Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 81 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 5 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Quảng Bình
Cầu cũ 28 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 06, 60
[002] Cặp số: 99, 99
[003] Cặp số: 26, 62
[004] Cặp số: 29, 92
[005] Cặp số: 18, 81
[006] Cặp số: 10, 01
[007] Cặp số: 66, 66
[008] Cặp số: 82, 28
[009] Cặp số: 76, 67
[010] Cặp số: 76, 67
[011] Cặp số: 70, 07
[012] Cặp số: 70, 07
[013] Cặp số: 25, 52
[014] Cặp số: 60, 06
[015] Cặp số: 69, 96
[016] Cặp số: 99, 99
[017] Cặp số: 92, 29
[018] Cặp số: 91, 19
[019] Cặp số: 60, 06
[020] Cặp số: 60, 06
[021] Cặp số: 65, 56
[022] Cặp số: 15, 51
[023] Cặp số: 90, 09
[024] Cặp số: 75, 57
[025] Cặp số: 09, 90
[026] Cặp số: 91, 19
[027] Cặp số: 59, 95
[028] Cặp số: 65, 56
Cầu mới tạo 53 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[029] Cặp số: 00, 00
[030] Cặp số: 99, 99
[031] Cặp số: 55, 55
[032] Cặp số: 56, 65
[033] Cặp số: 59, 95
[034] Cặp số: 65, 56
[035] Cặp số: 17, 71
[036] Cặp số: 18, 81
[037] Cặp số: 90, 09
[038] Cặp số: 27, 72
[039] Cặp số: 56, 65
[040] Cặp số: 57, 75
[041] Cặp số: 59, 95
[042] Cặp số: 51, 15
[043] Cặp số: 50, 05
[044] Cặp số: 56, 65
[045] Cặp số: 55, 55
[046] Cặp số: 57, 75
[047] Cặp số: 16, 61
[048] Cặp số: 60, 06
[049] Cặp số: 60, 06
[050] Cặp số: 69, 96
[051] Cặp số: 61, 16
[052] Cặp số: 76, 67
[053] Cặp số: 69, 96
[054] Cặp số: 67, 76
[055] Cặp số: 96, 69
[056] Cặp số: 86, 68
[057] Cặp số: 61, 16
[058] Cặp số: 67, 76
[059] Cặp số: 65, 56
[060] Cặp số: 67, 76
[061] Cặp số: 89, 98
[062] Cặp số: 15, 51
[063] Cặp số: 09, 90
[064] Cặp số: 60, 06
[065] Cặp số: 69, 96
[066] Cặp số: 45, 54
[067] Cặp số: 45, 54
[068] Cặp số: 45, 54
[069] Cặp số: 10, 01
[070] Cặp số: 97, 79
[071] Cặp số: 97, 79
[072] Cặp số: 79, 97
[073] Cặp số: 09, 90
[074] Cặp số: 07, 70
[075] Cặp số: 95, 59
[076] Cặp số: 99, 99
[077] Cặp số: 62, 26
[078] Cặp số: 51, 15
[079] Cặp số: 29, 92
[080] Cặp số: 29, 92
[081] Cặp số: 91, 19
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 7 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 5 lần
Cặp số 10, 01 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 4 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 3 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 3 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 7 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 3 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 4 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 6 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 5 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 3 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 3 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 4 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.