Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng trị
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng trị.
Soạn tin SMS: DW QT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 02/04/2020
Thứ năm
Ngày: 02/04/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
793553
Giải nhất
68792
Giải nhì
71713
Giải ba
10892 - 53592
Giải tư
44737 - 77757 - 92339 - 31472 - 72685 - 62628 - 19659
Giải năm
8527
Giải sáu
5209 - 0142 - 4748
Giải bẩy
263
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
7,8
7,9
2,8
3,3,7,9
3
2
5
2,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 26/03/2020
Thứ năm
Ngày: 26/03/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
657895
Giải nhất
38739
Giải nhì
83838
Giải ba
11401 - 84112
Giải tư
73674 - 00522 - 41408 - 39708 - 18024 - 84223 - 32637
Giải năm
0985
Giải sáu
6769 - 9819 - 1727
Giải bẩy
218
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,8
2,8,9
2,3,4,7
7,8,9


9
1,4
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/03/2020
Thứ năm
Ngày: 19/03/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
701334
Giải nhất
37489
Giải nhì
75050
Giải ba
37825 - 68849
Giải tư
46007 - 96176 - 67736 - 28303 - 59630 - 51284 - 54846
Giải năm
1143
Giải sáu
7241 - 6868 - 6460
Giải bẩy
941
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7

5
0,4,6
1,1,3,6,9
0
0,8
6,7
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/03/2020
Thứ năm
Ngày: 12/03/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
651925
Giải nhất
49729
Giải nhì
41646
Giải ba
96474 - 74671
Giải tư
54432 - 70629 - 69842 - 57183 - 89826 - 05111 - 84613
Giải năm
6670
Giải sáu
5309 - 2885 - 2057
Giải bẩy
190
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,3
5,6,9,9
2
2,6
7

0,1,4
3,5
0

Kết quả xổ số miền Trung - 05/03/2020
Thứ năm
Ngày: 05/03/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
957231
Giải nhất
06447
Giải nhì
91602
Giải ba
35840 - 38270
Giải tư
78656 - 50399 - 68363 - 21555 - 38659 - 26568 - 79516
Giải năm
3211
Giải sáu
5317 - 1310 - 5545
Giải bẩy
212
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,1,2,6,7

1
0,5,7
5,6,9
2,3,8
0

9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/02/2020
Thứ năm
Ngày: 27/02/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
420574
Giải nhất
72997
Giải nhì
97580
Giải ba
35417 - 73534
Giải tư
69321 - 13971 - 33226 - 95154 - 55625 - 77387 - 93736
Giải năm
1674
Giải sáu
1422 - 1033 - 0218
Giải bẩy
430
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8
1,2,5,6
0,3,4,6

4,4

1,4,4
0,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/02/2020
Thứ năm
Ngày: 20/02/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
321285
Giải nhất
49388
Giải nhì
07920
Giải ba
71519 - 09229
Giải tư
31475 - 43515 - 19114 - 37793 - 77219 - 16134 - 59126
Giải năm
3469
Giải sáu
4292 - 3172 - 2135
Giải bẩy
652
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,6,9,9
0,6,9
4,5

2
9
2,5
5,8
2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 13/02/2020
Thứ năm
Ngày: 13/02/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
549579
Giải nhất
29137
Giải nhì
23606
Giải ba
67062 - 32585
Giải tư
66006 - 58522 - 24196 - 98761 - 79808 - 19585 - 53223
Giải năm
9594
Giải sáu
9750 - 7185 - 2624
Giải bẩy
867
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8
3
2,3,4
7

0
1,2,7
9
5,5,5
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 06/02/2020
Thứ năm
Ngày: 06/02/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
766997
Giải nhất
64582
Giải nhì
49365
Giải ba
96604 - 22847
Giải tư
93861 - 30353 - 18176 - 45091 - 46459 - 09953 - 41434
Giải năm
0104
Giải sáu
9149 - 1411 - 6853
Giải bẩy
890
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
1

4,8
7,9
3,3,3,9
1,5
6
2
0,1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/01/2020
Thứ năm
Ngày: 30/01/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
797386
Giải nhất
02493
Giải nhì
72188
Giải ba
28083 - 93736
Giải tư
23185 - 69580 - 96007 - 78495 - 89815 - 47199 - 07436
Giải năm
7248
Giải sáu
1045 - 1760 - 1490
Giải bẩy
070
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5

6,6
5,8
2
0
0
0,3,5,6,8
0,3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/01/2020
Thứ năm
Ngày: 23/01/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
808803
Giải nhất
06879
Giải nhì
92981
Giải ba
44030 - 84241
Giải tư
78728 - 37913 - 32568 - 85357 - 59453 - 11673 - 28946
Giải năm
1575
Giải sáu
3998 - 2461 - 7808
Giải bẩy
116
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3,6
8
0
1,6
3,7
1,8
3,5,9
1,1
8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/01/2020
Thứ năm
Ngày: 16/01/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
107972
Giải nhất
31844
Giải nhì
06464
Giải ba
19196 - 12492
Giải tư
68740 - 90691 - 65377 - 07452 - 55124 - 88300 - 76867
Giải năm
1054
Giải sáu
3144 - 3618 - 8762
Giải bẩy
748
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
8
4

0,4,4,8
2,4,9
2,4,7
2,7

1,2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/01/2020
Thứ năm
Ngày: 09/01/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
992094
Giải nhất
93143
Giải nhì
31780
Giải ba
84093 - 04852
Giải tư
42751 - 30685 - 79844 - 46616 - 91288 - 09955 - 28306
Giải năm
7669
Giải sáu
8197 - 8032 - 9144
Giải bẩy
421
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
1
2
1,3,4,4
1,2,5
9

0,5,8
3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 02/01/2020
Thứ năm
Ngày: 02/01/2020
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
623700
Giải nhất
21682
Giải nhì
42312
Giải ba
31870 - 70732
Giải tư
98037 - 58311 - 15757 - 65821 - 98490 - 91424 - 24596
Giải năm
2288
Giải sáu
6373 - 4962 - 4826
Giải bẩy
218
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,2,8
1,4,6
2,7,9

7
2
0,3
2,8
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/12/2019
Thứ năm
Ngày: 26/12/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
038642
Giải nhất
27131
Giải nhì
94526
Giải ba
55627 - 60018
Giải tư
57921 - 57728 - 05987 - 48373 - 24957 - 71445 - 41940
Giải năm
2634
Giải sáu
6896 - 8659 - 3109
Giải bẩy
614
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,8
1,6,7,8
1,4
0,2,5
7,9

3
7
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/12/2019
Thứ năm
Ngày: 19/12/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
459465
Giải nhất
07913
Giải nhì
44776
Giải ba
97743 - 93493
Giải tư
53579 - 54033 - 35230 - 25299 - 86114 - 02035 - 33834
Giải năm
7248
Giải sáu
3563 - 5258 - 2826
Giải bẩy
856
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
6
0,3,4,4,5
3,8
6,8
3,5
6,9

3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/12/2019
Thứ năm
Ngày: 12/12/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
774679
Giải nhất
72543
Giải nhì
22487
Giải ba
21527 - 61157
Giải tư
28470 - 61777 - 65589 - 05575 - 89980 - 70376 - 15318
Giải năm
4676
Giải sáu
2283 - 6950 - 4868
Giải bẩy
295
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8
7

3
0,7
8
0,5,6,6,7,9
0,3,7,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/12/2019
Thứ năm
Ngày: 05/12/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
261138
Giải nhất
77245
Giải nhì
76889
Giải ba
35905 - 15538
Giải tư
67676 - 04989 - 00058 - 58725 - 62229 - 97681 - 85696
Giải năm
8175
Giải sáu
1637 - 2807 - 7016
Giải bẩy
052
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
6
5,9
7,8,8
5
2,8
5
5,6
1,9,9
6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2019
Thứ năm
Ngày: 28/11/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
112526
Giải nhất
22453
Giải nhì
85121
Giải ba
49064 - 06368
Giải tư
20448 - 17405 - 90544 - 92581 - 96802 - 92230 - 54400
Giải năm
2352
Giải sáu
8370 - 2561 - 0987
Giải bẩy
335
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5

1,6
0,5
4,8
2,3
1,4,5,8
0
1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2019
Thứ năm
Ngày: 21/11/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
027660
Giải nhất
68601
Giải nhì
76185
Giải ba
45267 - 48671
Giải tư
86942 - 91297 - 31297 - 30952 - 69584 - 01639 - 08118
Giải năm
7748
Giải sáu
2788 - 5722 - 4328
Giải bẩy
358
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
8
2,8
9
2,8
2,8
0,7
1
4,5,8
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2019
Thứ năm
Ngày: 14/11/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
647494
Giải nhất
38925
Giải nhì
26070
Giải ba
12904 - 07060
Giải tư
86712 - 51050 - 64466 - 34056 - 81228 - 61777 - 86920
Giải năm
2396
Giải sáu
9586 - 0927 - 3753
Giải bẩy
986
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
0,5,7,8
1

0,3,6
0,6
0,7
6,6
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2019
Thứ năm
Ngày: 07/11/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
873156
Giải nhất
17817
Giải nhì
71557
Giải ba
90125 - 80779
Giải tư
08350 - 28885 - 56912 - 97483 - 26405 - 39830 - 73000
Giải năm
7139
Giải sáu
5381 - 3280 - 9021
Giải bẩy
885
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
2,7
1,5
0,9

0,6,7
3
9
0,1,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2019
Thứ năm
Ngày: 31/10/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
369746
Giải nhất
66349
Giải nhì
58834
Giải ba
17057 - 92166
Giải tư
62063 - 84163 - 42156 - 00506 - 69731 - 74531 - 26983
Giải năm
5221
Giải sáu
4614 - 4099 - 8287
Giải bẩy
064
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,4
1
1,1,4
6,9
6,7
3,3,4,6

3,7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2019
Thứ năm
Ngày: 24/10/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
995436
Giải nhất
53625
Giải nhì
00877
Giải ba
61694 - 28605
Giải tư
79806 - 95282 - 92091 - 79388 - 70622 - 26172 - 48050
Giải năm
1549
Giải sáu
6414 - 5682 - 2602
Giải bẩy
762
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
4
2,5
4,6
9
0
2
2,7
2,2,8
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2019
Thứ năm
Ngày: 17/10/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
622249
Giải nhất
24918
Giải nhì
71810
Giải ba
73547 - 47006
Giải tư
69833 - 04872 - 71779 - 08073 - 44616 - 27448 - 76415
Giải năm
4774
Giải sáu
9659 - 4260 - 2593
Giải bẩy
815
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,4,5,5,6,8

3
7,8,9
9
0
2,3,4,9

3

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2019
Thứ năm
Ngày: 10/10/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
814222
Giải nhất
95725
Giải nhì
18927
Giải ba
16976 - 22159
Giải tư
40394 - 73767 - 41857 - 75638 - 20994 - 14956 - 83504
Giải năm
4027
Giải sáu
6487 - 6701 - 8833
Giải bẩy
499
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

2,5,7,7
3,8

6,6,7,9
7
6
7
4,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2019
Thứ năm
Ngày: 03/10/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
130499
Giải nhất
35662
Giải nhì
28502
Giải ba
89616 - 79288
Giải tư
95865 - 89703 - 68253 - 56912 - 45017 - 43261 - 80305
Giải năm
1794
Giải sáu
6838 - 7730 - 7433
Giải bẩy
856
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5
2,6,7

0,3,8

3,6
1,2,5
3
8
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2019
Thứ năm
Ngày: 26/09/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
297166
Giải nhất
54356
Giải nhì
23858
Giải ba
04768 - 01905
Giải tư
01008 - 89511 - 92820 - 15640 - 86667 - 17457 - 30471
Giải năm
2212
Giải sáu
0212 - 5616 - 7747
Giải bẩy
463
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1,2,2,6
0

0,7
6,7,8
3,3,6,7,8
1


Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2019
Thứ năm
Ngày: 19/09/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
038400
Giải nhất
71776
Giải nhì
87728
Giải ba
42967 - 08722
Giải tư
07795 - 49403 - 85013 - 31407 - 13279 - 87119 - 87504
Giải năm
9609
Giải sáu
0556 - 0107 - 5263
Giải bẩy
459
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,4,7,7,9
3,9
2,8


6,9
3,7
6,9

5

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2019
Thứ năm
Ngày: 12/09/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
362918
Giải nhất
18023
Giải nhì
71962
Giải ba
32077 - 27200
Giải tư
56935 - 31375 - 95423 - 80034 - 25969 - 45774 - 75286
Giải năm
2891
Giải sáu
0630 - 7678 - 4928
Giải bẩy
962
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
8
3,3,8
0,4,5
5

2,2,9
4,5,7,8
6
1