Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 66 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 7 ngày
   Chọn tỉnh:
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu được tính đến ngày mở thưởng gần nhất
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
CẦU SOI CHO Thừa Thiên Huế
Cầu cũ 14 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 64, 46
[002] Cặp số: 01, 10
[003] Cặp số: 09, 90
[004] Cặp số: 05, 50
[005] Cặp số: 15, 51
[006] Cặp số: 04, 40
[007] Cặp số: 43, 34
[008] Cặp số: 97, 79
[009] Cặp số: 85, 58
[010] Cặp số: 54, 45
[011] Cặp số: 55, 55
[012] Cặp số: 94, 49
[013] Cặp số: 51, 15
[014] Cặp số: 44, 44
Cầu mới tạo 52 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[015] Cặp số: 04, 40
[016] Cặp số: 03, 30
[017] Cặp số: 65, 56
[018] Cặp số: 63, 36
[019] Cặp số: 64, 46
[020] Cặp số: 72, 27
[021] Cặp số: 61, 16
[022] Cặp số: 11, 11
[023] Cặp số: 09, 90
[024] Cặp số: 03, 30
[025] Cặp số: 07, 70
[026] Cặp số: 04, 40
[027] Cặp số: 15, 51
[028] Cặp số: 17, 71
[029] Cặp số: 41, 14
[030] Cặp số: 49, 94
[031] Cặp số: 47, 74
[032] Cặp số: 44, 44
[033] Cặp số: 29, 92
[034] Cặp số: 21, 12
[035] Cặp số: 27, 72
[036] Cặp số: 18, 81
[037] Cặp số: 98, 89
[038] Cặp số: 93, 39
[039] Cặp số: 26, 62
[040] Cặp số: 89, 98
[041] Cặp số: 83, 38
[042] Cặp số: 87, 78
[043] Cặp số: 84, 48
[044] Cặp số: 94, 49
[045] Cặp số: 45, 54
[046] Cặp số: 43, 34
[047] Cặp số: 99, 99
[048] Cặp số: 95, 59
[049] Cặp số: 94, 49
[050] Cặp số: 93, 39
[051] Cặp số: 91, 19
[052] Cặp số: 33, 33
[053] Cặp số: 31, 13
[054] Cặp số: 53, 35
[055] Cặp số: 56, 65
[056] Cặp số: 53, 35
[057] Cặp số: 12, 21
[058] Cặp số: 45, 54
[059] Cặp số: 43, 34
[060] Cặp số: 44, 44
[061] Cặp số: 44, 44
[062] Cặp số: 26, 62
[063] Cặp số: 33, 33
[064] Cặp số: 43, 34
[065] Cặp số: 40, 04
[066] Cặp số: 54, 45
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 4 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 1 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 1 lần
Cặp số 31, 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 4 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 4 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 4 lần
Cặp số 53, 35 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 61, 16 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 2 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85, 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87, 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 2 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97, 79 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 1 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.