Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 73 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 6 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Bình Định
Cầu cũ 25 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 76, 67
[002] Cặp số: 90, 09
[003] Cặp số: 59, 95
[004] Cặp số: 50, 05
[005] Cặp số: 13, 31
[006] Cặp số: 16, 61
[007] Cặp số: 18, 81
[008] Cặp số: 11, 11
[009] Cặp số: 71, 17
[010] Cặp số: 30, 03
[011] Cặp số: 32, 23
[012] Cặp số: 50, 05
[013] Cặp số: 84, 48
[014] Cặp số: 16, 61
[015] Cặp số: 11, 11
[016] Cặp số: 19, 91
[017] Cặp số: 18, 81
[018] Cặp số: 26, 62
[019] Cặp số: 21, 12
[020] Cặp số: 50, 05
[021] Cặp số: 18, 81
[022] Cặp số: 65, 56
[023] Cặp số: 07, 70
[024] Cặp số: 51, 15
[025] Cặp số: 50, 05
Cầu mới tạo 48 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[026] Cặp số: 71, 17
[027] Cặp số: 65, 56
[028] Cặp số: 51, 15
[029] Cặp số: 55, 55
[030] Cặp số: 10, 01
[031] Cặp số: 15, 51
[032] Cặp số: 10, 01
[033] Cặp số: 10, 01
[034] Cặp số: 51, 15
[035] Cặp số: 58, 85
[036] Cặp số: 15, 51
[037] Cặp số: 13, 31
[038] Cặp số: 73, 37
[039] Cặp số: 70, 07
[040] Cặp số: 72, 27
[041] Cặp số: 78, 87
[042] Cặp số: 26, 62
[043] Cặp số: 55, 55
[044] Cặp số: 68, 86
[045] Cặp số: 91, 19
[046] Cặp số: 91, 19
[047] Cặp số: 95, 59
[048] Cặp số: 98, 89
[049] Cặp số: 95, 59
[050] Cặp số: 39, 93
[051] Cặp số: 38, 83
[052] Cặp số: 48, 84
[053] Cặp số: 41, 14
[054] Cặp số: 08, 80
[055] Cặp số: 00, 00
[056] Cặp số: 01, 10
[057] Cặp số: 07, 70
[058] Cặp số: 09, 90
[059] Cặp số: 18, 81
[060] Cặp số: 16, 61
[061] Cặp số: 58, 85
[062] Cặp số: 57, 75
[063] Cặp số: 25, 52
[064] Cặp số: 10, 01
[065] Cặp số: 16, 61
[066] Cặp số: 46, 64
[067] Cặp số: 43, 34
[068] Cặp số: 80, 08
[069] Cặp số: 02, 20
[070] Cặp số: 15, 51
[071] Cặp số: 29, 92
[072] Cặp số: 54, 45
[073] Cặp số: 98, 89
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 5 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 1 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 6 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 4 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 4 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 3 lần
Cặp số 21, 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 30, 03 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 4 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 3 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 1 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 2 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 2 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.