất
93556
Giải nhì
97152
Giải ba
21420
64957
Giải tư
86254
30174
61164
48723
39405
10661
24009
Giải năm
0015
Giải sáu
9776
5697
1374
Giải bẩy
824
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 5 9
5
0 3 4


6 2 7 4
1 4
4 4 6

7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 05 năm 2015

2 số cuối:70,67,48,80,49,56,14,37,26,08,26,98,34,96,81,43,16,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
495070
Giải nhất
18467
Giải nhì
07248
Giải ba
93449
52280
Giải tư
08498
32426
19408
14026
82737
90714
99256
Giải năm
6434
Giải sáu
1243
0381
8096
Giải bẩy
516
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 6
6 6 8
7 4
8 9 3
6
7

0 1
8 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2015

2 số cuối:41,35,50,01,57,03,81,22,31,22,09,08,29,04,94,57,44,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
761841
Giải nhất
21135
Giải nhì
79750
Giải ba
47757
09501
Giải tư
45508
86909
76822
54431
31522
80881
10503
Giải năm
3529
Giải sáu
8657
6094
4304
Giải bẩy
444
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 9 8 4

2 2 9
5 1
4
0 7 7

0
1
4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 04 năm 2015

2 số cuối:31,53,35,84,52,80,55,21,27,90,47,25,34,93,09,01,21,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
936531
Giải nhất
45853
Giải nhì
77435
Giải ba
05552
06684
Giải tư
88225
63847
10390
77427
01921
93555
85280
Giải năm
7634
Giải sáu
0701
5409
5593
Giải bẩy
221
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 1

1 7 5 1 5
5 4
7
3 2 5


4 0
0 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 04 năm 2015

2 số cuối:05,81,69,80,45,05,01,55,48,75,39,74,99,19,39,72,80,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
317905
Giải nhất
64081
Giải nhì
29269
Giải ba
95545
77880
Giải tư
03774
88039
71875
86148
80155
19801
93005
Giải năm
3299
Giải sáu
1772
7439
9119
Giải bẩy
680
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 1
9

9 9
5 8
5
9 5
5 4 2
1 0 0
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 04 năm 2015

2 số cuối:87,34,16,92,76,78,43,54,32,82,60,01,85,84,32,79,86,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
224787
Giải nhất
51234
Giải nhì
48016
Giải ba
32876
36992
Giải tư
35801
34460
42782
18532
24854
21543
38178
Giải năm
2985
Giải sáu
4079
7432
7584
Giải bẩy
886
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6

4 2 2 2
3
4
0
6 8 9
2 5 4 6
2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2015

2 số cuối:32,46,57,32,29,32,91,66,09,04,16,86,23,66,46,75,30,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
425132
Giải nhất
69946
Giải nhì
64457
Giải ba
73629
66932
Giải tư
11486
37316
25604
85209
37166
83691
90632
Giải năm
6723
Giải sáu
8975
0046
7466
Giải bẩy
430
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 3
6
9 3
2 2 0
6 6
7
6 6
5
6
1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2015

2 số cuối:23,05,78,82,77,33,28,13,13,05,58,31,93,49,04,24,50,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
221923
Giải nhất
94505
Giải nhì
46078
Giải ba
61777
84182
Giải tư
65831
71858
99305
57213
94713
09228
56333
Giải năm
6693
Giải sáu
8324
8804
5949
Giải bẩy
850
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 4
3 3
8 4
3 1 6
9
8 0

8 7
2
3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 03 năm 2015

2 số cuối:37,30,36,19,39,80,01,09,78,00,38,13,88,66,68,79,26,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
194537
Giải nhất
49630
Giải nhì
96336
Giải ba
82439
97819
Giải tư
64113
42538
86800
71178
95309
63901
74180
Giải năm
4588
Giải sáu
8379
3568
0666
Giải bẩy
726
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 0 8
9 3
6
0 6 9 8


6 8
8 9
0 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 03 năm 2015

2 số cuối:75,33,19,96,07,58,60,50,10,28,69,13,07,56,95,43,53,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841975
Giải nhất
72033
Giải nhì
77219
Giải ba
34507
89196
Giải tư
84113
55969
12028
09310
06050
73360
99658
Giải năm
3107
Giải sáu
1943
0595
9756
Giải bẩy
653
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
9 0 3
8
3
3
8 0 6 3
0 9
1

6 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 02 năm 2015

2 số cuối:55,87,90,82,44,28,88,97,94,23,61,45,58,98,29,02,08,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
699955
Giải nhất
86587
Giải nhì
93190
Giải ba
07244
92982
Giải tư
16845
86861
57823
64494
96197
60188
13128
Giải năm
9758
Giải sáu
0902
5729
0698
Giải bẩy
508
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8

8 3 9

4 5
8 8
1

7 2 8
0 7 4 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 02 năm 2015

2 số cuối:17,21,26,79,82,76,62,51,35,03,66,22,30,80,61,15,56,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015417
Giải nhất
46821
Giải nhì
39926
Giải ba
13982
65779
Giải tư
16422
51166
06003
43335
24951
73262
25176
Giải năm
3830
Giải sáu
4415
3861
2380
Giải bẩy
556
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
1 6 2
5 0

1 6
2 6 1 7
9 6
2 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 02 năm 2015

2 số cuối:90,19,95,71,25,67,06,95,40,47,23,34,12,40,84,05,34,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
657090
Giải nhất
83719
Giải nhì
85295
Giải ba
53325
55471
Giải tư
29534
34623
85647
88140
35295
50106
47867
Giải năm
3112
Giải sáu
5105
5484
5140
Giải bẩy
834
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5 9
9 2
5 3
4 4
0 7 0

7
1
4
5 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 02 năm 2015

2 số cuối:63,81,00,62,39,92,49,45,69,65,18,04,21,80,80,45,73,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
885463
Giải nhất
41881
Giải nhì
00000
Giải ba
77239
34462
Giải tư
80404
27718
20065
05769
08145
01249
53792
Giải năm
8721
Giải sáu
4245
4280
3380
Giải bẩy
373
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
8 4
1
9
9 5 5

2 9 5
3
1 0 0
2

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.