Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2023
Thứ ba
Ngày: 28/11/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
946593
Giải nhất
91561
Giải nhì
82881
Giải ba
00436 - 86304
Giải tư
54733 - 88797 - 85754 - 32890 - 08874 - 89042 - 35035
Giải năm
7587
Giải sáu
1284 - 9590 - 4561
Giải bẩy
558
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

0
3,5,6
2
4,8
1,1
4
1,4,7
0,0,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2023
Thứ ba
Ngày: 21/11/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
546904
Giải nhất
30932
Giải nhì
84925
Giải ba
89414 - 91665
Giải tư
77731 - 62463 - 64278 - 37987 - 28600 - 49072 - 45761
Giải năm
4948
Giải sáu
1479 - 3109 - 6838
Giải bẩy
530
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
4
5
0,1,2,8
8

1,3,5
2,8,9
7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2023
Thứ ba
Ngày: 14/11/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
312151
Giải nhất
05606
Giải nhì
23160
Giải ba
68450 - 94614
Giải tư
29013 - 23607 - 12008 - 74871 - 32892 - 23986 - 16463
Giải năm
1865
Giải sáu
6816 - 8749 - 3786
Giải bẩy
845
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
2,3,4,6


5,9
0,1
0,3,5
1
6,6
2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2023
Thứ ba
Ngày: 07/11/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
538932
Giải nhất
01070
Giải nhì
29245
Giải ba
13108 - 50575
Giải tư
57634 - 30103 - 12796 - 92189 - 14305 - 21446 - 16782
Giải năm
7361
Giải sáu
2610 - 0293 - 5064
Giải bẩy
370
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,8
0

2,2,4
5,6

1,4
0,0,5
2,9
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2023
Thứ ba
Ngày: 31/10/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
595549
Giải nhất
11131
Giải nhì
79411
Giải ba
91130 - 54623
Giải tư
50252 - 47256 - 30490 - 29515 - 08384 - 17667 - 70802
Giải năm
6471
Giải sáu
8442 - 7558 - 0778
Giải bẩy
033
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,5
0,3
0,1,3
2,9
2,6,8
7
1,8
4
0

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2023
Thứ ba
Ngày: 24/10/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
421923
Giải nhất
66791
Giải nhì
27409
Giải ba
17471 - 97662
Giải tư
01046 - 27437 - 37779 - 37705 - 03144 - 62298 - 95192
Giải năm
8149
Giải sáu
3659 - 9686 - 8606
Giải bẩy
996
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
8
3
7
4,6,9
9
2
1,9
6
1,2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2023
Thứ ba
Ngày: 17/10/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
441627
Giải nhất
55893
Giải nhì
03276
Giải ba
20881 - 21125
Giải tư
67892 - 52032 - 40085 - 08577 - 38496 - 37921 - 07096
Giải năm
4136
Giải sáu
9258 - 6255 - 5563
Giải bẩy
309
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2
1,5,7
2,6

5,8
3
6,7
1,5
2,3,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2023
Thứ ba
Ngày: 10/10/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
446469
Giải nhất
47767
Giải nhì
68867
Giải ba
45205 - 33048
Giải tư
72668 - 78384 - 56815 - 24332 - 25146 - 80041 - 75409
Giải năm
5556
Giải sáu
5233 - 3768 - 0345
Giải bẩy
703
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,9
5

1,2,3
1,5,6,8
6
7,7,8,8,9

4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2023
Thứ ba
Ngày: 03/10/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
972088
Giải nhất
75037
Giải nhì
53714
Giải ba
38439 - 38974
Giải tư
68494 - 12176 - 68561 - 19386 - 67786 - 22407 - 31916
Giải năm
2988
Giải sáu
2982 - 3702 - 0041
Giải bẩy
727
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7
4,6
7
7,9
1

1
4,6
2,6,6,8,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2023
Thứ ba
Ngày: 26/09/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
154671
Giải nhất
54589
Giải nhì
31077
Giải ba
69374 - 50740
Giải tư
85068 - 93542 - 16498 - 58582 - 73023 - 51066 - 93043
Giải năm
2363
Giải sáu
9739 - 3057 - 0155
Giải bẩy
049
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3
9
0,2,3,9
0,5,7
3,6,8
1,4,7
2,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2023
Thứ ba
Ngày: 19/09/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
998389
Giải nhất
42118
Giải nhì
23710
Giải ba
50524 - 36990
Giải tư
95976 - 90927 - 10063 - 01499 - 64228 - 50806 - 12533
Giải năm
5771
Giải sáu
8467 - 0717 - 0105
Giải bẩy
397
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,7,8
4,7,8
0,3


3,7
1,6
9
0,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2023
Thứ ba
Ngày: 12/09/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
417155
Giải nhất
12712
Giải nhì
46380
Giải ba
19272 - 35968
Giải tư
74561 - 86789 - 49524 - 92510 - 42486 - 01956 - 25950
Giải năm
7257
Giải sáu
3942 - 9887 - 0928
Giải bẩy
448
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2
4,8

2,8
0,5,6,7
1,1,8
2
0,6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2023
Thứ ba
Ngày: 05/09/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
025576
Giải nhất
61665
Giải nhì
92740
Giải ba
33504 - 63545
Giải tư
57414 - 69548 - 94932 - 97973 - 13375 - 16564 - 50885
Giải năm
1743
Giải sáu
7040 - 6007 - 3908
Giải bẩy
257
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,7,8
4

2
0,0,3,5,8
7
4,5
3,5,6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2023
Thứ ba
Ngày: 29/08/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
443342
Giải nhất
81264
Giải nhì
96984
Giải ba
02712 - 58411
Giải tư
99479 - 69735 - 83627 - 36311 - 46766 - 99767 - 02087
Giải năm
1093
Giải sáu
8863 - 6506 - 1951
Giải bẩy
641
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,1,2
7
5
1,2
1
3,4,6,7
8,9
4,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2023
Thứ ba
Ngày: 22/08/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
897460
Giải nhất
56965
Giải nhì
66078
Giải ba
37074 - 07489
Giải tư
75267 - 27155 - 96943 - 93063 - 94558 - 23139 - 28930
Giải năm
8085
Giải sáu
6221 - 6837 - 5734
Giải bẩy
691
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1
0,4,7,9
3
5,8
0,3,4,5,7
4,8
5,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2023
Thứ ba
Ngày: 15/08/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
793144
Giải nhất
75465
Giải nhì
43429
Giải ba
72828 - 51511
Giải tư
98036 - 74860 - 55730 - 21113 - 58002 - 24857 - 24085
Giải năm
0295
Giải sáu
1618 - 3382 - 7166
Giải bẩy
693
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,3,8,8
8,9
0,6
4
7
0,5,6

2,5
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 08/08/2023
Thứ ba
Ngày: 08/08/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
090553
Giải nhất
16141
Giải nhì
82166
Giải ba
12964 - 40317
Giải tư
68780 - 42128 - 51228 - 08971 - 27489 - 22687 - 33695
Giải năm
5787
Giải sáu
9463 - 5320 - 0943
Giải bẩy
193
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0,8,8

1,3
3
1,3,4,6
1
0,7,7,9
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 01/08/2023
Thứ ba
Ngày: 01/08/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
767459
Giải nhất
37240
Giải nhì
49954
Giải ba
31106 - 00327
Giải tư
38354 - 35577 - 62942 - 40775 - 71047 - 81062 - 74537
Giải năm
3100
Giải sáu
6436 - 8730 - 7957
Giải bẩy
889
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6

7
0,6,7
0,2,7
4,4,7,9
2
5,7
9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2023
Thứ ba
Ngày: 25/07/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
284535
Giải nhất
50568
Giải nhì
98741
Giải ba
97223 - 81845
Giải tư
13030 - 72879 - 42780 - 48665 - 68944 - 78540 - 34165
Giải năm
0338
Giải sáu
3750 - 3383 - 3982
Giải bẩy
407
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7

3
0,5,8
0,1,4,5
0
5,5,8
9
0,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2023
Thứ ba
Ngày: 18/07/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
603863
Giải nhất
84638
Giải nhì
59764
Giải ba
96920 - 37776
Giải tư
95594 - 69753 - 74587 - 87026 - 69871 - 41027 - 48929
Giải năm
2376
Giải sáu
0167 - 6298 - 1800
Giải bẩy
971
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0,6,7,9
8

3
3,4,7
1,1,6,6
7
1,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2023
Thứ ba
Ngày: 11/07/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
250986
Giải nhất
89310
Giải nhì
26992
Giải ba
34252 - 58749
Giải tư
17917 - 14089 - 44627 - 12418 - 21253 - 79993 - 27775
Giải năm
8703
Giải sáu
6605 - 8128 - 8195
Giải bẩy
424
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,7,8
4,7,8

9,9
2,3

5
6,9
2,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2023
Thứ ba
Ngày: 04/07/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
081328
Giải nhất
17542
Giải nhì
22438
Giải ba
64556 - 41133
Giải tư
74390 - 47886 - 25268 - 21658 - 21762 - 08088 - 36958
Giải năm
9458
Giải sáu
5952 - 3922 - 8124
Giải bẩy
746
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
2,4,8
3,8
2,6
2,6,8,8,8
2,8

6,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2023
Thứ ba
Ngày: 27/06/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
861843
Giải nhất
44740
Giải nhì
91843
Giải ba
22125 - 30701
Giải tư
15789 - 78490 - 06172 - 11929 - 70240 - 51762 - 56252
Giải năm
8033
Giải sáu
9476 - 4554 - 0917
Giải bẩy
560
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7
5,9
3
0,0,3,3
2,4
0,2,2
2,6
9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2023
Thứ ba
Ngày: 20/06/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
473372
Giải nhất
46501
Giải nhì
46000
Giải ba
23095 - 18174
Giải tư
81201 - 71075 - 60377 - 57994 - 27847 - 84384 - 03478
Giải năm
4684
Giải sáu
0174 - 0326 - 2285
Giải bẩy
903
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,3

6

7

5
2,4,4,5,7,8
4,4,5
4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2023
Thứ ba
Ngày: 13/06/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
704262
Giải nhất
04856
Giải nhì
31715
Giải ba
29296 - 56924
Giải tư
08725 - 88137 - 52757 - 48937 - 33653 - 33694 - 26281
Giải năm
8000
Giải sáu
2820 - 3364 - 8029
Giải bẩy
310
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,5
0,4,5,9
5,7,7

3,6,7
2,4

1
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2023
Thứ ba
Ngày: 06/06/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
438668
Giải nhất
64720
Giải nhì
41827
Giải ba
65629 - 80456
Giải tư
93544 - 54664 - 88859 - 88949 - 09337 - 18777 - 77400
Giải năm
4892
Giải sáu
0841 - 0598 - 6450
Giải bẩy
069
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0,7,9
0,7
1,4,9
0,6,9
4,8,9
7

2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2023
Thứ ba
Ngày: 30/05/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
858571
Giải nhất
11762
Giải nhì
43852
Giải ba
01846 - 41627
Giải tư
44111 - 10668 - 65775 - 35529 - 29535 - 59300 - 90884
Giải năm
9876
Giải sáu
7608 - 4683 - 4082
Giải bẩy
562
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
1
7,9
5
6
2
2,2,4,8
1,5,6
2,3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2023
Thứ ba
Ngày: 23/05/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
762976
Giải nhất
11473
Giải nhì
68189
Giải ba
29561 - 29932
Giải tư
80544 - 91367 - 81621 - 27754 - 44969 - 96263 - 69164
Giải năm
3827
Giải sáu
0721 - 1447 - 6298
Giải bẩy
392
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,1,7
2
4,7
4
1,3,4,7,9
3,6,9
9
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2023
Thứ ba
Ngày: 16/05/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
290213
Giải nhất
92326
Giải nhì
47626
Giải ba
70841 - 77548
Giải tư
53994 - 76285 - 33290 - 59329 - 51562 - 24463 - 30678
Giải năm
9879
Giải sáu
2706 - 8791 - 6723
Giải bẩy
388
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,3
3,6,6,9

1,8

2,3
8,9
5,8
0,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2023
Thứ ba
Ngày: 09/05/2023
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
982526
Giải nhất
19127
Giải nhì
27434
Giải ba
33713 - 17203
Giải tư
40678 - 02588 - 60329 - 67268 - 43839 - 63736 - 35400
Giải năm
8999
Giải sáu
2167 - 7345 - 6709
Giải bẩy
845
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
3
6,7,9
4,6,9
5,5

7,8
8,8
8
9