Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:66,06,41,42,32,28,84,69,30,54,53,70,56,15,97,24,00,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
245066
Giải nhất
87606
Giải nhì
15041
Giải ba
01442
27732
Giải tư
19028
95784
49069
49330
51454
26553
43570
Giải năm
4756
Giải sáu
1315
4797
3324
Giải bẩy
000
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0
5 4
8 4
2 0
1 2
4 3 6
9
0
4
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:40,14,08,12,87,85,24,10,46,10,31,35,02,32,34,00,80,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
292140
Giải nhất
92314
Giải nhì
50508
Giải ba
05012
97087
Giải tư
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
Giải năm
9102
Giải sáu
4532
3534
5800
Giải bẩy
980
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2 0
4 2 0 0
4
1 5 2 4
6


8
7 5 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:23,27,08,92,66,62,18,93,99,03,70,18,74,47,20,74,72,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
643723
Giải nhất
44927
Giải nhì
67208
Giải ba
48292
37966
Giải tư
43362
30518
95793
93199
05503
87570
14318
Giải năm
8574
Giải sáu
2847
1220
7474
Giải bẩy
072
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 3
8 8
7 0

7
0
6 2
0 4 4 2

2 3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 09 năm 2018

2 số cuối:56,50,49,48,11,00,47,29,90,46,42,81,72,15,11,46,95,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
245256
Giải nhất
05250
Giải nhì
82049
Giải ba
58048
66711
Giải tư
52400
12647
89529
05690
30846
81242
92381
Giải năm
8772
Giải sáu
2915
2411
1446
Giải bẩy
295
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 5 1
9

9 8 7 6 2 6
0

2 1
1
0 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:58,24,57,23,20,31,68,78,72,63,60,38,58,60,78,08,80,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
333258
Giải nhất
68324
Giải nhì
62457
Giải ba
00023
05820
Giải tư
64631
24168
95578
26372
78163
37260
20138
Giải năm
6958
Giải sáu
1860
4178
6008
Giải bẩy
280
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

4 3 0
1 8

7 8
8 3 0 0
8 2 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:46,76,37,14,55,36,08,18,35,91,59,22,86,58,78,48,11,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
527546
Giải nhất
26376
Giải nhì
49537
Giải ba
34614
61955
Giải tư
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
Giải năm
8986
Giải sáu
5658
0678
3248
Giải bẩy
711
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 8 1
2 4
7 6 5
8
5 9 8

6 8
6
1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:72,39,92,01,42,91,75,22,58,49,76,90,80,65,85,36,87,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
720472
Giải nhất
15339
Giải nhì
70592
Giải ba
01301
84742
Giải tư
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
Giải năm
9380
Giải sáu
4365
6285
5136
Giải bẩy
187
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

2
9 6
2 9
8
5
5 6
0 5 7
2 1 0 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2018

2 số cuối:17,64,07,87,23,19,88,06,93,73,72,46,81,77,80,87,99,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
797517
Giải nhất
68664
Giải nhì
22907
Giải ba
18487
88923
Giải tư
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
Giải năm
8681
Giải sáu
1677
7580
4087
Giải bẩy
099
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 6
9
3

6

4
3 2 7 3
7 8 1 0 7
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:78,53,59,37,47,42,32,40,90,80,55,69,74,86,07,13,31,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
368878
Giải nhất
03753
Giải nhì
81259
Giải ba
07237
67047
Giải tư
39542
36332
68240
57190
27080
68055
82269
Giải năm
6074
Giải sáu
6586
0607
8113
Giải bẩy
331
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3
9
7 2 1
7 2 0
3 9 5
9
4
0 6
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:13,05,61,96,42,93,13,66,83,24,08,47,04,92,57,37,85,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
038913
Giải nhất
98705
Giải nhì
81361
Giải ba
29496
76542
Giải tư
47993
55313
53866
36683
57224
85708
11447
Giải năm
6904
Giải sáu
4592
6257
2937
Giải bẩy
685
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 4 4
3
4
7
2 7
7
1 6

3 5
6 3 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:41,87,47,51,02,58,82,65,62,65,47,38,49,10,63,76,10,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
322141
Giải nhất
84787
Giải nhì
56747
Giải ba
75251
73402
Giải tư
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
Giải năm
0549
Giải sáu
3410
5663
8776
Giải bẩy
410
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 0

8
7 7 9
1 8
5 2 5 3 2
6
7 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:96,42,09,54,79,77,49,18,14,56,54,17,48,38,00,27,65,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
798496
Giải nhất
41042
Giải nhì
01109
Giải ba
05754
78679
Giải tư
68277
11749
45918
64314
36356
52054
91017
Giải năm
2448
Giải sáu
3838
0900
2427
Giải bẩy
865
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
8 4 7
7
8
2 9 8
4 6 4
5
9 7 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 07 năm 2018

2 số cuối:25,10,18,49,05,43,41,15,06,78,54,42,13,26,37,44,40,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
075025
Giải nhất
44010
Giải nhì
21218
Giải ba
23849
66305
Giải tư
58843
67441
52315
85006
47378
22154
35342
Giải năm
9913
Giải sáu
3426
3637
0444
Giải bẩy
240
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
0 8 5 3 5
6
7
9 3 1 2 4 0
4

8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:80,51,41,44,63,78,74,89,90,42,28,12,27,65,22,85,30,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
058380
Giải nhất
23151
Giải nhì
61141
Giải ba
69444
86263
Giải tư
38478
90874
34689
46190
47842
82628
44912
Giải năm
8327
Giải sáu
5465
3522
4185
Giải bẩy
430
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
8 7 2
0 7
1 4 2
1
3 5
8 4
9 5
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:81,20,57,87,87,18,08,82,41,90,84,54,70,98,00,70,81,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
844981
Giải nhất
07520
Giải nhì
30957
Giải ba
44587
30987
Giải tư
26318
59108
72782
13641
58690
44584
52054
Giải năm
0670
Giải sáu
1398
2500
9870
Giải bẩy
981
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0
8
0

1
7 4

0 0
7 7 2 4 1
0 8 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:76,90,74,70,90,15,35,70,45,47,83,12,36,33,25,54,92,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
504976
Giải nhất
75090
Giải nhì
70674
Giải ba
42970
67690
Giải tư
02815
00235
98970
43245
23647
33983
13212
Giải năm
8636
Giải sáu
1533
7225
0454
Giải bẩy
192
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5 2
5
5 6 3
5 7
4

4 0 0
3
0 0 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018

2 số cuối:87,60,69,81,45,84,54,79,50,96,29,84,00,99,08,52,21,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
187087
Giải nhất
53760
Giải nhì
61969
Giải ba
63581
51145
Giải tư
87284
08954
97079
11750
83396
07029
60884
Giải năm
2300
Giải sáu
8499
1108
6852
Giải bẩy
921
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8

9 1

5 4
4 0 2
0 9
9
1 4 4
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:05,24,99,69,01,64,23,39,90,28,63,23,87,49,51,33,99,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
633605
Giải nhất
12024
Giải nhì
63299
Giải ba
13969
11001
Giải tư
96264
47723
45139
69590
82728
22163
41123
Giải năm
1487
Giải sáu
8249
5951
1333
Giải bẩy
999
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

4 3 8 3
9 3
9
1
9 4 3

7
9 0 9 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:45,82,08,33,95,41,35,36,44,60,69,98,09,97,77,20,39,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
208845
Giải nhất
45782
Giải nhì
20508
Giải ba
40333
12995
Giải tư
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
Giải năm
3809
Giải sáu
4097
4677
9120
Giải bẩy
739
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

0
3 5 6 9
1 4
2
0 9
7
2
5 8 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:53,71,84,72,77,85,48,51,17,39,74,60,03,94,40,35,54,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
499153
Giải nhất
84671
Giải nhì
07584
Giải ba
13272
15477
Giải tư
59585
25148
01351
11517
81639
92274
87560
Giải năm
5103
Giải sáu
1794
0840
3335
Giải bẩy
154
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1
7

9 5
8 0
1 4
0
1 2 7 4
4 5
4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018

2 số cuối:58,81,52,23,19,68,61,15,45,39,09,58,44,64,06,43,53,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
069958
Giải nhất
83781
Giải nhì
11352
Giải ba
99223
91119
Giải tư
27968
44461
09215
15345
09339
97009
44058
Giải năm
2044
Giải sáu
2264
1406
3643
Giải bẩy
253
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6
9 5
3
9
5 4 3
2 8 3
8 1 4 6

1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:03,09,66,72,73,32,95,89,48,11,55,16,83,27,71,94,44,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
770403
Giải nhất
20209
Giải nhì
60266
Giải ba
33172
77473
Giải tư
57132
42695
64589
65648
77611
07755
53516
Giải năm
1783
Giải sáu
6527
6571
6094
Giải bẩy
744
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 6
7
2
8 4
5
6 4
2 3 1
9 3
5 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:46,11,37,99,02,36,01,69,67,04,75,44,57,57,95,37,71,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
849946
Giải nhất
81511
Giải nhì
92937
Giải ba
70799
79502
Giải tư
36836
95001
37169
89467
37304
36575
00044
Giải năm
3357
Giải sáu
6257
0495
8937
Giải bẩy
871
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1 4
1

7 6 7
4
7 7
9 7
5 1
6
9 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:80,20,35,22,20,64,39,54,80,44,11,12,55,91,51,01,51,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
670780
Giải nhất
05320
Giải nhì
72135
Giải ba
43222
14320
Giải tư
43964
15639
46754
94680
29344
80311
16312
Giải năm
3955
Giải sáu
8791
9951
8401
Giải bẩy
551
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 2
0 2 0
5 9
4 7
4 5 1 1
4

0
1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:28,21,21,52,16,98,06,66,57,57,86,03,65,56,36,43,06,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
210228
Giải nhất
41921
Giải nhì
67821
Giải ba
36552
74016
Giải tư
17698
49106
79366
30657
25557
47586
64403
Giải năm
6265
Giải sáu
5356
6536
1443
Giải bẩy
406
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3 6
6
1 1
6
3
2 7 7 6
6 5 0

6
8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018

2 số cuối:93,99,72,18,26,55,63,44,21,36,00,62,94,57,97,90,14,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
189393
Giải nhất
63499
Giải nhì
54572
Giải ba
36618
78426
Giải tư
48855
77163
01344
84121
22536
28800
01462
Giải năm
8094
Giải sáu
4957
5797
7690
Giải bẩy
114
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 4
6 1
6
4
5 7 6
3 2
2

9 4 7 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:49,44,77,60,53,32,56,82,20,29,72,30,81,64,99,99,70,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
481949
Giải nhất
87244
Giải nhì
72577
Giải ba
74360
70353
Giải tư
06532
59656
47182
65420
70129
80072
64730
Giải năm
7881
Giải sáu
2864
2799
1999
Giải bẩy
270
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 9
2 0
4
3 6
0 4
7 2 0
2 1 0
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:77,20,85,73,82,61,11,47,32,79,67,21,08,74,44,07,66,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
621377
Giải nhất
70220
Giải nhì
58585
Giải ba
82773
93882
Giải tư
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
Giải năm
1308
Giải sáu
5574
2144
2807
Giải bẩy
266
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7
1
0 1
2
7 4 8

1 7 6
3 9 4
5 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:36,16,33,53,00,28,19,05,48,04,71,88,83,80,44,14,38,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
841936
Giải nhất
20516
Giải nhì
05133
Giải ba
70553
62400
Giải tư
78528
94119
80005
14348
61004
84571
49888
Giải năm
5783
Giải sáu
9880
6444
7714
Giải bẩy
038
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 4
6 9 4
8
3 8
8 4 5
3

1
8 3 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:80,12,72,17,92,40,62,58,22,23,50,77,57,19,73,97,04,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
110580
Giải nhất
12112
Giải nhì
94072
Giải ba
83317
11792
Giải tư
06140
21662
90458
19522
69223
74350
69477
Giải năm
7657
Giải sáu
1719
5873
4797
Giải bẩy
304
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 7 9
2 3

0
8 0 7
2
2 7 3

2 7 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:27,24,42,17,80,26,15,40,07,80,58,23,32,04,22,64,79,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
495127
Giải nhất
43824
Giải nhì
24842
Giải ba
08817
41780
Giải tư
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
Giải năm
9132
Giải sáu
9804
3922
5264
Giải bẩy
279
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4
7 5
4 6 3 2 7
2
2 0
8
4
9
0 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:14,66,89,54,79,87,83,29,77,20,42,37,22,52,07,64,79,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
471914
Giải nhất
50666
Giải nhì
12189
Giải ba
34054
26179
Giải tư
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
Giải năm
4622
Giải sáu
5652
0007
3764
Giải bẩy
279
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

9 0 2
7
2
4 2
6 4 2
9 7 9
9 7 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:68,28,30,65,51,22,16,72,76,12,82,87,22,29,08,15,60,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
618268
Giải nhất
28328
Giải nhì
44330
Giải ba
37065
55151
Giải tư
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
Giải năm
2222
Giải sáu
2629
8308
4315
Giải bẩy
860
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6 2 5
8 2 2 9
0

1 6
5 0
2 6
2 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:96,44,57,46,27,95,54,40,12,89,57,25,32,85,31,85,95,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
243296
Giải nhất
66244
Giải nhì
34357
Giải ba
97346
46727
Giải tư
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
Giải năm
3132
Giải sáu
3885
1431
7785
Giải bẩy
295
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2
7 5
2 1
4 6 0
7 4 7


9 5 5
5 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:79,26,91,19,55,11,87,12,10,03,13,05,36,47,50,11,63,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
230779
Giải nhất
16126
Giải nhì
19991
Giải ba
54619
88455
Giải tư
14111
82787
51212
30710
51903
73213
48805
Giải năm
6436
Giải sáu
6447
9250
6111
Giải bẩy
463
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
9 1 2 0 3 1
6
6
7
5 0
3

7
1 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:18,20,66,28,64,70,24,96,90,59,89,11,34,71,14,19,05,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
597318
Giải nhất
50220
Giải nhì
86566
Giải ba
45728
24464
Giải tư
94670
29024
95696
04490
32559
51389
35611
Giải năm
5734
Giải sáu
4771
1814
7519
Giải bẩy
805
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 4 9
0 8 4
4

9
6 4
0 1 1
9
6 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:99,47,63,48,51,37,99,36,56,40,29,40,23,40,35,96,14,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
797199
Giải nhất
29647
Giải nhì
06163
Giải ba
99848
22751
Giải tư
13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
Giải năm
4023
Giải sáu
1440
7235
7096
Giải bẩy
014
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
9 3 8
7 6 5
7 8 0 0 0
1 6
3


9 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:59,34,53,55,57,94,80,89,76,60,32,70,50,14,75,73,54,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
524659
Giải nhất
44134
Giải nhì
82753
Giải ba
64355
82757
Giải tư
17794
68480
12889
94876
92960
70332
59170
Giải năm
7550
Giải sáu
0914
2375
6873
Giải bẩy
254
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4

4 2

3 5 7 0 4
0
6 0 5 3 4
0 9
4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:51,68,97,68,64,40,16,45,64,40,11,68,40,79,42,28,29,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
606951
Giải nhất
90168
Giải nhì
90297
Giải ba
09168
99664
Giải tư
59640
63916
17345
49464
57840
06411
10468
Giải năm
8740
Giải sáu
4979
6642
5728
Giải bẩy
029
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 1 9
8 9

0 5 0 0 2

8 8 4 4 8
9

7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:19,68,74,46,29,77,09,09,80,26,60,61,85,26,58,45,17,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
897119
Giải nhất
85468
Giải nhì
86274
Giải ba
34646
95829
Giải tư
85677
79609
06109
33080
26326
98860
19061
Giải năm
3185
Giải sáu
8526
8758
2745
Giải bẩy
117
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
7
9 6 6

6 5
8
8 0 1
4 7 2
0 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:87,45,98,88,23,87,26,11,86,27,90,60,10,62,71,69,20,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
868187
Giải nhất
25345
Giải nhì
93698
Giải ba
93588
32623
Giải tư
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
Giải năm
1410
Giải sáu
8062
3271
2769
Giải bẩy
920
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 0 4
3 6 7 0

5

0 2 9
1
8 7 6
8 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:72,42,70,38,39,29,35,45,06,33,89,21,70,22,00,25,00,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
932072
Giải nhất
74142
Giải nhì
20170
Giải ba
14538
16439
Giải tư
52629
26135
33745
51306
04233
30789
67321
Giải năm
4770
Giải sáu
1522
8100
2225
Giải bẩy
200
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 0

9 1 2 5 2
8 9 5 3
2 5


0 0
9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:49,25,16,22,95,38,56,43,56,64,29,05,98,17,88,44,15,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
281649
Giải nhất
45325
Giải nhì
58716
Giải ba
72622
53495
Giải tư
49138
93056
77243
11756
01764
93229
39205
Giải năm
5598
Giải sáu
4117
7088
7444
Giải bẩy
015
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 7 5
5 2 9
8 4
3 4
6 6
4

8
5 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:37,16,86,68,41,33,61,57,46,02,29,78,79,21,64,79,51,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
303037
Giải nhất
01816
Giải nhì
54286
Giải ba
18468
77741
Giải tư
23433
90261
84057
01646
07602
64929
83278
Giải năm
4679
Giải sáu
7921
7164
2679
Giải bẩy
951
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
9 1
3
1 6
7 1
8 1 4 6
8 9 9
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:41,06,72,16,44,13,67,66,79,40,20,77,06,54,58,23,67,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
884641
Giải nhất
33706
Giải nhì
03672
Giải ba
28916
80644
Giải tư
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
Giải năm
2206
Giải sáu
5554
7558
6823
Giải bẩy
767
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
6 3
0 3

4 0
4 8 2
7 6 7
2 9 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:94,46,58,75,36,33,80,03,40,50,18,29,82,75,26,09,96,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
242294
Giải nhất
25946
Giải nhì
50258
Giải ba
52475
44236
Giải tư
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
Giải năm
1982
Giải sáu
1575
6026
3109
Giải bẩy
896
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
8
9 6
6 3
6 0
8 0

5 5
0 2
6 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:10,20,71,63,18,05,03,75,83,92,32,19,81,19,38,12,00,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
879010
Giải nhất
27320
Giải nhì
43571
Giải ba
59763
45318
Giải tư
10405
13103
47975
12583
21692
84532
34019
Giải năm
2181
Giải sáu
7619
9638
3512
Giải bẩy
200
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 0
8 9 9 2
0
2 8

3
3
1 5
3 1
2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:31,58,01,84,84,14,13,75,27,49,52,62,92,17,67,32,46,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
278331
Giải nhất
15758
Giải nhì
20601
Giải ba
83984
92884
Giải tư
72214
21013
75575
45527
62749
79252
38062
Giải năm
8592
Giải sáu
2917
0867
5732
Giải bẩy
246
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 3 7
7
2
9 6
8 2
2 7
5
4 4
2 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:53,00,83,17,87,17,26,99,16,73,26,06,75,92,22,31,27,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
616553
Giải nhất
21100
Giải nhì
64383
Giải ba
40317
28287
Giải tư
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
Giải năm
7975
Giải sáu
3692
3122
1131
Giải bẩy
527
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
7 7 6
6 6 2 7
1


5
3 5
3 7
9 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:82,01,88,93,01,06,98,32,83,46,93,37,91,44,12,56,28,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
365682
Giải nhất
33701
Giải nhì
72188
Giải ba
59193
45501
Giải tư
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
Giải năm
4191
Giải sáu
8344
7212
8356
Giải bẩy
628
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
2 1
8
2 7
6 4
6


8 3
3 8 3 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:08,22,32,20,96,77,06,79,43,11,22,90,26,18,17,98,16,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
713508
Giải nhất
26522
Giải nhì
41332
Giải ba
18520
51396
Giải tư
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
Giải năm
3926
Giải sáu
6118
2517
5598
Giải bẩy
216
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 8 7 6
2 0 2 6
2
3


7 9

6 0 8 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:27,88,42,21,94,76,36,78,11,26,20,78,06,66,29,97,63,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
089427
Giải nhất
56488
Giải nhì
29542
Giải ba
58021
37194
Giải tư
73476
18536
09578
01911
45026
07920
52578
Giải năm
2806
Giải sáu
0766
9929
0597
Giải bẩy
563
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1
1 6 0 9
6
2
0
6 3
6 8 8
8
4 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:22,20,89,82,81,22,96,92,16,59,86,90,70,26,58,14,37,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
856022
Giải nhất
26020
Giải nhì
86089
Giải ba
26782
51681
Giải tư
62322
16396
77992
78416
23659
12686
57390
Giải năm
7970
Giải sáu
1326
6358
4014
Giải bẩy
237
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 4
0 2 6
7
6
9 8

0
9 2 1 6
6 2 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:80,39,24,66,75,54,74,87,03,25,18,01,28,28,99,20,95,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
092080
Giải nhất
29439
Giải nhì
00124
Giải ba
34866
96675
Giải tư
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
Giải năm
4628
Giải sáu
5028
7199
5420
Giải bẩy
995
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1
8
4 5 8 8 0
9
4
4
6
5 4
7
9 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:79,07,26,17,09,28,28,92,01,99,64,32,73,77,90,26,02,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
001779
Giải nhất
13107
Giải nhì
24626
Giải ba
54517
74209
Giải tư
98628
12128
54192
38701
37499
51264
34932
Giải năm
4973
Giải sáu
0977
0590
4326
Giải bẩy
002
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9 1 2
7
6 8 8 6
2


4
3 7

2 9 0 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:56,08,55,17,01,07,90,96,50,63,24,25,90,20,08,31,82,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
989756
Giải nhất
16808
Giải nhì
80355
Giải ba
36217
06601
Giải tư
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
Giải năm
7290
Giải sáu
9320
9308
4931
Giải bẩy
082
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 1 7 8
7
4 5 0
1
7
5 0
3

2
0 6 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:41,02,01,40,34,88,86,28,20,42,44,39,16,42,31,57,22,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
917941
Giải nhất
45402
Giải nhì
03101
Giải ba
62740
41134
Giải tư
32488
44986
69928
26620
32142
05244
28239
Giải năm
0016
Giải sáu
1942
1631
1057
Giải bẩy
722
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
6
8 0 2
4 9 1
0 2 4 2 1
7


8 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:57,03,24,85,40,79,04,81,75,03,33,05,83,44,04,71,76,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
176357
Giải nhất
72203
Giải nhì
45624
Giải ba
99085
59740
Giải tư
29979
70104
86481
81475
55403
54033
27505
Giải năm
8583
Giải sáu
2544
5804
4071
Giải bẩy
576
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 3 5 4

4
3
0 4


9 5 1 6 9
5 1 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:73,56,37,49,10,54,57,05,24,48,10,07,80,26,09,34,21,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
077873
Giải nhất
00256
Giải nhì
23037
Giải ba
47049
09410
Giải tư
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
Giải năm
5080
Giải sáu
6026
9909
5834
Giải bẩy
621
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 9
0 0
4 6 1
7 4
9 8 6
6 4 7


0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:08,43,26,20,39,76,21,82,14,88,83,19,20,24,10,40,95,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
655708
Giải nhất
51543
Giải nhì
79226
Giải ba
28620
84439
Giải tư
51976
40121
30482
75514
03388
20283
67019
Giải năm
9520
Giải sáu
5824
1710
1240
Giải bẩy
595
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 9 0
6 0 1 0 4
9
3 0

2
6
2 8 3
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:45,27,98,54,09,04,92,63,39,15,45,79,14,28,82,49,41,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
297745
Giải nhất
97327
Giải nhì
32398
Giải ba
32054
02809
Giải tư
94604
25592
36663
78539
88315
94045
07279
Giải năm
4614
Giải sáu
4728
6582
8249
Giải bẩy
641
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4
5 4
7 8
9
5 9 1
4
3 5
9
2
8 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:21,84,06,39,37,21,53,21,92,31,92,40,63,03,74,54,41,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
431621
Giải nhất
61484
Giải nhì
26406
Giải ba
67039
65537
Giải tư
64921
80453
15721
34592
50831
49392
17240
Giải năm
4363
Giải sáu
3703
3174
1754
Giải bẩy
641
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3

1 1
9 7 1
0 1
3 4
3 6
4
4
2 2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:44,86,33,50,70,89,89,23,61,67,19,14,16,28,40,52,97,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
567044
Giải nhất
88486
Giải nhì
45333
Giải ba
29950
13070
Giải tư
33489
90889
40323
55361
90267
11219
93114
Giải năm
8816
Giải sáu
0928
5540
8852
Giải bẩy
297
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 4 6
3 8
3
0 4
0 2
1 7
0
6 9 9
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:32,42,71,28,92,35,13,70,82,37,43,49,89,37,90,46,34,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
457832
Giải nhất
01642
Giải nhì
63371
Giải ba
03128
50492
Giải tư
75335
42813
84470
18082
40837
36543
86849
Giải năm
7589
Giải sáu
2437
8090
2346
Giải bẩy
334
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
8
5 7 7 4
2 3 9 6 1


1 0
2 9
2 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:75,76,43,26,37,91,33,14,39,11,02,78,60,83,17,90,55,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
761975
Giải nhất
91976
Giải nhì
22043
Giải ba
55826
06637
Giải tư
78991
36633
84714
88239
72011
72102
34378
Giải năm
4160
Giải sáu
1783
2817
2190
Giải bẩy
055
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 1 7
6
7 3 9
3
5 7
0
6 8
3
1 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:46,36,72,25,04,75,25,20,17,04,88,09,29,32,72,10,22,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
782546
Giải nhất
29936
Giải nhì
52972
Giải ba
99325
30004
Giải tư
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
Giải năm
9929
Giải sáu
4632
9172
9110
Giải bẩy
522
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 9
7 0
5 5 0 9 2
6 2
5


2 5 2
8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:51,16,77,88,47,77,47,53,23,41,66,58,40,59,42,45,63,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
804751
Giải nhất
46916
Giải nhì
47877
Giải ba
42288
67547
Giải tư
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
Giải năm
3240
Giải sáu
3759
3442
3245
Giải bẩy
263
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
3

7 7 1 0 2 5
3 8 9
6 3
7 7
8
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:32,87,87,23,10,43,88,65,90,81,00,76,35,45,45,73,78,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
576832
Giải nhất
95387
Giải nhì
63087
Giải ba
00610
19923
Giải tư
13476
49600
93981
97390
55065
90688
22743
Giải năm
9435
Giải sáu
6773
1345
9545
Giải bẩy
178
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0
3 2
5
3 5 5

5
6 3 8
7 7 8 1
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:41,04,92,33,15,73,11,48,83,81,82,79,29,18,51,00,813,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
845413
Giải nhất
55004
Giải nhì
70292
Giải ba
43033
99215
Giải tư
64373
34811
61648
14983
24981
75582
64379
Giải năm
5929
Giải sáu
2618
0651
0600
Giải bẩy
813
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0
5 1 8
9 7
3
8
1

3 9
3 1 2 1
2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:59,56,36,94,87,52,23,67,68,00,74,56,04,58,48,66,94,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
877559
Giải nhất
98556
Giải nhì
48736
Giải ba
10487
00394
Giải tư
41256
34074
96600
97768
23767
94023
03352
Giải năm
3904
Giải sáu
2466
7348
2758
Giải bẩy
294
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4

3
6
8
6 2 6 8 4
7 8 6
4
7
4 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:65,32,52,54,50,46,90,46,91,91,07,66,33,41,01,61,59,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
036965
Giải nhất
89732
Giải nhì
62752
Giải ba
62350
04354
Giải tư
95766
08507
46991
01291
17546
56190
67446
Giải năm
1033
Giải sáu
6161
4901
7241
Giải bẩy
059
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 1


2 3
6 6 1
2 4 0 9 3
6 1


0 1 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:58,41,97,49,74,38,89,05,84,12,81,29,54,94,68,34,73,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
337458
Giải nhất
24341
Giải nhì
28297
Giải ba
24174
69149
Giải tư
68829
13781
86112
53384
45505
60889
26338
Giải năm
6754
Giải sáu
9534
2868
0394
Giải bẩy
573
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2
9
8 4 3
1 9
4
8
4 3
9 4 1
7 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:45,85,55,49,53,17,27,54,60,61,60,62,36,62,34,32,48,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
659545
Giải nhất
82785
Giải nhì
85255
Giải ba
42253
23549
Giải tư
28862
35160
22061
30060
76654
49527
30017
Giải năm
5236
Giải sáu
1332
9334
9962
Giải bẩy
248
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
7
6 4 2
9 8 9
5 3 4
0 1 0 2 2

5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:36,48,88,56,91,28,60,64,76,27,89,06,62,97,95,46,70,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
559636
Giải nhất
64848
Giải nhì
89188
Giải ba
32391
79756
Giải tư
76606
56789
40527
18376
57664
83860
62428
Giải năm
1562
Giải sáu
4246
6095
6897
Giải bẩy
370
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

8 7

8 6 9
6
0 4 2
6 0
8 9
1 7 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:60,84,49,73,58,52,62,58,95,79,34,68,24,81,50,59,09,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
600160
Giải nhất
97984
Giải nhì
62649
Giải ba
30658
48273
Giải tư
20568
40634
35479
65795
00858
77262
90052
Giải năm
8724
Giải sáu
4259
7250
3981
Giải bẩy
009
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

4
4 8
9
8 2 8 0 9
2 8
3 9
4 1
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:73,01,50,68,22,89,71,14,82,20,86,06,61,95,08,09,27,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
560973
Giải nhất
14001
Giải nhì
79550
Giải ba
10222
13068
Giải tư
59606
69386
36520
35082
48914
84371
85489
Giải năm
8761
Giải sáu
8909
5608
0895
Giải bẩy
127
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 8 9
4
2 0 7


0
8 1
1
9 2 6
5 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:84,03,97,64,12,38,34,12,19,02,32,03,52,23,81,16,64,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
095284
Giải nhất
53503
Giải nhì
67297
Giải ba
24712
41364
Giải tư
77303
46732
92402
39019
93012
83334
44438
Giải năm
5652
Giải sáu
7916
0881
3523
Giải bẩy
664
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2 3 9
2 2 9 6
3
8 4 2

2
4 4

1
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:14,27,37,65,51,37,60,35,19,78,83,95,94,92,32,50,99,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
123114
Giải nhất
99827
Giải nhì
24637
Giải ba
11651
49565
Giải tư
47595
89783
75678
63919
28435
75660
36437
Giải năm
1994
Giải sáu
4050
0832
3492
Giải bẩy
299
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
7
7 7 5 2

1 0
5 0
8
3
5 4 2 9 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:65,99,60,35,44,98,92,96,54,81,79,34,15,25,77,09,72,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
960865
Giải nhất
57099
Giải nhì
45760
Giải ba
25144
45035
Giải tư
30834
91179
87181
42554
63896
44592
54398
Giải năm
8315
Giải sáu
4109
6177
7325
Giải bẩy
172
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5
5
5 4
4
4
0
9 7 2
1 3
9 8 2 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:62,38,03,56,68,29,63,81,25,33,63,35,45,31,84,38,64,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
924962
Giải nhất
34138
Giải nhì
60203
Giải ba
15668
07256
Giải tư
69535
77863
35633
68425
96281
73263
17829
Giải năm
5245
Giải sáu
4238
8184
1631
Giải bẩy
264
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

9 5
8 3 5 1 8
5 9
6
8 3 3 4

1 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:65,65,02,88,39,31,52,95,97,76,56,08,24,73,90,78,40,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
545365
Giải nhất
61965
Giải nhì
79102
Giải ba
89239
98988
Giải tư
50808
74356
06376
31697
09995
67052
79631
Giải năm
8124
Giải sáu
6778
0990
8673
Giải bẩy
140
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8

4
9 1
0
2 6
5
6 3 8
8 3
5 7 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:75,18,14,95,96,15,33,22,68,91,40,94,02,99,67,60,28,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
059975
Giải nhất
53718
Giải nhì
02514
Giải ba
20396
81595
Giải tư
38494
31840
09791
05168
49122
90433
96815
Giải năm
7602
Giải sáu
3460
7967
5299
Giải bẩy
128
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
8 4 5
2 8
3 8
0

8 7 0


5 6 1 4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:92,55,41,06,24,06,16,09,26,28,41,30,00,37,77,17,06,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
695692
Giải nhất
61255
Giải nhì
77941
Giải ba
56424
49006
Giải tư
71130
98341
64728
18526
27109
04716
01206
Giải năm
8900
Giải sáu
9817
4577
6137
Giải bẩy
206
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 9 0 6
6 7
4 6 8 1
0 7
1 1
5

7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:13,65,30,61,78,33,01,96,04,12,46,08,52,18,97,08,98,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
410613
Giải nhất
92165
Giải nhì
15930
Giải ba
84578
21961
Giải tư
36808
52946
52412
10604
05296
81401
63233
Giải năm
8252
Giải sáu
0808
9097
4618
Giải bẩy
998
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 8 8
2 8

0 3
6
2
5 1 3
8

6 7 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 02 năm 2016

2 số cuối:64,50,72,80,68,52,61,71,39,46,47,67,09,28,53,12,51,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
450064
Giải nhất
33950
Giải nhì
71572
Giải ba
43668
72880
Giải tư
20867
23947
81746
63139
38171
83361
04952
Giải năm
3809
Giải sáu
2212
4253
6528
Giải bẩy
151
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2
8
9
6 7 2
0 2 3 1
8 1 7
2 1
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:35,22,37,48,86,18,03,61,66,51,94,36,94,70,72,20,88,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
285335
Giải nhất
12622
Giải nhì
87837
Giải ba
86986
05248
Giải tư
94536
36294
84651
69366
64761
67703
32318
Giải năm
3694
Giải sáu
3020
4072
0270
Giải bẩy
888
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8
2 0
7 6
8
1
1 6 0
0 2
6 8
4 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:88,11,69,85,60,89,35,34,76,81,97,65,21,37,54,31,22,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
001788
Giải nhất
42411
Giải nhì
84569
Giải ba
23860
36285
Giải tư
07165
46397
50881
40376
47034
12335
97589
Giải năm
4221
Giải sáu
2331
5354
6437
Giải bẩy
022
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1
1 2
5 4 7 1

4
9 0 5
6
5 9 1
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:87,10,22,40,03,13,24,86,86,84,54,23,92,62,27,31,96,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
232087
Giải nhất
31710
Giải nhì
66522
Giải ba
19303
05340
Giải tư
69723
90354
01984
21586
06786
32924
61913
Giải năm
7092
Giải sáu
0331
0227
9062
Giải bẩy
896
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 3
2 4 3 7
1
0
4
2

6 6 4
2 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm 2016

2 số cuối:02,47,14,64,64,26,58,97,57,35,18,36,28,51,90,51,37,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
833602
Giải nhất
37947
Giải nhì
84514
Giải ba
41764
30464
Giải tư
95836
22918
46835
61157
18897
07158
36026
Giải năm
4528
Giải sáu
6451
7090
9051
Giải bẩy
037
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 8
6 8
5 6 7
7
8 7 1 1
4 4 9


7 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:72,10,17,78,60,54,15,12,25,58,85,35,67,07,75,19,12,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
576572
Giải nhất
93210
Giải nhì
96317
Giải ba
62560
36978
Giải tư
13735
43085
23558
83325
35512
72115
61454
Giải năm
7167
Giải sáu
7219
7975
8707
Giải bẩy
812
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 7 5 2 9 2
5
5

4 8
0 7 9
8 5
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:80,41,06,96,22,90,38,66,48,05,51,61,13,67,90,31,75,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
047180
Giải nhất
13441
Giải nhì
28706
Giải ba
37422
50796
Giải tư
32461
62951
96705
60548
68566
94338
39390
Giải năm
9213
Giải sáu
5131
0590
7267
Giải bẩy
475
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5
3
2
8 1 8
1 8
1
6 1 7
5

6 0 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:15,03,01,00,83,15,96,25,72,83,65,55,32,68,40,16,02,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
459615
Giải nhất
69403
Giải nhì
32901
Giải ba
66783
06200
Giải tư
61755
31365
86883
78272
32125
28996
07715
Giải năm
5232
Giải sáu
1316
9040
6368
Giải bẩy
602
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 0 2
5 6
5 4
2
0
5
5 8
2
3 3
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2015

2 số cuối:78,98,14,14,96,48,75,34,04,33,31,31,87,15,13,90,36,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
583978
Giải nhất
00798
Giải nhì
70814
Giải ba
77796
74314
Giải tư
52231
58031
65633
17804
89434
14275
90748
Giải năm
5487
Giải sáu
6690
1413
3715
Giải bẩy
936
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
4 4 5 3

4 3 1 1 6
8


5
7
8 6 0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:38,82,33,72,63,57,78,30,28,59,00,26,84,83,36,81,691,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
568380
Giải nhất
16882
Giải nhì
20133
Giải ba
34672
16763
Giải tư
88557
80678
61730
24528
32959
32500
24826
Giải năm
8284
Giải sáu
0783
8736
4081
Giải bẩy
691
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

8 6
3 0 6

7 9
3 9
2 8
2 4 3 1 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:37,65,03,86,99,78,47,84,33,00,01,44,04,91,35,40,30,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
875137
Giải nhất
27065
Giải nhì
16803
Giải ba
29599
88686
Giải tư
64544
27901
54900
01933
62584
21847
05478
Giải năm
6304
Giải sáu
6740
7435
5991
Giải bẩy
630
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 1 4


3 5 0
7 4 0

5
8 4
6 4
9 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:27,82,83,92,61,89,22,65,04,36,11,52,34,39,23,72,21,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
829027
Giải nhất
55782
Giải nhì
19483
Giải ba
46261
02692
Giải tư
86952
24711
76436
39804
69465
21822
42389
Giải năm
5434
Giải sáu
5572
8123
3339
Giải bẩy
021
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0
1
2 3 1
6 4 9

2
1 5
2
2 3 9
2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:48,25,62,02,02,41,13,35,55,84,28,90,34,78,32,13,10,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
133548
Giải nhất
52225
Giải nhì
53962
Giải ba
72702
06202
Giải tư
39190
50528
71284
52455
36635
40913
44541
Giải năm
6534
Giải sáu
1613
8332
8378
Giải bẩy
810
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
3 3 0
5 8
5 4 2
1
5
2
8 9
4
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2015

2 số cuối:33,58,32,92,04,25,45,77,75,86,46,65,39,26,81,37,04,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
211433
Giải nhất
84458
Giải nhì
30832
Giải ba
83504
58092
Giải tư
20465
60746
87986
65475
65777
49045
46525
Giải năm
6139
Giải sáu
3637
1381
3126
Giải bẩy
204
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4

5 6
2 9 7
5 6
8
5
7 5 8
6 1
2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:57,99,53,03,02,67,51,67,55,06,10,61,29,47,98,26,44,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
634157
Giải nhất
62099
Giải nhì
80453
Giải ba
62802
43003
Giải tư
45761
98110
47106
72155
74367
35951
92467
Giải năm
0329
Giải sáu
2926
5998
9247
Giải bẩy
844
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2 6
0 6
9 6

7 4
3 1 5
7 7 1


9 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015

2 số cuối:88,47,74,97,55,39,84,67,42,69,56,89,29,47,38,59,82,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
377588
Giải nhất
68447
Giải nhì
75674
Giải ba
49655
82497
Giải tư
14689
24356
56069
60842
18867
19284
64839
Giải năm
4129
Giải sáu
0159
7838
3947
Giải bẩy
582
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


9
9 8
7 2 7
5 6 9
7 9
4 2
4 9 2
7

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.