Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 57 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 7 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Thừa Thiên Huế
Cầu cũ 19 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 95, 59
[002] Cặp số: 94, 49
[003] Cặp số: 64, 46
[004] Cặp số: 51, 15
[005] Cặp số: 99, 99
[006] Cặp số: 00, 00
[007] Cặp số: 94, 49
[008] Cặp số: 99, 99
[009] Cặp số: 93, 39
[010] Cặp số: 29, 92
[011] Cặp số: 00, 00
[012] Cặp số: 06, 60
[013] Cặp số: 39, 93
[014] Cặp số: 49, 94
[015] Cặp số: 79, 97
[016] Cặp số: 40, 04
[017] Cặp số: 49, 94
[018] Cặp số: 69, 96
[019] Cặp số: 09, 90
Cầu mới tạo 38 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[020] Cặp số: 80, 08
[021] Cặp số: 47, 74
[022] Cặp số: 40, 04
[023] Cặp số: 44, 44
[024] Cặp số: 99, 99
[025] Cặp số: 90, 09
[026] Cặp số: 69, 96
[027] Cặp số: 87, 78
[028] Cặp số: 89, 98
[029] Cặp số: 89, 98
[030] Cặp số: 83, 38
[031] Cặp số: 80, 08
[032] Cặp số: 84, 48
[033] Cặp số: 85, 58
[034] Cặp số: 80, 08
[035] Cặp số: 89, 98
[036] Cặp số: 88, 88
[037] Cặp số: 13, 31
[038] Cặp số: 19, 91
[039] Cặp số: 94, 49
[040] Cặp số: 75, 57
[041] Cặp số: 92, 29
[042] Cặp số: 30, 03
[043] Cặp số: 38, 83
[044] Cặp số: 07, 70
[045] Cặp số: 17, 71
[046] Cặp số: 87, 78
[047] Cặp số: 43, 34
[048] Cặp số: 60, 06
[049] Cặp số: 70, 07
[050] Cặp số: 75, 57
[051] Cặp số: 78, 87
[052] Cặp số: 09, 90
[053] Cặp số: 30, 03
[054] Cặp số: 52, 25
[055] Cặp số: 74, 47
[056] Cặp số: 54, 45
[057] Cặp số: 98, 89
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 2 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30, 03 xuất hiện 2 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 2 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 40, 04 xuất hiện 2 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 5 lần
Cặp số 51, 15 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 2 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 1 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 3 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85, 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 4 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 3 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.