Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Phú Yên
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Phú Yên.
Soạn tin SMS: DW PY gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2019
Thứ hai
Ngày: 19/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
595528
Giải nhất
87750
Giải nhì
35559
Giải ba
83464 - 34100
Giải tư
97014 - 16261 - 94162 - 01806 - 62794 - 82438 - 23440
Giải năm
8404
Giải sáu
1093 - 1479 - 7926
Giải bẩy
709
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
4
1,6,8
8
0
0,9
1,2,4
9

3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2019
Thứ hai
Ngày: 12/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
365596
Giải nhất
58343
Giải nhì
50494
Giải ba
52205 - 76838
Giải tư
90539 - 85807 - 19763 - 41884 - 92666 - 44281 - 21972
Giải năm
9483
Giải sáu
7748 - 4681 - 3987
Giải bẩy
483
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

6
8,9
3,8

3,6
2
1,1,3,3,4,7
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2019
Thứ hai
Ngày: 05/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
099141
Giải nhất
78501
Giải nhì
96190
Giải ba
45611 - 77617
Giải tư
36498 - 09496 - 77396 - 85988 - 25093 - 08565 - 82537
Giải năm
4808
Giải sáu
5180 - 8217 - 4828
Giải bẩy
720
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1,7,7,8
0,8
7
1

5

0,8
0,3,6,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2019
Thứ hai
Ngày: 29/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
998308
Giải nhất
82306
Giải nhì
43280
Giải ba
44976 - 60996
Giải tư
04458 - 64940 - 68241 - 11421 - 91017 - 89843 - 84954
Giải năm
5014
Giải sáu
9734 - 3020 - 3494
Giải bẩy
940
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
4,7
0,1
4
0,0,1,3
4,8
8
6
0
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2019
Thứ hai
Ngày: 22/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071911
Giải nhất
39549
Giải nhì
49534
Giải ba
13066 - 34848
Giải tư
14970 - 31225 - 10547 - 43443 - 64935 - 48761 - 16291
Giải năm
9761
Giải sáu
3653 - 3457 - 7400
Giải bẩy
024
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
4,5
4,5
3,7,8,9
3,7
1,1,6
0
3
1

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2019
Thứ hai
Ngày: 15/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
802845
Giải nhất
87262
Giải nhì
04277
Giải ba
92730 - 27793
Giải tư
21639 - 52417 - 07244 - 78403 - 19379 - 52425 - 50223
Giải năm
5008
Giải sáu
7335 - 1187 - 6298
Giải bẩy
563
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
7
3,5
0,5,9
4,5

2,3
0,7,9
7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071266
Giải nhất
83711
Giải nhì
59771
Giải ba
05182 - 87866
Giải tư
69839 - 77229 - 27785 - 04260 - 46185 - 86266 - 53367
Giải năm
2449
Giải sáu
4081 - 5387 - 8769
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9
2,9
9

0,6,6,6,7,9
1
1,2,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071266
Giải nhất
83711
Giải nhì
59771
Giải ba
05182 - 87866
Giải tư
69839 - 77229 - 27785 - 04260 - 46185 - 86266 - 53367
Giải năm
2449
Giải sáu
4081 - 5387 - 8769
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9
2,9
9

0,6,6,6,7,9
1
1,2,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2019
Thứ hai
Ngày: 01/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
652740
Giải nhất
23470
Giải nhì
73998
Giải ba
70918 - 83125
Giải tư
79772 - 05028 - 20375 - 58593 - 42643 - 19666 - 69063
Giải năm
5987
Giải sáu
3041 - 9357 - 5057
Giải bẩy
804
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
5,6,8

0,1,3
7,7
3,6
0,2,5
7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/06/2019
Thứ hai
Ngày: 24/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
621024
Giải nhất
59125
Giải nhì
24904
Giải ba
32900 - 27296
Giải tư
78734 - 48626 - 80815 - 46772 - 87737 - 97684 - 16885
Giải năm
0958
Giải sáu
2800 - 0595 - 5087
Giải bẩy
116
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,4
5,6
4,5,6
4,7

8
2
2
4,5,7
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2019
Thứ hai
Ngày: 17/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
750557
Giải nhất
95803
Giải nhì
09532
Giải ba
90763 - 59848
Giải tư
62597 - 38936 - 42576 - 80942 - 98354 - 23426 - 54004
Giải năm
6808
Giải sáu
1316 - 1514 - 7144
Giải bẩy
754
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
4,6
6,6
2,6
2,4,8
4,4,7
3
6

7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2019
Thứ hai
Ngày: 10/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
357153
Giải nhất
52587
Giải nhì
83837
Giải ba
84362 - 07365
Giải tư
15085 - 29569 - 05929 - 48144 - 81882 - 54932 - 05382
Giải năm
2516
Giải sáu
6783 - 6408 - 7481
Giải bẩy
153
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
9
2,7
4
3,3
2,5,9

1,2,2,3,3,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2019
Thứ hai
Ngày: 03/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
877780
Giải nhất
54054
Giải nhì
24672
Giải ba
47415 - 79172
Giải tư
79309 - 66204 - 03244 - 80498 - 50400 - 41219 - 43111
Giải năm
0854
Giải sáu
1106 - 1555 - 1575
Giải bẩy
857
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
1,5,9


4
3,4,4,5,7

2,2,5
0
8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2019
Thứ hai
Ngày: 27/05/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
543798
Giải nhất
44451
Giải nhì
03129
Giải ba
98877 - 35881
Giải tư
20789 - 84824 - 79944 - 64581 - 12510 - 83617 - 90003
Giải năm
1628
Giải sáu
2792 - 3366 - 2846
Giải bẩy
295
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,7
4,7,8,9

4,6
1
6
7
1,1,9
2,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/05/2019
Thứ hai
Ngày: 20/05/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
809931
Giải nhất
12804
Giải nhì
82306
Giải ba
21876 - 01680
Giải tư
68040 - 14825 - 90592 - 26879 - 31605 - 75243 - 59876
Giải năm
9912
Giải sáu
4441 - 2052 - 6553
Giải bẩy
600
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,6
2
5
1
0,1,3
2,3

6,6,9
0,3
2

Kết quả xổ số miền Trung - 13/05/2019
Thứ hai
Ngày: 13/05/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
075434
Giải nhất
81381
Giải nhì
78348
Giải ba
36575 - 96680
Giải tư
48615 - 99205 - 35176 - 15250 - 29466 - 53432 - 59497
Giải năm
0983
Giải sáu
2456 - 4868 - 6907
Giải bẩy
396
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
4,5

2,4
8
0,6
6,8
5,6
0,1,3
6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/05/2019
Thứ hai
Ngày: 06/05/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
906661
Giải nhất
44381
Giải nhì
04017
Giải ba
06882 - 70251
Giải tư
85243 - 30445 - 14575 - 68298 - 23173 - 31297 - 54742
Giải năm
6817
Giải sáu
7216 - 9637 - 0903
Giải bẩy
545
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6,7,7

7
2,3,5,5
1
1
3,5
1,2
7,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/04/2019
Thứ hai
Ngày: 22/04/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
389672
Giải nhất
07915
Giải nhì
83994
Giải ba
73633 - 31209
Giải tư
31383 - 03086 - 10210 - 70330 - 80945 - 43095 - 52094
Giải năm
1669
Giải sáu
2411 - 1191 - 0169
Giải bẩy
484
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,5

0,3
2,5

9,9
2
3,4,6
1,4,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 15/04/2019
Thứ hai
Ngày: 15/04/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
273660
Giải nhất
07877
Giải nhì
80026
Giải ba
55779 - 08548
Giải tư
26299 - 33346 - 45784 - 18471 - 35852 - 26099 - 34513
Giải năm
9826
Giải sáu
9354 - 4688 - 8783
Giải bẩy
553
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
6,6

6,8
2,3,4
0,5
1,7,9
3,4,8
9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/04/2019
Thứ hai
Ngày: 08/04/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
491921
Giải nhất
94063
Giải nhì
30009
Giải ba
44622 - 97108
Giải tư
05769 - 07167 - 38034 - 29736 - 98141 - 42819 - 05476
Giải năm
4931
Giải sáu
0246 - 1308 - 3477
Giải bẩy
009
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,9,9
9
1,2
1,4,6
1,6

3,7,9
6,7

6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/04/2019
Thứ hai
Ngày: 01/04/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
158150
Giải nhất
55664
Giải nhì
23099
Giải ba
54749 - 46159
Giải tư
11792 - 24834 - 31847 - 45429 - 42637 - 08753 - 18805
Giải năm
1182
Giải sáu
2867 - 1555 - 4997
Giải bẩy
249
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0
9
4,7
7,9,9
0,3,5,9
4,7

2
2,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/03/2019
Thứ hai
Ngày: 25/03/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
894614
Giải nhất
66282
Giải nhì
68924
Giải ba
72495 - 34566
Giải tư
54916 - 44290 - 91518 - 91176 - 51213 - 05330 - 76378
Giải năm
5975
Giải sáu
9721 - 7638 - 4999
Giải bẩy
409
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,3,4,6,8
1,4
0,8


6
5,6,8
2
0,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/03/2019
Thứ hai
Ngày: 18/03/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
291738
Giải nhất
25468
Giải nhì
22282
Giải ba
79536 - 67723
Giải tư
28244 - 08208 - 18232 - 84276 - 40382 - 88064 - 94401
Giải năm
7148
Giải sáu
1527 - 1399 - 0551
Giải bẩy
374
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

1,3,7
2,6,8
4,8
1
4,8
4,6
2,2
9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/03/2019
Thứ hai
Ngày: 11/03/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
591499
Giải nhất
46028
Giải nhì
01757
Giải ba
39194 - 63259
Giải tư
21247 - 00477 - 27611 - 88920 - 94799 - 46228 - 15127
Giải năm
9143
Giải sáu
6002 - 8239 - 9915
Giải bẩy
159
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,5
0,7,8,8
9
3,7
7,9,9

3,7

4,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/03/2019
Thứ hai
Ngày: 04/03/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
551931
Giải nhất
15706
Giải nhì
78994
Giải ba
23011 - 21659
Giải tư
82997 - 69146 - 08158 - 77941 - 66472 - 27884 - 80476
Giải năm
8502
Giải sáu
4542 - 3434 - 4432
Giải bẩy
216
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
1,6

1,2,4
1,2,6
8,9

2,6
4
4,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/02/2019
Thứ hai
Ngày: 25/02/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
703904
Giải nhất
99052
Giải nhì
49803
Giải ba
13982 - 32045
Giải tư
01659 - 87907 - 69141 - 89741 - 00997 - 24356 - 11733
Giải năm
2151
Giải sáu
0424 - 4220 - 7828
Giải bẩy
949
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,7

0,4,8
0,3
1,1,5,9
1,2,6,9


2
7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/02/2019
Thứ hai
Ngày: 18/02/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
560669
Giải nhất
23736
Giải nhì
44915
Giải ba
96417 - 40992
Giải tư
60139 - 84995 - 04917 - 90382 - 58374 - 64046 - 44265
Giải năm
9403
Giải sáu
5682 - 2179 - 6233
Giải bẩy
634
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
5,7,7

3,4,6,9
6

5,9
4,9
2,2
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 18/02/2019
Thứ hai
Ngày: 18/02/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
560669
Giải nhất
23736
Giải nhì
44915
Giải ba
96417 - 40992
Giải tư
60139 - 84995 - 04917 - 90382 - 58374 - 64046 - 44265
Giải năm
9403
Giải sáu
5682 - 2179 - 6233
Giải bẩy
634
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
5,7,7

3,4,6,9
6

5,9
4,9
2,2
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/02/2019
Thứ hai
Ngày: 11/02/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
120655
Giải nhất
07691
Giải nhì
93048
Giải ba
70979 - 46730
Giải tư
05855 - 29996 - 24437 - 98915 - 35772 - 64741 - 42527
Giải năm
1912
Giải sáu
2838 - 4102 - 2585
Giải bẩy
812
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,2,5
7
0,3,7,8
1,8
5,5

2,9
5
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 04/02/2019
Thứ hai
Ngày: 04/02/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
705153
Giải nhất
22566
Giải nhì
24514
Giải ba
02185 - 28404
Giải tư
24890 - 95564 - 89105 - 96946 - 15697 - 70399 - 50300
Giải năm
7854
Giải sáu
8537 - 4260 - 6536
Giải bẩy
381
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
1,4

6,7
6
3,4
0,4,6

1,5
0,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/01/2019
Thứ hai
Ngày: 28/01/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
262598
Giải nhất
84080
Giải nhì
42391
Giải ba
13883 - 30724
Giải tư
77798 - 74602 - 71143 - 96615 - 99040 - 96800 - 59887
Giải năm
5710
Giải sáu
1878 - 5065 - 5651
Giải bẩy
266
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
0,5
4

0,3
1
5,6
8
0,3,7
1,8,8