Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 63 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 7 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Phú Yên
Cầu cũ 10 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 51, 15
[002] Cặp số: 29, 92
[003] Cặp số: 11, 11
[004] Cặp số: 47, 74
[005] Cặp số: 43, 34
[006] Cặp số: 49, 94
[007] Cặp số: 33, 33
[008] Cặp số: 48, 84
[009] Cặp số: 78, 87
[010] Cặp số: 09, 90
Cầu mới tạo 53 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[011] Cặp số: 79, 97
[012] Cặp số: 75, 57
[013] Cặp số: 71, 17
[014] Cặp số: 76, 67
[015] Cặp số: 91, 19
[016] Cặp số: 95, 59
[017] Cặp số: 98, 89
[018] Cặp số: 97, 79
[019] Cặp số: 95, 59
[020] Cặp số: 10, 01
[021] Cặp số: 15, 51
[022] Cặp số: 17, 71
[023] Cặp số: 11, 11
[024] Cặp số: 84, 48
[025] Cặp số: 09, 90
[026] Cặp số: 03, 30
[027] Cặp số: 41, 14
[028] Cặp số: 70, 07
[029] Cặp số: 72, 27
[030] Cặp số: 82, 28
[031] Cặp số: 74, 47
[032] Cặp số: 79, 97
[033] Cặp số: 42, 24
[034] Cặp số: 14, 41
[035] Cặp số: 15, 51
[036] Cặp số: 45, 54
[037] Cặp số: 79, 97
[038] Cặp số: 85, 58
[039] Cặp số: 87, 78
[040] Cặp số: 85, 58
[041] Cặp số: 96, 69
[042] Cặp số: 72, 27
[043] Cặp số: 33, 33
[044] Cặp số: 57, 75
[045] Cặp số: 58, 85
[046] Cặp số: 51, 15
[047] Cặp số: 63, 36
[048] Cặp số: 43, 34
[049] Cặp số: 49, 94
[050] Cặp số: 49, 94
[051] Cặp số: 78, 87
[052] Cặp số: 77, 77
[053] Cặp số: 75, 57
[054] Cặp số: 93, 39
[055] Cặp số: 99, 99
[056] Cặp số: 81, 18
[057] Cặp số: 71, 17
[058] Cặp số: 31, 13
[059] Cặp số: 81, 18
[060] Cặp số: 00, 00
[061] Cặp số: 10, 01
[062] Cặp số: 59, 95
[063] Cặp số: 51, 15
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 10, 01 xuất hiện 2 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 2 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 5 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 3 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 31, 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 2 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 2 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 3 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 3 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 3 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 4 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 2 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 1 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.