Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
061560
Giải nhất
97656
Giải nhì
83625
Giải ba
24266 - 20085
Giải tư
50756 - 01737 - 24724 - 25940 - 02450 - 93938 - 38215
Giải năm
7232
Giải sáu
3018 - 8191 - 5012
Giải bẩy
658
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,8
4,5
2,7,7,8
0
0,6,6,8
0,6

5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
580429
Giải nhất
59484
Giải nhì
46970
Giải ba
44566 - 36769
Giải tư
95098 - 17754 - 48513 - 66011 - 23581 - 44444 - 32051
Giải năm
5457
Giải sáu
2493 - 8875 - 6653
Giải bẩy
232
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3
9
2,9
4
1,3,4,7
6,9
0,5
1,4
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
878544
Giải nhất
81088
Giải nhì
19939
Giải ba
20947 - 78146
Giải tư
29249 - 98416 - 41278 - 27342 - 21445 - 66635 - 88349
Giải năm
0228
Giải sáu
0890 - 3967 - 6144
Giải bẩy
952
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
8
5,9
2,4,4,5,6,7,9,9
2,9
7
8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
469594
Giải nhất
04831
Giải nhì
04282
Giải ba
86549 - 14913
Giải tư
51802 - 23461 - 98551 - 79063 - 02332 - 81071 - 06668
Giải năm
4496
Giải sáu
1439 - 4413 - 5575
Giải bẩy
921
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,3
1,7
1,2,9
9
1
1,3,8
1,5
2
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
371926
Giải nhất
94405
Giải nhì
54570
Giải ba
49358 - 71977
Giải tư
46418 - 48237 - 01405 - 21957 - 97761 - 24124 - 16187
Giải năm
4127
Giải sáu
6573 - 5126 - 3235
Giải bẩy
513
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
3,8
4,6,6,7
5,7
5
7,8
1
0,3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
238939
Giải nhất
36292
Giải nhì
59673
Giải ba
01114 - 79034
Giải tư
16268 - 69528 - 32064 - 31075 - 89251 - 43627 - 86648
Giải năm
5281
Giải sáu
6370 - 3350 - 3044
Giải bẩy
363
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7,8
4,9
4,8
0,1
3,4,8
0,3,5
1
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
603818
Giải nhất
89485
Giải nhì
76132
Giải ba
22822 - 30797
Giải tư
22800 - 94542 - 19334 - 87907 - 73971 - 43915 - 23519
Giải năm
1602
Giải sáu
5480 - 4377 - 7793
Giải bẩy
393
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
5,8,9
2
2,4
2


1,7
0,5,5
3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
106156
Giải nhất
88290
Giải nhì
20364
Giải ba
37292 - 73702
Giải tư
66202 - 73361 - 40363 - 60360 - 78178 - 55342 - 62684
Giải năm
4201
Giải sáu
0117 - 8709 - 1856
Giải bẩy
190
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,9
7


2
6,6,6
0,1,3,4
8
4
0,0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
348118
Giải nhất
84743
Giải nhì
21515
Giải ba
05929 - 75054
Giải tư
58325 - 32983 - 18781 - 20629 - 79326 - 89621 - 42600
Giải năm
6542
Giải sáu
9806 - 7717 - 9260
Giải bẩy
112
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
2,5,7,8
1,5,6,9,9

2,3
4
0

1,3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
256128
Giải nhất
65135
Giải nhì
03262
Giải ba
48727 - 51997
Giải tư
24786 - 80887 - 95701 - 52901 - 87027 - 94625 - 71399
Giải năm
1610
Giải sáu
7930 - 5287 - 1904
Giải bẩy
783
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4
0
5,7,7,8
0,4,5


2

3,6,7,7
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
156638
Giải nhất
39802
Giải nhì
70138
Giải ba
30607 - 54126
Giải tư
27815 - 84968 - 29465 - 53138 - 58145 - 31500 - 68985
Giải năm
2474
Giải sáu
7242 - 7853 - 4630
Giải bẩy
196
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
5
6
0,2,8,8,8
2,5
3
5,8
4
5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
241590
Giải nhất
06250
Giải nhì
03261
Giải ba
91941 - 13202
Giải tư
22117 - 84576 - 11595 - 57228 - 72255 - 54817 - 19868
Giải năm
3808
Giải sáu
2581 - 4468 - 2944
Giải bẩy
733
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
7,7
8
3
1,4
0,5
1,8,8
0,6
1
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
693372
Giải nhất
63864
Giải nhì
62427
Giải ba
29671 - 79982
Giải tư
68395 - 50417 - 51973 - 58406 - 70006 - 20441 - 23706
Giải năm
0789
Giải sáu
7186 - 3199 - 2604
Giải bẩy
432
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6,6
7
7
2
1
6
4
1,2,3
2,6,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
282969
Giải nhất
55463
Giải nhì
20310
Giải ba
71490 - 96061
Giải tư
49488 - 44469 - 41200 - 42167 - 50395 - 27720 - 84388
Giải năm
7115
Giải sáu
9796 - 8974 - 2075
Giải bẩy
082
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,5
01,3,7,9,9
2,4,5
2,8,8
0,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
050701
Giải nhất
81900
Giải nhì
63108
Giải ba
89561 - 14175
Giải tư
07562 - 76236 - 66278 - 18382 - 60699 - 89496 - 09038
Giải năm
5703
Giải sáu
2380 - 2111 - 0304
Giải bẩy
748
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3,4,8
1

0,6,8
8

1,2
5,8
0,2
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
795008
Giải nhất
71453
Giải nhì
25284
Giải ba
04548 - 01912
Giải tư
61436 - 62414 - 04692 - 19546 - 06797 - 52652 - 94347
Giải năm
1835
Giải sáu
2182 - 0366 - 9020
Giải bẩy
752
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,4
0
5,6
6,7,8
2,2,3
6

2,4,6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/10/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
255468
Giải nhất
19030
Giải nhì
08901
Giải ba
78879 - 68109
Giải tư
40251 - 92896 - 38861 - 54705 - 28068 - 68634 - 34138
Giải năm
2566
Giải sáu
3553 - 4007 - 8999
Giải bẩy
580
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7,9

1
0,4,8

1,3
1,6,8,8
9
0
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/10/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
974218
Giải nhất
24334
Giải nhì
65872
Giải ba
64424 - 35496
Giải tư
96028 - 66422 - 33161 - 51860 - 94886 - 83492 - 87250
Giải năm
8502
Giải sáu
8985 - 9131 - 3305
Giải bẩy
753
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
8
2,4,8
1,4
3
0,3
0,1
2
5,6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/10/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
312948
Giải nhất
07984
Giải nhì
85614
Giải ba
15161 - 70156
Giải tư
05236 - 79052 - 20497 - 94235 - 92162 - 46213 - 29033
Giải năm
1920
Giải sáu
4076 - 8475 - 8584
Giải bẩy
622
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
0,2
3,5,6
5,8
2,6
1,2
5,6
4,4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/10/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
406093
Giải nhất
70844
Giải nhì
28996
Giải ba
94081 - 41817
Giải tư
58349 - 70929 - 53921 - 88997 - 22790 - 12443 - 48447
Giải năm
6224
Giải sáu
5580 - 7883 - 8938
Giải bẩy
151
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
1,4,9
8
3,4,7,9
1


0,1,3
0,0,3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
321896
Giải nhất
89786
Giải nhì
11661
Giải ba
34356 - 47970
Giải tư
45998 - 09245 - 23404 - 68722 - 22300 - 43586 - 56612
Giải năm
1855
Giải sáu
8410 - 9161 - 9727
Giải bẩy
169
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
0,2
2,7

5,8
5,6
1,1,9
0
6,6
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
263285
Giải nhất
86704
Giải nhì
02857
Giải ba
37302 - 99287
Giải tư
24293 - 46559 - 99712 - 03529 - 06113 - 15606 - 89134
Giải năm
5481
Giải sáu
3652 - 9099 - 6821
Giải bẩy
913
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
2,3,3
1,9
4

2,7,9
0

1,5,7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
234699
Giải nhất
27647
Giải nhì
66581
Giải ba
53151 - 16152
Giải tư
01015 - 32474 - 09401 - 64818 - 24664 - 61599 - 06742
Giải năm
2710
Giải sáu
3031 - 1459 - 5802
Giải bẩy
148
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
0,5,8
6
1
2,7,8
1,2,9
4
4
1
9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
863216
Giải nhất
73290
Giải nhì
79441
Giải ba
23794 - 84022
Giải tư
59313 - 36777 - 27077 - 89346 - 55456 - 46651 - 18819
Giải năm
5395
Giải sáu
1560 - 5003 - 1740
Giải bẩy
441
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,6,9
2

0,1,1,6
1,6
0,8
7,7

0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 31/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
311623
Giải nhất
45431
Giải nhì
25812
Giải ba
76524 - 60854
Giải tư
81465 - 21634 - 80481 - 64475 - 47847 - 67182 - 12140
Giải năm
7428
Giải sáu
8837 - 9534 - 9446
Giải bẩy
430
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
3,4,8
0,1,4,4,7
0,6,7
4
5
0,5
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 24/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
939863
Giải nhất
46370
Giải nhì
21565
Giải ba
36102 - 05394
Giải tư
17865 - 01451 - 66363 - 35265 - 85703 - 12596 - 74133
Giải năm
1610
Giải sáu
3144 - 7399 - 7808
Giải bẩy
732
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
0

2,3
4
1
0,3,3,5,5,5
0

4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 17/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
974717
Giải nhất
35318
Giải nhì
91042
Giải ba
68374 - 13468
Giải tư
48462 - 99946 - 26516 - 64506 - 97108 - 42059 - 74226
Giải năm
5689
Giải sáu
7404 - 3779 - 4801
Giải bẩy
236
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,6,8
6,7,8
6
6
2,6
9
2,3,8
4,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 10/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
319790
Giải nhất
82714
Giải nhì
47940
Giải ba
41246 - 79881
Giải tư
25649 - 31109 - 44105 - 07207 - 39751 - 16455 - 00828
Giải năm
4377
Giải sáu
8387 - 6721 - 4355
Giải bẩy
631
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,9
4
0,1,8
1
0,6,9
1,5,5

7
1,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 03/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
626390
Giải nhất
61634
Giải nhì
95557
Giải ba
56745 - 40839
Giải tư
41571 - 93590 - 48666 - 72697 - 63547 - 61310 - 92207
Giải năm
3935
Giải sáu
7350 - 8299 - 1002
Giải bẩy
975
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
0

4,5,9
5,7
0,7
6
1,5
4
0,0,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/07/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
929814
Giải nhất
17613
Giải nhì
45474
Giải ba
86608 - 01270
Giải tư
00815 - 41529 - 90541 - 17081 - 17804 - 08825 - 88323
Giải năm
2411
Giải sáu
7188 - 2822 - 5060
Giải bẩy
103
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
1,3,4,5
2,3,5,9

1

0
0,4
1,8
2