Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: DW QNM gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2023
Thứ ba
Ngày: 28/11/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
355220
Giải nhất
17275
Giải nhì
14846
Giải ba
43060 - 98137
Giải tư
96280 - 55329 - 78554 - 75065 - 95500 - 55439 - 44593
Giải năm
9532
Giải sáu
4852 - 4040 - 4591
Giải bẩy
751
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0,5,9
2,7,9
0,6
1,2,4
0,5
5
0
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2023
Thứ ba
Ngày: 21/11/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
069039
Giải nhất
73592
Giải nhì
99389
Giải ba
93365 - 86133
Giải tư
33360 - 42755 - 39675 - 59444 - 33686 - 22528 - 78559
Giải năm
5192
Giải sáu
2862 - 3512 - 1017
Giải bẩy
365
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,7
8
3,9
4
5,9
0,2,5,5
5
6,9
2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2023
Thứ ba
Ngày: 14/11/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
346995
Giải nhất
96954
Giải nhì
91921
Giải ba
23171 - 47609
Giải tư
09206 - 44334 - 28037 - 66236 - 54597 - 92051 - 16848
Giải năm
4392
Giải sáu
1402 - 0473 - 5331
Giải bẩy
987
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,9

1
1,4,6,7
8,9
1,4

1,3
7
2,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2023
Thứ ba
Ngày: 07/11/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
902182
Giải nhất
25067
Giải nhì
09957
Giải ba
77131 - 29641
Giải tư
23087 - 04425 - 44307 - 34222 - 07629 - 12551 - 32341
Giải năm
5371
Giải sáu
3677 - 0470 - 5415
Giải bẩy
009
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
5
2,5,9
1
1,1
1,1,7
7
0,1,7
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2023
Thứ ba
Ngày: 31/10/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
539582
Giải nhất
94502
Giải nhì
07055
Giải ba
65440 - 95494
Giải tư
45928 - 16449 - 59817 - 26505 - 12662 - 23099 - 99842
Giải năm
4812
Giải sáu
3827 - 0315 - 9661
Giải bẩy
266
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2,5,7
7,8

0,2,3,9
5
1,2,6

2
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2023
Thứ ba
Ngày: 24/10/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
076240
Giải nhất
69728
Giải nhì
92973
Giải ba
59518 - 95010
Giải tư
27129 - 01411 - 34912 - 83947 - 89857 - 66209 - 84173
Giải năm
7798
Giải sáu
5132 - 8719 - 7248
Giải bẩy
551
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,2,8,9
2,8,9
2
0,7,8
1,7

3,3

8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2023
Thứ ba
Ngày: 17/10/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
587779
Giải nhất
69813
Giải nhì
46858
Giải ba
32246 - 48155
Giải tư
42439 - 04475 - 75237 - 42870 - 25716 - 24150 - 19149
Giải năm
9503
Giải sáu
3056 - 8070 - 2574
Giải bẩy
962
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,6

7,9
3,6,9
0,5,6,8
2
0,0,4,5,9


Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2023
Thứ ba
Ngày: 10/10/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
532389
Giải nhất
49737
Giải nhì
26706
Giải ba
06623 - 80677
Giải tư
98134 - 42057 - 54930 - 88879 - 25924 - 46982 - 87998
Giải năm
6827
Giải sáu
6155 - 0022 - 7526
Giải bẩy
832
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

2,3,4,6,7
0,2,4,7

5,7

5,7,9
2,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2023
Thứ ba
Ngày: 03/10/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
961750
Giải nhất
16035
Giải nhì
90053
Giải ba
85441 - 42070
Giải tư
21934 - 62826 - 83101 - 28299 - 40466 - 07208 - 30698
Giải năm
1183
Giải sáu
3545 - 3631 - 6482
Giải bẩy
529
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

5,6,9
1,4,5
1,5
0,3
6
0
2,3
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2023
Thứ ba
Ngày: 26/09/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
683105
Giải nhất
60802
Giải nhì
81893
Giải ba
37838 - 47370
Giải tư
34190 - 26491 - 46767 - 15651 - 94836 - 12151 - 29912
Giải năm
0344
Giải sáu
0174 - 7070 - 2720
Giải bẩy
995
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2
0
6,8
4
1,1
7
0,0,4

0,1,1,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2023
Thứ ba
Ngày: 19/09/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
629643
Giải nhất
96021
Giải nhì
39549
Giải ba
52484 - 09279
Giải tư
83437 - 20313 - 72096 - 52204 - 42765 - 70978 - 98148
Giải năm
5219
Giải sáu
8986 - 5898 - 8525
Giải bẩy
692
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,4,9
1,5
7
3,8,9

5
8,9
4,6
2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2023
Thứ ba
Ngày: 12/09/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
581205
Giải nhất
61904
Giải nhì
36596
Giải ba
00347 - 76033
Giải tư
95926 - 09135 - 80930 - 28944 - 40703 - 58737 - 84928
Giải năm
9677
Giải sáu
3849 - 7441 - 0684
Giải bẩy
242
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5

6,8,9
0,3,5,7
1,2,4,7,9


7
4
6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2023
Thứ ba
Ngày: 05/09/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
327026
Giải nhất
18519
Giải nhì
45882
Giải ba
01272 - 31854
Giải tư
90273 - 06986 - 11661 - 32015 - 51628 - 70704 - 31300
Giải năm
2393
Giải sáu
2815 - 3847 - 0354
Giải bẩy
925
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
5,5,9
5,6,8

7
4,4,4
1
2,3
2,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2023
Thứ ba
Ngày: 29/08/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
874746
Giải nhất
20937
Giải nhì
72716
Giải ba
27081 - 08038
Giải tư
46556 - 38133 - 50792 - 12353 - 68964 - 80074 - 96803
Giải năm
6028
Giải sáu
8074 - 1372 - 9598
Giải bẩy
496
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6
7,8
3,7,8
6
3,6
4
2,4,4
1
2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2023
Thứ ba
Ngày: 22/08/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
654093
Giải nhất
79131
Giải nhì
11339
Giải ba
66065 - 87108
Giải tư
67803 - 20023 - 89664 - 06060 - 56511 - 22805 - 24101
Giải năm
2330
Giải sáu
1605 - 4512 - 9627
Giải bẩy
554
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3,5,5,8
1,2
3,7
0,1,9

4
0,4,5


3

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2023
Thứ ba
Ngày: 15/08/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
679369
Giải nhất
90726
Giải nhì
72628
Giải ba
26210 - 40158
Giải tư
14878 - 77680 - 73897 - 33432 - 78745 - 02698 - 75813
Giải năm
8798
Giải sáu
2843 - 7057 - 6905
Giải bẩy
834
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3
6,8
2,4
3,5
7,8
9
8
0,2
7,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/08/2023
Thứ ba
Ngày: 08/08/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
219309
Giải nhất
86928
Giải nhì
77707
Giải ba
32955 - 29744
Giải tư
62661 - 34890 - 03987 - 25514 - 84234 - 50210 - 59749
Giải năm
5277
Giải sáu
8174 - 3904 - 8640
Giải bẩy
516
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9
0,4,6
8
4
0,4,9
5
1
3,4,7
7
0

Kết quả xổ số miền Trung - 01/08/2023
Thứ ba
Ngày: 01/08/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
328093
Giải nhất
71228
Giải nhì
15589
Giải ba
05672 - 18872
Giải tư
82323 - 55161 - 33133 - 12523 - 93066 - 36329 - 80218
Giải năm
6264
Giải sáu
1751 - 8447 - 6263
Giải bẩy
165
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
3,3,8,9
3
7
1
1,3,4,5,6
2,2
9
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2023
Thứ ba
Ngày: 25/07/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
164667
Giải nhất
38715
Giải nhì
78090
Giải ba
95124 - 56658
Giải tư
76635 - 78813 - 58453 - 49555 - 88470 - 79662 - 58455
Giải năm
3415
Giải sáu
2174 - 9594 - 8313
Giải bẩy
364
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,3,5,5
4
5

3,5,5,8
2,4,7
0,4

0,0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2023
Thứ ba
Ngày: 18/07/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
590708
Giải nhất
67045
Giải nhì
20844
Giải ba
78054 - 40209
Giải tư
13442 - 52114 - 02662 - 40215 - 97219 - 33643 - 04616
Giải năm
3983
Giải sáu
3081 - 9644 - 7868
Giải bẩy
951
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
4,5,6,9
0

2,3,4,4,5
1,4
2,8

1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2023
Thứ ba
Ngày: 11/07/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
321167
Giải nhất
07263
Giải nhì
09213
Giải ba
36903 - 79357
Giải tư
23471 - 89413 - 96005 - 39774 - 66965 - 43880 - 20325
Giải năm
7175
Giải sáu
5004 - 2341 - 8486
Giải bẩy
530
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5
3,3
5
0
1
7
3,5,7
1,4,5
0,2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2023
Thứ ba
Ngày: 04/07/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
911422
Giải nhất
71517
Giải nhì
97562
Giải ba
02756 - 80118
Giải tư
91674 - 15846 - 64164 - 47879 - 80738 - 36093 - 24741
Giải năm
2006
Giải sáu
7705 - 8047 - 0094
Giải bẩy
597
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
7,8
2
8
1,6,7
6
2,4
4,9

3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2023
Thứ ba
Ngày: 27/06/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
546635
Giải nhất
70631
Giải nhì
06556
Giải ba
38400 - 58983
Giải tư
95533 - 05160 - 80295 - 61584 - 54663 - 16325 - 17716
Giải năm
5671
Giải sáu
6738 - 1799 - 8716
Giải bẩy
559
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6,6
5
1,3,5,8

0,6,9
0,3
1
3,4
5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2023
Thứ ba
Ngày: 20/06/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
462289
Giải nhất
05125
Giải nhì
60073
Giải ba
31788 - 42203
Giải tư
55155 - 40410 - 80503 - 92604 - 38962 - 14750 - 20798
Giải năm
4483
Giải sáu
2619 - 8216 - 1323
Giải bẩy
562
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,4
0,6,9
3,5


0,5
2,2
3
3,8,9
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2023
Thứ ba
Ngày: 13/06/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
478188
Giải nhất
80719
Giải nhì
80937
Giải ba
53018 - 85582
Giải tư
92421 - 94021 - 95207 - 61929 - 52930 - 86366 - 37126
Giải năm
4322
Giải sáu
6482 - 4550 - 7394
Giải bẩy
231
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8,9
1,1,2,6,9
0,1,2,7

0
6

2,2,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2023
Thứ ba
Ngày: 06/06/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
044686
Giải nhất
18088
Giải nhì
99943
Giải ba
53082 - 15922
Giải tư
88238 - 22137 - 19694 - 54006 - 36559 - 98964 - 60098
Giải năm
9434
Giải sáu
5940 - 2391 - 7971
Giải bẩy
076
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

2
4,7,8
0,3
9
4,5
1,6
2,6,8
1,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2023
Thứ ba
Ngày: 30/05/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
171896
Giải nhất
49034
Giải nhì
92125
Giải ba
49286 - 16509
Giải tư
61183 - 08609 - 49489 - 81858 - 97051 - 82151 - 75876
Giải năm
6485
Giải sáu
3664 - 1192 - 6961
Giải bẩy
811
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
1
5
3,4

1,1,8
1,4
6
3,5,6,9
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2023
Thứ ba
Ngày: 23/05/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
370560
Giải nhất
64988
Giải nhì
19892
Giải ba
47803 - 36302
Giải tư
70707 - 92910 - 87721 - 33843 - 07644 - 13972 - 81991
Giải năm
9141
Giải sáu
7667 - 4771 - 5359
Giải bẩy
217
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7
0,1,7
1

1,3,4
9
0,7
1,2
8
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2023
Thứ ba
Ngày: 16/05/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
344582
Giải nhất
42234
Giải nhì
92656
Giải ba
65910 - 01370
Giải tư
55484 - 23358 - 54638 - 91255 - 27936 - 25508 - 48957
Giải năm
3326
Giải sáu
6061 - 9268 - 2401
Giải bẩy
196
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
0
1,6
4,6,8

5,6,7,8
1,8
0
2,4
6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2023
Thứ ba
Ngày: 09/05/2023
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
326725
Giải nhất
60905
Giải nhì
28135
Giải ba
86671 - 73000
Giải tư
16675 - 33050 - 62337 - 80828 - 84756 - 69109 - 85104
Giải năm
4208
Giải sáu
8551 - 6660 - 7836
Giải bẩy
532
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,8,9

5,8
2,5,6,6,7

0,1,6
0
1,5