Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2020
Thứ năm
Ngày: 02/04/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
313713
Giải nhất
10519
Giải nhì
17180
Giải ba
66885 - 49990
Giải tư
32333 - 44776 - 60651 - 93994 - 97295 - 20760 - 62340
Giải năm
4703
Giải sáu
0593 - 5994 - 7137
Giải bẩy
680
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,9

3,7
0,3
1
0
6
0,0,5
0,3,4,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2020
Thứ năm
Ngày: 26/03/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
908695
Giải nhất
06584
Giải nhì
87124
Giải ba
09203 - 22194
Giải tư
13193 - 14086 - 13657 - 52735 - 15442 - 00920 - 00745
Giải năm
1020
Giải sáu
5415 - 1809 - 5621
Giải bẩy
245
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
5
0,0,1,4
5
2,5,5
5,7


4,6
3,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/03/2020
Thứ năm
Ngày: 19/03/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
545912
Giải nhất
61568
Giải nhì
26988
Giải ba
58482 - 48696
Giải tư
07465 - 95691 - 51015 - 64755 - 85901 - 05047 - 43190
Giải năm
4605
Giải sáu
1466 - 6555 - 8781
Giải bẩy
331
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
2,5

1
7
4,5,5
5,6,8

1,2,8
0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2020
Thứ năm
Ngày: 12/03/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
798011
Giải nhất
35649
Giải nhì
26922
Giải ba
73331 - 85820
Giải tư
09144 - 53800 - 52109 - 66272 - 86289 - 41320 - 93012
Giải năm
1521
Giải sáu
6265 - 3015 - 4166
Giải bẩy
427
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9,9
1,2,5
0,0,1,2,7
1
4,9

5,6
2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2020
Thứ năm
Ngày: 05/03/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
593643
Giải nhất
12514
Giải nhì
29333
Giải ba
52097 - 38440
Giải tư
91605 - 79301 - 99806 - 83305 - 61371 - 06210 - 55241
Giải năm
9136
Giải sáu
4645 - 0264 - 5536
Giải bẩy
498
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,5,6
0,4

0,3,6,6
0,1,3,5

4
1

7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2020
Thứ năm
Ngày: 27/02/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
661449
Giải nhất
51988
Giải nhì
39593
Giải ba
69490 - 72139
Giải tư
57021 - 35703 - 58259 - 56718 - 76478 - 85727 - 00694
Giải năm
6898
Giải sáu
6286 - 3601 - 4776
Giải bẩy
035
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
8
1,7
2,5,9
9
9

6,8
6,8
0,3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2020
Thứ năm
Ngày: 20/02/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
515653
Giải nhất
27158
Giải nhì
16928
Giải ba
78693 - 26800
Giải tư
58279 - 18617 - 30673 - 89292 - 21033 - 01051 - 05019
Giải năm
3334
Giải sáu
6073 - 3608 - 4680
Giải bẩy
088
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
7,9
8
3,4

1,3,8

3,3,9
0,8
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2020
Thứ năm
Ngày: 13/02/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
611281
Giải nhất
42033
Giải nhì
06152
Giải ba
55617 - 70991
Giải tư
51198 - 06598 - 87651 - 81543 - 36722 - 86887 - 54341
Giải năm
3373
Giải sáu
3700 - 6765 - 6525
Giải bẩy
110
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,7
2,5
3
1,3
1,2
5
0,3
1,7
1,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2020
Thứ năm
Ngày: 06/02/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
212382
Giải nhất
22449
Giải nhì
16161
Giải ba
69965 - 05672
Giải tư
68049 - 78787 - 87095 - 00840 - 97207 - 83697 - 77010
Giải năm
1062
Giải sáu
1701 - 9713 - 1075
Giải bẩy
211
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
0,1,3
4

0,9,9

1,2,5
2,5
2,7
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2020
Thứ năm
Ngày: 30/01/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
410055
Giải nhất
00672
Giải nhì
76401
Giải ba
01070 - 27670
Giải tư
19711 - 43925 - 37373 - 92273 - 23883 - 45981 - 67308
Giải năm
5730
Giải sáu
0932 - 2494 - 6451
Giải bẩy
756
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1
5
0,2

1,5,6

0,0,2,3,3
1,3,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2020
Thứ năm
Ngày: 23/01/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
969492
Giải nhất
16722
Giải nhì
09304
Giải ba
63983 - 68166
Giải tư
30705 - 08574 - 41642 - 60586 - 29530 - 94414 - 38501
Giải năm
8750
Giải sáu
2771 - 1741 - 7355
Giải bẩy
225
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5
4
2,5
0
1,2
0,5
5,6
1,4
3,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2020
Thứ năm
Ngày: 16/01/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
201398
Giải nhất
66016
Giải nhì
80812
Giải ba
77826 - 13461
Giải tư
20402 - 76800 - 96191 - 63547 - 67876 - 53787 - 16958
Giải năm
3189
Giải sáu
6402 - 1596 - 2813
Giải bẩy
827
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,2
2,3,6
6,7

7
1,8
1
6
7,9
1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2020
Thứ năm
Ngày: 09/01/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
896922
Giải nhất
60435
Giải nhì
73488
Giải ba
96930 - 18371
Giải tư
85401 - 79701 - 90087 - 70072 - 14976 - 51238 - 13079
Giải năm
7602
Giải sáu
8287 - 1692 - 5855
Giải bẩy
797
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,2

2
0,5,8

5

1,2,6,9
7,7,8,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2020
Thứ năm
Ngày: 02/01/2020
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
252800
Giải nhất
10437
Giải nhì
08161
Giải ba
74021 - 34040
Giải tư
91699 - 64153 - 68253 - 29905 - 56496 - 12725 - 13063
Giải năm
4163
Giải sáu
7896 - 5905 - 3780
Giải bẩy
698
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,5

1,5
7
0
3,3
1,3,3,9

0
6,6,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2019
Thứ năm
Ngày: 26/12/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
041933
Giải nhất
16636
Giải nhì
31114
Giải ba
45653 - 35002
Giải tư
90286 - 60451 - 94638 - 59682 - 62085 - 13580 - 84777
Giải năm
2430
Giải sáu
3288 - 1808 - 4676
Giải bẩy
969
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,8
4

0,3,6,8

1,3
9
6,7
0,2,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2019
Thứ năm
Ngày: 19/12/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
845811
Giải nhất
45360
Giải nhì
21795
Giải ba
03657 - 52313
Giải tư
68515 - 38740 - 52883 - 61693 - 94176 - 16486 - 66167
Giải năm
4743
Giải sáu
0203 - 2255 - 4423
Giải bẩy
142
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,3,5
3,8

0,2,3
5,7
0,7
6
3,6
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2019
Thứ năm
Ngày: 12/12/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
134753
Giải nhất
18676
Giải nhì
32667
Giải ba
73397 - 05402
Giải tư
66850 - 20579 - 08813 - 73803 - 78473 - 02017 - 91087
Giải năm
7762
Giải sáu
3350 - 4401 - 3374
Giải bẩy
307
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,7
3,7
6


0,0,3
2,7
3,4,6,9
7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2019
Thứ năm
Ngày: 05/12/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
858020
Giải nhất
57271
Giải nhì
70005
Giải ba
05525 - 03250
Giải tư
92582 - 43202 - 95762 - 85004 - 84968 - 14418 - 29760
Giải năm
5953
Giải sáu
3542 - 9730 - 7891
Giải bẩy
099
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,4,5
8
0,5
0
2
0,3
0,2,8
1
2
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2019
Thứ năm
Ngày: 28/11/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
737215
Giải nhất
01634
Giải nhì
69681
Giải ba
94354 - 98716
Giải tư
55981 - 84808 - 01887 - 13685 - 14750 - 02246 - 77629
Giải năm
7414
Giải sáu
7973 - 4958 - 6850
Giải bẩy
261
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
4,5,6
9
4
6
0,0,4,8
1
3
1,1,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2019
Thứ năm
Ngày: 21/11/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
237384
Giải nhất
53085
Giải nhì
19930
Giải ba
53124 - 76641
Giải tư
45842 - 80373 - 17412 - 88313 - 76671 - 48329 - 68996
Giải năm
4561
Giải sáu
9729 - 3074 - 0316
Giải bẩy
035
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,6
4,4,9,9
0,5
1,2

1
1,3,4
4,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2019
Thứ năm
Ngày: 14/11/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
984756
Giải nhất
81204
Giải nhì
49367
Giải ba
07878 - 90745
Giải tư
25952 - 32701 - 74370 - 32213 - 93878 - 19359 - 37310
Giải năm
3249
Giải sáu
4346 - 5304 - 5968
Giải bẩy
036
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4
0,2,3

6
5,6,9
2,6,9
7,8
0,8,8


Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2019
Thứ năm
Ngày: 07/11/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
573333
Giải nhất
74496
Giải nhì
78028
Giải ba
34391 - 26046
Giải tư
38834 - 27565 - 23104 - 67263 - 50904 - 05797 - 46917
Giải năm
5534
Giải sáu
1484 - 7062 - 0051
Giải bẩy
320
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
7
0,5,8
3,4,4
6
1
2,3,5

4
1,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2019
Thứ năm
Ngày: 31/10/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
145074
Giải nhất
59772
Giải nhì
75359
Giải ba
72400 - 21360
Giải tư
14591 - 21702 - 80618 - 90097 - 99672 - 85776 - 46346
Giải năm
1116
Giải sáu
9467 - 2309 - 8045
Giải bẩy
515
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,9
5,6,8

1
5,6
9
0,7
2,2,4,6

1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2019
Thứ năm
Ngày: 24/10/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
055259
Giải nhất
09556
Giải nhì
34268
Giải ba
66327 - 85356
Giải tư
64042 - 87760 - 60714 - 56698 - 96740 - 77306 - 49146
Giải năm
6063
Giải sáu
5593 - 1540 - 3199
Giải bẩy
200
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
4
7

0,0,2,3,6
6,6,9
0,3,8


3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2019
Thứ năm
Ngày: 17/10/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
328812
Giải nhất
04200
Giải nhì
61795
Giải ba
29926 - 00911
Giải tư
88784 - 34842 - 04894 - 65978 - 86470 - 93628 - 15663
Giải năm
9391
Giải sáu
6001 - 2815 - 4468
Giải bẩy
371
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,2,5
6,8
4
2

3,8
0,1,8
4
1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2019
Thứ năm
Ngày: 10/10/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
907971
Giải nhất
39097
Giải nhì
71991
Giải ba
73437 - 22210
Giải tư
63173 - 35627 - 51515 - 49484 - 79232 - 36022 - 61338
Giải năm
9351
Giải sáu
8247 - 6753 - 4762
Giải bẩy
005
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,5
2,7
2,7,8
6,7
1,3
2
1,3
4
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2019
Thứ năm
Ngày: 03/10/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
793389
Giải nhất
53476
Giải nhì
23921
Giải ba
30046 - 69680
Giải tư
16774 - 59739 - 54530 - 37551 - 11796 - 17276 - 34552
Giải năm
7223
Giải sáu
2458 - 0447 - 3653
Giải bẩy
396
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,3
0,7,9
6,7
1,2,3,8

4,6,6
0,9
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2019
Thứ năm
Ngày: 26/09/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
855737
Giải nhất
85911
Giải nhì
71950
Giải ba
67635 - 98411
Giải tư
85959 - 59884 - 80320 - 86340 - 70790 - 11025 - 20457
Giải năm
1655
Giải sáu
4958 - 9532 - 5907
Giải bẩy
998
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,1
0,5,8
2,5,7
0
0,5,7,8,9


4
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/09/2019
Thứ năm
Ngày: 19/09/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
517283
Giải nhất
50854
Giải nhì
86783
Giải ba
59121 - 21217
Giải tư
45800 - 22337 - 80973 - 21382 - 06231 - 91232 - 70835
Giải năm
8288
Giải sáu
8838 - 1684 - 2193
Giải bẩy
559
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
7
1
1,2,5,7,8
2
4,9

3
2,3,3,4,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/09/2019
Thứ năm
Ngày: 12/09/2019
Xổ số Bình Thuận Notice: Undefined index: mave in /home/xosothudo/domains/xosothudo.vn/public_html/xosomiennam/lib/function.php on line 275
Giải đặc biệt
917101
Giải nhất
44837
Giải nhì
21745
Giải ba
71608 - 71497
Giải tư
33359 - 26820 - 84827 - 16240 - 91921 - 51459 - 46002
Giải năm
1528
Giải sáu
4725 - 6844 - 5938
Giải bẩy
005
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,8

0,1,5,7,8
7,8,9
0,4,5
9,97