Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 107 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 7 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Bình Định
Cầu cũ 44 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 30, 03
[002] Cặp số: 08, 80
[003] Cặp số: 06, 60
[004] Cặp số: 09, 90
[005] Cặp số: 39, 93
[006] Cặp số: 67, 76
[007] Cặp số: 65, 56
[008] Cặp số: 64, 46
[009] Cặp số: 63, 36
[010] Cặp số: 96, 69
[011] Cặp số: 62, 26
[012] Cặp số: 61, 16
[013] Cặp số: 60, 06
[014] Cặp số: 56, 65
[015] Cặp số: 57, 75
[016] Cặp số: 23, 32
[017] Cặp số: 27, 72
[018] Cặp số: 23, 32
[019] Cặp số: 31, 13
[020] Cặp số: 36, 63
[021] Cặp số: 37, 73
[022] Cặp số: 82, 28
[023] Cặp số: 89, 98
[024] Cặp số: 15, 51
[025] Cặp số: 20, 02
[026] Cặp số: 31, 13
[027] Cặp số: 36, 63
[028] Cặp số: 87, 78
[029] Cặp số: 00, 00
[030] Cặp số: 75, 57
[031] Cặp số: 93, 39
[032] Cặp số: 96, 69
[033] Cặp số: 13, 31
[034] Cặp số: 59, 95
[035] Cặp số: 38, 83
[036] Cặp số: 03, 30
[037] Cặp số: 40, 04
[038] Cặp số: 39, 93
[039] Cặp số: 39, 93
[040] Cặp số: 36, 63
[041] Cặp số: 69, 96
[042] Cặp số: 62, 26
[043] Cặp số: 72, 27
[044] Cặp số: 92, 29
Cầu mới tạo 63 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[045] Cặp số: 36, 63
[046] Cặp số: 35, 53
[047] Cặp số: 30, 03
[048] Cặp số: 33, 33
[049] Cặp số: 78, 87
[050] Cặp số: 75, 57
[051] Cặp số: 40, 04
[052] Cặp số: 80, 08
[053] Cặp số: 80, 08
[054] Cặp số: 83, 38
[055] Cặp số: 88, 88
[056] Cặp số: 83, 38
[057] Cặp số: 85, 58
[058] Cặp số: 84, 48
[059] Cặp số: 24, 42
[060] Cặp số: 27, 72
[061] Cặp số: 22, 22
[062] Cặp số: 53, 35
[063] Cặp số: 57, 75
[064] Cặp số: 37, 73
[065] Cặp số: 08, 80
[066] Cặp số: 09, 90
[067] Cặp số: 86, 68
[068] Cặp số: 12, 21
[069] Cặp số: 14, 41
[070] Cặp số: 44, 44
[071] Cặp số: 48, 84
[072] Cặp số: 25, 52
[073] Cặp số: 20, 02
[074] Cặp số: 23, 32
[075] Cặp số: 81, 18
[076] Cặp số: 61, 16
[077] Cặp số: 67, 76
[078] Cặp số: 68, 86
[079] Cặp số: 62, 26
[080] Cặp số: 87, 78
[081] Cặp số: 55, 55
[082] Cặp số: 17, 71
[083] Cặp số: 55, 55
[084] Cặp số: 33, 33
[085] Cặp số: 36, 63
[086] Cặp số: 35, 53
[087] Cặp số: 30, 03
[088] Cặp số: 33, 33
[089] Cặp số: 05, 50
[090] Cặp số: 00, 00
[091] Cặp số: 42, 24
[092] Cặp số: 44, 44
[093] Cặp số: 97, 79
[094] Cặp số: 36, 63
[095] Cặp số: 25, 52
[096] Cặp số: 27, 72
[097] Cặp số: 39, 93
[098] Cặp số: 78, 87
[099] Cặp số: 57, 75
[100] Cặp số: 50, 05
[101] Cặp số: 05, 50
[102] Cặp số: 52, 25
[103] Cặp số: 57, 75
[104] Cặp số: 47, 74
[105] Cặp số: 70, 07
[106] Cặp số: 78, 87
[107] Cặp số: 02, 20
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 2 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 3 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 4 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 3 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 4 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 3 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 3 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 2 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 3 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 4 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 3 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 3 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 7 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 2 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 5 lần
Cặp số 40, 04 xuất hiện 2 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 2 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 6 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 1 lần
Cặp số 61, 16 xuất hiện 2 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 3 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 3 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 5 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85, 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.