Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: DW QNI gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2020
Thứ bảy
Ngày: 12/09/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
509294
Giải nhất
99831
Giải nhì
61759
Giải ba
66475 - 38374
Giải tư
93379 - 74771 - 19810 - 03921 - 85846 - 57888 - 12666
Giải năm
3406
Giải sáu
7107 - 0655 - 9353
Giải bẩy
149
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0
1
1
6,9
3,5,9
6
1,4,5,9
2,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2020
Thứ bảy
Ngày: 05/09/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
943256
Giải nhất
06026
Giải nhì
38082
Giải ba
28075 - 01306
Giải tư
63900 - 53094 - 10137 - 48535 - 16881 - 59084 - 21192
Giải năm
4806
Giải sáu
3358 - 5333 - 6551
Giải bẩy
534
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6

6
3,4,5,7

1,6,8

5
1,2,4
2,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2020
Thứ bảy
Ngày: 29/08/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
616142
Giải nhất
01972
Giải nhì
33224
Giải ba
62802 - 99254
Giải tư
15803 - 26946 - 03110 - 43949 - 50795 - 12934 - 05471
Giải năm
2993
Giải sáu
4785 - 1425 - 2866
Giải bẩy
469
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0
4,5
4
2,6,9
4
6,9
1,2
5
3,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2020
Thứ bảy
Ngày: 22/08/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
247080
Giải nhất
19955
Giải nhì
64175
Giải ba
85708 - 71171
Giải tư
20645 - 18177 - 06447 - 07689 - 73960 - 39374 - 48771
Giải năm
9872
Giải sáu
1513 - 7974 - 2681
Giải bẩy
827
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3
7

5,7,8
5
0
1,1,2,4,4,5,7
0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2020
Thứ bảy
Ngày: 15/08/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
270328
Giải nhất
22357
Giải nhì
12248
Giải ba
59133 - 00819
Giải tư
97508 - 87437 - 11626 - 11923 - 90312 - 36283 - 92989
Giải năm
1082
Giải sáu
2798 - 3648 - 9672
Giải bẩy
824
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,9
3,4,6,8
3,6,7
8,8
7

2
2,3,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/08/2020
Thứ bảy
Ngày: 08/08/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
220120
Giải nhất
53424
Giải nhì
53143
Giải ba
20403 - 36421
Giải tư
96560 - 72516 - 52559 - 90748 - 88901 - 87319 - 69117
Giải năm
7341
Giải sáu
4109 - 6857 - 7330
Giải bẩy
798
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,9
6,7,9
0,1,4
0
1,3,8
7,9
0
9

8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/08/2020
Thứ bảy
Ngày: 01/08/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
360412
Giải nhất
82542
Giải nhì
90334
Giải ba
49059 - 69424
Giải tư
85742 - 19423 - 90661 - 12429 - 63749 - 73431 - 78961
Giải năm
4661
Giải sáu
4635 - 4330 - 4704
Giải bẩy
137
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
3,4,9
0,1,4,5,7,9
2,2,9
9
1,1,1Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2020
Thứ bảy
Ngày: 25/07/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
771233
Giải nhất
00147
Giải nhì
72226
Giải ba
76693 - 94013
Giải tư
10572 - 84195 - 98307 - 62059 - 51591 - 10676 - 56886
Giải năm
8916
Giải sáu
4608 - 2734 - 5059
Giải bẩy
577
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
3,6,6
6
3,4
7
9,9

2,6,7
6
1,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2020
Thứ bảy
Ngày: 18/07/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
067149
Giải nhất
03336
Giải nhì
65894
Giải ba
65608 - 90528
Giải tư
57827 - 53649 - 16556 - 28078 - 89751 - 28074 - 93123
Giải năm
0704
Giải sáu
2437 - 9568 - 8507
Giải bẩy
596
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8

3,7,8
3,6,7
9,9
1,6
8
4,8

4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2020
Thứ bảy
Ngày: 11/07/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
056533
Giải nhất
31822
Giải nhì
35299
Giải ba
53566 - 79115
Giải tư
40292 - 15292 - 81621 - 93121 - 45575 - 87747 - 34889
Giải năm
0533
Giải sáu
5923 - 3983 - 4201
Giải bẩy
546
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5
1,1,2,3
3,3
6,7
3
6
5
3,9
2,2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2020
Thứ bảy
Ngày: 04/07/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
716564
Giải nhất
44953
Giải nhì
72747
Giải ba
99752 - 55992
Giải tư
95667 - 46819 - 59308 - 01920 - 92884 - 80001 - 24418
Giải năm
5829
Giải sáu
9269 - 8168 - 5764
Giải bẩy
187
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8,9
0,9
8
7
2,3
4,4,7,8,9

4,7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2020
Thứ bảy
Ngày: 20/06/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
933686
Giải nhất
07073
Giải nhì
66761
Giải ba
62565 - 64147
Giải tư
74679 - 11522 - 37284 - 82161 - 21209 - 17548 - 15330
Giải năm
9048
Giải sáu
9443 - 6535 - 9314
Giải bẩy
257
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4
2
0,5
3,7,8,8
7
1,1,5
0,3,9
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2020
Thứ bảy
Ngày: 13/06/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
021360
Giải nhất
88738
Giải nhì
31071
Giải ba
14753 - 72684
Giải tư
52294 - 55342 - 51418 - 65258 - 23431 - 04094 - 00155
Giải năm
8266
Giải sáu
7749 - 8416 - 0853
Giải bẩy
957
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,8

1,8
2,9
3,3,5,7,8
0,6
1,2
4
4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2020
Thứ bảy
Ngày: 06/06/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
868354
Giải nhất
88460
Giải nhì
47162
Giải ba
42218 - 28069
Giải tư
82918 - 65574 - 57309 - 18493 - 47035 - 38962 - 55054
Giải năm
8177
Giải sáu
7516 - 9285 - 7313
Giải bẩy
512
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,3,6,8,8
1
5

4,4
0,2,2,9
4,7
5
3

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2020
Thứ bảy
Ngày: 30/05/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
555577
Giải nhất
79758
Giải nhì
66939
Giải ba
79324 - 47919
Giải tư
51247 - 76451 - 19375 - 89341 - 81042 - 73234 - 48873
Giải năm
9331
Giải sáu
5514 - 6937 - 9600
Giải bẩy
109
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
4,9
4
1,4,7,9
1,2,7
1,8

3,5,7

2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2020
Thứ bảy
Ngày: 23/05/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
949361
Giải nhất
78262
Giải nhì
37378
Giải ba
31666 - 86819
Giải tư
78817 - 88179 - 12228 - 28597 - 06571 - 99542 - 29076
Giải năm
1943
Giải sáu
3757 - 9523 - 6006
Giải bẩy
200
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
7,7,9
3,8

2,3
7
1,2,6
1,6,8,9

7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2020
Thứ bảy
Ngày: 16/05/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
173600
Giải nhất
28305
Giải nhì
15444
Giải ba
32103 - 51804
Giải tư
16230 - 86491 - 04704 - 08269 - 26194 - 67458 - 87595
Giải năm
9291
Giải sáu
7919 - 1991 - 3060
Giải bẩy
346
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,4,5,7
9

0
4,6
8
0,9


1,1,1,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2020
Thứ bảy
Ngày: 09/05/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
596320
Giải nhất
14620
Giải nhì
65073
Giải ba
45665 - 78893
Giải tư
55738 - 91013 - 13294 - 29604 - 59257 - 56154 - 88056
Giải năm
2867
Giải sáu
0035 - 6126 - 5956
Giải bẩy
574
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
3
0,0,6
5,8

4,6,6,7
5,7
3,4

3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2020
Thứ bảy
Ngày: 02/05/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
847557
Giải nhất
75935
Giải nhì
57698
Giải ba
53068 - 25527
Giải tư
56073 - 09994 - 52077 - 15725 - 10141 - 23383 - 06821
Giải năm
9144
Giải sáu
6165 - 7640 - 1493
Giải bẩy
296
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,5,7
5
0,1,4
7
5,8,8
3,7
3
3,4,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2020
Thứ bảy
Ngày: 25/04/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
646135
Giải nhất
79300
Giải nhì
76705
Giải ba
62231 - 50461
Giải tư
98326 - 44520 - 93865 - 58207 - 57062 - 88098 - 59141
Giải năm
4563
Giải sáu
2234 - 2093 - 9493
Giải bẩy
740
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,7

0,6
1,4,5
0,1

1,2,3,3,5


3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2020
Thứ bảy
Ngày: 04/04/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
793553
Giải nhất
68792
Giải nhì
71713
Giải ba
10892 - 53592
Giải tư
44737 - 77757 - 92339 - 31472 - 72685 - 62628 - 19659
Giải năm
8527
Giải sáu
5209 - 0142 - 4748
Giải bẩy
263
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
7,8
7,9
2,8
3,3,7,9
3
2
5
2,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 28/03/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
419926
Giải nhất
53425
Giải nhì
34310
Giải ba
97625 - 74466
Giải tư
58740 - 55660 - 13794 - 93534 - 04966 - 89897 - 92496
Giải năm
1802
Giải sáu
6051 - 9543 - 4782
Giải bẩy
673
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
5,5,6
4
0,1,3
1
0,6,6
3
2
4,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 21/03/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
849273
Giải nhất
64728
Giải nhì
08384
Giải ba
62335 - 15104
Giải tư
31051 - 28315 - 60293 - 51588 - 85160 - 74467 - 93808
Giải năm
8463
Giải sáu
8226 - 6303 - 7277
Giải bẩy
147
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,8
5
6,8
5
7
1
0,3,7
3,7
4,8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 14/03/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
654547
Giải nhất
50317
Giải nhì
06645
Giải ba
57033 - 57729
Giải tư
61464 - 74701 - 00348 - 04723 - 40237 - 90274 - 28680
Giải năm
8537
Giải sáu
2673 - 3493 - 1433
Giải bẩy
391
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7
3,9,9
3,3,7,7
5,7,8

4
3,4
0
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 07/03/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
161245
Giải nhất
74777
Giải nhì
31723
Giải ba
46531 - 49813
Giải tư
89980 - 14596 - 84091 - 06208 - 39025 - 20333 - 77417
Giải năm
2115
Giải sáu
7665 - 2387 - 4587
Giải bẩy
374
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,3,5,7
3,5
1,3
5

5
4,7
0,7,7
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 29/02/2020
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
640903
Giải nhất
36380
Giải nhì
88236
Giải ba
04800 - 39127
Giải tư
03585 - 36781 - 57613 - 13964 - 18697 - 21170 - 96615
Giải năm
0692
Giải sáu
1156 - 7161 - 9388
Giải bẩy
369
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3
3,5
7
6

6
1,4,9
0
0,1,5,8
2,7