Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018

2 số cuối:89,79,94,81,97,84,46,65,02,80,92,05,48,27,41,06,49,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
913289
Giải nhất
80079
Giải nhì
34394
Giải ba
96481
38197
Giải tư
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
Giải năm
1948
Giải sáu
5227
5041
8306
Giải bẩy
749
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6

7 0

6 8 1 9

5
9
1 4 0
4 7 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2018

2 số cuối:22,57,61,37,60,97,92,21,20,80,04,49,87,29,07,95,67,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
968722
Giải nhất
76857
Giải nhì
20461
Giải ba
67937
87860
Giải tư
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
Giải năm
7787
Giải sáu
1429
1507
7195
Giải bẩy
967
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7

1 0 9
7
9
7 2
1 0 7

0 7
7 2 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:27,89,88,49,65,66,36,73,70,49,04,47,43,96,35,55,90,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
345927
Giải nhất
95189
Giải nhì
52088
Giải ba
79849
00465
Giải tư
70066
41136
37473
59570
95849
02104
65247
Giải năm
1843
Giải sáu
3196
2135
8755
Giải bẩy
690
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4


6 5
9 9 7 3
5
5 6
3 0 4
9 8
6 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:68,81,99,90,43,07,97,09,44,72,72,21,70,54,61,96,14,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
595568
Giải nhất
62081
Giải nhì
38599
Giải ba
71590
10643
Giải tư
47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
Giải năm
4270
Giải sáu
9154
2461
0896
Giải bẩy
614
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
4
1

3 4
4
1 7
2 2 0
1
9 0 7 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:96,65,71,70,60,02,73,49,60,23,81,38,53,50,13,16,37,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
893896
Giải nhất
69765
Giải nhì
90171
Giải ba
40070
40760
Giải tư
89302
35773
62549
38860
68923
33281
73238
Giải năm
7353
Giải sáu
8550
9913
8016
Giải bẩy
537
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 6
3
8 7
9
3 0 4
5 0 0
1 0 3
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:55,25,41,34,04,11,94,36,21,09,10,50,32,88,47,04,94,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
511555
Giải nhất
63025
Giải nhì
76341
Giải ba
01034
68604
Giải tư
99111
97094
07736
10121
76909
49210
07150
Giải năm
4232
Giải sáu
2188
3947
7504
Giải bẩy
994
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 4
1 0
5 1
4 6 2
1 7
0


8
4 4 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:09,76,97,15,31,95,69,46,41,42,86,59,54,17,16,76,12,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
647409
Giải nhất
91876
Giải nhì
37897
Giải ba
69015
54131
Giải tư
11395
48369
39246
47141
08642
68586
87659
Giải năm
7654
Giải sáu
1617
6016
8876
Giải bẩy
612
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 7 6 2

1
6 1 2 1
9 4
9
6 6
6
7 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:24,05,31,18,41,80,91,14,87,47,68,17,63,88,19,45,89,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
064524
Giải nhất
05205
Giải nhì
34631
Giải ba
62718
77841
Giải tư
16780
22191
58414
48087
14847
65268
95517
Giải năm
0863
Giải sáu
1088
5419
1045
Giải bẩy
589
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
8 4 7 9
7
1
1 7 5

8 3

0 7 8 9
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:52,27,62,28,39,56,14,43,15,00,31,71,66,71,49,15,09,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
922452
Giải nhất
80127
Giải nhì
03362
Giải ba
76028
17739
Giải tư
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
Giải năm
6566
Giải sáu
8971
3249
6215
Giải bẩy
009
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
4 5 5
7 8
9 1
3 9 1
6
2 6
1 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:15,44,03,81,14,00,03,50,06,51,72,51,87,04,89,05,24,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
312615
Giải nhất
03144
Giải nhì
73603
Giải ba
53781
44914
Giải tư
16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
Giải năm
4987
Giải sáu
7604
4989
6205
Giải bẩy
124
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 3 6 4 5
4
4

4
0 1 1

2
1 7 9 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:72,72,13,72,98,75,52,62,16,89,12,20,52,97,55,27,78,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
878472
Giải nhất
44372
Giải nhì
46513
Giải ba
87672
53698
Giải tư
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
Giải năm
4352
Giải sáu
6397
7855
0827
Giải bẩy
378
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 2
0 7


2 2 5
2
2 2 5 8
9
8 7 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:94,35,85,75,95,38,13,62,04,70,60,64,33,62,17,14,37,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
110894
Giải nhất
34235
Giải nhì
29185
Giải ba
69275
11895
Giải tư
35038
26713
72162
25404
46570
19560
47664
Giải năm
1833
Giải sáu
8762
2617
2514
Giải bẩy
637
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 7 4

5 8 3 7


2 0 4 2
5 0
5 7
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:44,26,28,29,16,30,04,30,56,52,48,33,64,15,75,80,00,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
112044
Giải nhất
51026
Giải nhì
92728
Giải ba
93229
33416
Giải tư
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
Giải năm
6564
Giải sáu
7415
5175
9180
Giải bẩy
100
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0
6 5
6 8 9
0 0 3 1
8
6 2
4
5
0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:12,09,55,43,79,68,22,61,91,54,96,70,79,35,43,38,53,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
786612
Giải nhất
90109
Giải nhì
72455
Giải ba
88543
74579
Giải tư
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
Giải năm
6979
Giải sáu
8835
7443
3338
Giải bẩy
353
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

2
5 8
3 3
5 4 3
8 1
9 0 9

1 6 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:14,74,94,75,18,62,30,29,42,16,37,49,83,76,76,24,15,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
355814
Giải nhất
99274
Giải nhì
82194
Giải ba
73375
94418
Giải tư
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
Giải năm
5983
Giải sáu
0576
5476
6124
Giải bẩy
515
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 6 5
9 4
0 7
2 9
1
2
4 5 6 6
3
4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:54,01,98,67,90,93,40,18,77,81,83,13,80,65,83,98,54,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
528354
Giải nhất
13601
Giải nhì
69698
Giải ba
38167
84790
Giải tư
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
Giải năm
6580
Giải sáu
6665
9383
9898
Giải bẩy
754
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8 3


0
4
7 5
7
1 3 0 3 7
8 0 3 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:29,65,36,15,76,49,59,11,27,66,99,79,12,91,69,58,89,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
505229
Giải nhất
99065
Giải nhì
65836
Giải ba
63215
87976
Giải tư
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
Giải năm
9512
Giải sáu
9091
9569
9958
Giải bẩy
489
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 1 2
7
6
9
9 8
5 6 9
6 9
9
9 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:67,97,89,19,65,25,33,13,74,87,09,89,07,03,13,68,04,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
316267
Giải nhất
72397
Giải nhì
44789
Giải ba
68519
98865
Giải tư
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
Giải năm
0407
Giải sáu
0903
2813
0668
Giải bẩy
304
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7 3 4
9 3 3
5
3

9
5 8
4
9 7 9
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:91,11,23,20,31,37,13,24,95,15,23,11,29,48,22,32,08,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
874191
Giải nhất
88711
Giải nhì
69623
Giải ba
49920
79931
Giải tư
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
Giải năm
4629
Giải sáu
6948
7222
7532
Giải bẩy
708
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 3 5 1
3 0 4 3 9 2
1 7 2
8

7


5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:60,67,82,95,77,77,61,18,25,84,05,10,11,95,04,00,97,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
569760
Giải nhất
80767
Giải nhì
76082
Giải ba
36095
95877
Giải tư
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
Giải năm
6611
Giải sáu
3395
5604
2700
Giải bẩy
397
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4 0
8 0 1
57 1
7 7
2 4
5 5 7 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:85,85,14,26,19,75,74,21,57,37,21,09,27,33,20,59,75,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
840585
Giải nhất
47985
Giải nhì
99714
Giải ba
58526
19019
Giải tư
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải năm
9027
Giải sáu
3033
2020
8559
Giải bẩy
775
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 9
6 1 1 7 0
7 3

7 9
2
5 4 5
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:75,96,20,31,39,68,70,48,43,46,21,94,04,77,08,67,04,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
001475
Giải nhất
95996
Giải nhì
35120
Giải ba
58531
12039
Giải tư
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
Giải năm
6404
Giải sáu
3877
2908
0367
Giải bẩy
704
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 4
2
0 1
1 9
8 3 6

8 7
0 7

6 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:42,46,87,41,94,33,18,32,52,47,91,04,90,40,80,29,59,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
833942
Giải nhất
30146
Giải nhì
90587
Giải ba
26841
97594
Giải tư
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải năm
2990
Giải sáu
0640
5580
6429
Giải bẩy
059
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
9
3 2 0
6 1 7 0
2 9


7 0
4 1 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:72,32,97,76,69,80,08,62,36,12,04,18,08,23,37,40,41,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
933772
Giải nhất
59632
Giải nhì
59597
Giải ba
41376
16869
Giải tư
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
Giải năm
2808
Giải sáu
4423
8837
9640
Giải bẩy
141
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 4 8
2 8
3
2 6 7
0 1
6
9 2
6
0
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:97,61,27,17,22,38,57,96,89,72,13,65,21,52,82,79,39,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
990697
Giải nhất
99361
Giải nhì
32727
Giải ba
83417
62622
Giải tư
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải năm
2821
Giải sáu
7652
1982
1379
Giải bẩy
139
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 3
7 2 1
8 9

7 2
1 5 3
2 9
9 2
6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:50,72,51,32,70,58,89,63,34,69,55,64,27,24,31,59,17,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
269550
Giải nhất
22472
Giải nhì
20351
Giải ba
94132
45470
Giải tư
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
Giải năm
9927
Giải sáu
9124
4031
3159
Giải bẩy
717
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 2
7 4
2 4 1

1 8 5 9
3 9 4
2 0
9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:59,84,95,43,63,22,03,36,97,07,51,78,62,95,52,89,97,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
225459
Giải nhất
75284
Giải nhì
14095
Giải ba
09243
92363
Giải tư
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
Giải năm
7962
Giải sáu
8095
6152
8989
Giải bẩy
797
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7

2
6 4
3
1 2
3 2
8
4 9
5 7 5 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:97,15,57,76,55,67,87,72,09,19,92,93,63,47,21,11,67,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
794097
Giải nhất
90815
Giải nhì
55857
Giải ba
76776
55655
Giải tư
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
Giải năm
8563
Giải sáu
7947
5921
5611
Giải bẩy
167
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 9 1
1

7
7 5
7 3 7
6 2 4
7
2 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:91,80,35,49,76,19,01,82,42,24,41,55,29,50,20,88,09,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
814191
Giải nhất
31080
Giải nhì
40835
Giải ba
58649
47176
Giải tư
50819
75401
43882
39942
29524
18441
10255
Giải năm
8829
Giải sáu
8350
3720
4288
Giải bẩy
409
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
9
4 9 0
5
9 2 1 3
5 0

6
0 2 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:03,42,88,26,38,57,39,90,86,86,39,91,97,82,26,09,00,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
921003
Giải nhất
92242
Giải nhì
84088
Giải ba
15526
43038
Giải tư
24157
12939
84590
71886
15486
31639
57891
Giải năm
0197
Giải sáu
5882
6426
5709
Giải bẩy
800
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0

6 6
8 9 9
2
7
0

8 6 6 2
0 1 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:80,05,40,66,50,24,74,61,42,51,44,70,48,55,14,75,16,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
547380
Giải nhất
50905
Giải nhì
81340
Giải ba
46166
77950
Giải tư
32624
99174
68261
15542
71151
80844
17370
Giải năm
9848
Giải sáu
8455
7514
4475
Giải bẩy
816
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 6
4

0 2 4 8
0 1 5
6 1
4 0 5
6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:81,42,96,54,44,91,83,50,65,26,33,03,90,12,26,46,72,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
649481
Giải nhất
30742
Giải nhì
31396
Giải ba
01354
71444
Giải tư
61591
59183
83850
49465
14626
80733
08903
Giải năm
1390
Giải sáu
9512
5426
1146
Giải bẩy
372
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 9
6 6
3
2 4 6
4 0
5
2
3
6 1 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:86,31,02,97,75,64,20,65,37,43,85,25,75,54,33,00,01,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
095086
Giải nhất
44931
Giải nhì
04602
Giải ba
51997
61075
Giải tư
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải năm
8775
Giải sáu
0754
2833
7800
Giải bẩy
201
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0 1

0 5
1 7 3 6
3
4
4 5
5 5
5
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:98,41,71,17,12,19,27,69,05,72,53,06,09,95,78,06,87,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
015898
Giải nhất
06141
Giải nhì
91971
Giải ba
48717
23612
Giải tư
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
Giải năm
0709
Giải sáu
2295
3578
7606
Giải bẩy
787
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 9 6
7 2 9
7

1
3
9
1 2 8 2
7
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:74,59,01,61,46,79,27,39,52,06,10,82,21,68,10,10,21,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
308474
Giải nhất
29159
Giải nhì
59801
Giải ba
19561
50246
Giải tư
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
Giải năm
0921
Giải sáu
8068
1610
8710
Giải bẩy
321
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
0 0 0
7 1 1
9 9
6
9 2
1 8
9
2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:01,06,95,00,26,66,90,25,85,54,57,84,59,42,74,93,15,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
217901
Giải nhất
92906
Giải nhì
57595
Giải ba
54300
40726
Giải tư
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
Giải năm
8459
Giải sáu
3142
3474
5393
Giải bẩy
115
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0
5
6 5

2
4 7 9
6
4 5
5 4
5 0 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:67,25,70,08,05,26,01,14,44,66,47,67,81,43,92,17,86,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
249267
Giải nhất
74925
Giải nhì
16270
Giải ba
09308
68005
Giải tư
90826
31301
29414
06544
50466
10247
89667
Giải năm
2281
Giải sáu
9943
7392
4217
Giải bẩy
886
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5 1
4 7
5 6

4 7 3
7
6 7
0
1 6
2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:02,05,21,10,88,04,92,51,10,75,37,12,57,39,97,68,83,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
665102
Giải nhất
55605
Giải nhì
16521
Giải ba
50610
56088
Giải tư
42704
32292
30451
84110
97275
91537
58212
Giải năm
4757
Giải sáu
6139
6997
8968
Giải bẩy
983
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 4
0 0 2
1
7 9

1 7 3
8
5
8 3
2 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:18,99,33,09,32,53,29,73,25,27,75,04,28,18,91,01,20,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
558518
Giải nhất
54399
Giải nhì
33633
Giải ba
96009
92732
Giải tư
36153
22529
79473
94325
10427
10275
99204
Giải năm
9628
Giải sáu
2718
0091
8701
Giải bẩy
220
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4 1
8 9
9 5 7 8 0
3 2

3

3 5

9 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:65,45,44,58,39,57,48,52,71,56,74,58,52,27,99,59,72,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
964265
Giải nhất
50145
Giải nhì
71844
Giải ba
37558
37139
Giải tư
98457
68448
60052
01871
92256
60174
73758
Giải năm
7852
Giải sáu
2727
9699
2359
Giải bẩy
172
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7
9
5 4 8
8 7 2 6 8 2 9

1 4 2
7
9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:23,61,16,25,40,13,28,04,86,60,43,05,28,08,05,32,30,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
289723
Giải nhất
95661
Giải nhì
79516
Giải ba
65425
92540
Giải tư
72713
62128
18004
77986
89860
40243
83305
Giải năm
5328
Giải sáu
3908
1605
1932
Giải bẩy
230
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8 5
6 3
5 8 8
2 0
0 3

1 0

6
6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:94,28,36,67,46,55,30,11,97,18,65,81,60,58,61,92,41,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
825594
Giải nhất
80228
Giải nhì
59836
Giải ba
47067
14846
Giải tư
15855
30330
16111
56897
94218
68965
34281
Giải năm
5460
Giải sáu
8658
7561
7692
Giải bẩy
841
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 8 8
8
6 0
6 1
5 8
7 5 0 1

1
7 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:31,90,15,49,24,86,13,39,12,13,40,92,61,10,30,77,63,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
999031
Giải nhất
82590
Giải nhì
86315
Giải ba
35449
64924
Giải tư
95686
75213
68539
92212
00913
79840
31392
Giải năm
6861
Giải sáu
1110
9730
6177
Giải bẩy
563
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 3 2 3 0
4
9 0
9 0 2

1 3
7
6
0 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:28,45,21,83,47,29,14,43,81,40,66,29,41,67,51,05,14,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
505728
Giải nhất
02045
Giải nhì
83921
Giải ba
27283
96047
Giải tư
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
Giải năm
1441
Giải sáu
9867
1351
9805
Giải bẩy
514
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 4
1 9 9

5 7 3 0 1 8
1
6 7

3 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:07,05,74,12,39,46,90,50,49,87,03,20,55,59,51,12,98,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167307
Giải nhất
41705
Giải nhì
88274
Giải ba
75212
28039
Giải tư
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
Giải năm
0555
Giải sáu
0359
3151
3712
Giải bẩy
798
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
2 2
0
9
6 9
0 5 9 1 2

4
7
0 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:69,45,32,58,77,78,35,56,03,99,05,70,58,19,13,33,81,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
976769
Giải nhất
97045
Giải nhì
31832
Giải ba
43258
82677
Giải tư
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
Giải năm
4458
Giải sáu
1619
3013
1833
Giải bẩy
481
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
9 3 9

2 5 3
5
8 6 8

7 8 0
1
9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:69,68,01,37,15,86,26,68,00,43,09,32,69,33,59,23,56,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
548369
Giải nhất
04868
Giải nhì
85001
Giải ba
97737
59115
Giải tư
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
Giải năm
8669
Giải sáu
8333
0359
8923
Giải bẩy
156
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0 9
5
6 3
7 2 3
3
9 6 8
8 8 9

6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:06,06,88,08,15,53,64,11,99,96,00,97,22,73,23,73,34,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
381106
Giải nhất
63906
Giải nhì
68688
Giải ba
95108
30115
Giải tư
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
Giải năm
5522
Giải sáu
0273
5423
1273
Giải bẩy
534
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 0
5 1
2 3
4
0
3
4
3 3
8
9 6 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:94,65,48,99,24,19,13,64,53,07,94,27,72,30,33,36,60,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
834694
Giải nhất
33365
Giải nhì
46648
Giải ba
66199
60924
Giải tư
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
Giải năm
8572
Giải sáu
6030
6333
3536
Giải bẩy
260
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9 3
4 7
0 3 6
8
3 3
5 4 0
2

9 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:24,31,15,24,50,80,82,15,27,13,13,62,51,44,70,19,02,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
254624
Giải nhất
10131
Giải nhì
51615
Giải ba
33124
81950
Giải tư
10380
12382
60315
89327
26713
78313
11862
Giải năm
2251
Giải sáu
3644
2370
3719
Giải bẩy
002
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 5 3 3 9
4 7 6
1
4
0 1
2
0
0 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:29,34,80,63,07,57,80,10,99,19,33,71,53,84,80,73,80,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
950529
Giải nhất
10634
Giải nhì
06680
Giải ba
08163
98007
Giải tư
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
Giải năm
9953
Giải sáu
9384
3980
2473
Giải bẩy
480
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 9

4 3
0
7 3
3
1 3
0 0 4 0 0
9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:67,58,54,43,77,42,31,63,36,93,80,48,65,95,83,41,21,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
945267
Giải nhất
09358
Giải nhì
29654
Giải ba
30743
85077
Giải tư
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
Giải năm
8765
Giải sáu
8595
4483
9641
Giải bẩy
321
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1
1 6
3 2 8 1
8 4 3
3 5
7
0 3
3 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:40,07,73,98,15,77,25,28,40,27,88,70,06,19,27,46,16,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
936340
Giải nhất
82307
Giải nhì
33773
Giải ba
21698
28715
Giải tư
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
Giải năm
9606
Giải sáu
5019
6027
7146
Giải bẩy
516
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6
5 9 6
5 8 7 7 6

0 6


3 7 0
8
8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:38,35,68,40,03,51,77,00,84,00,35,70,02,43,76,19,71,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
036238
Giải nhất
92135
Giải nhì
23668
Giải ba
83640
12203
Giải tư
06251
29877
55800
79584
91600
82035
76970
Giải năm
8402
Giải sáu
9743
6876
6019
Giải bẩy
171
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 0 2
9

5 5
0 3
1
8
7 0 6 1
4 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:54,62,91,47,22,41,96,59,05,58,58,77,15,02,81,71,23,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
280854
Giải nhất
73962
Giải nhì
72991
Giải ba
34147
76722
Giải tư
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
Giải năm
5815
Giải sáu
4602
8081
3471
Giải bẩy
023
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 2 8
5
2 3

7 1
9 8 8
2
7 1
1
1 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:96,04,94,71,21,01,33,18,70,85,67,73,09,04,25,56,75,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
776396
Giải nhất
21004
Giải nhì
53194
Giải ba
58871
48121
Giải tư
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
Giải năm
9509
Giải sáu
5904
6525
4056
Giải bẩy
775
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1 9 4 0
8
1 5
3

6
7
1 0 3 5
5
4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:95,02,40,98,87,00,97,87,77,32,16,94,25,35,58,03,57,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
589095
Giải nhất
81002
Giải nhì
38540
Giải ba
26898
01187
Giải tư
48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894
Giải năm
1925
Giải sáu
6835
1058
4903
Giải bẩy
557
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0 3 9
6
5
2 5
0
8 7

7
7 7
8 7 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:26,99,55,41,32,37,57,66,00,66,73,25,79,00,34,08,28,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
329026
Giải nhất
81799
Giải nhì
35855
Giải ba
68841
95032
Giải tư
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
Giải năm
3079
Giải sáu
7400
7834
8708
Giải bẩy
328
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 8

5 8
2 7 4
1
5 7
6 6 8
3 9

9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:11,16,79,33,95,37,48,65,18,61,15,64,99,52,44,38,66,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
950211
Giải nhất
26416
Giải nhì
81179
Giải ba
48433
36395
Giải tư
58037
37848
21065
71318
73061
22015
97064
Giải năm
4999
Giải sáu
7152
7544
1638
Giải bẩy
666
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8 5

3 7 8
8 4
2
5 1 4 6
9 9

5 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:19,01,32,06,50,47,62,13,23,00,09,87,40,67,39,94,35,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
705819
Giải nhất
86701
Giải nhì
95832
Giải ba
82906
80750
Giải tư
15847
03462
52713
56323
69500
45009
31187
Giải năm
1140
Giải sáu
8067
6639
9194
Giải bẩy
735
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 0 9
3
3
2 9 5
7 0
0
2 7

7 9
4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:70,50,56,67,49,40,40,50,58,33,73,83,74,41,89,72,13,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820470
Giải nhất
89650
Giải nhì
60856
Giải ba
18067
00249
Giải tư
67440
10240
73850
14258
14033
76773
77383
Giải năm
8274
Giải sáu
7141
0289
5972
Giải bẩy
513
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3

3
9 0 0 1
0 6 0 8
7
3 4 2
3 9
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:52,10,60,62,11,35,62,53,33,51,88,81,76,21,03,52,18,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
650752
Giải nhất
24610
Giải nhì
20060
Giải ba
97062
20511
Giải tư
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
Giải năm
2776
Giải sáu
7121
5103
3952
Giải bẩy
418
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 1 8
1
5 3

3 1 2
0 2 2 7
6
8 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:49,51,26,37,87,36,27,05,41,93,27,11,39,43,50,38,49,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
736649
Giải nhất
49351
Giải nhì
31326
Giải ba
18237
36487
Giải tư
71936
23827
51305
60941
42193
68527
55811
Giải năm
2639
Giải sáu
4843
6850
7538
Giải bẩy
649
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 5
6 7 7
7 6 9 8
1 3 9
1 0


7
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:19,42,49,76,12,37,46,47,09,63,64,03,30,24,41,29,22,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
616019
Giải nhất
92842
Giải nhì
03049
Giải ba
71576
11912
Giải tư
00337
33246
88347
15609
32563
29564
19303
Giải năm
5530
Giải sáu
8824
9841
3829
Giải bẩy
222
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
2
4 9 2 0
7 0
2 9 6 7 1

3 4
6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:18,57,28,38,18,14,08,34,14,78,62,73,52,05,18,93,54,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
344518
Giải nhất
53757
Giải nhì
30128
Giải ba
91838
53518
Giải tư
17114
25608
90734
13214
77078
63562
92573
Giải năm
3052
Giải sáu
3505
6118
7493
Giải bẩy
654
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 5
8 4 4 8
8
8 4

7 2 4
2
8 3
6
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:92,56,11,21,33,80,74,00,82,96,22,77,94,26,61,48,27,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
603092
Giải nhất
83656
Giải nhì
72611
Giải ba
47521
10833
Giải tư
22080
48974
45800
96882
63096
55922
11277
Giải năm
3594
Giải sáu
3026
1961
7048
Giải bẩy
827
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1
1 2 6 7
3
8
6
1
4 7
0 2
6 4 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:64,31,99,08,36,83,74,53,18,39,22,61,62,61,91,28,70,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
793464
Giải nhất
29831
Giải nhì
98599
Giải ba
52208
76436
Giải tư
23683
20374
45553
37618
98439
67822
73161
Giải năm
7662
Giải sáu
0661
2391
3428
Giải bẩy
770
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 6
8
2 8
1 6 9

3
1 2 1
4 0
3
9 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:64,28,65,82,42,86,88,72,66,04,25,17,53,96,35,98,56,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
010864
Giải nhất
90028
Giải nhì
25765
Giải ba
20682
62342
Giải tư
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
Giải năm
8953
Giải sáu
9096
0035
8998
Giải bẩy
356
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
8 5
5
2
3 6
5 6
2 2
2 6 8
6 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:38,57,98,47,00,18,48,21,75,10,77,15,86,12,42,86,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
342438
Giải nhất
41357
Giải nhì
33298
Giải ba
16800
50447
Giải tư
23115
90277
96410
23675
36321
06248
55518
Giải năm
9286
Giải sáu
2986
1742
8912
Giải bẩy
854
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 0 5 2
1

7 8 2 0
7 4

5 7
6 6
8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:97,45,25,68,17,92,87,99,17,78,58,69,09,98,14,57,029,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
077977
Giải nhất
64545
Giải nhì
54725
Giải ba
08668
16217
Giải tư
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
Giải năm
6409
Giải sáu
4498
8614
1557
Giải bẩy
029
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 2
7 7 4
5

5
8 7
8 9
8
7 9
2 9 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:38,57,98,47,00,18,48,21,75,10,77,15,86,12,42,86,54,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
342438
Giải nhất
41357
Giải nhì
33298
Giải ba
16800
50447
Giải tư
23115
90277
96410
23675
36321
06248
55518
Giải năm
9286
Giải sáu
2986
1742
8912
Giải bẩy
854
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 0 5 2
1

7 8 2 0
7 4

5 7
6 6
8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:76,45,63,22,90,38,18,65,78,43,24,89,45,83,72,01,74,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
454276
Giải nhất
23245
Giải nhì
83463
Giải ba
82290
06522
Giải tư
37989
77124
11843
55278
87765
31218
45238
Giải năm
3045
Giải sáu
6701
6672
9083
Giải bẩy
774
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8
2 4
8
5 3 5

3 5
8 2 4
9 3 9
0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:56,04,94,95,47,66,31,15,44,06,24,02,33,22,48,46,69,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
335756
Giải nhất
53404
Giải nhì
85894
Giải ba
28447
65395
Giải tư
09102
49724
21806
48844
85515
38331
88966
Giải năm
8133
Giải sáu
9546
3348
1922
Giải bẩy
469
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 2
5
4 2
1 3
7 4 8 6

6 9
0

4 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:74,32,98,90,34,22,16,12,01,59,45,20,64,56,10,80,58,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
062974
Giải nhất
39032
Giải nhì
35098
Giải ba
07034
33090
Giải tư
17320
17545
06159
45201
88912
88216
80322
Giải năm
8964
Giải sáu
8480
1510
9256
Giải bẩy
458
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 2 0
2 0
2 4
5
9 6 8
4

0 5
8 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:71,73,25,80,35,64,43,40,03,38,44,23,52,96,92,79,15,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
588171
Giải nhất
37873
Giải nhì
64225
Giải ba
47035
94580
Giải tư
46423
62344
82238
26303
00740
15243
85764
Giải năm
9352
Giải sáu
7879
3192
7896
Giải bẩy
915
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
5 3
5 8
3 0 4 7
2
4
3 9
0
6 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:90,45,56,09,73,70,71,12,36,99,47,21,52,93,27,75,67,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
354190
Giải nhất
63045
Giải nhì
27056
Giải ba
60473
99309
Giải tư
28321
52947
49999
84836
75712
40671
59770
Giải năm
0152
Giải sáu
6775
7927
7593
Giải bẩy
567
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2
1 7
6
5 7
6 2
7
3 0 1 5 3

9 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:00,81,83,10,89,66,99,05,49,22,24,22,49,53,50,67,85,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
820800
Giải nhất
26781
Giải nhì
09183
Giải ba
19889
06010
Giải tư
07622
02824
70622
84349
71705
97799
71266
Giải năm
2449
Giải sáu
8767
3850
0653
Giải bẩy
985
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
2 4 2

9 9 8
3 0
6 7

1 3 9 5
9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:22,65,22,49,91,06,11,32,18,37,90,49,70,07,08,47,31,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
617622
Giải nhất
53465
Giải nhì
75222
Giải ba
32791
64549
Giải tư
25749
83290
82237
67618
99432
03011
71406
Giải năm
7070
Giải sáu
7347
3908
7607
Giải bẩy
131
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 8
1 8
2
2 7 1
9 9 7

5
0
6
1 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:30,74,17,27,93,81,90,71,15,65,18,79,03,38,58,51,91,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
850230
Giải nhất
50274
Giải nhì
99817
Giải ba
62993
33827
Giải tư
30579
93418
45365
90015
86771
04490
75081
Giải năm
1503
Giải sáu
8351
2558
4338
Giải bẩy
091
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7 5 8
7
8

8 1
5 9
4 1 9
1
3 0 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:14,66,00,00,42,84,58,63,63,77,02,93,98,77,53,49,23,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
964114
Giải nhất
08666
Giải nhì
16300
Giải ba
77742
83700
Giải tư
82093
58202
78877
77163
33463
32058
04284
Giải năm
5398
Giải sáu
4849
1453
5377
Giải bẩy
423
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2

3

2 9
8 3
6 3 3 6
7 7
4
3 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:51,61,67,48,48,53,71,64,36,02,64,27,20,22,00,49,59,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
591251
Giải nhất
96261
Giải nhì
98967
Giải ba
72248
11748
Giải tư
74927
57364
91002
77536
45564
45071
79253
Giải năm
4220
Giải sáu
3249
5000
3322
Giải bẩy
359
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0

7 0 2
6
8 8 9
3 9 2
1 7 4 4
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:79,78,68,14,01,17,45,52,71,05,04,34,51,13,84,72,17,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
265779
Giải nhất
81978
Giải nhì
38468
Giải ba
03601
51014
Giải tư
53934
04504
25305
70571
66752
36745
07517
Giải năm
4151
Giải sáu
7272
8284
7413
Giải bẩy
217
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 4
4 7 3 7

4
5 6
2 1
8
8 1 2
4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:41,77,34,06,06,23,59,05,51,06,01,68,28,42,13,13,03,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
588041
Giải nhất
31177
Giải nhì
99634
Giải ba
54806
01506
Giải tư
11768
95601
20506
85351
92905
16659
82723
Giải năm
6028
Giải sáu
4913
2913
6342
Giải bẩy
003
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 5 6 1 3
3 3
3 8
4 1
2
9 1
8
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:53,10,68,63,21,00,63,09,82,84,49,59,17,66,33,48,77,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
928853
Giải nhất
38810
Giải nhì
41668
Giải ba
58221
66463
Giải tư
76959
20049
27484
11282
81809
82963
05600
Giải năm
3917
Giải sáu
2248
5033
5066
Giải bẩy
677
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 7
1
3 9
9 8
9
8 3 3 6
7
2 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:67,93,96,97,68,95,56,06,44,67,84,35,79,75,41,73,15,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
304667
Giải nhất
77293
Giải nhì
81496
Giải ba
33068
19497
Giải tư
89135
71384
79067
79344
66106
76956
27395
Giải năm
3279
Giải sáu
7273
9741
6375
Giải bẩy
515
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5

5
4 1
6
8 7
9 5 3
4
3 6 7 5 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:52,45,30,50,86,20,09,28,62,23,79,94,82,28,92,89,30,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
605952
Giải nhất
35645
Giải nhì
95830
Giải ba
41786
33150
Giải tư
70294
81579
92023
71162
75428
80709
06820
Giải năm
7182
Giải sáu
2789
0992
7928
Giải bẩy
430
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

0 8 3 8
0 0
5
0
2
9 5
6 2 9
4 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:22,97,60,95,04,33,68,87,22,17,49,88,32,33,80,70,88,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
826922
Giải nhất
12897
Giải nhì
78560
Giải ba
81104
95095
Giải tư
10088
64949
18417
82622
11587
09668
24933
Giải năm
2532
Giải sáu
6470
9280
5933
Giải bẩy
588
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
2
3 2 3
9 5

0 8
0
7 8 0 8
7 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:26,98,59,16,85,20,85,15,97,90,40,34,72,41,53,47,29,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
874926
Giải nhất
05398
Giải nhì
68259
Giải ba
94285
03816
Giải tư
97334
04340
27890
68997
71215
28185
13220
Giải năm
3572
Giải sáu
3547
5353
9141
Giải bẩy
729
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 5
0 9 3
4
0 1 7
9 3

2
5 5
8 7 0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:28,83,70,62,94,69,25,56,44,55,29,72,57,62,72,10,91,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167528
Giải nhất
34683
Giải nhì
68770
Giải ba
86194
22962
Giải tư
84272
98829
92055
71544
69956
67825
77669
Giải năm
7157
Giải sáu
5310
0972
2362
Giải bẩy
891
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5 9
5
4
6 5 7
2 9 2
0 2 2
3
4 1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:22,51,80,22,32,38,49,62,22,85,22,12,33,10,41,44,09,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
441322
Giải nhất
29051
Giải nhì
59680
Giải ba
60732
34822
Giải tư
40212
42722
82285
00722
91962
77249
70438
Giải năm
7533
Giải sáu
4444
2841
4410
Giải bẩy
809
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 0
2 2 2
2 8 3
9 1 4
1
2 1

0 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:92,34,68,26,78,15,43,04,33,66,39,67,87,13,46,92,11,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
157192
Giải nhất
38534
Giải nhì
65268
Giải ba
28878
02326
Giải tư
05167
87139
63566
81333
06804
68943
51415
Giải năm
2387
Giải sáu
9692
3946
3813
Giải bẩy
711
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5 3 1
6
4 3 9
3 6
6
8 6 7
8
7
2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:54,12,40,66,55,24,14,69,75,41,37,58,48,32,44,88,43,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
572654
Giải nhất
22012
Giải nhì
60240
Giải ba
23455
78566
Giải tư
86258
77037
86341
48075
98569
14614
40424
Giải năm
5448
Giải sáu
9288
3344
1332
Giải bẩy
543
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 7
4
7 2
0 1 8 4 3
5 8
6 9
5
8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:41,38,95,76,49,80,25,57,23,73,72,91,97,13,01,68,25,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
237241
Giải nhất
00438
Giải nhì
35795
Giải ba
50749
67876
Giải tư
54391
18772
54473
84423
96257
36025
95180
Giải năm
6197
Giải sáu
7268
7201
2013
Giải bẩy
125
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3
5 3 5
8
9
7
8
6 3 2 3
0
5 1 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:32,79,23,76,53,65,22,93,08,89,63,34,26,28,82,61,12,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
303432
Giải nhất
70679
Giải nhì
81323
Giải ba
29653
57676
Giải tư
68734
20763
91389
32808
88993
42622
85165
Giải năm
9026
Giải sáu
2361
0282
5528
Giải bẩy
412
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2
3 2 6 8
4

3
5 3 1 9
9 6
9 2
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:88,34,28,22,14,45,20,01,56,43,38,92,29,26,64,44,88,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
466288
Giải nhất
48134
Giải nhì
12928
Giải ba
03114
43822
Giải tư
25692
17438
81143
56156
42101
76920
64745
Giải năm
2729
Giải sáu
2544
0064
2526
Giải bẩy
688
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4
8 2 0 9 6
4 8
5 3 4 3
6
4

8
2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:03,33,44,86,04,06,33,20,54,84,05,55,58,39,49,79,32,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
081703
Giải nhất
66033
Giải nhì
48244
Giải ba
95004
27486
Giải tư
85455
21205
67884
53754
28220
87933
17906
Giải năm
9958
Giải sáu
4579
6749
8639
Giải bẩy
932
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 5 7

0
3 3 9 2
4 9
4 5 8

9
6 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:19,13,14,67,21,61,60,98,96,30,44,81,15,03,49,17,56,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
660519
Giải nhất
98913
Giải nhì
72914
Giải ba
57721
34667
Giải tư
52181
32844
83130
04496
03598
62860
38461
Giải năm
5215
Giải sáu
6917
7749
5303
Giải bẩy
256
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 4 5 7
1
0
4 9 5
6
7 1 0

1
8 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:20,43,71,96,21,54,41,86,06,60,74,02,65,81,34,94,30,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
134220
Giải nhất
21443
Giải nhì
93671
Giải ba
47021
44196
Giải tư
72402
28974
97060
00606
30686
95141
65254
Giải năm
4965
Giải sáu
5194
3334
1181
Giải bẩy
930
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 2

1
4 0
3 1
4
0 5
1 4 1
6 1
6 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:00,28,17,41,31,24,33,34,90,50,24,07,25,85,23,31,12,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
017800
Giải nhất
94528
Giải nhì
22817
Giải ba
24031
11141
Giải tư
06807
60824
05450
18890
37134
20833
04024
Giải năm
9725
Giải sáu
8531
6923
4885
Giải bẩy
212
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7 2
8 4 4 5 3
1 3 4 1
1 7
0


5
0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:90,81,36,95,72,91,13,73,32,21,96,26,06,87,03,95,19,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
034690
Giải nhất
19281
Giải nhì
09636
Giải ba
49672
77295
Giải tư
82426
01696
78321
72632
43273
79713
58791
Giải năm
3506
Giải sáu
4895
7203
2687
Giải bẩy
119
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3
3 9
1 6
6 2 62 3
1 7
5 1 6 5

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.