Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 89 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 5 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO
Cầu cũ 38 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 00, 00
[002] Cặp số: 60, 06
[003] Cặp số: 69, 96
[004] Cặp số: 61, 16
[005] Cặp số: 69, 96
[006] Cặp số: 24, 42
[007] Cặp số: 20, 02
[008] Cặp số: 68, 86
[009] Cặp số: 66, 66
[010] Cặp số: 69, 96
[011] Cặp số: 14, 41
[012] Cặp số: 46, 64
[013] Cặp số: 41, 14
[014] Cặp số: 94, 49
[015] Cặp số: 25, 52
[016] Cặp số: 21, 12
[017] Cặp số: 21, 12
[018] Cặp số: 63, 36
[019] Cặp số: 65, 56
[020] Cặp số: 90, 09
[021] Cặp số: 39, 93
[022] Cặp số: 31, 13
[023] Cặp số: 37, 73
[024] Cặp số: 39, 93
[025] Cặp số: 38, 83
[026] Cặp số: 36, 63
[027] Cặp số: 56, 65
[028] Cặp số: 51, 15
[029] Cặp số: 84, 48
[030] Cặp số: 80, 08
[031] Cặp số: 04, 40
[032] Cặp số: 70, 07
[033] Cặp số: 49, 94
[034] Cặp số: 97, 79
[035] Cặp số: 99, 99
[036] Cặp số: 71, 17
[037] Cặp số: 60, 06
[038] Cặp số: 15, 51
Cầu mới tạo 51 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[039] Cặp số: 62, 26
[040] Cặp số: 65, 56
[041] Cặp số: 63, 36
[042] Cặp số: 67, 76
[043] Cặp số: 68, 86
[044] Cặp số: 62, 26
[045] Cặp số: 26, 62
[046] Cặp số: 29, 92
[047] Cặp số: 21, 12
[048] Cặp số: 29, 92
[049] Cặp số: 62, 26
[050] Cặp số: 16, 61
[051] Cặp số: 19, 91
[052] Cặp số: 62, 26
[053] Cặp số: 67, 76
[054] Cặp số: 42, 24
[055] Cặp số: 48, 84
[056] Cặp số: 28, 82
[057] Cặp số: 23, 32
[058] Cặp số: 29, 92
[059] Cặp số: 23, 32
[060] Cặp số: 29, 92
[061] Cặp số: 24, 42
[062] Cặp số: 24, 42
[063] Cặp số: 29, 92
[064] Cặp số: 25, 52
[065] Cặp số: 20, 02
[066] Cặp số: 69, 96
[067] Cặp số: 60, 06
[068] Cặp số: 91, 19
[069] Cặp số: 33, 33
[070] Cặp số: 37, 73
[071] Cặp số: 97, 79
[072] Cặp số: 37, 73
[073] Cặp số: 39, 93
[074] Cặp số: 89, 98
[075] Cặp số: 81, 18
[076] Cặp số: 89, 98
[077] Cặp số: 45, 54
[078] Cặp số: 59, 95
[079] Cặp số: 61, 16
[080] Cặp số: 68, 86
[081] Cặp số: 69, 96
[082] Cặp số: 69, 96
[083] Cặp số: 79, 97
[084] Cặp số: 71, 17
[085] Cặp số: 75, 57
[086] Cặp số: 91, 19
[087] Cặp số: 96, 69
[088] Cặp số: 76, 67
[089] Cặp số: 50, 05
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 3 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 3 lần
Cặp số 20, 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 21, 12 xuất hiện 3 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 2 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 4 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 2 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 5 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 5 lần
Cặp số 31, 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 3 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 3 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 3 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 3 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60, 06 xuất hiện 3 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 3 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 3 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 7 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 2 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 3 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 1 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.