Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
558314
Giải nhất
17551
Giải nhì
69503
Giải ba
06635 - 99668
Giải tư
49827 - 63077 - 28439 - 78280 - 98393 - 24908 - 55513
Giải năm
0114
Giải sáu
2580 - 5066 - 8595
Giải bẩy
622
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3,4,4,7
2,7
5,9

1
6,8
7
0,0
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
686559
Giải nhất
23556
Giải nhì
17305
Giải ba
05284 - 37373
Giải tư
46352 - 93557 - 77930 - 45089 - 54911 - 15289 - 70474
Giải năm
2909
Giải sáu
1435 - 8467 - 0722
Giải bẩy
480
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1
2
0,2,5

2,6,7,9
7
3,4
0,4,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
166563
Giải nhất
14895
Giải nhì
21500
Giải ba
14211 - 85695
Giải tư
50072 - 77297 - 70117 - 68691 - 32423 - 33017 - 01515
Giải năm
2701
Giải sáu
1795 - 8922 - 1337
Giải bẩy
272
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,5,7,7
2,3
7


3
2,2
6
1,5,5,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
760420
Giải nhất
97027
Giải nhì
78742
Giải ba
57764 - 89797
Giải tư
89233 - 78643 - 66495 - 69437 - 71240 - 24285 - 18328
Giải năm
3819
Giải sáu
2722 - 8263 - 4320
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
0,0,2,7,8
3,7
0,2,3
1
3,4

5
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
465444
Giải nhất
72262
Giải nhì
21220
Giải ba
65828 - 43967
Giải tư
27963 - 18239 - 67138 - 99426 - 98485 - 49511 - 77023
Giải năm
9661
Giải sáu
1167 - 0847 - 9257
Giải bẩy
824
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0,3,4,6,8
8,8,9
4,7
7
1,2,3,7,7

5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
439242
Giải nhất
37276
Giải nhì
76099
Giải ba
17584 - 45595
Giải tư
68481 - 12107 - 89905 - 72158 - 92327 - 44091 - 95988
Giải năm
8506
Giải sáu
0419 - 0048 - 5986
Giải bẩy
599
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
9
7

2,8
8

6
1,4,6,8
1,1,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
162804
Giải nhất
72993
Giải nhì
84993
Giải ba
74543 - 44667
Giải tư
43530 - 33026 - 20702 - 39008 - 36039 - 65148 - 60164
Giải năm
9989
Giải sáu
0681 - 3838 - 5855
Giải bẩy
126
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8

6,6
0,8,9
3,8
5
4,7
6
1,9
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
977829
Giải nhất
27626
Giải nhì
88833
Giải ba
03591 - 88697
Giải tư
35601 - 99626 - 14816 - 50600 - 99682 - 93914 - 09146
Giải năm
5202
Giải sáu
6489 - 0556 - 4358
Giải bẩy
872
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2
4,6
6,6,6,9
3
6
6,8

2
2,9
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
461949
Giải nhất
36781
Giải nhì
42091
Giải ba
79492 - 33437
Giải tư
04410 - 33013 - 53699 - 44688 - 38579 - 27281 - 19101
Giải năm
5449
Giải sáu
5999 - 0262 - 9703
Giải bẩy
522
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,3,7
2
7
9,9

2
9
1,1,8
1,2,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
103246
Giải nhất
86762
Giải nhì
21840
Giải ba
18787 - 34325
Giải tư
56066 - 88723 - 52167 - 15443 - 11693 - 80897 - 52945
Giải năm
1443
Giải sáu
2895 - 7399 - 0796
Giải bẩy
475
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,5

0,3,3,5,6

2,6,7
5
7
0,3,5,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
991602
Giải nhất
65114
Giải nhì
09629
Giải ba
01205 - 35081
Giải tư
79794 - 10500 - 38790 - 13275 - 12495 - 05314 - 82788
Giải năm
4724
Giải sáu
4703 - 6040 - 0399
Giải bẩy
283
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,5
4,4
4,9

0
9

5
1,3,8
0,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
946166
Giải nhất
72502
Giải nhì
85915
Giải ba
29092 - 61159
Giải tư
74218 - 59178 - 14004 - 51000 - 45769 - 33683 - 78127
Giải năm
6804
Giải sáu
7175 - 0181 - 5108
Giải bẩy
374
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4,4,8
5,8
7


9
6,9
4,5,8
1,3
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
830257
Giải nhất
86730
Giải nhì
37265
Giải ba
28098 - 63407
Giải tư
13637 - 38005 - 55102 - 40634 - 80689 - 64878 - 49921
Giải năm
1853
Giải sáu
9693 - 4532 - 9250
Giải bẩy
549
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7

1
0,2,2,4,7
9
0,3,7
5
8
9
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
647718
Giải nhất
37731
Giải nhì
17525
Giải ba
47153 - 28257
Giải tư
43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải năm
2595
Giải sáu
5324 - 0186 - 2832
Giải bẩy
366
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,4,5,7
1,2,5,6

3,7
6,9

2,6
0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
663615
Giải nhất
94317
Giải nhì
58646
Giải ba
91746 - 61265
Giải tư
94492 - 80541 - 01292 - 75051 - 05087 - 29603 - 14843
Giải năm
3304
Giải sáu
0891 - 3093 - 2572
Giải bẩy
451
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
5,7


1,3,6,6
1,1
5
2,3
7
1,2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
690575
Giải nhất
07547
Giải nhì
66029
Giải ba
54203 - 26276
Giải tư
62232 - 74048 - 15151 - 48817 - 85718 - 92903 - 01471
Giải năm
5622
Giải sáu
0757 - 7114 - 0676
Giải bẩy
570
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
4,7,8
2,9
2
7,8
1,7
2
0,1,5,6,6


Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
326565
Giải nhất
27969
Giải nhì
68143
Giải ba
08133 - 60164
Giải tư
62926 - 54548 - 24189 - 60625 - 90909 - 08282 - 37914
Giải năm
6976
Giải sáu
4848 - 0930 - 5878
Giải bẩy
800
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
4
5,6
0,0,3
3,8,8

4,5,9
6,8
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
344180
Giải nhất
51505
Giải nhì
96764
Giải ba
98997 - 77740
Giải tư
10534 - 77492 - 43895 - 45030 - 09313 - 01641 - 17344
Giải năm
1518
Giải sáu
1042 - 0652 - 0922
Giải bẩy
051
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,8
2
0,4
0,1,2,4
1,2
4

0,7
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
637685
Giải nhất
79161
Giải nhì
87564
Giải ba
35807 - 53129
Giải tư
10777 - 84973 - 30907 - 31198 - 62035 - 20521 - 31495
Giải năm
2262
Giải sáu
8926 - 5350 - 5280
Giải bẩy
313
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,7
3
1,6,9
5

0
1,2,4
3,7
0,5
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
008026
Giải nhất
00355
Giải nhì
76298
Giải ba
63523 - 97332
Giải tư
72899 - 39691 - 18921 - 52975 - 36246 - 03419 - 47494
Giải năm
4733
Giải sáu
6970 - 0679 - 7603
Giải bẩy
400
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
9
1,3,6,9
2,3
6
5

0,5,9

1,4,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/09/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
906503
Giải nhất
34723
Giải nhì
48407
Giải ba
93374 - 81024
Giải tư
73695 - 56718 - 81496 - 06645 - 00029 - 09328 - 44109
Giải năm
6183
Giải sáu
6862 - 9214 - 7838
Giải bẩy
400
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,9
4,8
3,4,8,9
8
5

2
4,9
3
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/09/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
207155
Giải nhất
01196
Giải nhì
95380
Giải ba
74035 - 04728
Giải tư
75500 - 82453 - 73579 - 80148 - 84315 - 56393 - 72124
Giải năm
5765
Giải sáu
4545 - 7941 - 8998
Giải bẩy
922
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
2,4,8
5
1,5,8
3,5
5
9
0
3,6,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/09/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
449972
Giải nhất
58147
Giải nhì
26746
Giải ba
04344 - 16742
Giải tư
80824 - 34338 - 58504 - 36619 - 63980 - 30427 - 42623
Giải năm
3819
Giải sáu
6162 - 1341 - 1399
Giải bẩy
092
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
9,9
3,4,7
6,8
1,2,4,6,7

2
2
0
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/09/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
765853
Giải nhất
05364
Giải nhì
24966
Giải ba
49597 - 50068
Giải tư
01302 - 99232 - 89791 - 78908 - 87369 - 37647 - 55760
Giải năm
4024
Giải sáu
2976 - 1265 - 8442
Giải bẩy
518
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
8
4
2
2,7
3
0,4,5,6,8,9
6
1
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 31/08/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
624962
Giải nhất
43845
Giải nhì
50315
Giải ba
28033 - 34549
Giải tư
11917 - 62435 - 29551 - 24560 - 28827 - 51452 - 95245
Giải năm
3899
Giải sáu
9421 - 4505 - 7742
Giải bẩy
037
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5,7
1,3,7
3,5,7
2,5,5,9
1,2
0,2


9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 24/08/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
820274
Giải nhất
18220
Giải nhì
23928
Giải ba
56504 - 35512
Giải tư
80022 - 44976 - 17383 - 00106 - 42505 - 20807 - 76134
Giải năm
2530
Giải sáu
9611 - 8793 - 5832
Giải bẩy
552
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,7
1,2
0,2,4,8
0,2,4

2

4,6
3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 17/08/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
498836
Giải nhất
38377
Giải nhì
71436
Giải ba
20997 - 81531
Giải tư
60194 - 55349 - 79547 - 95262 - 38857 - 38521 - 96100
Giải năm
6014
Giải sáu
1549 - 7646 - 5169
Giải bẩy
602
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
4
1
1,6,6
5,6,7,9,9
7
2,9
7

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 10/08/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
724746
Giải nhất
65017
Giải nhì
45464
Giải ba
58817 - 32353
Giải tư
06930 - 06668 - 25550 - 19850 - 08701 - 12536 - 07136
Giải năm
0046
Giải sáu
1285 - 8372 - 0721
Giải bẩy
720
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,7,7
0,1
0,6,6
6,6
0,0,3
4,8
2
5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 03/08/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
955959
Giải nhất
73181
Giải nhì
93368
Giải ba
03213 - 85956
Giải tư
61960 - 18461 - 19441 - 01665 - 64669 - 55031 - 26986
Giải năm
9527
Giải sáu
6899 - 1824 - 9469
Giải bẩy
179
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3
4,7
1
1
6,9
0,1,5,8,9,9
9
1,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/07/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
679849
Giải nhất
41384
Giải nhì
93802
Giải ba
50651 - 08347
Giải tư
68570 - 10625 - 73425 - 64878 - 79767 - 90154 - 66854
Giải năm
3405
Giải sáu
9457 - 0822 - 4918
Giải bẩy
230
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
8
2,5,5
0
7,9
1,4,4,7
7
0,8,8
4