Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Bình Định
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bình Định.
Soạn tin SMS: DW BDH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2019
Thứ năm
Ngày: 13/06/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
475522
Giải nhất
47414
Giải nhì
10772
Giải ba
47715 - 96299
Giải tư
66685 - 97423 - 95494 - 45713 - 04301 - 01260 - 36659
Giải năm
0963
Giải sáu
3099 - 6268 - 7244
Giải bẩy
949
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,4,5
2,3

4,7,9
9
0,3,8
2
5
4,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2019
Thứ năm
Ngày: 06/06/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
857095
Giải nhất
72223
Giải nhì
33332
Giải ba
80224 - 37028
Giải tư
22942 - 99405 - 68299 - 29793 - 13035 - 58637 - 45591
Giải năm
0812
Giải sáu
8336 - 9516 - 1125
Giải bẩy
061
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,6
3,4,5,8
2,5,6,7,8
2

1


1,3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2019
Thứ năm
Ngày: 30/05/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
960012
Giải nhất
88708
Giải nhì
60763
Giải ba
56588 - 79535
Giải tư
30352 - 21627 - 31380 - 40328 - 61639 - 21633 - 64085
Giải năm
1887
Giải sáu
7704 - 0378 - 6536
Giải bẩy
792
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2
7,8
3,5,6,9

2
3,8
8
0,5,7,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2019
Thứ năm
Ngày: 23/05/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
295586
Giải nhất
39181
Giải nhì
71755
Giải ba
57260 - 93730
Giải tư
49002 - 05398 - 33734 - 13187 - 92207 - 78605 - 04927
Giải năm
7671
Giải sáu
1456 - 1630 - 6054
Giải bẩy
284
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,7

7
0,0,4

4,5,6
0
1
1,4,6,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2019
Thứ năm
Ngày: 16/05/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
991417
Giải nhất
08672
Giải nhì
25221
Giải ba
75236 - 42227
Giải tư
94092 - 48312 - 04345 - 79312 - 78154 - 53785 - 26315
Giải năm
4138
Giải sáu
3432 - 3117 - 7585
Giải bẩy
234
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,5,7,7
1,7
2,4,6,8
5
4
6
2
5,5
2

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2019
Thứ năm
Ngày: 09/05/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
333501
Giải nhất
51814
Giải nhì
53985
Giải ba
04900 - 06528
Giải tư
80171 - 15961 - 92387 - 46339 - 93204 - 55638 - 17934
Giải năm
0940
Giải sáu
6610 - 6197 - 1130
Giải bẩy
552
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4
0,4
8
0,4,8,9
0
2
1
1,4
5,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2019
Thứ năm
Ngày: 02/05/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
801345
Giải nhất
93690
Giải nhì
87270
Giải ba
71217 - 87214
Giải tư
46379 - 68988 - 56374 - 05269 - 75853 - 05960 - 85909
Giải năm
0290
Giải sáu
7017 - 3480 - 3527
Giải bẩy
235
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,7,7
7,9
5
5
3
0,9
0,4,9
0,8
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2019
Thứ năm
Ngày: 25/04/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
136091
Giải nhất
24947
Giải nhì
00952
Giải ba
01850 - 86769
Giải tư
31575 - 74626 - 70230 - 78039 - 76292 - 94272 - 36608
Giải năm
6539
Giải sáu
6876 - 2893 - 9175
Giải bẩy
005
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8

6,6
0,9,9
7
0,2
9
2,5,5,6

1,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 18/04/2019
Thứ năm
Ngày: 18/04/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
933261
Giải nhất
45144
Giải nhì
82423
Giải ba
83482 - 11144
Giải tư
09257 - 62175 - 81909 - 42216 - 91278 - 60013 - 32595
Giải năm
1756
Giải sáu
5327 - 5671 - 5953
Giải bẩy
237
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,3,6
3,7
7
4,4
3,6,7
1
1,5,8
2
5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2019
Thứ năm
Ngày: 11/04/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
508682
Giải nhất
27715
Giải nhì
92698
Giải ba
64128 - 07838
Giải tư
23181 - 65690 - 25099 - 12552 - 27769 - 83045 - 47436
Giải năm
2154
Giải sáu
6190 - 0203 - 1726
Giải bẩy
746
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5
6,8
6,8
2,5,6
2,4
9

1,2
0,0,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2019
Thứ năm
Ngày: 04/04/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
936554
Giải nhất
46340
Giải nhì
83949
Giải ba
62965 - 83261
Giải tư
80645 - 04741 - 94909 - 20458 - 73172 - 25866 - 83273
Giải năm
3236
Giải sáu
6689 - 4758 - 2320
Giải bẩy
715
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
0
6
0,1,5,8,9
4,8,8
1,5,6
2,3
9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2019
Thứ năm
Ngày: 28/03/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
741885
Giải nhất
30603
Giải nhì
47836
Giải ba
14542 - 63590
Giải tư
33516 - 42869 - 47275 - 04350 - 11395 - 27189 - 31768
Giải năm
2227
Giải sáu
3209 - 4866 - 4595
Giải bẩy
993
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
6
7
6
2
0
6,8,9
5
5,9
0,3,5,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2019
Thứ năm
Ngày: 21/03/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
989705
Giải nhất
17772
Giải nhì
45694
Giải ba
65834 - 66911
Giải tư
65283 - 44010 - 08216 - 90881 - 36002 - 62705 - 04267
Giải năm
6384
Giải sáu
3790 - 9756 - 7910
Giải bẩy
230
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
0,0,1,6

0,4

6
4,7
2
1,3,4
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2019
Thứ năm
Ngày: 14/03/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
103812
Giải nhất
33196
Giải nhì
89115
Giải ba
52131 - 30685
Giải tư
37420 - 55367 - 27219 - 62634 - 14386 - 90074 - 34930
Giải năm
5935
Giải sáu
0470 - 9622 - 2813
Giải bẩy
842
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,5,9
0,2,2
0,1,4,5
2

7
0,4
5,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2019
Thứ năm
Ngày: 07/03/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
364030
Giải nhất
23481
Giải nhì
63945
Giải ba
74803 - 46994
Giải tư
30272 - 40442 - 23027 - 63304 - 12827 - 82919 - 36335
Giải năm
2919
Giải sáu
6464 - 8875 - 5550
Giải bẩy
549
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
9,9
7,7
0,5
2,5,9
0,9
4
2,5
1
4

Kết quả xổ số miền Trung - 28/02/2019
Thứ năm
Ngày: 28/02/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
386063
Giải nhất
48214
Giải nhì
03860
Giải ba
82225 - 01269
Giải tư
36216 - 23913 - 45469 - 70296 - 75407 - 41682 - 58247
Giải năm
6763
Giải sáu
0028 - 1368 - 0043
Giải bẩy
237
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,4,6
5,8
7
3,7

0,3,3,8,9,9

2
6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/02/2019
Thứ năm
Ngày: 21/02/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
180234
Giải nhất
47878
Giải nhì
19104
Giải ba
04373 - 83377
Giải tư
36049 - 07115 - 82573 - 31718 - 69508 - 90262 - 10917
Giải năm
4931
Giải sáu
6776 - 3813 - 5589
Giải bẩy
258
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
3,5,7,8

1,4,7
9
8
2
3,3,6,7,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/02/2019
Thứ năm
Ngày: 14/02/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
009802
Giải nhất
23100
Giải nhì
49326
Giải ba
34668 - 09054
Giải tư
01459 - 51218 - 34431 - 14972 - 90011 - 17886 - 45347
Giải năm
8806
Giải sáu
7462 - 2265 - 0111
Giải bẩy
827
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6
1,1,8
6,7
1
7
0,4,9
2,5,8
2
6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/02/2019
Thứ năm
Ngày: 07/02/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
828237
Giải nhất
24469
Giải nhì
09185
Giải ba
39999 - 93656
Giải tư
95302 - 65241 - 90698 - 13264 - 10706 - 66875 - 74362
Giải năm
3265
Giải sáu
6765 - 2414 - 8084
Giải bẩy
118
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
4,8,8

7
1
6
2,4,5,5,9
5
4,5
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/01/2019
Thứ năm
Ngày: 31/01/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
384244
Giải nhất
99035
Giải nhì
74353
Giải ba
80225 - 84615
Giải tư
26818 - 52576 - 14633 - 13408 - 13968 - 50493 - 98806
Giải năm
1780
Giải sáu
1747 - 7843 - 2595
Giải bẩy
968
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
5,8
5
3,5
3,4,7
3
7,8,8
6
0
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/01/2019
Thứ năm
Ngày: 24/01/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
068543
Giải nhất
07503
Giải nhì
06737
Giải ba
04423 - 87780
Giải tư
76198 - 58847 - 97335 - 67126 - 45018 - 00405 - 54069
Giải năm
1298
Giải sáu
7664 - 2314 - 1168
Giải bẩy
950
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
4,8
3,6
5,7
3,7
0
1,4,8,9

0
8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/01/2019
Thứ năm
Ngày: 17/01/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
673475
Giải nhất
02845
Giải nhì
46105
Giải ba
36413 - 71060
Giải tư
04453 - 18857 - 85226 - 24659 - 01275 - 39620 - 79053
Giải năm
9329
Giải sáu
6712 - 0166 - 5135
Giải bẩy
236
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,3
0,6,9
5,6
5
2,3,3,7,9
0,6
5,5


Kết quả xổ số miền Trung - 10/01/2019
Thứ năm
Ngày: 10/01/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
660796
Giải nhất
30218
Giải nhì
51059
Giải ba
93434 - 72090
Giải tư
53250 - 69205 - 35123 - 82925 - 21998 - 81206 - 23326
Giải năm
2635
Giải sáu
1721 - 7377 - 3556
Giải bẩy
909
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
8
0,1,3,5,6
4,5

0,6,9

7

0,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/01/2019
Thứ năm
Ngày: 03/01/2019
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
544025
Giải nhất
25573
Giải nhì
53380
Giải ba
65281 - 08252
Giải tư
73894 - 15834 - 66389 - 04792 - 81947 - 36877 - 27734
Giải năm
9479
Giải sáu
6860 - 4650 - 9523
Giải bẩy
663
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,5
4,4
7
0,2
0,3
3,7,9
0,1,9
1,2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 27/12/2018
Thứ năm
Ngày: 27/12/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
107610
Giải nhất
63514
Giải nhì
12870
Giải ba
17518 - 59802
Giải tư
15951 - 16176 - 31596 - 72208 - 09703 - 08139 - 53282
Giải năm
1064
Giải sáu
8647 - 9849 - 4470
Giải bẩy
283
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
0,4,8

2,9
7,9
1
4
0,0,6
2,3
6

Kết quả xổ số miền Trung - 20/12/2018
Thứ năm
Ngày: 20/12/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
183405
Giải nhất
28344
Giải nhì
34680
Giải ba
88137 - 28291
Giải tư
48023 - 72332 - 55176 - 55115 - 12549 - 99727 - 47024
Giải năm
2687
Giải sáu
1565 - 6150 - 1736
Giải bẩy
510
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,5
3,3,4,7
2,6,7
4,9
0
5
6
0,7
1

Kết quả xổ số miền Trung - 13/12/2018
Thứ năm
Ngày: 13/12/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
263545
Giải nhất
28016
Giải nhì
20862
Giải ba
23280 - 54578
Giải tư
32421 - 51227 - 41792 - 69452 - 18006 - 99378 - 97713
Giải năm
0614
Giải sáu
1558 - 6596 - 7397
Giải bẩy
362
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,4,6
1,7

5
2,8
2,2
8,8
0,6
2,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/12/2018
Thứ năm
Ngày: 06/12/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
669590
Giải nhất
71728
Giải nhì
85215
Giải ba
84070 - 08695
Giải tư
85683 - 16640 - 06352 - 58767 - 05928 - 70038 - 41805
Giải năm
3693
Giải sáu
0809 - 1738 - 7619
Giải bẩy
996
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
5,9
8,8
5,8,8
0
2
7
0
3
0,3,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/11/2018
Thứ năm
Ngày: 29/11/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
759570
Giải nhất
34802
Giải nhì
91090
Giải ba
62071 - 84391
Giải tư
14551 - 28326 - 15754 - 46446 - 17315 - 98630 - 27031
Giải năm
2540
Giải sáu
2694 - 8674 - 6421
Giải bẩy
407
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
5
1,6
0,1
0,6
1,4,7

0,1,4

0,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 22/11/2018
Thứ năm
Ngày: 22/11/2018
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
391325
Giải nhất
72921
Giải nhì
69646
Giải ba
20765 - 57711
Giải tư
12975 - 17479 - 48483 - 45570 - 44670 - 55773 - 72532
Giải năm
7207
Giải sáu
1819 - 0750 - 8010
Giải bẩy
390
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,1,9
1,5
2
6
0
5
0,0,3,5,9
3
0